Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  duyu bozuklukları kasılmalar ve bazen iğnelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk

  1 ziyaretçi

  duyu bozuklukları kasılmalar ve bazen iğnelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Duyu bozuklukları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk nedir?

  Duyu bozuklukları kasılmalar bazen inmelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk bulmaca cevabı nedir?

  Duyu bozuklukları kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk türü nedir?

  Duyu bozuklukları kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk türü nedir?

  Cevap:histeri

  Açıklama:

  Yazı kaynağı : eodev.com

  duyu bozuklukları kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk bulmaca

  duyu bozuklukları kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk bulmaca

  duyu bozuklukları kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir ruhsal bozukluk bulmacai bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar BULMACA

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar BULMACA

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca anlamı nedir?

  Bulmaca meraklıları için bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacaları veya bulmacalarda sorulan Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca sorusunun cevabı aşağıdadır.

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu nedir?

  Çengel veya kare bulmacalarında sorulan Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca anlamı nedir sorusunun 7 harfli cevabı HİSTERİ

  Arama kelimeleri

  Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan hayali cevabı İMGE

  Duyum yitimi. Duyuların yitimi cevabı ANESTEZİ

  Düden de denilen ve karstik yörelerde kapalı havzaların sularını toplayan oyuk cevabı SUBATAN

  Düğümler anlamında eski sözcük cevabı UKAD

  Düğünçiçeğigiller familyasının bilimsel adı cevabı RANALES

  Düğünün ertesi günü cevabı PAÇAGÜNÜ

  Dümenin alabildiğine sağa, ya da sola döndürülmesi. (Alabanda iskele denilince dümen alabildiğine sola, alabanda sancak da ise sağa döndürülür. ) cevabı ALABANDA

  Dünyaca ünlü mizah yazarımız cevabı AZİZNESİN

  Dünyanın best modeli seçildikten (1997) sonra Deliyürek dizisinde yıldızı parlayan, Ezel dizisinde zirveye çıkan, en son Uzun Hikaye filminde ve Karadayı dizisinde rol alan ünlü aktör cevabı KENANİMİRZALIOĞLU

  Dünyanın gerçekliğine ilişkin her türlü yargıyı askıya alan felsefi çözümleme yöntemi cevabı EPOKHE

  Dürbün, vizör cevabı BAKAÇ

  Düşmanlık, hınç, kin cevabı ADAVET

  Düşünme gücü cevabı KARİNA

  Düz dokunmuş, açık saman renginde bir ipek kumaş cevabı SADAKOR

  Yazı kaynağı : www.egitimler.info

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inlemeler de kendini gösteren bir sinir bozukluğu

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar BULMACA

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar BULMACA

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca anlamı nedir?

  Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca sorusunun cevabı aşağıdadır.

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu nedir?

  Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca, Altıgen Çengel Bulmaca, Sudoku Bulmaca, Sözcük Avı Bulmaca, Sarmal bulmaca, Çiftli sarmal bulmaca, Altıgen çengel bulmaca, Altıgen sözcük avı bulmaca, Kelime yerleştirmece bulmaca, Yapboz bulmaca, Labirent bulmaca, Kelime şifre bulmaca, Mozaik bulmaca, Altıgen bulmaca, Lekare bulmaca, Resimli kelime bulmaca, İngilizce crossword bulmacalarda sorulan Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca anlamı nedir sorusunun 7 harfli cevabı HİSTERİ

  Arama kelimeleri

  Ruandanın başkenti cevabı KİGALİ

  Ermenilerin paskalya zamanı yaptıkları bir tür çörek cevabı CAŞ

  Duman rengi cevabı FUME

  Vietnamın para birimi cevabı DONG

  Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama cevabı KURON

  Kağıt süslemeciliğinde kitre, kola vs yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen dalgalı ve kareli süs. On altıncı asırdan beri gelişen bir sanat dalıdır. Bulutlu anlamına gelir cevabı EBRU

  Yaradılış, huy, karakter, mizaç cevabı MEŞREP

  Baklagillerden, eflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı cevabı ERGUVAN

  Orta oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan cevabı PALANKA

  Duvarlara çizilen, taşlama ya da karikatür niteliği taşıyan yazı ya da desenler cevabı GRAFFİTİ(GRAFİTİ)

  Bir teknede direk ve serenleri destekleyen, yelkenleri basmak, indirmek ve kontrol etmek için kullanılan halatların tamamı cevabı DONANIM

  Yunan mitolojisine göre, ateş ve demirci tanrısı cevabı HEFAİSTOS

  Afyonun Sandıklı ilçesinde bir kaplıca cevabı HÜDAİ

  Tatlı sularda yaşayan kefal balığı cevabı BELEDİ

  Yazı kaynağı : www.bulmacabulmaca.com

  DUYU BOZUKLUKLARI

  DUYU BOZUKLUKLARI

  Yazanlar: Sara ZARKO BAHAR, Edip AKT�N

  Son g�ncelle�tirme tarihi: 12.01.2001

  Genel Bilgiler

  Klinik n�rolojideki belli ba�l� duyu bozukluklar�n� ele almadan �nce duyu �e�itlerini (duyu modaliteleri) ve duyu yollar�n�n anatomisini k�saca g�zden ge�irmek gerekir. A�a��da duyu modalitelerinin basit bir s�n�fland�r�lmas� verilecektir:

  Viseral (interoseptiv) duyulardan burada s�z edilmeyecektir. G�rme, i�itme, koku ve tad gibi �zel duyu �ekilleri kranyal sinirler b�l�m�nde g�zden ge�irilecektir.

  Periferik sinirler i�indeki duyu liflerinin h�cre g�vdeleri spinal sinirlerde arka k�klerin �zerindeki spinal ganglionlarda, kranyal sinirlerde ise �zel adlarla an�lan ganglionlarda yeral�r (Trigeminal sinirin Gasser ganglionu gibi).

  Spinal ganglionlardaki n�ronlar�n santral uzant�lar� arka k�klerle m. spinalis�e girerler ve de�i�ik duyu modalitelerine g�re farkl� bir yol izleyerek Rolando yar���n�n arkas�nda parietal kortekse ula��rlar.

  1. A�r� ve �s� duyusunu ileten teller m. spinalis arka boynuzunda sinaps yaparlar. Buradan kalkan ikinci duyusal n�ronun uzant�lar� canalis centralis'in �n�nde �aprazla��p lateral spino-talamik traktusu olu�turarak ipsilateral talamusun ventro-lateral �ekirde�ine var�rlar. Talamustan kalkan ���nc� dizi duyusal n�ronlar post-rolandik kortekse ula��rlar.

  Y�z�n a�r� ve termal duyusunu ta��yan lifler ise n. trigeminus�un duyusal ganglionu olan Ganglion Gasseri�den kalk�p ponsa girerler. A�a��ya do�ru y�nelen bu teller n. trigeminus�un inen k�k�n� (spinal traktus) olu�turup ayn� ad� ta��yan uzun teller n. trigeminus�un inen k�k�n� (spinal traktus) olu�turup ayn� ad� ta��yan uzun bir �ekirdekte sonlan�rlar. �kinci duyusal n�ronun uzant�lar� �aprazla�arak kar�� talamusun ventro-lateral �ekirde�inde sonlan�rlar. ���nc� duyusal n�ronlar�n aksonlar� buradan ba�layarak post-rolandik kortekse projete olurlar (�ekil 14).

  �ekil 14. A�r� ve �s� duyusunu ileten yollar (lateral spino-talamik traktus)

  Lateral spino-talamik traktustaki aksonlar�n belirli bir dizili�leri vard�r. En alttan, sakral dermatomlardan gelen teller yukar�ya do�ru b�t�n yol boyunca bu traktusun en d�� k�sm�nda yer al�rlar. Dorsal b�lgeden gelen teller ortada, servikal dermatomlardan kaynaklanan lifler ise i� k�s�mda bulunurlar (�ekil 15).

  �ekil 15. Duyu yollar� i�inde somatotopik dizili�.

  Bu nedenle m. spinalis�i servikal b�lgede d��tan bast�ran bir t�m�r �nce sakral telleri tutar ve hastadaki duyu kusuru yaln�zca perianal bir his bozuklu�undan ibaret olabilir.

  1. Dokunma duyusuyla ilgili bir b�l�m lifler de, t�pk� a�r� ve �s� yollar� gibi �aprazla�arak yukar� ��karlar. Bunlar m. spinalis�te anterior spino-talamik traktusu yaparlar. Bu tellerin basit dokunma duyusunu ilettikleri san�lmaktad�r (�ekil 16).

   
  �ekil 16. Basit ve diskriminatif dokunma duyusuyla bilin�li derin duyular� ta��yan yollar.

  2. Bilin�li derin duyular� ta��yan aksonlar ise arka boynuzlarda sinaps yapmadan ve �aprazla�madan ayn� taraftaki arka kordon i�inde yukar� ��karlar. Bunlar bulbusun �st ucundaki nucleus gracilis ve n. cuneatus�ta sonlan�rlar. Buradan kalkan ikinci dizi n�ronlar�n aksonlar� �aprazlar�n� yap�p kar�� talamus ventro-lateral �ekirde�ine var�rlar. Buradaki ���nc� dizi n�ronlar�n uzant�lar� ise post-rolandik kortekse var�rlar (�ekil 15, 16).
  V�cutta dokunulan yerin lokalizasyonu ve iki nokta ay�r�m�n� sa�layan diskriminatif dokunma duyusunu ileten bir b�l�m aksonlar da ayn� yolu izleyip benzer sinapslar yaparak kortekse ula��rlar (�ekil 16).

  Baz� Terimlerin A��klanmas�

  Klinikte g�r�len ba�l�ca duyu bozuklu�u tiplerini g�zden ge�irmeden �nce baz� terimleri tan�mlamak uygun olacakt�r :

  Parestezi : ��nelenme, kar�ncalanma, yanma, ke�elenme gibi s�bjektif duyulard�r.

  Hipoestezi, anestezi: Dokunma duyusunun azalmas� veya kayb�n� ifade eder.

  Hipoaljezi, analjezi : A�r� duyusunun azalmas� veya kayb� anlam�na gelir.

  Termoanestezi : So�uk ve s�cak gibi termal duyular�n al�namay��� demektir.

  Hiperestezi: Taktil uyaranlara kar�� a��r� duyarl�k.

  Hiperaljezi: A�r�l� uyaranlara kar�� a��r� duyarl�k.

  Hiperpati: Bir �e�it hiperaljezidir. Talamus sendromunda g�r�l�r. Hasta v�cut yar�s�nda a�r� e�i�i y�kselmi�tir. Fakat uyaran e�i�i a�t��� zaman a��r�, naho� ve dayan�lmas� g�� bir a�r� uyand�r�r.

  Fantom a�r�s� (Phantom limb pain): Kol veya bacak amp�tasyonlar�ndan sonra amp�te ekstremitenin yerinde hissedilen �ok rahats�z edici a�r�l� duyu.

  Kozalji: Sempatik tellerden zengin periferik sinirlerin (�rne�in n. medianus) k�smi lezyonlar�nda g�r�len s�rekli ve dayan�lmas� g�� yan�c� a�r�.

  Yans�yan a�r� (Referred pain): �e�itli i� organlar�n hastal�klar�nda g�r�len v�cut y�zeyinde belirli bir alana vuran a�r�lar: Kalp a�r�lar�n�n sol kola vurmas� gibi.

  BA�LICA DUYU BOZUKLU�U T�PLER�

  1. Periferik Sinirler
  Periferik sinirlerin b�y�k k�sm� mikst sinirlerdir, motor ve duyusal teller ta��rlar. Bunlar b�t�n v�cutta belirli alanlar�n duyusal inervasyonunu sa�larlar. �ekil 17 A ve 17 B' de periferik sinirlerin ve spinal k�klerin inervasyon alanlar� g�r�lmektedir.
   


  Tek bir periferik sinirin lezyonunda duyu kusurunun yan�s�ra, motor liflerin de tutulmas� sonucu, fel�ler ve kas atrofileri de g�r�l�r. Ayr�ca hastalanan sinirle ilgili refleks kavsi de bozulaca��ndan tendon refleksleri azalm�� veya kaybolmu�tur.

  Polin�ropati �ok de�i�ik etyolojik fakt�rlere ba�l� olarak birden fazla periferik sinirin az veya �ok simetrik �ekilde hastalanmas� demektir. Motor ve duyusal lifler birlikte tutudu�unda kas g�c�nde azalma, duyu kusuru ve tendon reflekslerinin al�nmay��� beraberce g�r�l�r. Bununla beraber, baz� polin�ropatilerin ba�l�ca motor, baz�lar�n�n da ba�l�ca duyusal olabilece�ini unutmamal�d�r. Bu durumda, duyusal veya motor kusur �n plana ge�er. Polin�ropatilerde duyu kusuru ellerde eldiven, bacaklarda �orap �eklindedir, yani distal bir yerle�im g�sterir (�ekil 18, 1). Hastalar ayr�ca el ve ayaklar�nda a�r� ve �e�itli parestezilerden yak�n�rlar.

  �ekil 18. Ba�l�ca duyu bozuklu�u tipleri: 1. Polin�ropati, 3/A. Transvers m. spinalis lezyonu, 3/B. Brown-S�quard sendromu, 3/C. Sirengomiyeli, 3/D. E�er �eklinde anestezi, 4. Beyin sap� lezyonunda �apraz duyu kusuru, 5. Talamus ve �evresi lezyonlar�nda duyu kusuru.

  2-Spinal K�kler

  Her spinal k�k�n v�cutta belirli bir duyu alan� vard�r. Bu alanlara dermatom ad� verilir. Dermatomlar g�vdede birbirine paralel horizontal bantlar halindedir. Kol ve bacakta ise ekstremitenin uzun aks� boyunca uzan�rlar (�ekil 17 A, B). Bir fikir vermek i�in omuzlar�n C4 , meme hizas�n�n D3 , g�be�in D10 , kas���n ise L1 dermatomuna uydu�unu s�yleyebiliriz.

  Tek bir k�k�n hastalanmas�nda belirgin bir duyu kayb� g�r�lmez. Bunun nedeni her dermatomun inervasyonuna bir �st ve alt k�k�n de katk�da bulunmas�d�r.

  Spinal k�k hastalanmas�nda �nemli bir yak�nma da radik�ler a�r�lard�r. Bunlar kol ve bacaklarda uzunlamas�na, g�vdede ise ku�ak �eklinde (�ember gibi) yay�lan a�r�lard�r. �ks�rme ve �k�nma gibi BOS bas�nc�n� artt�ran hareketler a�r�y� �iddetlendirir.

  Radik�ler a�r�lar m. spinalis bas�lar�nda bas� d�zeyi bak�m�ndan �nemli bir ipucu olabilir. Bir hastada gittik�e ilerleyen piramidal bir paraparezi ve sfenkter kusuru �rne�in ksifoid ��k�nt� hizas�nda �ember �eklinde a�r�larla birlikte gidiyorsa D6 sinir k�k� d�zeyinde bir medulla bas�s� akla yak�n bir olas�l�kt�r.

  3. Medulla Spinalis Hastal�klar�nda Duyu Kusuru

  A-G�vdede belirli bir d�zeyin alt�nda b�t�n duyu modelitelerinin kayb� m�, spinalis�in tranvers bir lezyonunu g�sterir. Hemen daima piramidal parapleji ve sfenkter kusuruyla birliktedir. (�ekil 18,3/A). Duyu kusurunun �st�nde hiperestezik bir band bulunabilir.

  Burada �nemli bir nokta duyu kusurunun �st s�n�r�n�n hangi dermatoma uydu�unun tesbitidir. Bu, �ekil 17�ye bak�larak kolayca anla��l�r. Bir dermatom m. spinalis�in ayn� segmentine uydu�undan olay�n �st s�n�r� bu segmentte demektir. S�z konusu medulla segmentinin hangi vertebra korpusu ve processus spinosus�unun alt�nda bulundu�unun bilinmesi de �nem ta��r. B�ylece, bir motor duyusal paraplejide lezyonun hangi vertebra hizas�nda bulundu�u tayin edilebilir. N�roradyolojik inceleme gerekiyorsa �zellikle bu b�lge incelenecek demektir. (Medulla spinalis segmentleriyle vertebra korpuslar� veya processus spinosus�lar� aras�ndaki ili�ki i�in �ekil 19�a bak�n�z).

  �ekil 19. M. spinalis segmentleri ve radikslere vertebralar�n ili�kileri.

  �rne�in bir paraplejide duyu kusuru �st s�n�r�n�n g�be�e kadar ��kt���n� d���nelim. G�bek D 10 dermatomuna, bu dermatom da m. spinalis �in D10 segmentine uymaktad�r. �ekil 19�a g�re bu segmentin �zerinde D8 vetebra korpusu bulunmaktad�r. �yleyse, tabloda bir medulla bas�s� olas�l��� �ng�r�l�yorsa bu vertera b�lgesinin r�ntgeni �ekilecek ve bilgisayarl� tomografisi yap�lacak, miyelografide �zellikle bu b�lge incelenecektir.

  B- Brown-Sequard sendromunda duyu kusuru: M. spinalis�in sa� veya sol yar�s�n� tutan lezyonlarda ortaya ��kan bir tablodur. Lezyonun kar�� taraf�nda v�cutta belirli bir d�zeye kadar ��kan analjezi ve termo-anestezi (lateral spino-talamik yol lezyonuna ba�l�) vard�r. Lezyon taraf�nda ise vibrasyon, pozisyon ve pasif hareket duyu bozuklu�uyla (arka kordon tutulmas�) birlikte piramidal tipte fel� vard�r (kortiko spinal yolun tutulmas�). (�ekil 18, 3/B ve �ekil 20).

  Brown-Sequard sendromunda lezyonun �st d�zeyi ve vertebra ile ili�kisi bir �nceki �rnekte oldu�u gibi hesaplan�r.

  Tipik bir Brown-Sequard sendromu seyrek g�r�lmekle birlikte m. spinalis �in bir yar�s�n� �b�r yar�s�na g�re daha �ok tutan lezyonlarda benzer tablolara rastlan�r.

  �ekil 20. Tabes, sirengomiyeli ve Brown-S�quard sendromunda omurilik lezyonunun anatomik yerle�imi.

  C- Z�rh veya pelerin �eklinde duyu kusuru : M. spinalis�te canalis centralis civar�ndaki lezyonlar�nda g�r�l�r. Sirengomiyeli bunun iyi bir �rne�idir. Bu alanda a�r� ve �s� duyusu kaybolmu�tur. Bu iki duyu modalitesini ta��yan sinir lifleri kanal�n �n�nde �aprazla��rken sirengomiyelik kavite nedeniyle kesintiye u�ram��t�r. Derin duyu sa�lam kal�r. Dokunma duyusunu ileten tellerin bir b�l�m� arka kordonda yol al�nd���ndan bu duyu da bozulmaz. En �ok sirengomiyelide g�r�ld��� i�in bu tip b�l�m� duyu kusuruna sirengomiyelik disosyasyon ad� verilir.

  En s�k rastland��� servikal b�lgede sirengomiyelik kavite genellikle kortikospinal traktusu, �n boynuzu ve silyo-spinal merkezi de (g�ze giden sempatik sinir tellerinin ��kt��� yer) bast�r�ld���ndan s�ras�yla piramidal bulgular, el kaslar�nda atrofi ve C. Bernard-Horner sendromu da duyu kusuruna e�lik eder (�ekil 18,3/C ve 20).

  D- Eyer �eklinde anestezi: Perianal b�lgeyi ve gluteuslar� i�ine al�r. Cauda equina ve conus medullaris lezyonar�nda g�r�l�r. Genellikle, belirgin sfenkter kusuru ve A�il reflekslerinin kayb�yla beraberdir (Res. XII-18, 3/D).

  E- Derin Duyu Bozuklu�uyla Giden Medulla Spinalis Hastal�klar�

  Tabes dorsalis : Spinal arka k�klerin sifilitik hastal��� sonucu arka kordonlar�n dejenerasyonuna ba�l�d�r (Res.XII-20). Pozisyon, vibrasyon ve pasif hareket duyular� �zellikle bacakarda ileri derecede bozulmu�tur. G�z kontrolu ortadan kalkt��� i�in hasta karanl�kta y�r�mekte g��l�k �eker. Romberg (16) delili de pozitiftir. Ayr�ca derin a�r� duyusu kaybolmu�tur. A�il tendonu ve testislerin s�k�lmas� a�r�s�zd�r. �iddetli radik�ler a�r�larg�r�lebilir. Patella ve A�il refleksleri al�nmaz. Argyll Robertson (17) pupillas� tesbit edilebilir.

  16. Moritz Heinrich ROMBERG (1795-1873): Alman hekimi. Akondroplazinin klasik tan�m�n� yapan teziyle Berlin T�p Fak�ltesini bitirdi. Memleketinde n�rolojinin kurucular�ndand�r. �lk sistemli n�roloji kitaplar�ndan say�lna �Lehrbuch der Nervenkrakheiten des Menschen� i 1840-1846 y�llar� aras�nda yay�nlanm��t�r. Tabes dorsalis ve progresiv fasyal hemiatrofideki (Parry-Romberg Sendromu) �al��malar�yla tan�n�r. Tabesli hastalar�n g�zlerini kapatt�klar� zaman dengelerini kaybedip ayakta duramamalar� Romberg belirtesi ad�n� ta��r. Berlin�de 1831 ve 1837 de patlak veren kolera salg�nlar�ndaki b�y�k hizmetleri ve �zverisiyle de �n yapm��t�r.

  17. Douglas Moray Cooper Lamb ARGYLL ROBERTSON(1837-1909): �sko�yal� hekim. Siinir sistemi frengisinde g�r�len ve kendi ad�n� ta��yan pupilla de�i�ikli�i ile tan�nmaktad�r.

  Medulla spinalis�in subakut kombine dejenerasyonu (N�ro-anemik sendrom):

  B12 vitamini eksikli�i sonucu ortaya ��kan bir medulla spinalis hastal���d�r. B12 vitamini eksikli�i m. spinalis d���nda beyin, periferik sinir ve optik sinir lezyonlar�na da neden olabilir. M. Spinalis�te arka kordon ve piramidal yollar hastalan�r. Hastal���n erken belirtisi genellikle el ve ayak parmaklar�nda uyu�ma, kar�ncalanma gibi paresteziler ile derin duyu kusurlar�d�r. Tendon reflekslerinde artma ve patolojik refleksler g�r�l�r. Hematolojik incelemelerde pernisy�z aneminin bulunmad��� durumda kesin tan�ya B 12 vitamini emiliminin bozuldu�unu g�steren Schilling testi ile gidilir.

  4. Beyin Sap� Lezyonlar�nda Duyu Kusuru

  En s�k g�r�len �ekli y�z�n bir yar�s�nda ve kar�� taraftaki kol, bacak ve g�vdede a�r� ve �s� duyusunun kaybolmas�d�r. Dokunma duyusu sa�lamd�r (�ekil 18, 4). Bu �apraz duyu kusuru n. trigeminus�un inen duyusal traktusu ile lateral spino-talamik lezyonuna ba�l�d�r. Genellikle bulbusun yan b�l�mdeki infarkt sonucu g�r�l�r. Tabloya ba�ka beyin sap� belirtileri de e�lik eder. (Wallenberg Sendromu).

  5. Talamus ve �evresi Lezyonlar�nda Duyu Kusuru

  Kar�� v�cut yar�s�nda, y�z� de i�ine alacak �ekilde, b�t�n duyu modaliteleri kaybolmu�tur. Tabloya genellikle hemipleji te�kil eder. Duyu kusuru ve hemipleji v�cudun ayn� taraf�ndad�r.

  6. Paryetal Lob Lezyonlar�nda Duyu Kusuru

  Paryetal lobun i�levi elemanter duyu modalitelerini alg�lamaktan �ok bunlar�n entegrasyonu sa�lamak ve n�anslar�n� yorumlamakt�r. Hastal���nda a�r� ve �s� gibi elementer duyu �e�itleri bozulmaz, ��nk� bunlar talamus d�zeyinde alglan�rlar. Korteks lezyonlar�nda stereognozi, iki nokta ay�r�m�, grafestezi, taktil lokalizasyon gibi daha �st d�zeydeki duyusal i�levler bozulmu�tur. Taktil inatansiyon g�r�l�r. Bu tip duyu kusuruna kortikal duyu bozuklu�u ad� verilir. Kortikal duyu �Duyu Muayenesi� b�l�m�nde daha ayr�nt�l� olarak ele al�nm��t�r.

  7. Histerik Duyu Kusuru

  Bunlar genellikle hi�bir n�roanatomik temele dayanmayan duyu kusurlar�d�r. �rne�in, omuzdan veya dirsekten a�a��, �st s�n�r� kalemle �izilmi�cesine net bir anestezi g�r�l�r. Telkin veya hastan�n dikkatini ba�ka yere �ekmekle anestezi alan�nda de�i�iklik olabilir. Bir v�cut yar�s�nda duyu kusurundan �ikayet eden bir hasta ba��n veya sternumum o yar�s�nda diyapazonu hi� alg�lamad���n� s�yleyebilir. Hastay�, �rne�in g�zleri kapal� i�ne ile muayene ederken duydu�u zaman �Evet�, duymad��� zaman da �Hay�r� demesini istemek de baz� hastalarda problemi ��zmede hala i�e yarayan eski bir uygulamad�r.

  BAZI A�RILI SENDROMLAR

  LOMBER D�SK HERN�S�

  �ntervertebral diskler f�t�kla�arak sinir k�klelrini bast�rabilirlerr. S�kl�k bak�m�ndan lomber b�lge ba�ta gelir. Bu g�lgede de en s�k L4-L5 ile L5-S1 aras�ndaki diskler f�t�kla��r. Ba�l�ca �ikayet belden baca��n arkas�na vuran radik�ler a�r�lard�r. Bu a�r�lar �k�nma, �ks�rme gibi BOS bas�nc�n� artt�ran nedenlerle �iddetlenir. Olay�n bir k�k kompresyonu olmas�na kar��n siyatalji (siyatik a�r�s�) deyimi bug�n de kullan�la gelmektedir. Hasta baca��n, dizi k�rmadan yukar�ya kald�r�lmas� a�r� do�urur (Lasegue delili). Klinikte g�r�len tablolar�n b�y�k bir k�sm�nda bu a�r�l� �ikayetler d���nda objektif n�rolojik bulgu yoktur. Bununla birlikte, ilerlemi� k�k bas�lar�nda L5 veya S1 dermatomlar�nda hipoestezi d���k ayak, a�il refleksinin kayb� g�r�lebilir.

  ZONA

  Varicella-Zoster vir�s�n�n spinal ve kranyal sinirlerin duyusal ganglionlar�n ve radiksleri hastaland�r�lmas�na ba�l�d�r. S�kl�kla torasik b�lgede g�r�l�r. G��s�n bir yar�s�nda enlemesine yay�lan a�r�larla ba�lar. Muayenede a�r�y� a��klayacak bir bulgu yoktur. Aradan birka� g�n ge�ince ilgili dermatomda vezik�l tarz�nda d�k�nt�lerin ortaya ��kmas� tan�y� koydurur. Zamanla a�r�lar kesilir, vezik�ller kuruyup kabuklan�r ve hastal�k �ifa bulur. Bununla birlikte, �zellikle ya�l�larda, zonan�n ard�ndan uzun s�ren �ok �iddetli a�r�lar kalabilir. Buna post-herpetik nevralji denir. Zona daha az oranda n. trigeminus�un oftalmik dal�nda, kol ve bacakta da g�r�lebilir.


  TR�GEM�NUS NEVRALJ�S�

  Orta ya�lardan sonra g�r�l�r. Y�z�n bir yar�s�nda �ok �iddetli, fakat saniyeler i�inde gelip ge�en saplan�c� a�r�lar �eklindedir. Y�z y�kamak, tra� olmak, di� f�r�alamak ve i�nemek a�r�y� provoke eder. N. trigeminus �un organik lezyonunu d���nd�ren objektif belirti bulunmaz: Y�zde duyu kusuru, �i�neme kaslar�nda zaaf yoktur, kornea refleksi normaldir. Bu tabloya idyopatik trigeminus nevraljisi ad� verilir.

  �dyopatik trigeminus nevraljisine benzeyen, fakat bir dakikadan fazla s�ren ve/veya objektif n�rolojik bulguyla giden y�z a�r�lar�n�n alt�nda muhakkak organik bir neden aranmal�d�r. Bu tip a�r�lara semptomatik trigeminus nevraljisi denir.

  Glossofaringeal Nevralji

  �ok seyrek g�r�l�r. A�r�n�n nitelikleri trigeminus nevraljisine benzer, fakat lokalizasyonu de�i�iktir. Tonsilla ve farinks duvar�nda hissedilir, kula�a do�ru vurur. Ba�ka bir fark da, yutma hareketinin a�r�y� provoke etmesidir.

  BA� A�RISI

  A�a��da, olduk�a s�k g�r�len baz� ba� a�r�s� tipleri ele al�nacak ve yaln�z tan� bak�m�ndan �nem ta��yan klinik �zellikler �zerinde durulacakt�r.

  Menenjit ve Subaraknoid Kanamalarda Ba� A�r�lar�

  Burada ba� a�r�s�n�n akut veya subakut ba�lamas�; ense sertli�i ile di�er meninks iritasyonu belirtilerinin ve kusman�n bulunmas� ba�ka tip ba� a�r�lar�ndan ay�rmada yard�mc� olabilir. �kisi aras�nda kesin bir ay�r�m yapmada g��l�k �ekilebilir. Ate� subaraknoid kanama da g�r�lebilir. Ba� a�r�s�n�n �hi�bir �ikayeti olmayan bir hastada birdenbire� ba�lamas� subaraknoid kanamay� d���nd�r�r. BOS incelemesi problemi ��zer (Olgu �rnekleri, No.6 ve 7 �ye Bk).

  K�BAS ve �ntrakranyal YKL Ba� A�r�lar�

  �ntrakranyal bas�n� artmas�na ba�l� ba� a�r�lar�n�n sabahlar� kalk�nca daha belirgin oldu�u; g�n boyunca giderek azald���; ba� hareketleri ve �ks�rme, �k�nma gibi durumlarda artt��� s�ylenir. Bununla bereber, ba� a�r�s�n� niteliklerinden �ok yerle�me �ekli ve zaman i�ide eklenen di�er yak�nma ve bulgular b�y�k �nem ta��r. Eskiden bilinen bir �ikayeti olmayan bir ki�i g�n�n birinde ortaya ��k�p zamanla �iddetlenen ba� a�r�s�ndan yak�n�yorsa, hele buna bir s�re sonra ilerleyici hemiparezi, afazi gibi fokal belirtiler ekleniyorsa, ilk akla gelecek olas�l�k intrakranyal YKL�dir.

  Bir s�re �nce ge�irilmi� kafa travmas�, kanser ameliyat� veya kronik bir enfeksiyon kayna�� olan bir ki�i yukardaki anemnezi veriyorsa d���n�lecek ilk olas�l�klar, s�ras�yla, subdural hematom, metastatik beyin t�m�r� ve beyin absesidir. Bu durumda g�zdibinde papilla �demi g�r�lmesi tan�y� destekler, kranyal bilgisayarl� tomografi (BT) genellikle tan�y� kesinle�tirir.

  Migren

  N�betler halinde gelen bir ba� a�r�s�d�r. Hasta n�betler aras�nda tamamen normaldir. Genellikle gen� ya�larda ba�lar. Ekseriya ailenin ba�ka �yeleri de migren ataklar� tarif ederler. S�kl��� �ok de�i�iktir. Uzun y�llar i�inde birka� n�bet ge�iren hastalar�n yan�s�ra birka� g�nde bir ba� a�r�s� tutan hastalar da vard�r. Baz� hastalar a�r� ba�lamadan �nce g�rme alan�n�n bir b�l�m�nde ���klar, par�lt�l� noktalar g�r�l�rler. Baz�lar� da hemianopsi veya bir g�z�n g�rmemesi �eklinde viz�el prodromlardan bahsederler. Ba� a�r�s� genellikle bu �n belirtiler ge�tikten sonra ortaya ��kar. Vakalar�n b�y�k b�l�m�nde ise ba� a�r�s� hi�bir prodrom belirtisi olmadan g�r�l�r. A�r�, al�n, �akak ve g�z �evresindedir. S�kl�kla tek tarafl�, bazen de bilateraldir. Tek tarafl� ise baz� n�betlerde sa�, baz�lar�nda da soldad�r. A�r�n�n taraf de�i�tirmesi b�y�k �nem ta��r.

  Uzun y�llardan beri migrene benzeyen n�betler ge�iren bir hastada a�r�n�n daima ayn� tarafta olmas�, alt�nda organik bir beyin hastal��� (genellikle vask�ler malformasyon) olabilece�ini d���nd�rmeli, hasta mutlaka incelenmelidir.

  Migren a�r�lar� genellikle zonklay�c�d�r. Saatlerce veya bir g�n kadar s�rer. Birka� g�n devam edenleri de vard�r. Bulant� ve kusma g�r�lebilir.

  Histamin Ba� A�r�s�

  Histamin ba� a�r�s� (Cluster headache= k�me ba� a�r�s�, migrainous neuralgia) devreler halinde gelen ba� a�r�s� n�betleri ile karekterizedir. Birka� hafta s�ren ba� a�r�lar�ndan sonra hastan�n aylar veya y�llar boyunca hi�bir �ikayeti olmaz. Ard�ndan, tekrar haftalar s�ren yeni bir a�r�l� devre gelir. Her a�r�l� devrede hasta hemen her g�n 15 dakika ile 1-2 saat s�ren birka� ba� a�r�s� n�beti tarif eder. N�betlerin g�sterdi�i bu k�mele�me nedeniyle hastal�k cluster headache (cluster= demet, salk�m, k�me) ad�n� alm��t�r. A�r� g�z �evresi, al�n ve y�z�n �st k�sm�na lokalizedir. Ayn� taraf g�zde ya�arma, o taraf burun deli�inde t�kanma dikkati �eker. �psilateral Claude Bernard (18)-Horner (19) sendromu g�r�lebilir.

  18. Claude BERNARD (1813-1878): Frans�z fizyologu. �nce edebiyatla u�ra�t�. Ancak otuz ya��nda doktor olabildi. Fizyolojinin hemen her konusuyla ilgilendi. Pasteur onun i�in �O fizyolog de�il, fizyolojinin ta kendisidir� der. D�rd�nc� ventrik�l taban�na i�ne bat�r�lmas�yla glikoz�ri g�r�ld���n� tesbit etmi�tir. K�rar �zerinde �al��malar� vard�r. Boynun sempatik zincirinin lezyonunda g�r�len sendrom C. Bernard ve Horner�in adlar�yla an�lmaktad�r. T�pta deneysel �al��man�n yeri ve uygulamas�n� inceleyen �nl� kitab� t�bbi metodolojinin klasikle�mi� eserlerindendir.

   

  19. Johann Friedrich HORNER (1831-1886): �svi�reli g�z hekimi. C. Bernard ve kendi ad�yla an�lan sendromu tan�mlam��t�r.

  G�r�ld��� gibi, gerek migren ve gerekse cluster headache�te tan�y� do�rulayan n�rolojik bulgu veya inceleme metodu yoktur. Ancak hastan�n hikayesinin sab�rla dinlenmesi, yukarda say�lan �zelliklerin inceden inceye soru�turulup ortaya konmas�yla tan�ya gidilebilir. Amerikal� n�rolog Sachs��n iyi anamnez alman�n �nemine i�aret eden a�a��daki s�zleri bu iki hastal�kta �zellikle ge�erlidir : �Bir hastay� g�rmem i�in otuz dakikam olsa yirmi dokuz dakikas�n� da muayeneye ay�r�r�m. R�ntgen vb.. i�in hi� zaman harcamam�.

  Kas Kas�lmas� Ba� A�r�s�

  Emosyonel gerginlikle ortaya ��kar (Tension headache=Gerginlik ba� a�r�s�). Boyun ve ba� kaslar�n�n s�rekli kas�lmas�ndan kaynaklan�r. Ense ve oksipital b�lgede belirgin k�nt bir a�r�d�r. Ense kaslar�nda hassasiyet g�r�l�r.

  Temporal Arterit ( Dev H�creli Arterit)

  �zellikle 65-70 ya�lar�nda sonra g�r�l�r. Halsizlik, i�tahs�zl�k, zay�flama ve ate� gibi genel belirtilerle birlikte gider. A�r� temporal b�lgelerde daha belirgindir. Tipik vakalarda hastalar geceleri ba�lar�n� yast��a koymaktan adeta korkarlar. A. Temporalis superficialis�ler belirgin olup basmakla a�r�l�d�r. �evresindeki deri �demli ve k�zar�kt�r. Bazen bu arterler t�kanabilir, pulsasyonlar� al�namaz. Kas iskemisi nedeniyle �i�neme ve dil hareketleri a�r�l� olabilir.

  Optik sinir arterlerinin t�kanmas�yla k�rl�k g�r�lebilir. Hastal���n en b�y�k �zelliklerinden biri sedimantasyon h�z�n�n �ok y�ksek olmas�d�r. Saatte 100 mm'�in �st�nde de�erlere s�k rastlan�r. Kesin tan� temporal arter biyopsisi ile konur. A�r�, genel durumun bozuklu�u ve y�ksek sedimentasyon h�z�, steroid tedavisine dramatik �ekilde cevap verirler.

  Ya�l� bir hastada genel belirtilerle birlikte giden ba� a�r�s� �ikayeti kar��s�nda temporal arrterlerin palpasyonu ve sedimantasyon h�z�n�n tayini tan�ya g�t�r�c� olabilir.

  Yazı kaynağı : www.itfnoroloji.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar BULMACA

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar BULMACA

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca anlamı nedir?

  Bulmaca meraklıları için bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacaları veya bulmacalarda sorulan Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca sorusunun cevabı aşağıdadır.

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu nedir?

  Çengel veya kare bulmacalarında sorulan Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca anlamı nedir sorusunun 7 harfli cevabı HİSTERİ

  Arama kelimeleri

  Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan hayali cevabı İMGE

  Duyum yitimi. Duyuların yitimi cevabı ANESTEZİ

  Düden de denilen ve karstik yörelerde kapalı havzaların sularını toplayan oyuk cevabı SUBATAN

  Düğümler anlamında eski sözcük cevabı UKAD

  Düğünçiçeğigiller familyasının bilimsel adı cevabı RANALES

  Düğünün ertesi günü cevabı PAÇAGÜNÜ

  Dümenin alabildiğine sağa, ya da sola döndürülmesi. (Alabanda iskele denilince dümen alabildiğine sola, alabanda sancak da ise sağa döndürülür. ) cevabı ALABANDA

  Dünyaca ünlü mizah yazarımız cevabı AZİZNESİN

  Dünyanın best modeli seçildikten (1997) sonra Deliyürek dizisinde yıldızı parlayan, Ezel dizisinde zirveye çıkan, en son Uzun Hikaye filminde ve Karadayı dizisinde rol alan ünlü aktör cevabı KENANİMİRZALIOĞLU

  Dünyanın gerçekliğine ilişkin her türlü yargıyı askıya alan felsefi çözümleme yöntemi cevabı EPOKHE

  Dürbün, vizör cevabı BAKAÇ

  Düşmanlık, hınç, kin cevabı ADAVET

  Düşünme gücü cevabı KARİNA

  Düz dokunmuş, açık saman renginde bir ipek kumaş cevabı SADAKOR

  Yazı kaynağı : www.egitimler.info

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar BULMACA

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar BULMACA

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca anlamı nedir?

  Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca sorusunun cevabı aşağıdadır.

  Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu nedir?

  Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca, Altıgen Çengel Bulmaca, Sudoku Bulmaca, Sözcük Avı Bulmaca, Sarmal bulmaca, Çiftli sarmal bulmaca, Altıgen çengel bulmaca, Altıgen sözcük avı bulmaca, Kelime yerleştirmece bulmaca, Yapboz bulmaca, Labirent bulmaca, Kelime şifre bulmaca, Mozaik bulmaca, Altıgen bulmaca, Lekare bulmaca, Resimli kelime bulmaca, İngilizce crossword bulmacalarda sorulan Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu bulmaca anlamı nedir sorusunun 7 harfli cevabı HİSTERİ

  Arama kelimeleri

  Ruandanın başkenti cevabı KİGALİ

  Ermenilerin paskalya zamanı yaptıkları bir tür çörek cevabı CAŞ

  Duman rengi cevabı FUME

  Vietnamın para birimi cevabı DONG

  Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama cevabı KURON

  Kağıt süslemeciliğinde kitre, kola vs yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen dalgalı ve kareli süs. On altıncı asırdan beri gelişen bir sanat dalıdır. Bulutlu anlamına gelir cevabı EBRU

  Yaradılış, huy, karakter, mizaç cevabı MEŞREP

  Baklagillerden, eflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı cevabı ERGUVAN

  Orta oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan cevabı PALANKA

  Duvarlara çizilen, taşlama ya da karikatür niteliği taşıyan yazı ya da desenler cevabı GRAFFİTİ(GRAFİTİ)

  Bir teknede direk ve serenleri destekleyen, yelkenleri basmak, indirmek ve kontrol etmek için kullanılan halatların tamamı cevabı DONANIM

  Yunan mitolojisine göre, ateş ve demirci tanrısı cevabı HEFAİSTOS

  Afyonun Sandıklı ilçesinde bir kaplıca cevabı HÜDAİ

  Tatlı sularda yaşayan kefal balığı cevabı BELEDİ

  Yazı kaynağı : www.bulmacabulmaca.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap