Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ek 5 sigorta primi ne kadar 2023

  1 ziyaretçi

  ek 5 sigorta primi ne kadar 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar:

  Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdi ve sürekli çalışanların sigortalılıkları, eskiden olduğu gibi devam ettirilecek ve hizmet akdi statüsünde sayılacaktır.

  Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar:

  Tarımsal faaliyetlerde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan (2925 sayılı Kanun kapsamında); Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bu kapsamda olanların sigortalılıkları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra da devam ettirilecek, ancak bunlar ayrıca % 12,5 genel sağlık sigortası primi ödeyerek, genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklardır. Kanunun yürürlük tarihinden (1/10/2008) sonra bu sigortalılık kapsamında tescil kabul edilmeyecektir. Daha açık ifadelerle, sadece mevcutların sigortalılıkları devam ettirilecek, Kanunun yürürlük tarihinden sonra bu kapsamda çalışanlar ancak isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek sigortalı olarak kabul edileceklerdir.

  6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanların sigortalı olmalarına tekrar imkan tanınmıştır. 1/3/2011 tarihinden itibaren bu tür faaliyetlerde çalıştıklarını belgelemeleri halinde 2011 yılında her ay için asgari günlük ücretin 18 katı ve her yıl birer puan artırılmak kaydıyla prim ödemeleri ve her ay gün hizmet kazanmaları öngörülmüştür. Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin; SGK internet sitesinde örneği yer alan “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi”ni ikametlerinin bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya çalıştıkları il ya da ilçede bulunan tarım müdürlüklerine onaylatıp sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Orman köylülerinden bu Kanuna göre sigortalı olmak; isteyenlerin de yine SGK internet sitesinde yer alan “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ni ikametlerinin bağlı bulunduğu çevre ve orman il müdürlükleri ya da orman bölge müdürlüklerine veya kalkınma kooperatiflerine onaylatıp bağlı bulunulan sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Bu kapsamda sigortalı olmak isteyenlerin bulundukları yerdeki ziraat odası, bulunmadığı yerlerde de tarım il/ilçe müdürlüklerin alacakları belge ise sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

  2022 yılı için, Ek-5 sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; 4/1-b kapsamındaki tarım sigortalılarında olduğu gibi, prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalılar tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarının 29 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. 2022 yılı için ödenmesi gereken aylık prim tutarı, sigortalılarca bildirilen prime esas günlük kazanç tutarının 29 katının % 34,5’idir. Buna göre 2022 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 5.004,00 TL × %34,5 × 29 ÷ 30= 1.668,83 TL iken prime esas kazanç üstü sınırı üzerinden beyanda bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 12.516,26 TL’dir.

  2022 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Ek-5 sigortalıları önceden olduğu gibi primlerini aylık olarak ödemeye devam edebilecekleri gibi ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini de takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın ödeyebilmektedirler.

  Yazı kaynağı : www.sgk.gov.tr

  Yeni Asgari Ücrete Göre Zamlı Yeni Prim ve İşsizlik Maaşı Tutarları | Tes-is.org.tr

  Yeni Asgari Ücrete Göre Zamlı Yeni Prim ve İşsizlik Maaşı Tutarları

  1 Ocak 2022 tarihinden beri aylık brüt 5 bin 4 lira olarak uygulanan asgari ücret, yaklaşık yüzde 30 zam ile 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 6 bin 471 lira oldu. Dolayısıyla asgari ücret üzerinden ödenen primler, işsizlik maaşları ile SGK idari para cezaları da aynı oranda artmış oldu.

  SGK’ya asgari ücret üzerinden bildirilen, primlerini asgari ücret üzerinden ödeyenler için yüzde 30 artışla birlikte 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olan yeni prim tutarları ve işsizlik maaşı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  60/g kapsamında sadece genel sağlık sigortalısı olanların ödemeleri gereken aylık GSS primi 194,13 TL,

  4/a (SSK) kapsamında ayda 30 gün çalıştırılan işçiler için ödenecek aylık prim tutarı; 5 puanlık prim indirimi dahil aylık 2.103,08 TL, 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 2.426,63 TL, sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi emekli işçiler için aylık 2.070,72 TL,

  • Asgari ücretle çalıştırılan bir işçinin işverene aylık maliyeti 5 puanlık prim indirimi dahil aylık 7.603,43 TL, 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 7.926,98 TL

  • İsteğe bağlı sigorta primi aylık 2.070,72 TL, esnaf muaflığından yararlanan isteğe bağlı kadın sigortalılar için aylık 2.001,70 TL,

  • 2925 tarım SSK primi aylık 1.051,54 TL, Ek-5 tarım sigortası primi aylık 2.158,08 TL,

  • Ek-6 sigorta primi aylık 2.032,97 TL, işsizlik sigortasına dahil olanlar için aylık 2.220,63 TL,

  • Ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün çalıştırılanlar için 5 puanlık prim indirimi dahil aylık 701,03 TL, 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 808,88 TL, ayda 30 gün çalıştırılanlar için 5 puanlık prim indirimi dahil aylık 2.103,08 TL, 5 puanlık prim indirimi hariç aylık 2.426,63 TL,

  • Ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanlar için ödenecek iş kazası ve meslek hastalığı primi 1 günlük 4,31 TL, 9 günlük 38,83 TL,

  • Ek-9 kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanlardan uzun vadeli sigorta kolları (malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) ile genel sağlık sigortası (GSS) primini kendileri ödemek isteyenler için aylık prim tutarı 2.103,08 TL,

  • Askerlik ve doğum borçlanması yapacakların ödemeleri gereken 1 günlük prim tutarı 69,02 TL, 1 aylık prim tutarı 2.070,72 TL, 12 aylık (1 yıllık) prim tutarı 24.848,64 TL,

  • Yurtdışı hizmet borçlanması yapacakların ödemeleri gereken 1 günlük prim tutarı 97,07 TL, 1 aylık prim tutarı 2.911,95 TL, 12 aylık (1 yıllık) prim tutarı 34.943,40TL,

  • Asgari ücretten sigortalı gösterilenler için aylık işsizlik maaşı (ödeneği) tutarı 2.568,75 TL, asgari ücretten yüksek ücretle çalışanlar için ödenecek en yüksek aylık işsizlik maaşı tutarı yani aylık işsizlik maaşının üst sınırı 5.137,51 TL,

  oldu.

  • Ayrıntılı bilgi için pratik bilgiler sayfasına bakınız

  Yazı kaynağı : www.tes-is.org.tr

  TARIM SİGORTALARI 2023 YILI KAPSAMA ALINACAK ÜRÜNLER, RİSKLER VE PRİM DESTEĞİ ORANLARI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELİRLENDİ

  Devlet destekli tarım sigortaları 2023 yılı "Ürünler, Riskler, Bölgeler ve İşletme Ölçekleri İtibariyle Devlet Tarafından Sağlanacak Prim Desteği Oranlarına" ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 10 Aralık 2022 Tarihli Resmî Gazete yayımlandı.

  Her yıl olduğu gibi, üretici ve yetiştiricilerimizin emeğini ve alın terini güvence altına alarak ülkemizde sürdürülebilir tarıma katkıda sunan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, 2023 yılında da prim tarife fiyatlarında yapılan çeşitli indirimlerin yanı sıra sigorta teminatlarının kapsamı da genişletildi.

  Kavun ve karpuz ürününde, fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına alındı.

  Enginar ürününde (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alındı.

  Alçak tünellerde "Yaban Domuzu Zararı" riski teminat kapsamına alındı.

  Kiraz ve Vişne ürününde, teminat başlangıcı "İlk Çiçeklenme" evresinden "Beyaz Tomurcuk" evresine alındı.

  Alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarının teminat kapsamına alındı.

  Bitkisel ürün sigortalarında; dolu riski tarife fiyatında toplam 134 üründe %5 ila %15 arasında, buğday ürünü tarife fiyatında %6, kivi, erik ve kayısı ürünlerindeki müşterek sigorta oranlarında %5 ila %10 oranlarında indirimler yapıldı.

  Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında uygulanan Çift Poliçe prim indirimi %5' ten %10' a yükseltildi.

  Jeotermal enerji kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden %5 oranında indirim uygulaması başlatıldı.

  Hayvan Hayat Sigortalarında önemli indirimlerin yanı sıra müşterek ve muafiyet sigorta oranlarında çiftçi lehine düzenlemelere gidildi.

  Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında prim tarife fiyatında süt sığırlarında %6, besi sığırlarında %5 indirim yapılmış, %15 olan yavru atma tazminat bedeli %20' ye çıkarıldı.

  İlk defa olarak yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için % 5 indirim uygulaması getirildi.

  Kümes Hayvanları Hayat sigortasında geniş kapsamlı prim tarife fiyatlarında %10 indirim yapıldı.

  Tüm sigorta branşlarında; ilk defa %5 oranında "Şehit Yakını ve Gazi" İndirimi getirildi. Kadın çiftçi indirimi %5' ten %10' a yükseltildi. %5 oranında uygulanan Genç çiftçi indiriminde de genç çiftçi yaş sınırı 30' dan 40' a çıkarıldı. 

  Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 2023 yılına ait tüm bu düzenlemeler tarım sigortaları branşlarına ait Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar kapsamında uygulanacaktır.

  Yazı kaynağı : www.tarimorman.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap