Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  elazığ karayolları personel alımı

  1 ziyaretçi

  elazığ karayolları personel alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da Personel Alacak

  Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da Personel Alacak

  Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 102 sözleşmeli personel alımı yapacak.

  Karayolları Genel Müdürlüğü’nün alım yapacağı 102 personelin illere göre dağılımı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Buna göre Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da 1 İnşaat Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 5 Büro Personeli toplamda 7 sözleşmeli personel alımı yapacak.

  Adaylar başvurularını “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14 Mart 2023 – 28 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecek.

  GENEL ŞARTLAR

  1. Başvuruda bulunacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.

  2. Adayların durumunun “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Yeniden hizmete alınma” başlıklı Ek madde 1 de belirtilen (Ek:22/11/2010-2010/1169) “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. Ancak aynı maddenin a, b ve c bentlerindeki şartları taşıyan adaylarda 1 yıl şartı aranmayacaktır. Ayrıca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yapanların/yapmış olanların ilgili yıllara ait Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Sınavlar başlıklı 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “…..sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

  3. Başvuruda bulunacak adayların;

  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

  Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

  Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,

  Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika, ruhsat vb. diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

  ÖZEL ŞARTLAR

  1) Mühendis, tekniker, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarına yerleşecek adaylar için seyahate ve/veya arazide çalışmaya elverişli olmak.

  2) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Teknikeri pozisyonu için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

  3) Avukatlık pozisyonu için avukatlık ruhsat belgesine sahip olmak.

  4) Büro personeli pozisyonu için bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya üniversitede bilgisayar dersi aldığını gösterir transkript belgesi.

  5) Tüm pozisyonlar için 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

  Yazı kaynağı : www.elazigsonhaber.com

  08. Bölge Müdürlüğü - Elazığ

  Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 8. Bölge Müdürlüğü 1950 yılında kurulmuştur. Bölge Müdürlüğümüzün çalışma alanı Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli illerinin tamamı ile Diyarbakır ve Muş illerinin bir bölümünü kapsamaktadır.

  Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde toplam 3.920 Km Yol ağı mevcut olup bunun 1.453 Km’ si devlet, 2.467 Km' si ise il yoludur.

  3.920 Km lik yol ağımızın % 94’ ü asfalt kaplama olup, 2.273 Km si daimi açılan, 1.301 Km si imkan bulundukça açılan, 346 Km si program dışı yollarımızdandır. Bölge sınırları içerisinde km2’ ye düşen yol ağı 0,0861 Km’ dir. Bölgemiz sınırları içerisinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 420.977 adettir.

  3.920 km’ lik yol ağımızın 1.282 km’ si Bölünmüş yol’ dur.

  45.492 km2 lik alanda 5 İli tamamen 2 İli de kısmen içine alan ve 2.394.408 Nüfusa sahip Karayolları ağında 6 adet Şube, 1 adet Tünel Bakım İşletme Şefliği, 19 adet Bakım Evi, 244 Memur, 53 sözleşmeli, 1.217 Sanat sınıfı olmak üzere Toplam 1.514 Personel ve 681 adet makine parkı ile hizmet üretmekteyiz.

  Bölgemiz yol ağının 3.679 km’ si asfalt, 61 km si parke, 13 km’ si toprak yol, 167 km’ si geçit vermez yoldur.

  Yazı kaynağı : www.kgm.gov.tr

  Karayolları Elazığ'da Personel Alacak!

  Karayolları Elazığ'da Personel Alacak!

  Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 102 sözleşmeli personel alımı yapacak.

  Karayolları Genel Müdürlüğü’nün alım yapacağı 102 personelin illere göre dağılımı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Elazığ’da 1 İnşaat Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 5 Büro Personeli toplamda 7 sözleşmeli personel alımı yapacak.

  Adaylar başvurularını “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14 Mart 2023 – 28 Mart 2023 tarihleri arasında yapabilecek.

  Yazı kaynağı : www.elazigyenihaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap