Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  enerji piyasası düzenleme kurumu fatura hesaplama

  1 ziyaretçi

  enerji piyasası düzenleme kurumu fatura hesaplama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  EPDK | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  Kurum Unvanı: T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

  Vergi Kimlik Numarası: 3350233334

  Vergi Dairesi: Maltepe Vergi Dairesi

  e-Fatura mükellefiyetine tabi Vergi Kimlik Numarası: 3350233334  

  Harcama Birimi Vergi Kimlik Numarası:  3350233334 

  İletişim Adreslerimiz

  KEP Adreslerimiz

  Yazı kaynağı : www.epdk.gov.tr

  EPDK | T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  Kurum Unvanı: T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

  Vergi Kimlik Numarası: 3350233334

  Vergi Dairesi: Maltepe Vergi Dairesi

  e-Fatura mükellefiyetine tabi Vergi Kimlik Numarası: 3350233334  

  Harcama Birimi Vergi Kimlik Numarası:  3350233334 

  İletişim Adreslerimiz

  KEP Adreslerimiz

  Yazı kaynağı : www.epdk.gov.tr

  EPDK | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

  *   1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

  2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

  3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

  % 0,

  **  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

  olarak uygulanır.

  İletim seviyesinden bağlı kullanıcılar için;

  **** Tarifelerin hesaplanmasında, iletim bedelinin kr/kWh şeklinde birim bedele dönüştürülmesi iletim tarife bölgesine, anlaşma gücüne ve tüketime göre değişkenlik göstereceğinden iletim bedeli hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

  Orta gerilimden bağlı kullanıcılar için;

  *** Çift terimli tarifelerin hesaplanmasında, güç bedelinin kr/kWh şeklinde birim bedele dönüştürülmesi anlaşma gücüne ve tüketime göre değişkenlik göstereceğinden güç bedeli hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

  Yazı kaynağı : www.epdk.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap