Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  elementler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir mi

  1 ziyaretçi

  elementler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bileşikler Fiziksel Ve Kimyasal Yöntemlerle Ayrıştırılabilir Mi?

  Bileşikler Fiziksel Ve Kimyasal Yöntemlerle Ayrıştırılabilir Mi?

  Saf maddeler her yerinde aynı özellikleri taşıyan maddelere denilmektedir. Bileşikler ise iki veya daha fazla cins atomdan meydana gelen saf maddelere denilir. Bileşikler kimyasal yollar ile bileşenlerine ayrıştırılmaktadır. 

   Bileşikler Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Ayrıştırılabilir mi? 

   Bileşikler iki veya daha fazla atomdan meydana gelmektedir. Bileşikler elementlerin belirli oranda birleşmesi ile meydana gelmektedir. Fakat kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımamaktadır. Tamamen farklı özellikler göstermektedir. Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollar ile ayrıştırılabilir. 

   Elementler daha basit maddelere ayrışmamaktadır. Fakat bileşikler kendilerini oluşturan elementlere veya daha basit bileşiklere ayrıştırılır. Bu ayrışım kimyasal yollar ile gerçekleşmektedir. Ayrıştırma işlemi fiziksel yollar ile gerçekleşmemektedir.

    Bileşiklerin ayrıştırılması konusu en çok merak edilen konulardan birisidir. Bileşikler iki farklı şekilde ayrıştırılmaktadır. Bunlardan biri ısı ile ayrıştırma, diğeri ise elektrik enerjisi ile ayrıştırma olmaktadır.

    Bazı bileşikler kimyasal değişimlere uğrayabilir ve böylece daha basit maddelere ayrışabilmektedir. Bu ayrışım kimyasal değişim ile oluşmaktadır. Bunun yanı sıra elektroliz ile ayrışım yapılmaktadır. Kaplamacılıkta yaygın olarak kullanılan bu yöntem kendini oluşturan elementlere ayrıştırılabilir. 

   Bileşiklerin diğer bir özelliği ise erime ve kaynama noktaları sabit olmalarıdır. Kimyasal yollar ile ayrışan bileşikler bileşenlerin özelliklerini taşımazlar.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  ELEMENTLER Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element denir. Bazı element örnekleri balondaki.

  ... konulu sunumlar: "ELEMENTLER Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element denir. Bazı element örnekleri balondaki."— Sunum transkripti:

  1

  2 ELEMENTLER Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element denir. Bazı element örnekleri balondaki bromdan başlayıp saat yönünde ilerlersek gümüş renkli sıvı civa, katı iyot, katminyum, kırmızı fosfor ve bakır

  3 ELEMENTLERİN ADLANDIRILMASI
  Her element bir veya iki harften oluşmuş bir kimyasal sembol ile temsil edilir. Sembollerin çoğu elementin adının ilk harfi veya ilk ilk harfidir. Bazı elementlerin sembolleri

  4 METALLERİN ÖZELLİKLERİ
  Yüzeyleri parlaktır. Isı ve elektriği iyi iletirler. Tel ve levha haline gelebilirler. Elektron vererek bileşik yaparlar. Oda koşullarında katı halde bulunurlar (Civa hariç) Erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir. Tüm metaller şekil değiştirebilir

  5 AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ
  Parlak değil mattırlar. Bazıları renkli olabilir. Isı ve elektriği iyi iletmezler. Tel ve levha haline gelemezler. Kırılgandırlar. Elektron alarak veya elektronları ortaklaşa kullanarak bileşik yaparlar. Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler. Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. Oda koşullarında bazı ametaller ve renkleri

  6 SOYGAZLAR (8-A GRUBU) Periyodik tablonun en sağındaki sütunda bulunan elementlere soygazlar denir. 8A grubu olarak da tanımlanan bu grubun üyeleri helyum(He), neon(Ne), argon(Ar), kripton(Kr), ksenon(Xe) ve radon(Rn) olup hepsi oda şartlarında gaz fazındadır. Periyodik tablodaki elementlerden 11 tanesi oda sıcaklığında gaz fazındadır. Bunlardan 6 tanesi benzer kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olan 8A grubu elementleridir.

  7 SOYGAZLARIN ÖZELLİKLERİ
  Kimyasal Oda şartlarında tek atomlu gaz halindedirler. tepkimeye girmeye istekli değildirler. Değerlikleri 0(sıfır) dır. Isı ve elektrik akımını iletmezler. En yüksek enerji düzeyindeki orbitaller tam dolu olduğundan kararlı elektron düzenine sahiptirler.

  8 BAZI ELEMENTLERLERİN RESİMLERİ
  LİTYUM ÇİNKO HELYUM KLOR

  9 BAZI ELEMENTLERLERİN RESİMLERİ
  RADYUM KALSİYUM BOR RADON

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap