Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  efelerin efesi hey gidinin efesi etkinlikleri

  1 ziyaretçi

  efelerin efesi hey gidinin efesi etkinlikleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. Metni Cevapları

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. Metni Cevapları

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 53-55-56-57-58-59  (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. Metni Cevapları Sayfa 53

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1. İstiklâl Marşı bizim için neden önemlidir?

  Cevap: Her ülkenin bir milli marşı vardır. Bizim milli marşımız da “İstiklal Marşı’dır.” Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış İstiklal Marşımız, milletimizin özgürlüğünü ve gücünü anlatır. Ay- yıldızlı şanlı bayrağımız ve İstiklal Marşımız milletimizin kutsal kabul ettiği değerlerdendir.

  2. Vatan savunması sizin için ne ifade ediyor?

  Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

  (örnek)

  Vatan savunması, vatanımızı dış tehditlere karşı korumamızı ifade ediyor. Bu korumayı sadece kuvvet kullanarak değil, çok çalışıp ülkemizi kalkındırarak, güçlendirerek de yapabiliriz. Güçlü olursak hiçbir kuvvet bize karşı tehdit oluşturamaz. Buna rağmen iş o noktaya geldiğinde vatanımızı savunmak için seve seve canımızı veririz.

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. Metni Cevapları Sayfa 55

  1. ETKİNLİK

  Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

  Cevap:

  efe

  Anlamı: Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek

  Cümlem: Bütün çalışanlarımız efeler gibi yiğit ve çalışkandırlar.

  direniş

  Anlamı: Direnme işi

  Cümlem: Milli Mücadele döneminde halkımız, şehirlerini korumak için görülmemiş bir direniş örneği sergilemişlerdir.

  meclis

  Anlamı: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantının yapıldığı yer

  Cümlem: İnsanlar yeni milletvekillerini tebrik etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ediyorlar.

  cephane

  Anlamı: Ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde, mühimmat

  Cümlem: Cephanesi kalmayan askerler, tüfeklerine süngülerini takıp düşman üzerine yürüdüler.

  erzak

  Anlamı: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı

  Cümlem: Devlet, yoksul ailelere erzak yardımı yapıyor.

  2. ETKİNLİK

  Metni ana hatlarıyla anlatınız.

  Cevap:

  Yunanlıların Aydın ve Nazilli’yi işgal etmeleri sırasında Yörük Ali Efe, arkadaşlarıyla birlite Nazilli’deki düşman karakolunu basarak düşmanı kaçırır. Böylece düşmanlar Nazilli’yi terk eder. Yörük Ali Efe’nin bu kahramanlığı dillere destan olur. Adına türküler yakılır. Bu olay sonrası Anadolu halkı cesaret bularak düşmana karşı ayaklanır. Bu direniş zafer getirir. Şanlı mücadelemiz Mehmet Akif Ersoy’a İstiklal Marşı’nı yazdırır.

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. Metni Cevapları Sayfa 56

  3. ETKİNLİK

  Soruları metne göre cevaplayınız.

  1. Yunanlılar hangi şehirleri işgal ettiler?

  Cevap: Aydın ve Nazilli şehirlerini işgal ettiler.

  2. İşgal karşısında halk ne yaptı?

  Cevap: Örgütlenerek işgallere karşı direniş gösterdiler.

  3. Ali Efe ve arkadaşları işgale karşı ne yaptılar?

  Cevap: Örgütlenip düşman karakollarını basarak düşmanları şehirden kaçırdılar.

  4. Bu şanlı mücadelenin şiiri nedir?

  Cevap: Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’dır.

  4. ETKİNLİK

  Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

  Cevap:

  Konu
  Milli Mücadele dönemindeki bir direniş örneği ve Türk halkının direniş destanı.

  Ana Fikir
  Milli Mücadele döneminde Anadolu halkının gösterdiği direniş efsane olacak kadar kıymetlidir.

  5. ETKİNLİK

  Sizin bir öğrenci olarak vatanınıza karşı sorumluluklarınız nelerdir? Anlatınız.

  Cevap:

  Vatanımızın ilerlemesi ve gelişmesi için çok çalışmak. Derslerimizi iyi öğrenmek. Öğretmenlerimize ve büyüklerimize saygılı davranmak. Halkımıza ihtiyaç duydukları zaman her konuda yardım etmek için elimizden geleni yapmak. Ülke değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak.

  6. ETKİNLİK

  Cümlelerde yay ayraç ( ) içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

  Cevap:

  Sabah olduğunda Mustafa Kemal’i alacak olan araba geldi(.) Mustafa Kemal ve Makbule uzun uzun birbirine baktılar(.) Mustafa Kemal “Niçin konuşmuyorsun Makbule(?)” dedi(.) Makbule gözlerindeki yaşları silerek abisine “Ağabeyciğim(,) ne konuşayım(?)”

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. Metni Cevapları Sayfa 57

  7. ETKİNLİK

  Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri örnekteki gibi metne kattığı anlamıyla yazınız.

  Cevap:

  Yörük Ali Efe ile arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık dillere destan oldu.
  Yörük Ali Efe ile arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık herkes tarafından konuşulur oldu.

  Onun hakkında türküler yakıldı.
  Onun hakkında türkü sözleri bestelendi.

  Arkadaşlarını hızla örgütlediği gibi harekete geçti.
  Arkadaşlarını hızla örgütledi, planlarını gerçekleştirmeye başladı.

  Bir halkın canını dişine takarak varını yoğunu ortaya koyarak ölümüne girdiği özgür ve bağımsız yaşama kararlılığıydı bu.
  Bir halkın her tehlikeyi göze alarak, bütün gücünü harcayarak ölümüne girdiği özgür ve bağımsız yaşama kararlılığıydı bu.

  Baskından kurtulup kaçabilenlerse tası tarağı topladıkları gibi Nazilli’yi terk etmek zorunda kaldılar.
  Baskından kurtulup kaçabilenlerse her türlü ilişkiyi keserek hazırlanıp Nazilli’yi terk etmek zorunda kaldılar.

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. Metni Cevapları Sayfa 58

  8. ETKİNLİK

  Soruları görsele göre cevaplayınız.

  1. Kurtuluş Savaşı’na kimler katılmıştır?

  Cevap: Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek herkes katılmıştır.

  2. Görseldeki insanlar ne yapmaktadır?

  Cevap: Cephane ve erzak taşıyan bir kağnıyı çekmektedirler.

  3. Görseldeki insanlar hangi koşullarda yol alıyorlar?

  Cevap: Yük ağır, hava soğuk, karınları aç, yorgun, yollar bozuk.

  Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi!.. Metni Cevapları Sayfa 59

  10. ETKİNLİK

  Örneklerdeki farklı yazı stillerini inceleyiniz. Kelimeleri kendi yazı stilinize göre yazınız. Yazınızı görsellerle zenginleştirebilirsiniz.

  Yazma etkinliğini siz yapabilirsiniz.

  GELECEK DERSE HAZIRLIK

  Şerife Bacı hakkında bilgi edininiz.

  Cevap:

  Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Şerife Bacı hakkında yazılmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

  *** Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi!.. metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Efelerin Efesi, Hey Gidi Efesi Metni Etkinlik Cevapları

  Efelerin Efesi, Hey Gidi Efesi Metni Etkinlik Cevapları

  4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  Efelerin Efesi, Hey Gidi Efesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

  Efelerin Efesi, Hey Gidi Efesi Metni Cevapları 

  Yunanlılar, saldırılarını Meclis’in açılış hazırlıkları sırasında da sürdürmüşler, İzmir’ den sonra Aydın ve Nazilli’yi de işgal etmişlerdi. (…)
  O günlerde, korkusuz bir efe çıktı ortaya. Adı Ali’ ydi, ama Yörük Ali Efe diyorlardı ona.
  Ali Efe, ilk hedef olarak, Nazilli’deki bir düşman karakolunu basmayı koydu kafasına. Arkadaşlarını hızla örgütlediği gibi harekete geçti. Öyle bir bastılar ki karakolu, içindeki bütün cephane, silah, erzak ne varsa hepsini ele geçirmekle kalmayıp, askerleri de tutsak aldılar.
  Yunanlı komutanlar, bu beklenmedik baskın karşısında paniğe kapıldılar. Baskından kurtulup kaçabilenlerse tası tarağı topladıkları gibi Nazilli’yi terk etmek zorunda kaldılar. Yörük Ali Efe ile arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık her yerde duyuldu. Dillere destan oldu. Onun hakkında türküler yakıldı. O türkülerden birinde şöyle deniyordu…

  blank

  HAZIRLIK

  4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 53 Cevabı

  1. İstiklâl Marşı bizim için neden önemlidir?

  2. Vatan savunması sizin için ne ifade ediyor?

  1. ETKİNLİK 

  4. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

  Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

  erzak

  Anlamı: Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
  Cümlem: Devlet, yoksul ailelere erzak yardımı yapıyor.

  efe

  Anlamı: Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
  Cümlem: Bütün çalışanlarımız efeler gibi yiğit ve çalışkandırlar.

  direniş

  Anlamı: Direnme işi
  Cümlem: Milli Mücadele döneminde halkımız, şehirlerini korumak için görülmemiş bir direniş örneği sergilemişlerdir.

  meclis

  Anlamı: Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantının yapıldığı yer
  Cümlem: İnsanlar yeni milletvekillerini tebrik etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ediyorlar.

  cephane

  Anlamı: Ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde, mühimmat
  Cümlem: Cephanesi kalmayan askerler, tüfeklerine süngülerini takıp düşman üzerine yürüdüler.

  2. ETKİNLİK 

  Metni ana hatlarıyla anlatınız.

  3. ETKİNLİK 

  4. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

  Soruları metne göre cevaplayınız.

  1. Yunanlılar hangi şehirleri işgal ettiler?

  2. İşgal karşısında halk ne yaptı?

  3. Ali Efe ve arkadaşları işgale karşı ne yaptılar?

  4. Bu şanlı mücadelenin şiiri nedir?

  4. ETKİNLİK 

  Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

  Konu: Milli Mücadele dönemindeki bir direniş örneği ve Türk halkının direniş destanı.

  Ana Fikir: Milli Mücadele döneminde Anadolu halkının gösterdiği direniş efsane olacak kadar kıymetlidir.

  5. ETKİNLİK 

  Sizin bir öğrenci olarak, vatanınıza karşı sorumluluklarınız nelerdir? Anlatınız.

  6. ETKİNLİK 

  Cümlelerde yay ayraç ( ) içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

  Sabah olduğunda Mustafa Kemal’i alacak olan araba geldi(.) Mustafa Kemal ve Makbule uzun uzun birbirine baktılar(.) Mustafa Kemal “Niçin konuşmuyorsun Makbule(?)” dedi(.) Makbule gözlerindeki yaşları silerek abisine “Ağabeyciğim(,) ne konuşayım(?)”

  7. ETKİNLİK 

  4. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

  Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri örnekteki gibi metne kattığı anlamıyla yazınız.

  Örnek: Yunanlı komutanlar, bu beklenmedik baskın karşısında paniğe kapıldılar. Yunanlı komutanlar, bu beklenmedik baskın karşısında korktular.

  Yörük Ali Efe ile arkadaşlarının gösterdiği kahramanlık dillere destan oldu.

  Onun hakkında türküler yakıldı.

  Arkadaşlarını hızla örgütlediği gibi harekete geçti.

  Bir halkın canını dişine takarak varını yoğunu ortaya koyarak ölümüne girdiği özgür ve bağımsız yaşama kararlılığıydı bu.

  Baskından kurtulup kaçabilenlerse tası tarağı topladıkları gibi Nazilli’yi terk etmek zorunda kaldılar.

  8. ETKİNLİK 

  4. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

  Soruları görsele göre cevaplayınız.

  1. Kurtuluş Savaşı’na kimler katılmıştır?

  2. Görseldeki insanlar ne yapmaktadır?

  3. Görseldeki insanlar hangi koşullarda yol alıyorlar?

  9. ETKİNLİK 

  İstiklâl Marşımızı tekrar tekrar okuyunuz. Sonra da ezbere okumayı deneyiniz.

  blank

  10. ETKİNLİK 

  4. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

  Örneklerdeki farklı yazı stillerini inceleyiniz. Kelimeleri kendi yazı stilinize göre yazınız. Yazınızı görsellerle zenginleştirebilirsiniz.

  Millet:
  Bağımsızlık:
  Vatan:
  Kahraman:
  İstiklâl:
  Meclis:

  GELECEK DERSE HAZIRLIK

  Şerife Bacı hakkında bilgi edininiz.

  Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı’na inanmış ve Kastamonu’ya gelen cephanelerin Ankara’ya ulaştırılmasında erkeklerle, diğer kadınlarla ve yaşlılarla omuz omuza mücadele vermiştir. Üstelik Şerife Bacı bu mücadeleyi verirken kucağında çocuğu da vardır.

  4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  Efelerin Efesi, Hey Gidi Efesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  4. Sınıf Türkçe Efelerin Efesi, Hey Gidinin Efesi (Meb) Etkinlikleri Sunusu

  4.Sınıf Türkçe Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi Metni Etkinlik Cevapları | Meb Ders

  MEB 4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları | CEVABINIZ BURDA

  4.SINIF MEB YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI EFELERİN EFESİ, HEY GİDİNİ EFESİ METNİ SAYFA 53-59 CEVAPLARI

  Sevgili Öğrenciler bu yazımızda  2021-2022 4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 2.Ünite Milli Mücadele ve Efelerin Efesi Hey Gidinin  Efesi Metni Sayfa 48-52 cevaplarını sizler için hazırladık.

  4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 2.Tema Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi Metni Cevapları 2021-2022

  2021-2022 4.Sınıf MEB YayınlarıTürkçe ders kitabı 272 sayfadan oluşmaktadır. 4.Sınıf MEB Yayınları  Türkçe ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

  Türkçe ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

  2021 Türkçe ders kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

  Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

  4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 2.Tema Milli Mücadele ve Efelerin Efesi Hey Gidinin Efesi Metni Cevapları

  2021-2022 4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı  (Sayfa 53-54-55-56-57-58-59) Cevapları 

  4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

  Hazırlık Çalışmaları

  1.İstiklal Marşı bizim için neden önemlidir?

  İstiklal Marşı bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu istiklal marşı çok güzeldir. Her mısrasında ayrı bir anlamı vardır.

  2.Vatan savunması sizin için en ifade ediyor?

  Vatanımızın bütünlüğüne göz diken düşmanlara vatanımızı savunmaktır.

  4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

  Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

  2.Etkinlik

  Metni ana hatlarıyla anlatınız.

  Yunanlıların Aydın ve Nazilli’yi işgal etmeleri sırasında kahraman Yörük Ali Efe, arkadaşlarıyla birlikte Nazilli’deki düşman karakolunu basarak düşmanı kaçırır. Böylece düşmanlar Nazilli’yi terk eder. Yörük Ali Efe’nin bu kahramanlığı dillere destan olur. Adına türküler yakılır. Bu olay sonrası Anadolu halkı cesaret bularak düşmana karşı ayaklanır. Bu direniş zafer getirir. Şanlı mücadelemiz Mehmet Akif Ersoy’a İstiklal Marşı’nı yazdırır.

  4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

  3.Etkinlik

  1.Yunanlılar hangi şehirleri işgal ettiler?

  Yunanlılar Aydın ve Nazilli şehirlerini işgal etmişlerdir.

  2.İşgal karşısında halk ne yaptı?

  Halk örgütlenerek işgallere karşı direniş göstermişlerdir.

  3.Ali Efe ve arkadaşları işgale karşı ne yaptılar?

  Hep birlikte örgütlenerek düşman karakolunu basarak düşmanları şehirden kaçırmışlardır.

  4.Bu şanlı mücadelenin şiiri nedir?

  İstiklal Marşıdır. Mehmet Akif Ersoy yazmıştır.

  4.Etkinlik

  Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz?

  Konu : Milli Mücadele döneminde yaşanan direniş örneği ve Türk halkının yapılan işgallere karşı direniş destanı.

  Ana Fikir : Milli Mücadele döneminde Anadolu halkının göstermiş olduğunu direniş çok kıymetlidir.

  5.Etkinlik

  Sizin bir öğrenci olarak, vatanımıza karşı sorumluluklarımız nelerdir? Anlatınız.

  Vatanımızın  ilerlemesi ve gelişmesi için kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Ülkemizin değerlerine saygı duymalıyız okulumuzda veya evimizde ışıklarımız açıksa söndürmeliyiz. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak ülke ekonomisine katkı sağlamalıyız.

  6.Etkinlik

  Cümlelerde yay ayraç ( ) içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

  Sabah olduğunda Mustafa Kemal’i alacak olan araba geldi(.) Mustafa Kemal ve Makbule uzun uzun birbirine baktılar(.) Mustafa Kemal “Niçin konuşmuyorsun Makbule(?)” dedi(.) Makbule gözlerindeki yaşları silerek abisine “Ağabeyciğim(,) ne konuşayım(?)

  4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

  7.Etkinlik

  Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri örnekteki gibi metne kattığı anlamıyla yazınız.

  4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

  8.Etkinlik

  Soruları görsele göre cevaplayınız.,

  1.Kurtuluş Savaşına kimler katılmıştır?

  Genç, yaşlı, çocuk , kadın herkes katılmıştır.

  2.Görseldeki insanlar ne yapmaktadır?

  Görseldeki insanlar cephane ve erzak taşıyan bir kağnıyı çekiyorlar.

  3.Görseldeki insanlar hangi koşullarda yol alıyorlar?

  Hava soğuk, yükleri ağır, yorgun , karınlar aç ve yollar bozuk.

  4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

  Gelecek Derse Hazırlık

  Milli Mücadeleye katkı sağlamış kahraman Türk kadınlarından biri hakkında bilgi edininiz.

  Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yapmıştır.

  2021-2022 4.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  4.SINIF TÜRKÇE DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  Yazı kaynağı : cevabinizburda.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap