Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  enzimlerin çalışması için su gerekli midir

  1 ziyaretçi

  enzimlerin çalışması için su gerekli midir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler

  Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler

  Enzimlerin çalışmasını etkileyen faktörler; sıcaklık, pH değeri, su miktarı, enzim-substrat yoğunluğu, substrat yüzeyinin alanı, aktivatör ve inhibitör maddelerdir.

  Sıcaklık: Enzimler protein yapılı oldukları için sıcaklık değişiminden etkilenir. Enzimlerin en verimli çalıştıkları sıcaklık derecesine optimum (en uygun) sıcaklık denir.

  Organizma ve enzim çeşidine göre optimum sıcaklık değeri de değişir. Enzimler vücut dışında iken düşük sıcaklıklarda çalışmaz yani inaktif durumdadır. Fakat bu durumda protein yapıları bozulmaz ve ortam ısıtılırsa aktifleşerek tekrar çalışır. Ortam sıcaklığı optimum değerin üzerine çıktıkça enzimlerin yapıları bozulmaya başlar.

  Üç boyutlu yapısı tamamen bozulan bir enzim ortam uygun sıcaklığa getirilse bile çalışamaz. Sıcaklığın enzimlerin çalışması üzerindeki etkisi günlük hayattaki bazı örneklerle açıklanabilir: Kaynatılan sütün içindeki mikroorganizmaların enzimleri bozulur, bu da sütün ekşimesini engeller. Yine 0 °C’nin altında mikroorganizmaların enzimleri çalışmayacağı için besinler dondurucuda bozulmadan uzun süre saklanabilir.

  Su Miktarı: Enzimler belirli miktarda suyun bulunduğu ortamlarda aktiftir. Su miktarının değişmesi enzimin aktivitesini de etkiler. Hücrelerdeki su miktarı %15’in altına düşerse enzimler çalışmaz. Bu nedenle bal, reçel, kurutulmuş sebze ve meyveler bozulmadan uzun süre saklanabilir. Bu gibi ortamlarda su oranı %15’in altında olduğu için mikroorganizmalar yaşamını sürdüremez.

  Su oranı %15’in üzerine çıkmaya başladığında ise enzimler aktif hâle gelir ve mikroorganizmalar çoğalmaya başlar. Böylece besinler bozulur.

  pH Değeri: Her enzimin en iyi çalıştığı optimum pH aralığı vardır. Enzimler genellikle nötr ortamlarda daha iyi çalışırken bazı enzimler farklılık gösterir. Örneğin pepsin enzimi pH değeri 2 olan midede, tripsin enzimi ise pH değeri 8 olan ince bağırsak ortamında en iyi çalışır. Yani pepsin enzimi asitik, tripsin enzimi ise bazik ortamlarda aktiftir.

  Enzim-Substrat Yoğunluğu: Enzimlerin etkinliği, etki ettiği substratın yoğunluğuyla ilişkilidir. Enzim substrat ilişkisi şeker fabrikasındaki üretim sistemine benzetilebilir: Fabrikadaki işçiler enzim, şeker pancarı substrat, şeker ise ürün gibi düşünülerek aşağıdaki şekiller incelenmelidir. Ortamda yeterli substrat varsa enzim yoğunluğu arttıkça birim zamanda oluşan ürün miktarı da artar (Fabrikadaki işçi sayısı ve şeker pancarının miktarı arttıkça şeker üretimi de artar.).

  Enzim miktarının sabit tutulduğu bir ortamda substrat miktarı arttıkça birim zamanda oluşan ürün miktarı önce artar, sonra sabit hızla devam eder (İşçi sayısı sabit olup işçiler maksimum kapasitede çalışırken fabrikaya sürekli yeni şeker pancarının gelmesi, şeker üretim hızını artırmaz.).

  Ortamda yeterli miktarda enzim varken substrat miktarı sınırlı ise substrat bitince reaksiyon da biter (Fabrikadaki işçilerin kullanacağı şeker pancarı azaldıkça şeker üretimi azalır, şeker pancarı bitince de iş biter.).

  Substrat Reaksiyon

  Substrat Yüzey Alanı: Enzimler substratını dış yüzeyinden etkilemeye başlar. Substrat yüzey alanı arttıkça enzimin bağlanacağı yüzey de artar. Dolayısıyla birim zamandaki reaksiyon sayısı artacağından ürün miktarı da artar. Kıyılmış etin yüzeyi doğranmış etten fazladır. Bu sebeple sindirim enzimleri köfteyi, kuşbaşı etten daha hızlı sindirir.

  Aktivatör ve İnhibitör Etkisi: Enzimlerin etkinliğini artıran maddelere aktivatör denir. Mide öz suyunda bulunan hidroklorik asit ( HCI), mide boşluğundaki pasif enzimlerin aktivatörüdür. Enzimatik reaksiyonların gerçekleştiği ortamlarda su miktarındaki artış belli değerlere kadar aktivatör etki yapar.

  Enzimlerin etkinliğini yavaşlatan ya da durduran maddelere ise inhibitör denir. İnhibitörlere cıva, kurşun, kadmiyum ve arsenik gibi ağır metaller; tarım ilaçları, yılan, akrep ve örümcek zehri örnek olarak verilebilir. Bunlardan kurşun; hemoglobin sentezinde görev alan enzimi, inhibe ederek kanda taşınan oksijen miktarının azalmasına neden olur.

  Yazı kaynağı : www.canlibilimi.com

  Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir? (maddeler halinde)

  Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir? (maddeler halinde)

  Enzimlerin çalışması ve görevini gerekli biçimde yapabilmesi için birtakım faktörleri ihtiyaç duyar. Yani diğer bir deyişle enzimi etkileyen birtakım faktörler ile beraber reaksiyon söz konusu olur. Böylece katalizör görevi görmesi ile beraber, reaksiyonu etki eden aktivatör maddeler kapsamında işlem gerçekleşir.

   Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler Nelerdir? (Maddeler Halinde)

   Özellikle protein yapı üzerinden enzimlerin çalışmasına etki eden birçok farklı faktör bulunmaktadır. Böylece düzenli ve sağlıklı biçimde çalışan enzimler ile beraber, gerekli olan reaksiyon ve tepkimeler sağlanır.

   - Enzim konsantrasyonu

   - Substrat konsantrasyonu

   - Sıcaklık

   - Ortam pH’sı

   - Ortamdaki su miktar

   - İnhibitörler (Engelleyiciler)

   - Aktivitörler (Aktif değiştiriciler)

   Bu şekilde yukarıda öne çıkan birçok farklı faktör ile beraber Enzimlerin çalışması etkilenir. Daha sonra doğrusu enzimlerin çalışması ile beraber gerekli reaksiyon ve tepkimenin sağlanmasına olanak verilir. Bu sebepten dolayı önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Her biri kendi içerisinde farklı bir yapı üzerinden ele alınır ve tepkimenin farklı safhalarında gerekli görevlerini yerine getirirler.

   Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler Ne İşe Yarar?

   Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler birçok farklı amaç altında görev yapmaktadır. Örneğin reaksiyonun hızını istenilen miktarda getirme noktasında ön plana çıkarlar. Aynı zamanda reaksiyonun hızını sabitleme görevi görürler. Enzim üzerinden reaksiyonun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için sıcaklık dengelenir. Asidik ve bazik ortamlarda üzerinden yine aynı şekilde denge sağlanır. Vücuttaki zararlı bazı unsurları engelleme konusunda enzimleri korur. Enzimin başlaması için aktifleştirme görevi üstlenirler. Bu şekilde birçok farklı faktör ve amaç ile beraber enzimlerin çalışmasına etki eden unsurlar önemli bir yer tutar.

   Enzim Ne İşe Yarar?

   Canlılar tarafından üretilebilen çoğunluğu ise protein olan biyolojik katalizörler enzim olarak ifade edilmektedir. Özellikle hücre içerisindeki tepkime hızını ölçme görevi konusunda öne çıkarlar. Aynı zamanda hücre dışında yine etkinliklerini koruma özelliklerine sahip olduklarını ifade etmek mümkün. Bu yönleriyle enzim aynı zamanda birçok farklı besin kaynağını sindirimi noktasında en önemli husustur. Bu sebepten dolayı enzimler ve enzimleri etkileyen faktörler, yapısal açıdan canlı adına önemli bir yere sahiptir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yazı kaynağı : kunduz.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap