Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  egitim ödeneği ne zaman yatacak memurlar.net

  1 ziyaretçi

  egitim ödeneği ne zaman yatacak memurlar.net bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ��retmenlere, 2 Eyl�l'den itibaren 1.250 TL haz�rl�k �dene�i verilecek

  ��retim y�l�na haz�rl�k �dene�i belli oldu

  ��retim y�l�na haz�rl�k �dene�i belli oldu

  ��retim y�l�na haz�rl�k �dene�i 657 say�l� Kanunun Ek 32. maddesi uyar�nca verilmektedir. �lgili madde �u �ekildedir:

  "E�itim ve ��retim Hizmetleri S�n�f�na dahil ��retmen unvanl� kadrolarda g�revli olup; fiilen ��retmenlik yapanlara (ilk��retim ve okul m�d�rleri ile yard�mc�lar�, cezaevi okullar�nda �al��an ��retmenler, y�netici, e�itim uzman� ve e�itim uzman yard�mc�lar� dahil (...) her ��retim y�l�nda bir defaya mahsus olmak �zere ve ��retim y�l�n�n ba�lad��� ay i�inde Milli E�itim Bakan� taraf�ndan belirlenecek tarihte Cumhurba�kan�nca belirlenecek miktarda, ��retim y�l�na haz�rl�k �dene�i �denir.

  Bu �denek damga vergisi hari� di�er vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."

  - 2021 y�l�nda 1250 TL olarak �dendi

  5. d�nem toplu s�zle�mede al�nan karar gere�ince ��retim y�l�na haz�rl�k �dene�i 2020 y�l�nda 1.210 TL, 2021 y�l�nda 1.250 TL olarak �dendi.

  - 2022 y�l� �denek miktar� belli oldu

  6. d�nem toplu s�zle�mede var�lan uzla�maya g�re, E�itim ��retim y�l�na haz�rl�k �dene�i 2022 y�l� i�in 1.325 TL'ye; 2023 y�l� i�in 1.400 TL'ye ��kar�ld�. 2022 y�l�ndaki art�� oran� y�zde 6'd�r.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  E�itim �dene�i Yatmad� - Memurlar.Net - Forum

  15 inden sonra..

  Her sene 15 inden sonra yatar..

  Sen 2 sinde yatacak haberlerine kanma..

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  K�rtasiye yard�m� - Memurlar.Net - Forum

  Kirtasiye parasi yatan oldu mu

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  E�itime Haz�rl�k �dene�i 2020 - Memurlar.Net - Forum

  Para

  Paraaa

  Paraaaa

  Paraaaaa

  Paraaaaaa

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak, Kırtasiye parası ne kadar?

  Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak, Kırtasiye parası ne kadar?

  Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak, Kırtasiye parası ne kadar?

  Eğitim ödeneği her sene öğretmenlere veriliyor. Yeni eğitim döneminin gelmesiyle birlikte öğretmenlerin gözü de hesaplara yatırılacak kırtasiye parasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl 1250 lira olarak ödenecek olan kırtasiye parasının 2 Eylül tarihinden itibaren yatırılacağını duyurdu.

  Her yıl eğitim-öğretim yılının Eylül ayında öğretmenlere verilen eğitim ödeneği bu yıl hakem kurulu kararı ile bin 250 lira olarak ödenecek. Öğretmen eğitim ödeneği ödemeleri Eylül tarihinden itibaren yatırılmaya başlanıyor.

  EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

  Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021’den itibaren yapılacağı bildirildi.

  6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarılmıştı.

  EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

  Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap