Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı nedir

  1 ziyaretçi

  eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ekys Nedir? Ekys Sınavına Kimler Girebilir?

  Ekys Nedir? Ekys Sınavına Kimler Girebilir?

  EKYS, eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelmektedir Bu sınav ile Milli Eğitim Bakanlığı bağlı birimlerine yönetici olarak atanabilir. Bu sınavda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarına göre yapılır.

  EKYS Nedir?

  Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelen bu sınav ile okullara Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak atamalar yapılır. Bu sınava girip başarılı olanlar Müdür veya Müdür Yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanır.

  Okullarda Müdür veya Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için bu sınav ayrı ayrı gerçekleştirilir. Bu sınavdaki branşlara girmek için başka başka şartlar gerekmektedir. Ancak sınavın soruları hemen hemen aynıdır. Yazılı ve sözlü olmak üzere sınav iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

  EKYS Sınavına Kimler Girebilir?

  Bu sınava başvuru da Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı için farklı şartlar bulunmaktadır. Müdürlük için daha önce müdür kadrosunda görev yapmamış olmak birinci şarttır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Şube Müdürü veya daha bir üst düzey kadroda görev yapmış olmak diğer şartlar arasında gelmektedir.

   EKYS sınavına girip müdür yardımcısı olmak için daha önceden müdür görevinde hiç bulunmamış olmak ilk şarttır. Daha sonra yetkili öğretmen, kurucu müdür gibi kadrolarında en az bir yıl veya iki yıl öğretmen olarak görev yapmak şartı bulunmaktadır. İlk aşaması olan yazılı sınav da 80 adet soru sorulur ve adaylara toplamda 150 dakika süre tanınır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Ekys Nedir Ve Kimler Girebilir? Ekys Soru Dağılımı Hakkında Bilgi

  Ekys Nedir Ve Kimler Girebilir? Ekys Soru Dağılımı Hakkında Bilgi

  EKYS sınavına girmek isteyen bireylerin ise sahip olmaları gereken belli başlı bazı kriterlerin varlığı söz konusudur. Bu sebeple ilgili sınava girmek isteyen insanlar bu konuda yeterli bilgiye erişebilmek için araştırma yapmakta ve bu araştırmalarının önemli bir kısmını internet üzerinde gerçekleştirmektedir. Bu sebeple internet ortamında konu hakkında verilen bilgilerin kıymeti oldukça büyüktür.

  EKYS Nedir ve Kimler Girebilir?

  EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

  Bu konuyla alakalı olarak bilgi edinmek isteyen insanların en çok bilgi sahibi olmak istediği bir başka önemli konu ise EKYS sınavına kimlerin girebileceği olmaktadır. Bu soruya şu şekilde yanıt verebilmek mümkündür; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı konumunda olmak isteyen öğretmenlerin EKYS sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Öğretmenler bu sınava girerek ilgili konumda görev yapabilmek için başvuruda bulunmuş oluyor.

  Bu noktada EKYS sınavına kimler girebilir sorusunun yanıtı çok büyük bir değer taşıyor. Müdür ya da müdür yardımcılığı görevlerinde ilk defa olarak yer alacak olan bireyler için yazılı sınava Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Yönetmeliğinin 5,6 ve7'inci maddelerinde ifade edilen genel ve özel koşullara sahip olan adayların başvuruda bulunabilme durumu söz konusudur. Adayların taşımasının gerekliliğinin söz konusu olduğu EKYS başvuru koşulları ise şunlar olmaktadır:

  - Adaylık dahil olmak üzere en az iki senelik öğretmen olarak görev yürütmüş olmak. Söz konusu sürenin hesaplanmasında ise; 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlik, yıllık izin, asker öğretmenlik, aylıksız izin ve hastalık izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sürenin hesabında ise; yazılı sınava gerçekleştirilen baş vuru tarihinin son günü olan söz konusu tarih esas alınır. (11 Şubat 2021) Son başvuru tarihinden itibaren öğretmenlikte 2 senesini doldurmuş olan adaylar sınava girebilme hakkına sahip olacaktır.

  EKYS Soru Dağılımı Hakkında Bilgi

  EKYS konu dağılımı:

  Sınav esnasında adaylara çoktan seçmeli olan 80 sorudan meydana gelen, bir test uygulanması söz konusu olacaktır.

  Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları ise şunlardır:

  - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: .

  - Eğitim ve öğretimde etik: .

  - Genel kültür: %20.

  - Eğitim bilimleri: %30.

  - Değerler eğitimi: .

  - Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Yasa, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yasa, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması İle Alakalı Yasa, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasını, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Yasasını, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde bulunan hükümler): %20. Testte bütün mevzuattan soru bulunmayabilecektir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  MEB E�itim Kurumlar� Y�netici Se�me S�nav� Ba�vular� Ba�lad� - Memurlar.Net

  MEB E�itim Kurumlar� Y�netici Se�me S�nav� Ba�vular� Ba�lad� - Memurlar.Net

  DUYURU

  (18 Ocak 2023)

  2023-MEB-EKYS Ba�vurular�n�n Al�nmas�

  2023 Milli E�itim Bakanl��� E�itim Kurumlar�na Y�netici Se�me S�nav� (2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacakt�r.

  S�nava ba�vurular, 18-24 Ocak 2023 tarihleri aras�nda yap�lacakt�r.

  Adaylar, ba�vurular�n� 18 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren �SYM Ba�vuru Merkezleri arac�l���yla yapabilecekleri gibi �SYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya �SYM Aday ��lemleri Mobil Uygulamas�'ndan da yapabilecektir.

  S�nava ili�kin ayr�nt�l� bilgi 2023-MEB-EKYS K�lavuzu'nda yer almaktad�r. Adaylar K�lavuz'a a�a��daki ba�lant�dan eri�ebilecektir. S�nava ba�vuracak adaylar�n K�lavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

  Adaylara ve kamuoyuna sayg�yla duyurulur.

  �SYM BA�KANLI�I

  Milli E�itim Bakanl��� E�itim Kurumlar�na Y�netici Se�me S�nav�

  Ba�vuru K�lavuzu

  Aday Ba�vuru Formu

  Sa�l�k Durumu/Engel Bilgi Formu

  Ba�vuru Merkezleri

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap