Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  e devlet ticaret sicil gazetesi

  1 ziyaretçi

  e devlet ticaret sicil gazetesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

  Arama

  Yazı kaynağı : www.ticaretsicil.gov.tr

  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi | TOBB

  UNVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ ile önemli değişikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

  1.      Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek yapılmadan tescil edilemez.

  Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.1)

  Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilebilir.(Ör.2)

  Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.(Ör.3)

  Örnek vermek gerekirse,

  Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

  Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.

  Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez.

  2.      Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Birliğimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

  3.      Tacirin, işletmesi ile yanlış bir kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür.

  4.      Ticaret unvanları yabancı dilde belirlenebilecektir.

  İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.

  5.      Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularından en az birinin yer alması yeterli olacaktır.

  6.      Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyecektir.

  7.      Ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması şartı getirilmiştir.

  8.      Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.

  9.      İşletmelerin ticaret unvanlarını seçerken dikkate almaları gereken hususlar şahıslara ait işletmelerine ve şirketlere göre değişiklik göstermektedir.

  Buna göre:

  Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kısaltma yapmadan kullanması mecburidir. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.

  Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

  Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile şirket türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması kanunen yasaklanmıştır.

  Limited ve anonim şirketlerin ticaret unvanlarında; “Limited Şirket”, “Anonim Şirket” ve “Kooperatif” kelimelerinin bulunması şarttır. Ticaret unvanında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılmaları mümkün değildir.

  10.  Bir işletmenin şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve unvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin yapılması mümkündür.

  Yazı kaynağı : www.ticaretsicil.gov.tr

  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi | TOBB

  İLANLARIN HAZIRLANMASI VE YAYINA GÖNDERİLMESİ

  Türkiye genelinde faaliyet gösteren veya yeni kurulacak ticari işletmeler ile şirketlerin ilanları merkezlerinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğine uygun olarak tescil edildikten sonra yayınlanmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderilmektedir.

  İlanlar Müdürlüğümüze intikal tarihinden itibaren on gün içinde yayınlanmak zorundadır. 1991-2020 yılları arasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine intikal eden ilanlar iki iş günü sonra yayınlanmıştır. 2020 yılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olmuştur. Bu suretle, kağıt ortamında intikal eden ilanlar takip eden iş günü, 01.07.2020 tarihinden itibaren MERSİS'te oluşturulmak suretiyle ticaret sicili müdürlüklerince elektronik ortamda iletilen ilanlar ise iki saat içerisinde yayımlanmaktadır.

  İlanlara yayımlandığı anda internet sitemizden erişilebilmekte, kaydedilebilmekte (PDF formatında), yazıcı çıktısı alınabilmekte ve ıslak imzalı veya e-imzalı onaylı suretleri temin edilebilmektedir.


  NOT: İlan metinlerinin asıllarının Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Faks ile gönderilen ilan metinleri işleme alınmamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.ticaretsicil.gov.tr

  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü  Ticaret Unvanı Sorgulama

  Ticaret Sicil Müdürlükleri İletişim Bilgileri

  Yazı kaynağı : www.tobb.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap