Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ekstre borç tutarının üzerinde ödeme yapılmaktadır işleme devam etmek istiyor musunuz

  1 ziyaretçi

  ekstre borç tutarının üzerinde ödeme yapılmaktadır işleme devam etmek istiyor musunuz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ekstre Açıklamaları

  Ekstre Açıklamaları

  Ekstre Açıklamaları

  Dönem Borcunuz: Hesap kesim tarihi itibariyle varsa önceki dönemden kalan borcu ve bu döneme ait alışveriş, nakit, faiz ve ücretler toplamından, hesaba yatırılan tutarların düşülmesinden sonra kalan bakiyedir.

   Asgari Ödeme Tutarı: Kredi kartı dönem borcunuzun son ödeme tarihine kadar asgari ödenmesi zorunlu olan tutarıdır.

  Bireysel kredi kartı alan kart hamilleri için ilk yıl %40, ikinci yıldan itibaren %20 asgari ödeme oranı geçerli olacaktır. Ticari kredi kartları için asgari ödeme oranı %10’dur.

  Son Ödeme Tarihi: Toplam borç veya asgari ödeme tutarının yatırılması gereken son tarihtir.

  Limit: Kredi kartınızla yapacağınız alışverişler ya da nakit çekim işlemleri için kullanılabilecek maksimum kredi limitidir. Kartınıza bağlı olan ek kartlar da aynı limiti paylaşmaktadır.

  Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinin düzenlendiği tarihtir.

  Önceki Dönem Hesap Özeti Bakiyesi: Önceki dönemden devreden borç toplamıdır.

  Devreden Worldpuan: Önceki dönemlerde kullanılmayan ve son döneme devreden Worldpuandır.

  Bu Dönem Kullanılan Worldpuan: Biriken toplam Worldpuandan, hesap özetinin ilgili dönemi içerisinde kullanılan Worldpuandır.

  Kullanılabilir Puanınız: Hesap kesim tarihindeki kullanılabilir Worldpuandır.

  Puanınız TL Karşılığı: Kazanılan her 2 Worldpuan, World üye işyerlerinde 1 Kuruş değerindedir. 10 TL değerindeki bir ürünü, 2.000 Worldpuan kullanarak satın alabilirsiniz.

  Ücret, Komisyon, Vergi, Fon Ve Faizler İle İlgili Açıklamalar

  Toplam Faiz Ve Ücretler: Önceki hesap bakiyesi üzerinden ve dönem içinde yapılan nakit çekim ve benzeri işlemler için işleyen faiz ile kart ücreti, yıllık üyelik ücreti gibi sözleşmede yer alan ücretlerin toplamıdır.

  Alışveriş Faiz Oranı: Dönem borcunuzdan daha az bir tutarda ödeme yaparak borcunuzu kredilendirmeniz durumunda işletilecek, vergi ve fonlar hariç aylık net akdi faiz oranıdır. 

  Nakit Çekim Faiz Oranı: Nakit çekim kapsamında değerlendirilecek tüm işlemlere uygulanan, vergi ve fonlar hariç aylık net akdi faiz oranıdır. 

  Kart Ücreti: VakıfBank Worldcard'lar için asıl ve ek kartlardan alınan yıllık üyelik bedelidir. Yıllık kart ücretleri: Klasik, Taraftar, Rail&Miles kartlar için 129 TL; Gold kartlar için 159 TL; Platinum kartlar için 187 TL; ek kartları için 57 TL; MilPlus kartlar için 168 TL; ek kartları için 83 TL; MilPlus Platinum kartlar için 225 TL; ek kartları için 112 TL; Clic kartlar için 119 TL; Like Card'lar, VakıfBank Ulaşım indirimli kartlar için 14 TL; BusinessCard'lar için 137 TL'dir. 

  Gecikme Faiz Oranı: Asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda asgari tutarın ödenmeyen kısmı için son ödeme tarihinden asgari ödeme tutarının tam olarak ödendiği tarihe kadarki süre için hesaplanan vergi ve fonlar hariç aylık faiz oranıdır.

  Nakit Çekim Ücreti: VakıfBank ATM'leri, Şubeleri, Çağrı Merkezi, İnternet ve Mobil Bankacılık kanallarından kredi kartınızla nakit çektiğinizde, aylık kredi faizine ek olarak işlem basına %1 komisyon; yurt içi diğer banka ATM'lerinden kredi kartınızla nakit çektiğinizde, aylık nakit kredi faizine ek olarak işlem basına %1 nakit çekim ücreti alınır. Yurt dışından nakit çektiğinizde %1,12 + 0,90 USD nakit çekim ücreti alınır.

  Vergi, Fon: BSMV (Banka Sigorta ve Muamele Vergisi) ve KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) yasa gereği alınmakta olup, BSMV, nakit çekim ücreti, kart ücreti ve faizler üzerinden; KKDF ise hesap kesim tarihinde tahakkuk ettirilen faiz üzerinden hesaplanmaktadır.

  Faiz Hesaplama Yöntemi: Son ödeme tarihinde ödenmeyip kredilendirilen alışverişlerinize hesap kesim tarihinden başlamak üzere ödendiği tarihe kadarki süre için alışveriş faiz oranı; nakit ve nakit çekim kapsamında değerlendirilecek işlemlere ise işlem tarihinden ödendiği tarihe kadarki süre için nakit çekim faiz oranı üzerinden faiz hesaplanır. Yapılan ödemeler, önceki dönemden devreden gecikme faizi ve ferilerine, alışveriş faizi ve ferilerine, devreden borçlara, dönem içinde çekilen nakitlere ve son dönem harcamalara mahsup edilmektedir. Faiz tahakkuku hesap kesim tarihlerinde yapılmaktadır. Hesap Özetinde yer alan alışveriş ve nakit faiz oranına KKDF ve BSMV dahil değildir.

  Geriye Dönük Ekstre Ücreti: Kredi kartında geriye dönük hesap özeti basımı talebi için alınan ücrettir. Bu ücret 4.81 TL olarak uygulanmaktadır.

   Diğer Bilgiler

  Yurt Dışında Yapılan Alışveriş : Yurt dışı alışveriş ve nakit çekim işlemleri USD/TL cinsinden ödenebilir. Dönem Borcunun son ödeme tarihinde ödenmeyen kısmı, son ödeme tarihinden bir gün önceki TCMB döviz satış kurunun %1 fazlası ile çarpılarak Türk Lirası'na çevrilmekte ve o dönemin hesap kesim tarihinden başlamak üzere eksik yatırılan tutara faiz işletilmektedir. Yabancı para birimi cinsinden ödemeyi tercih edenler için, asgari ödeme tutarı, dönem borç tutarı kadar hesaplanmaktadır. 
  TL cinsinden ödemeyi tercih edenler için işlemin Banka’ya ulaştığı tarihten bir gün önceki TCMB döviz satış kuruna %2 ekleyerek TL'ye çevrim yapılmaktadır.

  Yabancı Para İşlemler İle İlgili Hatırlatma: Türkiye'de faaliyette bulunan bazı uluslararası şirketler ile yurt dışındaki bazı firmalar satış belgelerini TL olarak düzenlemelerine rağmen, söz konusu alışveriş bedelleri, ilgili firmalar tarafından yabancı para cinsinden tahsil edilmekte ve bu nedenle Hesap Özetine yabancı para cinsinden yansıtılmaktadır. Bu, uluslararası kredi kartı kurallarının gerektirdiği bir uygulamadır.

  Kredi Kartı Borç Bilginizi; 0850 222 0 724 Çağrı Merkezinden, VakıfBank ATM'lerinden, İnternet Bankacılığı'ndan, Faks, e-posta ve SMS talimatı vererek öğrenebilirsiniz.

  Kredi kartı borç ödeme noktaları;

  Yazı kaynağı : www.vakifkart.com.tr

  Ekstre Borcu Ne Demek? Kredi Kartı Ekstresi Nasıl İncelenir?

  Ekstre Borcu Ne Demek? Kredi Kartı Ekstresi Nasıl İncelenir?

  Ekonomik hayatın içinden bir kavram olan "ekstre borcu" banka kredi kartlarının dönem sonunda borç durumunu gösteren bir dökümü anlatmaktadır.

   Ekstre Borcu Ne Demek?

   Kredi kartı kullanıcısının bir dönem içinde yaptığı alışverişler "hesap ekstresine" belli tarihlerde aktarılır. Bir aylık dönemi kapsayan bu ekstre dönemindeki tüm harcamalar hesap ekstresine yansıtılır ve kredi kartı sahibi o dönem içinde kredi kartından dolayı olan borcunu görebilir. Bu "ekstre borcunu" da yine hesap ekstresinde yer alan tarihte ödemek zorundadır.

   Kredi Kartı Ekstresi Nasıl İncelenir?

   Kredi kartı ekstresi ya posta yolu ile ya da cep telefonuna mesaj yolu gibi çeşitli yöntemlerle kredi kartı sahibine ulaştırılır. Borçlu kredi kartı sahibi bu ekstrede yer alan her ayrıntı ve açıklamayı inceleyebilir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Ziraat Bankası Ekstre Şikayetleri - Şikayetvar

  Ziraat Bankası Borç ve Ekstre Şikayetleri - Şikayetvar

  Asgari Ödeme Tutarı Nedir? | Findeks

  Asgari Ödeme Tutarı Nedir? | Findeks

  KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (“KKB” veya “Findeks” olarak anılacaktır) olarak, web sitelerimiz ("findeks.com"), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

  Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin (script) dosyalarıdır.

  İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platform ziyaretleriniz esnasında bahse konu çerezlerin kullanılması suretiyle kayıt altına alınan ziyaret tarihi, saati, izlenen sayfalar, Platformda geçirilen süre vb analiz verileri ile Platform’larda hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezlerin tarafınızca nasıl kontrol edilebileceği / değiştirilebileceğine ilişkin bilgilendirilmenizdir.

  Sitemizde/uygulamamızda/platformlarımızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu kapsamda işbu Çerez Aydınlatma Metni içerisinde KKB’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Güncellenmesi durumunda güncellenen Çerez Aydınlatma Metni’ne ilişkin değişikliklere sitemiz/uygulamamız/platformlarımız nezdinde ulaşabilir, son güncelleme tarihini bu alanlarda aydınlatma metni altında bulabilirsiniz.

  Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

  Çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

  Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak.

  (Örneğin, uygulama/site/platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, uygulama/site/platform’un ziyaretçi sayısının tespit edilmesi, ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması ...vb)

  Site’nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

  Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, hataların giderilmesi için kullanıcı hareketlerinin izlenmesi. Sayfa ziyaretçilerinin içeriklere ve hizmetlere daha hızlı ve kolay erişebilmesi için iyileştirme çalışmaları için sayfa hareketlerinin takibi.

  İzin Vermeniz Halinde Kullanılacak Çerezler

  Pazarlama faailiyetleri gerçekleştirmek. Veri sahibi’nin ayrıca kişisel verilerinin pazarlama amaçlarıyla işlenmesine yönelik ticari elektronik ileti için açık rıza vermiş olması halinde, burada bahsi geçen Kişisel Verileri de ilgili Aydınlatma Metni kapsamında diğer Kişisel verileri ile birleştirilerek işlenebilecektir.

  Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

  https://www.findeks.com/findeks-hakkinda/findeks-cerez-politikasiadresini ziyaret ederek sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

  Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

  Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

  Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

  Yazı kaynağı : www.findeks.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap