Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  e devlet isim değiştirme son tarih

  1 ziyaretçi

  e devlet isim değiştirme son tarih bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması

  İsim Değiştirme

  İsim Değiştirme

  İsim Değiştirme, İsim Değişikliği Nasıl Yapılır Edevlet , isim değişikliği davası; dilekçesi, usulü, görevli ve yetkili mahkeme, avukatlık vekalet ücreti, harçlar ve 2023 isim değişikliği nasıl yapılır? konusunu ele aldığımız ve güncellediğimiz yazımızla sizlerleyiz.

  E-Devlet Üzerinden İsim Nasıl Değiştirilir 2023

  ​e-Devlet üzerinden isim değişikliği son dönemlerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyad değişikliğini e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. 24 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Peki başvuru için şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? E-Devlet üzerinden isim değişikliğinde başvuru ücreti nedir? Hangi belgeler gerekmektedir?

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinden mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişikliği ile ilgili kamuoyu duyurusunda bulundu.Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişikliği yalnızca belirtilen şartlar halinde yapılabilmektedir. Yapılan düzenleme ile ad veya soyadında; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişiler, yurtiçinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklerimize ya da e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlanmıştır. Bu kapsamda yalnızca adında imza ve yazım hatası olan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılanan vatandaşlar e-devletten talepte bulunabilecek ancak ön adını silmek için talepte bulunamayacak. Örnek vermek gerekirse adı “Memet” olan bir kişi adının “Mehmet” olarak düzeltilmesi için talepte bulunabilecek.

  Değiştirilebilecek isimlerden bazıları Rabiye/ Rabia, Salahattin/ Selahattin, Küpra/ Kübra, Ferat/Ferhat Adı “Muratcan” olan bir kişi adını “Murat Can” olarak değiştirilmesi için talepte bulunabilecek ancak adını “Murat Efe” olarak değiştirmek için e-devletten talepte bulunamayacak. Adı “Eda Nur” olarak nüfusa kayıtlı bir kişi adının “Eda” olarak değiştirilmesi için talepte bulunamayacak. Yapılan düzenlemenin şartlarında da belirtildiği üzere e-Devlet üzerinden ad ve soyad değişikliği başvurusu iki ismi olup da birini sildirmek isteyen vatandaşları kapsamamaktadır. İki isminden birini sildirerek tek isim kullanmak isteyen vatandaşlar için yazımızda da belirttiğimiz üzere asliye hukuk mahkemelerinde dava açmak ve hakim kararı almak gerekmektedir.

  Soyadı gülünç, topluma ve genel ahlaka uymayan vatandaşlar ad ve soyad değişikliği talebinde bulunabileceklerdir. Soyadı “Çakal, Deli, Çoşkun, Satılmış, Çıplak” olan vatandaşlar soyad değişikliğinde bulunabileceklerdir.

  Düzenleme sonradan Türk vatandaşı olan kişileri kapsamamaktadır. Sonradan Türk vatandaşı olup adını değiştiren kişiler kapsam dışında tutulmuştur. Sonradan Türk vatandaşı olan kişilerin ad ve soyad değişikliği için mahkeme kararı almaları gerekmektedir. e-Devlet üzerinden ad ve soyadı değişikliği başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların herhangi bir başvuru ücreti ödemeleri gerekmemektedir. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden 24 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

  İsim Değişikliği Davasında Usul

  Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan isim üzerindeki bu değişim hakkı, kişinin kendisinden başkası kullanamaz. Yani adın değiştirilmesi talebi ancak adının değiştirilmesi için haklı sebebi olan isim sahibi tarafından yapılır. Örneğin Yargıtay tarafından verilen kararda; olayda ölü olduğu anlaşılan (annenin) adının değiştirilmesi istemiyle davacı (oğlu) tarafından açılan davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan reddi gerekmiştir.

  Söz konusu davada davalı yan ise nüfus müdürlüğüdür. Yargıtay tarafından verilen kararlarda kişilerin adlarının değiştirilmesi için açtıkları davalarda nüfus idaresinin davalı sıfatını kabul etmekte hatta Nüfus Hizmetleri Kanunun 36’ncı maddesinin emredici hükmü uyarınca nüfus idaresinin yokluğunda karar verilemeyeceği görüşündedir.

  İsim Değişikliği Davası‘nda adını haklı nedenlere dayanarak değiştirmek isteyen kişi bu haklı nedenleri ispat etmek zorundadır. Davacı bu hususta tanık gösterebileceği gibi başka bir isimle tanındığını ispatlayacak her türlü delili mahkemeye sunabilir. Örneğin Nüfus kaydında yer alan isim ile iş arkadaşları ve sosyal çevresi tarafından bilinen ismi farklı olan kişi sosyal medya hesapları yada tanık beyanları ile bu hususları ispatlayabilir.

  İsim değişikliği davası‘nda süre sıkıntısı bulunmamaktadır. İsim değişikliği hususunda haklı nedenlere sahip olan herkes istediği zaman davasını açabilir.

  Medeni Kanunun 27’nci maddesi gereği adın değiştirilmesine karar verilmesi halinde söz konusu karar ulusal ve yerel gazetelerde  ilan olunur. Böylelikle Üçüncü kişiler açısından hüküm doğurur.

  Yine medeni Kanunu 27. Maddesine göre Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir. Dolayısıyla söz konusu değişiklikten zarar gören taraf bu değişikliğe itiraz edip dava açabilir.

  İsim Değişikliği Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

  Nüfus Hizmetleri Kanunun 36’ncı maddesine göre; Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları (..) nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır. Dolayısıyla söz konusu kanun maddesi gereğince adın değiştirilmesi için açılacak davalarda ‘Asliye Hukuk Mahkemesi’ görevlidir.

  Nüfus Hizmetleri Kanunun 36. maddesine göre adın değiştirilmesi için açılacak davalarda yetkili mahkeme ise davacının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer mahkemesidir. Buna göre adının değiştirilmesini isteyen kişi ikametgâhının olduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine dava açılabilecektir.

  İsim Değiştirme Davası Dilekçesi Örneği

  Her insan biriciktir. Bu çerçevede her vaka farklılık arzedecektir. Kişinin isim değişikliğinin nedeni geçmişte yaşamış olduğu çok özel olaylar olmakla birlikte herkesin yaşamı da farklılık arz edecektir. Bu çerçevede düşünüldüğünde her isim değiştirme davasının kendi dinamikleri, davacının beklentileri mevcuttur. Bu bağlamda da her bir isim değiştirme davasının farklılık içereceği muhakkaktır. Bu durum isim değişikliği davası dilekçesi örneği üzerinde de aynıdır. Bu sebeple her kapıyı açacak herkese uyacak mahiyette bir isim değişikliği davası dilekçesi örneği bulunmamaktadır. Bu dilekçe her vaka için özel olarak dikkatle hazırlanmalıdır.

  İlginizi çekebilir: BABALIK DAVASI

  İsim Değiştirme Davası Avukat Ücreti | Harçları – Masrafları 2023

  Her yıl mahkeme harçları ve tarifeleri Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmektedir. Bu çerçevede güncel bir hesaplama içerisinde dava açılış harçları ve gider avansı toplamının 500,00TL civarındadır.

  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra her yıl Ankara Barosu tarafından da Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Tarifesi hazırlanarak yayınlanmaktadır. Tüm bu tarifelerde avukatın asgari olarak alması gereken ücret belirtilmektedir. Avukatın ayıracağı mesai, harcayacağı efor dikkate alınarak avukat tarafından ayrıca bir ücret politikası güdülmektedir. Bu çerçevede somut vaka incelenerek avukat bu yönde avukatlık ücreti talep edecektir. Ayrıca belirtilmelidir ki avukatlık ücretine yargılama masrafları – harçlar dahil değildir.

  Sıkça Sorulan Sorular:

  Yazı kaynağı : www.tahanci.av.tr

  Ad soyad değişikliği nasıl yapılır e-Devlet? Mahkemesiz isim, soyisim değiştirme başvurusu...

  Ad soyad değişikliği nasıl yapılır e-Devlet? Mahkemesiz isim, soyisim değiştirme başvurusu...

  Ad soyad değişikliği nasıl yapılır e-Devlet? Mahkemesiz isim, soyisim değiştirme başvurusu...

  Milyonlarca insanın kullandığı e-Devlet uygulamasına geçtiğimiz yıl yeni bir özellik getirildi. Mahkeme kararı olmaksızın bir defaya mahsus isim soyisim değişikliği yapma şansını tanıyan e-Devlet sistemi, elektronik ya da mobil imza sahibi vatandaşlar tarafından kullanılacak. Peki, e-Devlet ad soyad değişikliği nasıl yapılır? İşte mahkemesiz isim değiştirme başvurusu adımları...

  Ad soyad değişikliği başvurusu e-Devlet uygulamasında aktif olmaya başlamasıyla birlikte gündem oldu. Bundan sonra isim Değişikliği için söz konusu başvurular e-Devlet aracılığı ile alınacak. E-Devlet ad soyad başvurusu yapmak isteyen kişiler, sistem girişini yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilecek. İşte konuyla ilgili detaylar..

  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek “İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı. Buna göre İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.

  Mahkemenin aldığı kararla genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç olarak karşılanan isimlerde mahkeme kararı şartı aranmaksızın il veya ilçe idari kurulu tarafından değiştirilebilecek. Bu gelişmenin ardından ad ve soyad değişikliği başvurusu hakkında bilgi almak isteyenler, isim soy isim değişikliği için gerekli evrakları ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

  e-DEVLET İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

  Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e giriş yapın.

  Ardından; arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayın.

  Bu aşamada ise "Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak.

  İSİM-SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

  AD - SOYAD DEĞİŞİM İŞLEMLERİNDE SON TARİH NE ZAMAN?

  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  e-Devlet (Turkiye.gov.tr) İsim Değişikliği Şikayetleri - Şikayetvar

  Ad soyad değişikliği e-Devlet başvurusu: İsim soyisim değiştirme başvurusu nereden, nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? 2022 Ad soyad değişikliği için son başvuru tarihi açıklandı

  Ad soyad değişikliği e-Devlet başvurusu: İsim soyisim değiştirme başvurusu nereden, nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir? 2022 Ad soyad değişikliği için son başvuru tarihi açıklandı

  Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

  Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

  Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

  Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap