Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  erkekler cumadan çıkmadan bayanlar namaz kılabilir mi

  1 ziyaretçi

  erkekler cumadan çıkmadan bayanlar namaz kılabilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Erkekler Cuma namazından çıkmadan kadınlar öğle namazını kılabilir mi?

  " Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

   Erkekler Cuma namazından çıkmadan kadınlar öğle namazını kılabilir mi?

  Kadınlar öğle namazını kılmak için erkeklerin Cuma namazından çıkmalarını beklemeli midir?

  Cevap:

  Kadınlar Cuma günü öğle namazını ezandan sonra kılabilirler. Erkeklerin cumadan çıkmasını beklemelerine gerek yoktur. Çünkü Cuma namazı kadınlara farz değildir. Fakat erkeklerin, hastalık veya yolculuk sebebiyle Cuma namazını kılamazlarsa öğle namazını, Cuma namazı kılınana kadar ertelemeleri müstehaptır.
  (İhya-i Ulumiddin) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Erkekler Cuma namazından çıkmadan kadınlar öğle namazını kılabilir mi?

  Yazı kaynağı : www.sorusorcevapbul.com

  Erkekler cuma namazından çıkmadan kadınlar öğle namazını kılamaz mı?

  Erkekler cuma namazından çıkmadan kadınlar öğle namazını kılamaz mı?

  Değerli kardeşimiz,

  Cuma günü öğle ezanı okunur okunmaz, kadınlar öğle namazlarını kılabilirler.

  Cuma namazı sadece erkeklere farzdır. Kadınlar cuma günleri diğer günlerdeki gibi öğle namazını kılarlar. Onlara cuma namazı farz olmadığından cuma cemaatini beklemelerine gerek yoktur. Ezan okunduktan sonra öğle namazını kılarlar.

  Bu vesile ile bir hususu da belirtelim:

  Hasta, yolcu ve âmâ gibi kendilerine cuma namazı farz olmayan erkeklerin öğle namazını, cuma namazı kılındıktan sonra kılmaları müstehaptır. Çünkü o vakte kadar hasta iyileşebilir, yolcunun sefer süresi sona erebilir...

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Cumaya gitmeyen kadın veya erkekler Cuma namazı kılınmadan önce öğle namazı kılabilirler mi?

  Kadınlar Cuma namazı kılar mı? Diyanet bilgileri

  Kadınlar Cuma namazı kılar mı? Diyanet bilgileri

  Kadınlar ve kendilerine cuma namazı farz olmayan hasta ve benzeri kimseler vakit girdikten sonra, imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evlerinde öğle namazını kılarlarsa bu namaz geçerli olur.

  Kendilerine cuma namazı farz olmayan bu gruptakilerin şehirde veya şehir hükmünde olan bir yerde öğle namazında cemaat yapmaları mekruhtur; kendi başlarına kılmalıdırlar.

  Kendisine cuma namazı farz olan bir kimse ise özürsüz olarak cumaya gitmez ve imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evinde o günkü öğle namazını kılarsa Hanefîlere göre bu namaz geçerlidir, fakat cumaya gitmediği için günahkâr olur. Diğer üç mezhebe ve Hanefîlerden İmam Züfer’e göre ise kıldığı öğle namazı geçersizdir. Bu kimse öğle namazını, cuma namazı kılındıktan sonra tekrar kılmalıdır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 115-117; Halebî, es-Sağîr, s. 321).

  KADINLARIN CUMA NAMAZI KILMASI ZORUNLU MUDUR?

  Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak kılmaları hâlinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

  Hz. Peygamber (s.a.s.) , “Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslüman’a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 217; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 550; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 246) buyurmuştur.

  Asr-ı saadetten günümüze kadar bütün âlimler, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 59; Nevevî, el-Mecmû’, IV, 483-484; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 216).

  Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil, muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye edilebilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap