Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  elinizin altındaki dünya dinleme metni cevapları

  1 ziyaretçi

  elinizin altındaki dünya dinleme metni cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları

  Elinizin Altındaki Dünya dinleme metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 257-258-259-260 (Bilim ve Teknoloji Teması)

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 257

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1. Güvenli internet kullanımı hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

  2. Evinizde internet var mı? Varsa interneti hangi amaçlarla kullandığınızı açıklayınız.

  1. ETKİNLİK

  Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük gruplarının anlamını önce tahmin ediniz. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

  r ö d t e z l ö g e k m l e k e b

  Cevap: dört gözle beklemek

  ö z n ü g ü t d ö r m a ç k a

  Cevap: gözünü dört açmak

  z ı s a r t a h m k e t e

  Cevap: rahatsız etmek

  e t k e r e a h m e ç g e k

  Cevap: harekete geçmek

  n ü z ö g e i m k e ş i l

  Cevap: gözüne ilişmek

  n e z ö e r t k e m g ö s

  Cevap: özen göstermek

  dört gözle beklemek: Çok isteyerek veya özleyerek beklemek

  gözünü dört açmak: Aldanmamak için çok uyanık bulunmak

  rahatsız etmek: Rahatını bozmak, rahatını, keyfini kaçırmak

  harekete geçmek: Bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek

  gözüne ilişmek: Birdenbire, istemeden görmek

  özen göstermek: Bir şeyi özenerek elden geldiğince iyi olmasına gayret ederek yapmak, itina etmek

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 258

  2. ETKİNLİK

  Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

  1. İnsanlar dört gözle neyi beklerlermiş?

  Cevap: İnternete girmeyi beklermiş.

  2. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer neresiymiş?

  Cevap: İnternetmiş.

  3. “Sihirli dünya” olarak nitelendirilen yerde neler yapılıyormuş?

  Cevap: Her türlü bilgi kaynağına ulaşılabilir, insanlarla iletişim kurulabilir, video izlenebilir, oyun oynanabilirmiş.

  4. Aileler, çocukları yanı başlarında olduğu hâlde internetteyken niçin onları kontrol ediyormuş?

  Cevap: Kötü niyetli insanlardan onları koruyabilmek için kontrol ediyormuş.

  5. İnternet kullanımında size düşen görevler nelermiş?

  Cevap: İnternetteki tehlikelerin farkında olup gözümüzü dört açmakmış.

  6. İnternet kullanırken nelere dikkat edilmeliymiş?

  Cevap: Kişisel bilgileri, video ve fotoğraflarımızı internette paylaşmamalı, kendimizi kötü hissettiren, utanmamıza neden olan paylaşımları ailemize bildirmeli, bizi rahatsız eden mesajlara cevap vermemeli, bilgisayarımıza yazılım indirmeden önce büyüklerimize danışmalı, bilgisayar ve internet şifremizi kimseyle paylaşmamalı, gördüğümüz her şeye inanmamalı, tanımdığımız kişilerle gerçek hayatta buluşmak için sözleşmemeli, bir şey paylaşırken iki kere düşünmeliymişiz.

  3. ETKİNLİK

  Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

  Cevap:

  Metnin konusu: İnternet kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

  Metnin ana fikri: Gerçek hayatta dikkat ettiğimiz her şeye internet ortamında da dikkat etmemiz gerekir.

  Metnin yardımcı fikirleri: İnternet faydalı olduğu kadar yanlış kullanımda zararları da olan bir mecradır.

  İnternet ortamında hiç kimseye güvenilmemelidir.

  4. ETKİNLİK

  Metinde anlatılanlara katılıyor musunuz? Nedenlerini de belirterek aşağıya yazınız.

  Cevap:

  (örnek)

  Evet katılıyorum. İnternet doğru kullanıldığında çok faydalıdır. Fakat bilinçsizce kullanıldığında geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir. İnterneti kullanırken her zaman gözümüzü dört açmalı ve internette tanıştığımız hiç kimseye güvenmemeli, bizi rahatsız eden her durumu büyüklerimize bildirmeliyiz.

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 259

  5. ETKİNLİK

  Aşağıdaki ifadeleri aralarında sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ilişkileri kurarak eşleştiriniz.

  Cevap:

  6. ETKİNLİK

  Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  Cevap: 

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları Sayfa 260

  7. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız.

  • Hiç dinlenmeden çalışırsan hastalanabilir hatta yorgun düşebilirsin.

  Cevap: Hiç dinlenmeden çalışırsan yorgun düşebilir hatta hastalanabilirsin.

  • Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde herhâlde yaşamazdım.

  Cevap: Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde yaşamazdım.

  • İş başvurusunu yaparken öğretim durumunu gösteren bir belge istediler.

  Cevap: İş başvurusunu yaparken öğrenim durumunu gösteren bir belge istediler.

  • Sağlıklı ve sıhhatli bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

  Cevap: Sağlıklı bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

  • Yaz boyu bomboş evde oturdu.

  Cevap: Yaz boyu evde boş boş oturdu.

  • Söylediklerini hiç karşılık vermeden dinledi.

  Cevap: Söylediklerini karşılık vermeden dinledi.

  • Öğretmenlerin konuşmalarına istemeden kulak kesildim.

  Cevap: Öğretmenlerin konuşmalarına kulak kesildim.

  8. ETKİNLİK

  İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazarayı gerçekleştiriniz. Münazara sırasında aşağıdaki yönergelere uyunuz.

  • Konu dışına çıkmadan konuşunuz.
  • Konuşurken size ayrılan süreye uyunuz.
  • Fikirlerinizi görsel, işitsel materyallerle destekleyerek paylaşınız.
  • Karşınızdakileri, düşüncelerinizin doğruluğuna inandırmaya çalışınız.
  • Dinleme kurallarına uyunuz.

  *** Elinizin Altındaki Dünya dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Etkinlik Cevapları (7. Sınıf Türkçe)

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 257-258-259-260 (Bilim ve Teknoloji)

  Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 257 Cevabı

  HAZIRLIK

  1. Güvenli internet kullanımı hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

  2. Evinizde internet var mı? Varsa interneti hangi amaçlarla kullandığınızı açıklayınız.

  1. ETKİNLİK

  Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük gruplarının anlamını önce tahmin ediniz. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.                                     

  2. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 258 Cevabı

  Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

  1. İnsanlar dört gözle neyi beklerlermiş?

  2. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer neresiymiş?

  3. “Sihirli dünya” olarak nitelendirilen yerde neler yapılıyormuş?

  4. Aileler, çocukları yanı başlarında olduğu hâlde internetteyken niçin onları kontrol ediyormuş?

  5. İnternet kullanımında size düşen görevler nelermiş?

  6. İnternet kullanırken nelere dikkat edilmeliymiş?

  3. ETKİNLİK 

  Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

  Metnin konusu: İnternet kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

  Metnin ana fikri: Gerçek hayatta dikkat ettiğimiz her şeye internet ortamında da dikkat etmemiz gerekir.

  Metnin yardımcı fikirleri: İnternet faydalı olduğu kadar yanlış kullanımda zararları da olan bir mecradır. İnternet ortamında hiç kimseye güvenilmemelidir.

  4. ETKİNLİK 

  Metinde anlatılanlara katılıyor musunuz? Nedenlerini de belirterek aşağıya yazınız.

  5. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 259 Cevabı

  Aşağıdaki ifadeleri aralarında sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ilişkileri kurarak eşleştiriniz.

  6. ETKİNLİK 

  Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur. (D)
  Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. (Y)
  Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına virgül konur. (D)
  İkiden fazla eş değer öğeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur. (D)
  Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna üç nokta konur. (Y)
  Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti konur. (D)
  Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için virgül kullanılır. (Y)
  Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi konur. (D)

  7. ETKİNLİK 

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 260 Cevabı

  Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız.

  • Hiç dinlenmeden çalışırsan hastalanabilir hatta yorgun düşebilirsin.

  • Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde herhâlde yaşamazdım.

  • İş başvurusunu yaparken öğretim durumunu gösteren bir belge istediler.

  • Sağlıklı ve sıhhatli bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

  • Yaz boyu bomboş evde oturdu.

  • Söylediklerini hiç karşılık vermeden dinledi.

  • Öğretmenlerin konuşmalarına istemeden kulak kesildim.

  8. ETKİNLİK 

  İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazarayı gerçekleştiriniz. Münazara sırasında aşağıdaki yönergelere uyunuz.

  • Konu dışına çıkmadan konuşunuz.
  • Konuşurken size ayrılan süreye uyunuz.
  • Fikirlerinizi görsel, işitsel materyallerle destekleyerek paylaşınız.
  • Karşınızdakileri, düşüncelerinizin doğruluğuna inandırmaya çalışınız.
  • Dinleme kurallarına uyunuz.

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 8. Bilim ve Teknoloji Sayfa 257, 258, 259, 260 Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 257-258-259-260. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları  2020-2021 Öğretim Yılı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 8. Tema BİLİM VE TEKNOLOJİ Sayfa 257, 258, 259, 260 “Elinizin Altındaki Dünya” Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 257. Sayfa Cevapları

  1. Güvenli internet kullanımı hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

  CEVAP: Güvenli İnternet Hizmeti, isteğe bağlı, ücretsiz, şeffaf, kullanımı kolay, interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmetidir. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere dijital çağın sunduğu fırsatlardan tüm internet kullanıcılarının güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamak, zararlı içeriklere yönelik koruyucu önlemler almak, internetin risklerinden, zararlı içeriklerinden toplumu korumak için Güvenli İnternet Hizmeti kullanıma sunulmuştur.

  2. Evinizde internet var mı? Varsa interneti hangi amaçlarla kullandığınızı açıklayınız.

  CEVAP: Evimizde internet var. İnterneti araştırma yapmak, ders çalışmak, film izlemek ve arkadaşlarımla haberleşmek için kullanıyorum.

  Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük gruplarının anlamını önce tahmin ediniz. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.

  Dört Gözle Beklemek: Çok isteyerek veya özleyerek beklemek.

  Gözünü Dört Açmak: Aldanmamak için çok uyanık bulunmak.

  Rahatsız Etmek: Rahatını bozmak, rahatını, keyfini kaçırmak.

  Harekete Geçmek: Bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek.

  Gözüne İlişmek: Birdenbire, istemeden görmek.

  Özen Göstermek: Bir şeyi özenerek elden geldiğince iyi olmasına gayret ederek yapmak.

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 258. Sayfa Cevapları

  Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

  1. İnsanlar dört gözle neyi beklerlermiş?

  CEVAP: İnternet’te zaman geçirebilmeyi beklermiş.

  2. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer neresiymiş?

  CEVAP: İnternet’miş.

  3. “Sihirli dünya” olarak nitelendirilen yerde neler yapılıyormuş?

  CEVAP: Ödevlerimizi yaparken her türlü kaynağa ulaşabildiğimiz, öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla haberleştiğimiz, eğlenceli oyunlar oynadığımız, komik hayvan videoları izlediğimiz bir yermiş.

  4. Aileler, çocukları yanı başlarında olduğu hâlde internetteyken niçin onları kontrol ediyormuş?

  CEVAP: İnternet ortamında kötü niyetli insanlar olduğu için kontrol ediyormuş.

  5. İnternet kullanımında size düşen görevler nelermiş?

  CEVAP: İnternet’teki tehlikelerin farkında olmak ve gözümüzü dört açmaktır.

  6. İnternet kullanırken nelere dikkat edilmeliymiş?

  CEVAP: İnternet kullanım saatimizi kontrol etmeli, kişisel bilgilerimizi paylaşmamalı, kötü bir paylaşımla karşılaşınca ailemize göstermeli yazılım indirmeden önce büyüklerimize danışmalı, şifrelerimizi kimseyle paylaşmamalı, İnternet’te tanıştığımız kişilerle gerçek hayatta tanışmamalıyız.

  Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

  Metnin konusu: İnternet’in faydaları ev zararları

  Metnin ana fikri: İnternet’ten faydalanırken zararlarından korunmamız gerekmektedir.

  Metnin yardımcı fikirleri: İnternet’te geçirdiğimiz zamanı kontrol etmeliyiz. İnternet’te kişisel bilgilerimizi paylaşmamalıyız. İnternet’i kullanırken bir sorunla karşılaştığımızda ailemizden yardım almaktan çekinmemeliyiz.

  Metinde anlatılanlara katılıyor musunuz? Nedenlerini de belirterek aşağıya yazınız.

  CEVAP: Katılıyorum. İnternet’in pek çok faydası vardır. İnternet’ten faydalanırken zararlarından korunmamız gerekmektedir. Bu konuda bilgilenmemiz açısından böyle bir metin dinlemeyi önemli buluyorum.

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 259. Sayfa Cevapları

  Aşağıdaki ifadeleri aralarında sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ilişkileri kurarak eşleştiriniz.

  Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  [ D ] Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur.
  [ D ] Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.
  [ Y ] Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına virgül konur.
  [ D ] İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur.
  [ Y ] Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna üç nokta konur.
  [ Y ] Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti konur.
  [ Y ] Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için virgül kullanılır.
  [ D ] Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi konur.

  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 260. Sayfa Cevapları

  Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız.

  • Hiç dinlenmeden çalışırsan hastalanabilir hatta yorgun düşebilirsin.
  ⇒ Hiç dinlenmeden çalışırsan yorgun düşebilir hatta hastalanabilirsin.

  • Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde herhâlde yaşamazdım.
  ⇒ Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde yaşamazdım.

  • İş başvurusunu yaparken öğretim durumunu gösteren bir belge istediler.
  ⇒ İş başvurusunu yaparken öğrenim durumunu gösteren bir belge istediler.

  • Sağlıklı ve sıhhatli bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.
  ⇒ Sağlıklı bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

  • Yaz boyu bomboş evde oturdu.
  ⇒ Yaz boyu evde bomboş oturdu.

  • Söylediklerini hiç karşılık vermeden dinledi.
  ⇒ Onun söylediklerini hiç karşılık vermeden dinledi.

  • Öğretmenlerin konuşmalarına istemeden kulak kesildim.
  ⇒ Öğretmenlerin konuşmalarına istemeden kulak misafiri oldum.

  İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazarayı gerçekleştiriniz. Münazara sırasında aşağıdaki yönergelere uyunuz.

  İNTERNET YARARLIDIR: İnternet ile çocuklar artık sadece eğlenmek için değil, öğrenmek için de oyun oynamaktadır. Pek çok akademisyen tarafından geliştirilen çeşitli zeka oyunları ile çocukların zihinsel becerilerini geliştirme imkanı ortaya çıkmıştır. Zeka oyunları sayesinde çocukların hafızasını geliştirmeleri ve dikkatlerini güçlendirmeleri mümkün hale gelmiştir. İnternet ile birlikte bilgi kaynakları çeşitlenmiş ve bilgiye ulaşmak kolay hale gelmiştir. Önceden insanlar bir ödev, proje veya araştırma için gereken en basit bilgiyi bile edinirken türlü zorluklarla karşılaşmaktaydı. Ancak günümüzde oturduğumuz yerden bu bilgiyi kolayca edinebiliyoruz. Bu durum insanların genel kültür seviyesinin artmasını ve daha bilinçli bireyler yetişmesini sağlamaktadır. Özellikle haberleşme alanında insanlara büyük kolaylıklar sağlamıştır.

  İNTERNET ZARARLIDIR: Özellikle çocukların kimlikleriyle ilgili sorun yaşamasında İnternet’in büyük etkisi vardır. Kendisini bir oyun karakteri sanan çocuklarla ilgili çok sayıda haber görüyoruz. Bu durum teknolojinin çocukları doğru etkilemediğini göstermektedir. Bilgisayar ve televizyon karşısında çok kalan insanlarda bel ve boyun ağrıları ile çeşitli göz hastalıkları ortaya çıkmaktadır. İnternet ile birlikte elektrik ve elektriğe bağlı donanımların kullanımı artmıştır. Elektrik kullanımı arttıkça elektromanyetik alanlarda bir artış yaşanmaktadır. Böylece bu alanlardan yayınlan insan vücuduna zararlı dalgalar sinir sistemi ve beyin yapısını etkileyerek insan sağlığını tehdit etmektedir.

  Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Özgün Yayınları 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Yazı kaynağı : www.forumdirilis.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap