Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  erkekler şortla namaz kılabilir mi

  1 ziyaretçi

  erkekler şortla namaz kılabilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  FP, şortla namazı sevdi

  FP, şortla namazı sevdi

  Fazilet Partisi, blucinli, küpeli, uzun saçlı, şortlu namazı sevdi. ‘‘En büyük düşüm, uzun saçlı, küpeli, blucin giymiş erkeklerin camide namaz kılması’’ diyen Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek'in ‘‘Şortlular da namaz kılabilir’’ görüşü, FP içinde destek buldu.

  Fazilet Partisi'nin ilahiyat kökenli milletvekilleri, şortla namaza sıcak bakıyor. Yeterki şort, ‘‘namaza uygun’’ olsun. ‘‘Namaza uygun şort’’ ise FP'li milletvekillerince, ‘‘Bir erkeğin avret (edep) yeri olan göbek deliği ile diz kapağını kapatacak şekilde olması yeterli’’ diye tanımlandı.

  İlahiyat kökenli Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ile Ankara Milletvekili Zeki Çelik, ‘‘Erkeğin edep yeri göbek ile diz kapağı arasındaki bölgedir, bu bölgenin kapatılması namaz için yeterlidir, ancak namazı en güzel, en düzgün, en temiz kıyafetle kılmak peygamber sünnetidir’’ diye konuştular. Çelik, göbek bölgesinin görünmemesinden kastın da, göbek deliğinin görünmemesi olduğunu vurguladı.

  İlahiyat kökenli Konya Milletvekili Lütfü Yalman ise şortla namazın ancak zaruri hallerde, yani pilajda, dağ başında ya da başkalarının bulunmadığı yerlerde kılınabileceğini söyledi. Yalman, ‘‘Namaz kılarken göz ve gönül zevki rahatsız edilmemeli, yani şortla camiye gidilmez’’ dedi.

  FP'nin ‘‘ekonomi doktoru’’

  Yülek'in ‘‘Çember sakallı tesbihlilerle birlikte uzun saçlılar, küpeliler camilerde bir arada olmalıdır’’ sözleriyle tartışmaya açılan şortla namaz konusunda, FP'li milletvekillerinin görüşleri şöyle:

  Kaya Çilingiroğlu Fethiye’de kılmıştı

  ŞORTLA namazı ilk olarak Hülya Avşar'ın eşi Kaya Çilingiroğlu kılmıştı. Geçen haziran ayında, eşi ve kızıyla birlikte tatilini geçirdiği Fethiye'de cuma namazını şortla kılan Çilingiroğlu, şortla cuma namazı kılmasına vatandaşlardan gelen tepkilere de aldırmazken, ‘‘Kalben müsterihim. Cuma namazlarını kaçırmam. Tatilde de olsa ibadetimi yaptım. Şortla olması önemli değil’’ demişti.

  Çilingiroğlu'nun şortla namaz kıldığı caminin imamı Ali Yurtkul ise şortun en az dizde olması gerektiğini belirterek ‘‘Tatil beldesinde giyilen rahat kıyafetle namaz kılınabilir. Toplum içine çıkılan kıyafetle namaz kılınabilir. Ancak, diz kapağıyla göbek arasının kapalı olması gerekir. Kaya beyin, dizinin çok üzerinde şortla namaz kılması doğru değildir. Daha uzun şort giyebilirdi’’ demişti.

  İlahiyatçılar ne diyor?

  ‘‘AB'li Müslüman’’ tanımıyla ilgili FP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek'in ‘‘Şortlular da namaz kılabilir’’ şeklindeki değerlendirmesine, din adamları ve ilahiyatçılardan farklı görüşler geldi.

  PROF. ZEKERİYA BEYAZ

  Peygamberimizin de saçları bazen uzundu

  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bölümleri Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Avrupa kültürünün İslamiyetin özü ile bütünleşebileceğini söyledi. Prof.Dr. Beyaz, giyim-kuşamın toplumların kültürüyle ilgili olduğunu belirterek şöyle konuştu:

  ‘‘İslamiyette, namaz ve sosyal hayatta dolaşım için asgari ölçüler vardır. Bu da erkekler için diz ile göbek arasını örtmektir. Bu kısım örtüldüğünde insanlar, sokakta, pazarda dolaşabilir, namaz da kılabilir. Dolayısıyla üst tarafı, alt tarafı açık olsun fark etmez. Bir mezhepte ise sadece ön ve arka kısımda ayıpların örtülmesi bile yeterlidir. İster küpesini taksın, ister saçını uzatsın bunlar önemli değildir. Peygamberimizin saçları da zaman zaman omuzlarına dökülmüştür. Bunlar insanların örf ve ádetleriyle ilgili şeylerdir. Sosyal kabul söz konusudur.

  Avrupa halklarının kendi kültürleri ile İslamiyetin özü bütünleşebilir. Giyim, kuşam ve çeşitli gelenekler din tarafından kabul edilir. Türk Müslümanlığı dediğimiz de budur. Müslümanlık kivsesi altında Arap kültürü empoze ediyorlar, sıkıntı buradan çıkıyor.’’

  PROF. ALİ BARDAKOĞLU

  Cami adabına aykırı ve adetlere aykırı

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ise şortla namazın hem dini öğreti, hem de cami adabına uygun olmadığı görüşünde:

  ‘‘Camiler cemaatle namaz kılmaya ayrılmış özel yerler olduğundan oraya şortla girip girilmeyeceği konusunun iki yönü vardır. Birincisi namaz kılarken erkeklerin diz kapaklarına, kadınların topuklarına kadar bacaklarını örtmeleri gerekmekte olup, bu namaz kılmanın şekil şartlarındandır. Bu yönüyle konu dini öğretiyle doğrudan ilgilidir. İkincisi camiler ibadete ayrılmış özel mekanlar olması sebebiyle, namaz kılma dışındaki zamanlarda da, orada bulunanları rahatsız ve rencide edecek, bu mekanın atmosferine aykırı düşen davranışlardan, giyim ve kuşam tarzından kaçınmak, en sıradan örf, adet ve nezaket kuralıdır. Bu sebeple de erkeklerin diz kapaklarını örten şortla, atletle ya da belden yukarısı çıplak şekilde camide bulunması, kadınların da toplumun ortlama kabullerine göre yadırganacak bir kıyafetle camiye girmeleri, namaz kılmanın şekil şartından ayrı düşünüldüğünde de uygun görülmemektedir .’’

  ZEKİ ÇELİK (Ankara)

  Hiç mahsur yok

  Diz kapağı ile göbek arası erkekler için mahrem yerdir. Onun dışındaki bölgelerin açıkta olmasının bir mahsuru yoktur. Yani, mahrem yerler dışındaki yerler açık bir biçimde namaz kılınmasında mahsur yok.

  LÜTFÜ YALMAN (Konya)

  Yalnızken kılınabilir

  Edep yerlerini örten bir şortla namaz ancak zaruri hallerde kılınabilir. Mesela, deniz kenarındasınızdır, dağ başındasınızdır, yani yalnızsızınızdır, kılabilirsiniz. Ama halk arasında bu şekilde namaz kılmak rahatsızlık yaratır. Şortla camiye gidilmez. Namaz kılarken göz ve gönül zevkini rahatsız etmemeniz gerekir.

  MEHMET ÇİÇEK (Yozgat)

  Avret yerleri örtülsün

  İslamda namazın kılınması için fark kılınan şartlardan biri de avret (edep) yerlerinin örtülmesidir. Avret yeri de erkekler için diz kapağı ile göbek arasındaki bölgedir. Kadınlar için ise el ve yüz müstesna diğer bölgelerin örtülmesidir. Bu, namaz için farz olan bir şarttır. Başka bir imkan yoksa, bu şartın yerine getirilmiş olması namaz kılmak için yeterlidir. Ancak namazı en güzel, en düzgün, en temiz kıyafetle kılmak peygamber sünnetidir. Çünkü, Allah'ın huzuruna en güzel, en düzgün ve en temiz kıyafetlerle çıkmak gerekir.

  MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul)

  Herkes bildiği gibi kılsın

  Vallahi kardeşim biz bu aralar hiç bir şeye, hiç bir kimseye karışmıyoruz. Kim ne yapıyorsa yapsın, kim nasıl namaz kılıyorsa kılsın, biz karışmıyoruz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Şort ve atletle namaz kılmak caiz mi?

  Şort ve atletle namaz kılmak caiz mi?

  Değerli kardeşimiz,

  Bir mü’min namaz kılarken İlâhî huzura çıkmanın şevk ve heyecanını yaşar. Rabbiyle birlikte olmanın, Ona en yakın bulunmanın zevk ve hazzını tadar. Çünkü, insanın Allah’a en yakın olduğu an namazın en mühim rüknü olan secde ânıdır.

  İşte böyle bir hâlette bulunan mü’minin namaza hazırlanırken de ayrı bir hassasiyet, itinâ ve titizlik içinde bulunması gerekir. Namazın farz, vacip ve sünnetleri yanında, müstehap ve âdâbına da azamî ölçüde riâyet etmesi onun namazdaki mânevî hisse ve feyzinin derecesini arttıracaktır.

  Aynı şekilde namazın mânâ ve ruhuna ters düşen, namazı bozan, mekruh kılan davranış ve hareketlerden kaçınmak, uzak durmak da o nisbette namazın sevap ve faziletini çoğaltacaktır.

  Namaz kılarken insanın işlemiş olduğu mekruh sayılan birtakım davranışlar vardır. Bunların bir kısmı vacip veya sünnet-i müekkedenin terkiyle meydana gelir ki, bu çeşit hareket tahrimen mekruha girer. Sünnet-i gayr-i müekkede, müstehap ve menduplardan birini terk etmek ise tenzihen mekruha girer.

  Meselâ tadil-i erkân namazın vaciplerinden birisidir. Rükûdan sonra tam olarak doğrulmadan secdeye varmak tadil-i erkânı terk sayıldığından tahrimen mekruh işlenmiş olur. Fakat, namazda gözü yummak gibi bir hareket tenzihen mekruha girer.

  Tahrimen mekruhlar namazın sıhhatine zarar verdiği, sevabını azalttığı halde, tenzihen mekruhlar için aynı şeyler bulunmamaktadır. Bilerek ve kasdî olarak yapıldığı zaman belki ibadetin faziletine bir eksiklik getirse de, esas itibariyle namazın kendisine, sıhhatine bir zarar vermez.

  Pijama veya gecelikle namaz kılmaya gelince; Mehmed Zihni Efendi Nimet-i İslâm isimli eserinde, “Namazda müstehap olan, giyilmesi âdet olan bir elbisedir. Çünkü, mütevaris olan odur. (Yani Resul-i Ekrem Efendimiz, Sahabe-i Kiram ve İslâm ulemâsı hep kendi bölgelerinde giyilmesi âdet olan elbiseyle namaz kılmışlardır.) Gecelikler de lübs-ü mutad olmakla [giyilmesi âdet olan bir elbise.] olmakla, onunla namaz kılmakta kerahet olmaz.” der.1

  Erkeğin namazda örtünmesi gereken yerleri göbek ile diz kapağı arası, kadının ise el ve yüz dışında bütün bedenidir. Buna göre erkeklerin pijama veya eşofmanla, kadınların da tesettürü sağlayabilecek şekilde dikilmiş olan gecelik ve sabahlıkla evlerinde namaz kılmaları mekruh olmaz. Dürer gibi bâzı fıkıh kitaplarında “Siyab-ı bezl ile namaz kılmak mekruhtur.” denir. Bunun mânâsı, evin dışında giyilemeyecek kadar pejmürde ve hırpânî olan bir elbisedir.

  Bundan, kirli, sâdece ev işlerinde giyilebilen bir elbise veya büyüklerin yanında giyilemeyen elbise mânâsını anlayanlar da vardır. Böyle bir elbise ile namaz kılmak ise sâdece tenzihen mekruhtur.

  Askılı atletle namaz kılmak ise, namazda bulunması gereken ciddiyete pek uygun düşmez. Namazın sıhhatine bir zarar vermemekle beraber, bunun üzerine bir gömlek giymek daha münasip olur.

  1. Nimet-i İslâm, s. 579 (Osmanlıca nüsha)

  (Mehmed Paksu, İbadet Hayatımız)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Süleyman Ateş

  Süleyman Ateş

  SORU: Bir erkek kendi evinde diz üstü şortla namaz kılabilir mi? Eşimle bazen üçüncü şahıslar hakkında yalan konuşmadan, iftira atmadan yorumlar yapıyoruz. Acaba gıybet mi yapmış oluyoruz? (Secer Yenigün)

  CEVAP: Hanefi ekolüne göre erkeğin, namazda örtmesi gereken yerler, göbekle diz kapağı arasıdır. Burayı kapatacak giysisi olduğu halde kapatmadan kılmak caiz değildir. Ancak bazı ekollere göre erkeğin avreti, edep yeridir. Erkeğin, bakılması haram olan yerleri, mezheplere göre değişiklik gösterir. Genellikle göbekle diz kapağı arası avret sayılmıştır. Ebu Hanife’ye göre diz de avrettir. İmam Malik’e göre baldır, avret değildir. Yani ona göre erkekte avret, sadece edep yerleri olmaktadır. Esasen hiçbir ayette erkekler için bir avret yeri belirlenmemiştir. Erkeğin avret yeri, bazı hadislere göre tespit edilmiştir. Bu hadisler arasında ihtilaflar bulunduğundan erkeğin avret mahalli konusunda mezhepler arasında görüş farkları ortaya çıkmıştır. Çoğunluğun görüşüne göre erkeğin, diz üstü şortla namaz kılması doğru olmaz. Gıybete gelince, birisinin yüzüne söylemekten çekineceğin, kişinin hoşuna gitmeyecek şeyi gıyabında konuşmak gıybettir.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap