Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  edebiyat ve toplum ilişkisi ile ilgili kompozisyon

  1 ziyaretçi

  edebiyat ve toplum ilişkisi ile ilgili kompozisyon bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Edebiyat Ve Toplum İlişkisi, Toplum Ve Edebiyat Arasındaki Ilişki

  Dil bilgisi fulleten taktikler

  ÖSYM Soruları ve Çözümleri

  2021 MSÜ Türkçe Soruları

  2020 TYT Türkçe soruları Çözümleri

  2020 MSÜ Türkçe Soruları ve Videolu Çözümleri

  2019 MSÜ Türkçe Soruları Cevapları ve Videolu Çözümleri

  KPSS Türkçe Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

  2020 KPSS Türkçe Soruları

  2019 TYT Türkçe Soruları Cevapları ve Videolu Çözümleri

  Yazı kaynağı : www.edebiyatfakultesi.com

  Edebiyat ve toplum ilişkisi ile ilgili kompozisyon çok acil lütfen

  edebiyat ve toplum ilişkisi kompozisyon

  EDEBİYAT VE TOPLUMİLİŞKİSİ KOMPOZİSYON

  TOPLUM VE EDEBİYAT

                 

                  Toplumların gelişmesinde bir sonraki nesillere neleri nasıl aktardığının önemi çok büyüktür. Bu aktarma türlerinden biride edebiyattır.

                  Edebiyat bir toplumun birlikte yaşamasının temellerini tutar. Toplumdaki bireylerin kendilerini nasıl ifade etmesi gerektiğini öğretir. Acılarını sevinçlerini bazen şiir, bazen yazı bazen türküler ile paylaşmaları konusunda çeşitli yollar gösterir.

                  Edebiyat toplumsal yaşantının sonraki nesillere aktarılmasını sağlar. Bu aktarım sayesinde kültürel bütünlüğün korunmasını sağlanmaktadır. Kültürel birliktelik aynı  zamanda toplumsal birlikteliğin devamlılığı için gerekli unsurlardandır.

                  Edebiyat toplumların kendine özgü alanlarının gelişmesini sağlar. Kendine özgü olan toplumdaki insanlar o topluma ait olma duygusunu daha güçlü hisseder. Kendini topluma ait hisseden bireyler millet bütünlüğünün temelini oluşturmaktadır. Toplum için kendinden bir şeyler katmaya başlayarak ait olma duygusunu en üst seviyeye çıkarır.

                  Kısaca edebiyat bir toplumun bütünleşmesini sağlayan temel unsurlardan sadece bir tanesidir.

  Yazı kaynağı : www.odevciler.com

  Edebiyat-Toplum İlişkisi Nedir?

  Edebiyat-Toplum İlişkisi Nedir?

  Edebiyat-Toplum İlişkisi Nedir?

  Sanat eserlerinin yaratılış sürecinde toplumun payının göz ardı edilemeyeceği bilinen bir gerçektir. Sanat eseri ve toplum arasında karşılıklı bir ilişki ve etkilenme söz konusudur.

  Toplumsal olaylardan etkilenerek oluşturulan ya da oluşma sürecinde toplumsal olayların izleri bulunan sanat eserleri kadar, toplumu etkileyen ya da toplumsal olayları tetikleyen sanat eserleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla yazar ve şairlerin yaşadıkları çevreden ve bu çevrede gerçekleşen olaylardan etkilendiğini ve bunların bir birikim olarak oluşturulan eserlere az veya çok yansıdığını söyleyebiliriz.

  Yazanı da konusu da insan olan edebiyat; hangi düşünce ve sanat görüşleri doğrultusunda yaratılmış ve hangi anlatım teknikleriyle kurgulanmış olursa olsun, içinde yaratıldığı sosyal ortamdan izler taşıyacaktır. Bu nedenle edebiyat toplumdan ayrı düşünülemez. Edebiyatın amacının toplum olup olmadığı tartışılabilir (“Sanat sanat içindir.”/ “Sanat toplum içindir.” tartışmaları) ancak edebi eserin yaratılış sürecinde toplumun rolü göz ardı edilemez. Nitekim edebiyat eserinin yaratıcısı da içinde yaşadığı toplumun bir bireyidir. Yaşadığı çevre ve içinde bulunduğu sosyal şartlar elbette ki yazarı etkileyecek, yarattığı esere de farklı oranlarda yansıyacaktır.

  Başka birçok öge gibi edebiyat da toplumsal yapıyı oluşturan kültür ögelerinden biridir. Hem toplumdan etkilenir hem de toplumu etkiler. Sosyal yapının gelişmesine katkıda bulunur. Toplumsal ve kültürel değerler, gelecek kuşaklara edebiyat aracılığı ile aktarılır. Yani kültürel boşluğun yaşanmamasında ve toplumsal bilincin canlı tutulmasında edebiyatın payı büyüktür.

  Edebiyat, toplumsal sorunları dile getirir ve bunu yaparken toplumsal değişime etkide bulunur. Örneğin; Samiha Ayverdi’nin birer edebiyat ürünü olan eserleri, sanatçının yaşadığı dönemin toplumsal sorunlarını irdeler ve yaşanan toplumsal sorunlardan nasıl kurtulunabileceği üzerine kafa yorar. Yazar, eserlerinde toplumsal normları ve düzeni olduğu gibi anlatmaktansa olması gerektiği gibi anlatmaya çalışarak, aslında kendi iç dünyasının perdelerini aralayıp toplum için en iyisini vurgulamaya çalışır. Yazarın yol gösterici bu tavrı, edebiyat toplum ilişkisi bağlamında toplumsal değişime etkide bulunur.
   
  » Edebiyat Nedir?
  » Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

  Yazı kaynağı : bilgenc.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap