Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  edebiyat neden fonetik sanatlar içinde yer almaktadır

  1 ziyaretçi

  edebiyat neden fonetik sanatlar içinde yer almaktadır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  edebiyat neden fonetik sanatlar içinde yer alır - Eodev.com

  edebiyat neden fonetik sanatlar içinde yer alır - Eodev.com

  Selamlar,

  Edebiyatın fonetik sanatlar içinde yer almasının sebebi:

  Fonetik ya da sesbilgisi; bir dildeki seslerin meydana gelişlerini, ifade edilişlerini ve algılanmasını inceler. Sese ve söze şekil vermektedir. Edebiyat da çıkan eserler buna en iyi örnektir. Bu nedenden ötürü de edebiyat fonetik sanatlar içerisinde kendisine yer bulur.

  Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro ve benzeri gibi insanda neşe ve hayranlık oluşturan sanatlar güzel sanatlar olarak isimlendirilmektedir.

  GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI  

  KLASİK (GELENEKSEL) SINIFLANDIRMA  

  1. PLASTİK (Görsel) SANATLAR (Maddeye Biçim Veren Sanatlar)  

  2. FONETİK (İşitsel) SANATLAR (Sese, Söze Biçim Veren Sanatlar)  

  3. RİTMİK (Dramatik, Karma) SANATLAR (Harekete Biçim Veren Sanatlar)  

  Modern sınıflandırmayı ek içerisine ekliyorum. Kontrol edebilirsiniz. Güzel sanatların sınıflandırması klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

  Sanat dalları nedir kaç çeşit sanat vardır  sorusu için;

  eodev.com/gorev/1956493

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  edebiyat neden fonetik sanatlar içinde yer alır? snrm yazılı sorusu söqlwpwkal​ - Eodev.com

  Sanatın Sınıflandırılması

  Sanatın Sınıflandırılması

  Sanat genel olarak iki gruba ayrılır: Endüstriyel sanatlar (zanaat), güzel sanatlar.

  İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere “zanaat” denir. Dokumacılık, kuyumculuk, kunduracılık birer zanaattır.

  Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar ise güzel sanatlar olarak adlandırılır.

  Zanaatkar, maddeyi, faydalı olsun diye; güzel sanatlar alanında eser veren bir sanatçı ise güzel ve özgün olsun diye işler. Bu amaç farklılığı güzel sanatlarla zanaatlar arasındaki ayrımın en yalın ifadesidir. Sanatın endüstriyel sanatlar ve güzel sanatlar şeklinde sınıflandırılmasında temel etken, ortaya çıkacak üründe yaratıcılığın, özgün bir ifade edişin, biriciklik niteliğine sahip oluşun bulunup bulunmamasıdır. Söz gelimi, bir heykeltıraş da ağaca biçim verebilir, bir marangoz da; fakat heykeltıraşın ağaca biçim verişteki ifade tarzı ile marangozun biçimlendirmesindeki ifade tarzı aynı değildir. Heykeltıraş, biçimlendirmesini alışılmışın dışında, yeni ve özgün bir biçimde yaparken, marangoz alışılmış, bilinen veya tekrar edilen bir biçimlendirme yapar. Bu anlamda her ikisi de aynı malzemeyi ele alıp ona şekil vermesine karşın sadece heykeltıraş güzel sanatlar alanında eser veren bir sanatçıdır. Marangoz ise bir zanaatkardır, tıpkı bir boyacı ve demirci gibi.

  GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI

  KLASİK (GELENEKSEL) SINIFLANDIRMA

  1) PLASTİK (Görsel) SANATLAR (Maddeye Biçim Veren Sanatlar) 

  2) FONETİK (İşitsel) SANATLAR (Sese, Söze Biçim Veren Sanatlar)

  3) RİTMİK (Dramatik, Karma) SANATLAR (Harekete Biçim Veren Sanatlar)

  Klasik (Geleneksel) Sınıflandırma Tablo

  Ritmik sanatların çoğunda fonetik öğeler de görev alır. Söz gelimi tiyatro, edebiyattan ayrı düşünülemez; çünkü, “pandomim’i dışta tutarsak, bütün tiyatro türlerinin temelinde söz vardır; dolayısıyla her ne kadar tiyatro bu sanıflandırmada fonetik sanatların dışında ele alınsa da tiyatro metinleri, edebi metinler içinde değerlendirilir. Benzer durumlar bale, dans, opera ve sinema için de söz konusudur.

  Örneğin sözlerinin tümü ya da büyük bölümü şarkı olarak söylenen, müziğe uyarlanmış sahne yapıtı olan “opera”da müzik, edebiyat ve dans iç içedir. Bu nedenle bu tür sanatları “karma sanatlar” başlığı altında sınıflandırmak da mümkündür.

  Edebiyatın malzemesinin dil, yani seslerden oluşan bir iletişim aracı olduğu göz önünde bulundurulduğunda edebiyatı fonetik sanatlar içinde ele almanın doğru olduğu da görülecektir.

  Duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığıyla güzel, etkili ve belli bir şekil içerisinde anlatılması sanatına “edebiyat” denir.

  Bir tarih, fizik, felsefe metni ile bir şiiri, romanı ya da hikayeyi karşılaştırdığımızda edebiyatın ne olduğunu daha iyi anlarız. Birinci tür metinlerde temel amacın bir konuya açıklık getirmek, herhangi bir konuda bilgi vermek olduğu görülecektir. Ama edebiyat eserlerindeki temel amaç, bir konuda bilinmeyenleri açıklamak değil, herhangi bir iletiyi dilin olanaklarından yararlanarak etkileyici ve güzel bir şekilde anlatmaktır. Edebiyat, edebiyatseverde estetik duygular uyandırır. Nasıl ki bir yağlı boya resim, bir heykel, bir şarkı, insanda güzel duygular uyandırırsa edebiyat da diğer güzel sanat eserleri gibi aynı amacı bir şiirle, bir öyküyle, bir romanla gerçekleştirir.

  Güzel Sanatlar Modern (Çağdaş) Sınıflandırma Tablo

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

  Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

  Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

  Edebiyat yukarıda da belirtildiği gibi fonetik sanatlar içinde yer alır. Edebiyatın sese ve dile dayanıyor olması ona sanatlar içinde ayrı bir yer kazandırır.

  Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönlerini belirtiniz.

  Her sanat dalının birbirinden ayrı yönleri olduğu gibi ortak özellikleri de vardır. Özellikle edebiyatın işitsel bir sanat olması bakımında müzikle aynı kategori içinde değerlendirildiğini biliyoruz. Edebiyatın diğer sanatlarla benzer yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  Edebiyatın diğer güzel sanat dallarından ayrılan yönlerini belirtiniz.

  Edebiyat öncelikle kullanılan malzeme bakımından diğer sanatlardan ayrılır. Bunun dışında kendini ifade ediş anlamında da -ki sesle, dille ifade eder- diğerlerinden farklıdır.

  Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın kullandığı malzeme, zaman içinde nasıl gelişmiştir?

  Edebiyatın malzemesinin dil olduğunu söylemiştik. Dil ise yaşayan bir canlı gibidir, zamanla gelişimini sürdürür. İnsanoğlunun gelişimi ile birlikte dil de bugün sınırlarını oldukça geliştirmiştir. Dilin oluşturmuş olduğu bu zengin dünya ile birlikte edebiyat sanatının sınırları da sonsuzluğa ulaşmıştır.

  Yazı kaynağı : www.edebiyatciyim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap