Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  emekliler için emlak vergisi muafiyet dilekçe örneği

  1 ziyaretçi

  emekliler için emlak vergisi muafiyet dilekçe örneği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �ORLU BELED�YES�

  1319 say�l� Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesine istinaden Türkiye genelinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni bulunan;

  -    Emekliler ile e�inden ölüm ayl��� alan ev han�mlar�
  -    Engelliler
  -    Gaziler
  -    �ehitlerin dul ve yetimleri
  -    Hiçbir geliri olmayanlar
  �çin emlak vergisi muafiyeti getirilmi�tir.

  Muafiyetten faydalanmak isteyen mükelleflerin;

  Emekliler ile e�inden ölüm ayl��� alan ev han�mlar�n�n
  1-) Dilekçe
  2-) SGK Çorlu Hizmet Merkezi veya e-devlet üzerinden alacaklar� emekli olduklar�n� ve halen gelir getirici bir i�te çal��mad�klar�n� gösterir belge(4/a hizmet dökümü)

  Engellilerin
  1-) Dilekçe
  2-) Sa�l�k Kurulu Raporu Fotokopisi veya engelli kimlik kart� fotokopisi

  Gaziler ile �ehitlerin Dul ve Yetimlerinin
  1-) Dilekçe
  2-) Gazi veya �ehit yak�n� oldu�unu gösterir belge

  Hiçbir geliri olmayanlar�n
  1-) Dilekçe
  2-) SGK Çorlu Hizmet Merkezi veya e-devlet üzerinden alacaklar�  halen gelir getirici bir i�te çal��mad�klar�n� gösterir belge(4/a hizmet dökümü) �le Mali Hizmetler Müdürlü�ü Emlak Servisine ba�vurmalar� gerekmektedir.

  Yazı kaynağı : www.corlu.bel.tr

  Emlak vergisi muafiyet dilekçe örneği

  Emlak vergisi muafiyet dilekçe örneği

  Türkiye sınırları içerisindeki tüm taşınmaz mallar 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince vergiye tabi oluyor. Emlak vergisi senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit ise Kasım ayında ödeniyor.

  Geliri olmayan konut sahipleri vergiden muaf olabiliyor. Vergiden muaf olan kimseler arasında emekliler de yer alıyor. Bir dilekçe ile vergiden muaf olunabiliyor. İşte emekli emlak vergisi muafiyet dilekçesi 2022...

  EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI NELERDİR?

  Emlak vergisi muafiyetinden Türkiye sınırları içinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen, sadece bir konutu (mesken) olan aşağıdaki kişiler faydalanabiliyor.

  - Emekliler,

  - Hiçbir geliri olmayanlar,

  - Engelliler,

  - Gaziler,

  - Şehitlerin dul ve...

  Yazı kaynağı : emlakkulisi.com

  Emlak Vergisi Muafiyet Dilekçesi Örneği

  Emlak Vergisi Muafiyet Dilekçesi Örneği

  Emlak Vergisi Muafiyet Dilekçesi Örneği

  Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. Ancak kanun gereğince meskenler için muafiyet uygulaması bulunuyor.

  Emlak vergisi ödemelerinden muaf olmak için mesken sahibinin tek evinin olması, gelirinin olmaması; emekli, ev hanımı, işsiz, engelli veya gazi olması gerekiyor.

  Ayrıca tek evi olup, evin brüt metrekaresi 200 metrekare olarak belirleniyor. Bu metrekareden büyük evler için muafiyet uygulanmıyor.

  Tek mesken muafiyet uygulamasından yararlanmak isteyen kimselerin bir dilekçe ile bağlı oldukları belediyeye müracaat etmesi gerekiyor.

  Emlak vergisinden muafiyet dilekçesi şu şekilde sıralanıyor;

  Emlak vergisinden muafiyet dilekçesi örneği:

  T.C.

  ………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

  Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

  -Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

  -Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

  -Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.

  Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


  …./…./20..

  ADRES :  

  ……………………………………………………………………

  MÜKELLEFİN :

  Adı ve Soyadı  :

  …………………………….

  İmzası   :

  GAYRIMENKULÜN:

  Bina Vergisi Sicil No   : ………………………………….

  Mahallesi     : ………………………………….

  Cadde ve Sokağı          : ………………………………….

  Kapı ve Daire No          : ………………………………….

  Pafta    No     : ………………………………….

  Ada      No   : ………………………………….

  Parsel   No     : …………………………

  Emlak Vergisi Muafiyet Dilekçesi Örneği PDF

  Emlak Vergisi Muafiyet Dilekçesi Örneği Word

  Emlak Vergisi Muafiyeti konusunda Kayserinin bina yönetim şirketlerine / firmalarına öncülük eden Alemdar Bina Yönetiminin uzman kadrolarından ücretsiz destek alabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.alemdarbinayonetimi.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap