Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  e devlet nakil ne zaman açılacak 2023

  1 ziyaretçi

  e devlet nakil ne zaman açılacak 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MEB Öğrenci Nakil İşlemi

  Lise nakil işlemleri ne zaman? 2022-2023 lise nakil takvimi:

  Lise nakil işlemleri ne zaman? 2022-2023 lise nakil takvimi:

  Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Öğrenciler 4-20 Temmuz tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirdi. LGS yerleştirme sonuçları kadar nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

  Lise nakil işlemleri ne zaman? 2022-2023 lise nakil takvimi:

  Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde ‘www.meb.gov.tr’ adresinde ilan edilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

  Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi     25 Temmuz 2022

  Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması           25-29 Temmuz 2022

  Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı     01 Ağustos 2022

  Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması           01-05 Ağustos 2022

  Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı     08 Ağustos 2022

  Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması                       09-17 Ağustos 2022

  İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması        19 Ağustos 2022

  Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması        23-26 Ağustos 2022

  Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi      31 Ağustos 2022

  2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı   12 Eylül 2022

                 

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Lise kayıt tarihleri 2022-2023 | Lise kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek, LGS 3. nakil başvuruları hangi gün sona erecek? MEB ile Lise kayıtları için gerekli olan evraklar/belgeler neler?

  Lise kayıt tarihleri 2022-2023 | Lise kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek, LGS 3. nakil başvuruları hangi gün sona erecek? MEB ile Lise kayıtları için gerekli olan evraklar/belgeler neler?

  LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

  İlköğretim Öğrenim Belgesi

  Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi. (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecek.)

  Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

  Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi" (Nüfus Müdürlüklerinden)

  4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf

  Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Öğrenci nakil ve geçişleri şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılacak

  Öğrenci nakil ve geçişleri şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılacak

  Öğrenci nakil ve geçişleri şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılacak

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ikinci dönemin ilk gününden, şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılacak.

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

  Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler Yönetmeliğin "Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme" başlıklı 38 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre aşağıda açıklandığı gibi uygulanmaktadır.

  "Nakil ve geçiş işlemleri;

  a) Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması halinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir." denilmektedir.

  Yukarıda açıklanan madde ile şubat ayının sonuna kadar nakil yapılamayacağından zorunlu atamaya tabi kamu kurum ve kuruluşlarının personel çocukları ile çeşitli nedenlerle il/ilçe değiştirmek zorunda kalan ailelerin çocuklarının nakillerinin yapılması yönünde Bakanlığımıza valiliklerden ve ailelerden çok sayıda talep gelmektedir.

  Açıklanan nedenlerle, ilgi Yönetmelikte düzenleme yapılıncaya kadar; Bakanlığımıza bağlı örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerinin ikinci dönemin ilk gününden, şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

  Yazı kaynağı : ttvmtaladana.meb.k12.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap