Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  etol sr 600 mg 10 uzatilmis salimli tablet

  1 ziyaretçi

  etol sr 600 mg 10 uzatilmis salimli tablet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ETOL SR 600 mg 10 uzat�lm�� sal�n�ml� tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  ETOL SR 600 mg 10 uzat�lm�� sal�n�ml� tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.ETOL SR nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  ETOL SR, etkin madde olarak 600 mg etodolak i�eren uzat�lm�� salimli tablettir. Uzat�lm�� salimli tablet a��z yolundan al�nd�ktan sonra, v�cutta a��r a��r sal�narak g�n boyu etkisini g�sterir. B�ylece g�nde 1 tablet almak yeterli olur. ETOL SR iltihapla olu�an karakterize durumlar�n tedavisinde kullan�lan (steorid i�ermeyen antiinflamatuvar) ila� grubundand�r.

  ETOL SR a�a��daki hastal�klar�n tedavisinde kullan�l�r:

  � Dejeneratif eklem hastal���, eklem kire�lenmesi (Osteoartrit), eklem iltihab� ile g�r�len romatizmal hastal�k (romatoid artrit) ve �zellikle omurga eklemlerinde birle�me ve hareket kayb� ile g�r�len romatizmal bir hastal�k (ankilozan spondilit) gibi eklem hastal�klar�n�n belirtileri ve bulgular�n�n tedavisinde

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Etol fort (etodolak) nedir? Ne için ve nasıl kullanılır? Yan etkileri

  Etol SR 600 mg 10 Tablet

  Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:14 Ümraniye 34768 İstanbul

  T: +90 216 633 60 00

  F: +90 216 633 60 01

  [email protected]

  Yazı kaynağı : www.nobel.com.tr

  ETOL SR 600 MG 10 UZATILMIS SALIMLI TABLET

  ETOL SR 600 MG 10 UZATILMIS SALIMLI TABLET Kullanma Talimatı - İlacabak

  Etol SR Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Etol SR İlacın Yan Etkileri - Sağlık Ocağım .NET

  Etol SR Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Etol SR İlacın Yan Etkileri - Sağlık Ocağım .NET

  ETOL SR 600 mg uzatılmış salımlı tablet kullanma talimatı nedir?

  Etol sr’ın etkin maddesi: Her uzatılmış salımlı tablet 600 mg etodolak içerir.

  Etol sr’ın yardımcı maddeleri: Methocel K100 Premium LVCR, laktoz monohidrat, dibazik sodyum fosfat dihidrat, etil selüloz (Ethocel Standard 4 Premium), talk, magnezyum stearat, Opadry YS-1-7003 vvhite (hipromelloz, polisorbat 80, titanyum dioksit, polietilen glikol/ makrogol) gibi yardımcı maddeleri içerir.

  Ağızdan alınır.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  ETOL SR nedir ve ne için kullanılır?

  Etol SR, etkin madde olarak 600 mg etodolak içeren uzatılmış salımlı tablettir. Uzatılmış salımlı tablet ağız yolundan alındıktan sonra, vücutta ağır ağır salınarak gün boyu etkisini gösterir. Böylece günde 1 tablet almak yeterli olur.

  Etol SR iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuar) ilaç grubundandır.

  Etol SR aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

  ETOL SR kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (ETOL SR’ın kontrendikasyonları)

  Eğer;

  ETOL SR kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

  Etol SR’ın kalp damar sistemi ile ilgili riskleri: NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

  Etol SR’IN sindirim sistemi ile ilgili riskleri: NSAİİ’ler kanama, yara oluşması,mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

  Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçi iseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Eğer;

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Özel durumlarda ETOL SR kullanımı nasıl olmalı?

  Hamilelikte Etol SR kullanlır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Etol SR fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız Etol SR’ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme döneminde Etol SR kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Etodolak’ın anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Etol SR alırken emzirmeyiniz.

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Etol SR kullanımı: Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda doz düşük olmalı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

  Araç ve makine kullananlar Etol SR’ı kullanabilir mi? Etol SR baş dönmesi veya sersemlik haline neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha fazla belirginleşebilir. Etol SR’a karşı nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemel güvensiz işleri yapmayınız.

  Etol SR’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Etol SR’ı alkol ile birlikte almayınız, mide tahrişi (gastrik mukoza irritasyonu) ihtimali artabilir. Etol SR’ı besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

  ETOL SR’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Etol SR 105.75 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Etol SR her tabletinde 105 mg dibazik sodyum fosfat dihidrat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte ETOL SR kullanımı nasıl olmalı?

  Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

  Kan pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar [örn. varfarin içeren ilaçlar]), aspirin, kortikosteroidler (örn. prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin geri alım (reuptake) inhibitörleri (SSRI’ler) (çünkü mide kanaması riski artabilir).

  Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında Etol SR’ın yan etki riski artabilir.

  Etol SR kullanırken doktorunuz söylemediği sürece aspirin almayınız.

  Etol SR ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir:

  Etol SR ile kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar:

  Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örn. enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örn. furosemid, hidroklorotiyazid içeren ilaçlar).

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ETOL SR nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

  Erişkinler için önerilen doz günde 1 tablettir (600 mg).

  Doktorunuz rahatsızlığınızın ciddiyetine göre alınması gereken doz ve sıklığı size söyleyecektir. Gerekli gördüğü durumlarda Etol SR’ın diğer formları ile tedaviye devam edilmesini önerebilir.

  Etol SR bir günde 2 tabletten fazla alınmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  Etol SR tamamen dolu bir bardak su ile birlikte, yemeklerle birlikte veya yemekten sonra ağızdan alınır.

  İlacınızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız. Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayın.

  Etol SR’ı alkol ile birlikte almayınız, mide tahrişi (gastrik mukoza irritasyonu) ihtimali artabilir. Etol SR’ı besinlerle beraber veya besinlerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

  Çocuklarda Etol SR kullanımı:

  Etodolak’ın 18 yaşından küçüklerde kullanılmasının güvenliliği ve etkililiği doğrulanmamıştır.

  Yaşlılarda Etol SR kullanımı:

  Yaşlılarda genellikle başlangıç dozunun değiştirilmesi gerekmez. Ancak, gençlere göre yaşlı hastalar mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilecekleri için dikkatli kullanılmalıdır.

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Etol SR kullanımı:

  Bu gruptaki diğer ilaçlarda olduğu gibi böbrek ya da karaciğer yetmezliğine karşı dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda doz düşük olmalı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

  Eğer Etol SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla Etol SR kullandıysanız: Etol SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı doz kullanım belirtileri; idrar çıkışında azalma, baş ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, mide barsak sisteminde kanama (koyu renkli veya kanlı dışkı veya kusmuk kanama belirtisi olabilir), seyrek olarak ishal, aşırı uyarılabilirlik (eksitasyon), koma, baş dönmesi, sersemlik hali, kulak çınlaması, baygınlık hissi, çok nadiren havale ve nefes alma güçlüğü olabilir.

  Etol SR’ı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir Etol SR dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçırılan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin. Doktorunuz önermediği sürece günde 1 tabletten fazla almayınız.

  Etol SR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Etol SR tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

  Etol SR’ın olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, Etol SR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, Etol SR’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Etol SR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Etol SR’ın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

  Etol SR’ın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

  Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ETOL SR’ı nasıl saklanır?

  Bu kullanma talimatı 08/03/2016 tarihinde onaylanmıştır.

  Benzer sağlık yazıları

  Yazı kaynağı : www.saglikocagim.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap