Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eminem lose yourself çeviri

  1 ziyaretçi

  eminem lose yourself çeviri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Eminem - Lose Yourself (Türkçe Çeviri)

  Eminem - Lose Yourself Şarkı Çevirisi

  Look, if you had, one shot; or one opportunity
  Bak, eğer tek bir atışın olsaydı; ya da tek bir fırsatın

  To seize everything you ever wanted, in one moment
  İstediğin her şeyi bir dakikada kapmak için

  Would you capture it, or just let it slip
  Onu yakalar mıydın? Yoksa kayıp gimesine izin mi verirdin?

  yo; His palms are sweaty, knees weak arms are heavy
  hey; Avuçları terli, dizleri güçsüz, kolları ağır

  There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti
  Kazağında şimdiden kusmuk var, annesinin spagettisi

  He’s nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs
  Gergin, ama görünüşte sakin ve bombaları bırakmaya hazır

  But he keeps on forgetting what he wrote down
  Ama yazdıklarını unutmaya devam ediyor

  The whole crowd goes so loud
  Kalabalık çok ses çıkarıyor

  He opens his mouth but the words won’t come out
  Ağzını açıyor ama sözcükler dışarı çıkmıyor

  He’s chokin’ how, everybody’s jokin’ now
  Tıkanıyor, şimdi herkes nasıl da dalga geçiyor

  The clocks run out, times up, over, bloah!
  Saat işliyor, zaman doldu, bitti, bloa!

  Snap back to reality, oh, there goes gravity
  Şak diye gerçeğe geri dönüyor, oh, yerçekimi gidiyor

  Oh, There goes rabbit he choked, he’s so mad but he won’t, Give up that easy
  Oh, Tavşan gidiyor, tıkandı, çok kızgın ama bu kadar kolay pes etmeyecek

  No, he won’t have it he knows
  Hayır, ona ulaşamayacağını biliyor

  His whole back’s of these ropes
  Sırtı iplerle bağlı

  It don’t matter he’s dope
  Önemli değil, o yetenkli

  He knows that but he’s broke
  Bunu biliyor ama o meteliksiz

  He’s so stagnant that he knows
  Ama o çok durgun, bunu biliyor

  When he goes back to this mobile home
  Tekrar seyyar evine gittiği zaman

  That’s when it’s back to the lab again, yo,
  Yine labaratuarına geri dönüyor, hey,

  This whole rap shit he better go capture this moment And hope it don’t pass him
  Bütün bu rap zımbırtısı, iyisimi bu anı yakalamalı ve onu atlamamasını ummalı

  You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, his souls escaping, through this hole that is gaping
  Hey, ruhu açılmakta olan bu deliğin içinden kaçıyor

  This world is mine for the taking, make me king
  Bu dünya almam için beni bekliyor, beni kral yapacak

  As we move toward’a, new world ord’a
  Yeni bir dünya düzenine doğru ilerlerken

  A normal life is boring but superstardoms
  Normal bir yaşam sıkıcıdır ama süperstar olmak

  Close to postmortum it only grows harder, only grows hotter
  Otopsiye yaklaşırken sadece daha zorlaşır, daha sıcaklaşır

  He blows its all over, these hoes is all on him
  Herşeyi tamamen batırıyor, bu fahişeler onun üzerinde

  Coast to coast shows he’s known as the globetrotter
  Kıyıdan kıyıya şovlar, o dünyayı gezen biri olarak bilinir

  Lonely roads god only knows
  Yalnız yollar, sadece tanrı bilir

  He’s grown farther from home he’s no father
  O evden uzakta büyüdü, baba değil

  He goes home and barely knows his own daughter
  Eve gidiyor ve kendi kızını zar zor tanıyor

  But hold your nose ’cause here goes the cold water
  Ama burnunu tıka çünkü burdan soğuk su geçiyor

  These hoes don’t want him no mo’ he’s cold product
  Bu kadınlar onu istemiyor hayır anne, o soğuk nevale

  They moved on to the next shmoOnlar diğer herife gittiler

  Who flows he nose dove, and sold nada
  O akıp gidiyor, başaşağı daldı ve hiçbir şey satamadı

  So the soap opera’s told it unfolds
  Pembe dizi böyle anlatılır ve açıklar

  I suppose it’s old partner
  Sanırım o eski partner

  But the beat goes on da da dum da da dum datta
  Ama tempo devam eder da da dum da da dum dara

  You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, no more games, I’ma change what you call rage
  Hey, daha fazla oyun yok, moda dediğiniz şeyi değiştireceğim

  Tear this mother fuckin roof off like 2 dogs caged
  Bu lanet çatıyı kafeslenmiş 2 köpek gibi parçalayacğım

  I was playin in the beginning, the mood all changed
  Başlangıçta rol yapıyordum, ruh halim tamamen değişti

  I been chewed up, and spit out and booed off stage
  Çiğnendim, tükürüldüm ve sahneden yuhalanarak indim

  But I kept rhymin’ and step writin’ the next cypher
  Ama kafiye yapmayı sürdürdüm ve sonraki şifreyi yazmaya geçtim

  You best believe somebody’s payin’ the pied piper
  Bazıları parayı verip düdüğü çalıyor, inansan iyi edersin

  All the pain inside amplified by the, fact that I can’t get by with my nine to five
  İçimdeki tüm acı, dokuz-beş çalışmamla geçinemediğim gerçeğiyle artıyor

  And I can’t provide the right type’a Life for my family
  Ve aileme düzgün bir yaşam tarzı sağlayamıyorum

  ’cause man, these goddamn food stamps don’t buy diapers
  Çünkü dostum, bu allahın belası yemek markalarıyla bebek bezi alınmıyor

  And it’s no movie, there’s no Mekhi Phifer
  Ve bu bir film değil, burda Mekhi Phifer yok

  This is my life and these times are so hard
  Bu benim hayatım ve bu zamanlar çok zor

  And it’s getting even harder tryin’ to feed and water my seed
  Ve tohumumu beslemeye ve sulamaya çalışırken daha da zorlaşıyor

  Plus Teetertotter caught up between bein’ a father and a prima donna Baby
  Artı, Tahterevalli baba olmakla nazlı bir bebeğin arasında sıkışıyor

  Mama drama’s screamin’ on and Too much for me to wanna stay in one spot
  Anne dramı çığlık atıyor ve bunlar bu noktada kalmak istemem için çok fazla

  Another day of monotony Has gotten me to the point, I’m like a snail
  Yeni bir tekdüze gün beni salyangoza benzediğim bi noktaya getirdi

  I’ve got to formulate a plot ‘fore I end up in jail or shot
  Hapse düşmeden ya da vurulmadan önce bir plan geliştirmeliyim

  Success is my only motherfuckin’ option, failure’s not
  Başarı benim tek lanet olası seçeneğim, başarısızlık değil

  Mom, I love you, but this trailer’s got to go
  Anne seni seviyorum ama bu karavandan gitmeliyim

  I cannot grow old in Salem’s lot
  Salem’in arsasında yaşlanamam

  So here I go it’s my shot, feet fail me not
  İşte gidiyorum bu benim denemem, ayaklarım yüzümü kara çıkarmayın

  This maybe the only opportunity that I got
  Bu sahip olduğum tek fırsat olabilir

  You better lose yourself in the music
  İyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, you better lose yourself in the music
  Hey, iyisimi kaybet kendini müziğin içinde

  The moment, you own it, you better never let it go
  O ana sahipsin, asla bırakmasan iyi edersin

  You only get one shot do not miss your chance to blow
  Tek bir atışın var bu şansı boşa harcama

  This opportunity comes once in a life-time
  Bu fırsat hayatta bir kere gelir

  Yo, you can do anything you set your mind to man
  Hey, kafana koyduğun herşeyi yapabilirsin, dostum

  Yazı kaynağı : www.sarkicevirileri.com

  Eminem - Lose Yourself Şarkı Sözü Çevirisi

  Eminem – Lose Yourself İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

  Lose Yourself - Eminem 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri by Sanderlei

  Eminem - Lose Yourself

  Lose Yourself - Eminem 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap