Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 111. bölüm

  1 ziyaretçi

  eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 111. bölüm bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz videosunu izle | Son Dakika Haberleri

  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. Bölüm

  Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında!

  Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.

  Yazı kaynağı : www.atv.com.tr

  Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111-1 - Dailymotion Video

  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı yayınlandı!

  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı yayınlandı!

  Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor. Yayınlanan yeni fragmanda en dikkat çeken, Hızır Çakırbeyli'nin 'Hazır elinizde silahlar varken üçümüzü de öldürün!' sözleri oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı...

  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 110. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...

  FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

  Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla…

  Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı

  E�k�ya D�nyaya H�k�mdar Olmaz'da b�y�k y�zle�me

  E�k�ya D�nyaya H�k�mdar Olmaz'da b�y�k y�zle�me

  E�k�ya D�nyaya H�k�mdar Olmaz 110. b�l�mde, Parayla ikna edilemeyecek H�z�r'� sevdiklerinin can�yla yola getirmeye �al��an Muzi, hedefine koydu�u �ak�rbeylileri bir bir �l�mle y�zle�tirmeye kararl�d�r. E�er bu yol da i�e yaramazsa namlusunu, �n�nde duran H�z�r'a do�rultup yolunu a�acak, dostlar�yla ticaretine devam edecektir. �zzet ise Muzi'nin Ate�'le i�birli�i i�inde yapt��� suikastlardan rahats�zd�r. �zerine bir �ak�rbeyli kan� s��ramas�ndansa uzla�ma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallar�yla�

  D��manl�k etmeden �nce dost elini uzatmay� se�en H�z�r'�n eli havada kal�rken, �zzet de yeni ortakl�klar�yla ilgili tehditlerden nasibini alacakt�r. Alparslan'�n birdenbire ortaya ��kan sevgilisini ger�ek�i bulmayan Davut, ye�eninin se�imleriyle ilgili endi�e duymaktad�r. Bu y�zden ��phelendi�i adamla ayarlad��� g�r��mede kendisine uyar�larda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmas�n� ister. Bu s�rada sevgili g�r�m�ndeki koruma Meltem de �ak�rbeylilerin ak�llar�na getirdikleri fakat dile getiremedikleri ��phenin ger�ek oldu�unun bilgisini verir. Dostlar�ndan hi�birine hainli�i konduramayan H�z�r'�n korktu�u ba��na gelmi�tir. D��manl��� ortaya ��kt���nda herkesi derinden sarsacak olan Ate�'in yeni planlar�, O'nu dost bilenlerin yak�n zamanda y�k�m� �zerinedir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap