Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  duanın kabul olması için okunacak dua

  1 ziyaretçi

  duanın kabul olması için okunacak dua bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dilek Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu! Dileklerin Kabul Olması İçin Okunacak Dualar

  Dilek Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu! Dileklerin Kabul Olması İçin Okunacak Dualar

  Dilek duası müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İnsanoğlu imtihan dünyasına geldikten sonra birçok arzu istek, ve badireler ile karşı karşıya kalır. Karşılaşılan durumlar karşısında mantıklı ve dine yatkın kararlar almak için ise Allah tarafından başka hiçbir canlıya bahşedilmeyen akıl ve düşünme devreye girer. Dünya hayatından karşılaşılacak zorluklar kadar güzellikler de mevcuttur. Tüm bu süreçte istenilen dileğin yerine gelmesi için yapılması gereken içten samimi duygular ile Allah'a yalvarmak ve sadece ondan yardım dilemek olacaktır. İşte Dilek duası okunuşu ve anlamı

  Öneri:
  Ayetel Kürsi

  DİLEK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

  Estagfirullah min külli mâ kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

  DİLEK DUASI TÜRKÇE ANLAMI

  Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan Allah’a istigfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.

  HAZRETİ MUHAMMED'İN DİLEK DUASI!

  Dilek duasını, Peygamberimiz gözleri kör olan birinin isteği üzerine söylemiştir. O kişi Hazreti Muhammed'e gelip 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' deyince ona abdest alıp aşağıdaki duayı etmesini söylemiştir. -"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!".. Tırmizi'nin aktardığına göre bu duayı okuyanlar dileklerine ve isteklerine kavuşmuşlardır.

  Duanın kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir:

  a) Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) şu hadisi çok dikkat çekicidir: “Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak, ‘Yâ Rabbi, Yâ Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?” (Müslim, Zekât, 65; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 3)

  b) Duaya Allah’a hamd, Peygambere salât-ü selam ile başlanmalı; yine salât-ü selam ve Allah’a hamd ile bitirilmelidir. Fudâle b. Ubeyd’den (r.a.) rivâyete göre o, şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.s.), mescidde oturmakta iken bir adam geldi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti: Allah’ım beni bağışla, bana acı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), ‘Ey namaz kılan, acele ettin, namaz kılıp oturduğun vakit Allah’a layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salât ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap.’ Bundan sonra başka biri namaz kıldı. Namazdan sonra Allah’a hamd etti ve Peygambere salât ve selam getirdi. Başka bir şey yapmadı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), o kimseye: ‘Ey namaz kılan kimse! Dua et, duan kabul edilsin.’ dedi.” (Tirmizî, Deavât, 66; Nesâî, Sehv, 48)

  c) Dua içten, tevazu ile ve yalvararak yapılmalıdır. Bir âyette şöyle buyrulmaktadır: “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez.” (A’râf, 7/55)

  d) Israrla dua edilmelidir. Bir mümin, ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Sizden herhangi biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur.” (Tirmizî, Deavât, 12)

  e) Umut ve korku içinde dua edilmelidir. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: “Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.” (Enbiyâ, 21/90)

  f) Dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. Dua her zaman yapılabilirse de bazı vakitlerde yapılması, duanın daha çabuk kabul edilmesini sağlar. Bu vakitlerden biri de seher vaktidir. Allah Teala, geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları Kur’an-ı Kerim’de övmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Onlar, geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.” (Zâriyât, 51/17-18) Hz. Peygambere (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resûlü, hangi dua daha makbuldür? diye sorulunca, ‘Gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır.’ cevabını vermiştir.” (Tirmizî, Deavât, 80)

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  İsteklerin Kabul Olması İçin Okunması Tavsiye Edilen Dua Haberleri - Son Dakika İsteklerin Kabul Olması İçin Okunması Tavsiye Edilen Dua Gelişmeleri

  İsteklerin Kabul Olması İçin Okunması Tavsiye Edilen Dua Haberleri - Son Dakika İsteklerin Kabul Olması İçin Okunması Tavsiye Edilen Dua Gelişmeleri

  Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, isteklerin kabul olması için okunması tavsiye edilen dua ve ayetleri ATV ekranlarında açıkladı. Bu onu ile ilgili bilindiği gibi birçok kişi tarafından araştırmalar yapılmaktadır. Ellerini semaya açarak dua okumak isteyenler aşağıdaki ayetleri okuyabilirler. İsteklerin kabul olması için okunması tavsiye edilen dua ve ayetler şöyle;

  1.AYET: Hasbiyallahü la ilahe illa hu.

  Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 129)

  2. AYET: Hasbünallahu veni'mel vekil.

  Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

  3.AYET: İyyake na'büdü ve iy'yake nestain.

  Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

  4. AYET: Velhamdü lillahi rabbil alemin.

  Ve âlemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha, 2 ve En'am, 45)

  TÜRKÇE DİLEK DUASI

  "Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Hz. Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Duanın kabul olması için ne yapılmalı? En etkili ve güçlü dilek duası...

  Duanın kabul olması için ne yapılmalı? En etkili ve güçlü dilek duası...

  Kuran-ı Kerim'de “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim.'' şeklinde zikreden Allah (c.c), kullarının kendisine dua etmesini istemektedir. Korku ve ümit duyguları arasında içten ve ihlaslı edilen duaların kabul olunması için okunabilecek etkili duaları sizlere derledik. Duaların kabul olması için ne yapılmalı? Anında duaların kabulü için okunacak dua hangisidir? En etkili dilek ve istek duaları...

  “Rabbiniz size: «Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim» dedi. (Gâfir [Mü’min] sûresi, 60) ayetinde zikredildiği gibi Allah (c.c) biz kullarının O'na dua ettiği takdirde kendisinin bizleri geri çevirmeyeceğini; 'Allahu teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.' [Buhari] hadis-i şerifinden de duada ısrarcı olmamız gerektiğini anlayabiliriz. Öyle bir an gelir ki kişi çok istemesine rağmen dua eder ama istenen o şey hemen kabul olmayıverir. Böyle durumlarda 'Duam kabul olmadı' diyerek duayı bırakmamak tam tersine duada ısrarcı olmak gerekir. Çünkü "Kul, günah talebetmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icâbet görmeye (kabul edilmeye) devam eder." (- Müslim).

  İLİŞKİLİ HABERDua etmenin incelikleri neler ve en güzel dua nasıl edilir? Duada ısrarcı olmak...

  DUAM KABUL OLMADI DİYİP DUAYI BIRAKMAK DOĞRU MU?

  Allah (c.c)'a karşı bulunan niyaz ve istekler karşısında duanın o an için kabul olunmadığı görüldüğü zaman kişi şeytana uyup bir isyan eder ya da haşa Allah'a küserse sınırını bilemediği için haddini aşmış olur. Allah (c.c)'u her duaya farklı bir karşılık verebilir. Şöyle ki dua karşılığında kesin olarak şu üç şeyden biri gerçekleşir:

  Alemlerin yaratıcısı olan Yüce Allah (c.c), Kuran-ı Kerimde “Bana dua edin size cevap vereyim.” (Mü’min, 40/60) ayetini geçirmektedir. Bazı kimseler bu ayeti yanlış anlayıp o kadar dua ettim kabul olmadı gibisinden düşünebilir. Bu konuyla ilgili alimler ayetteki 'cevap veririm' i ' kabul ederim' şeklinde zikredilmemesi ile ilgili şöyle açıklık getiriyor: Örnek verecek olursak doktora gittiğimizde belki de bize bir zararının dokunacağını bilmeden isteyeceğimiz bir ilaç için ben şu ilacı istiyorum dediğimizde doktor, o ilacın bize  zararının dokunabileceği gerekçesiyle o ilacı vermez ya da onu değil daha güzelini verir.

  İLİŞKİLİ HABEREvleneceğimiz kişi ve zaman belli mi? Evlilik kader mi, dua kaderi değiştirir mi?

  Tıpkı bunun gibi Allah (c.c) bazen istediğimiz şeyin aynısını bazen da bizim için daha hayırlısını yani güzelini verir de biz o esnada anlamayız.

  AYET: (Bakara-216)’’ Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

  KABUL OLUNAN VE REDDEDİLEN DUALAR! KİMLERİN DUASI KABUL OLUR?

  Öyle vakit vardır ki Allah (c.c)'un kullarının dualarını asla geri çevirmediği bilakis kabul ettiği zamanlarda semanın kapıları açılır ve edilen dua Allah'a ulaşır. Bizlerde içten ve samimi bir şekilde Allah'tan isteyeceğimiz gerek dünyevi gerek ahiretlik isteklerimizin kabul olması için mübarek vakitleri ve günleri kollamalı, bol bol ibadetlere yoğunlaşarak duada bazı ön şartları yerine getirebiliriz. Bu ön şartlar; Abdestli olunabilir, dua sırasında kıbleye dönük olunabilir, dua ettikten sonra sünnet olan davranışı yani elleri yüzüne sürme gerçekleştirilebilir, kısık sesle içten bir şekilde dua edilebilir, korku ve ümit arasındaki bekleyişle dua edilebilir.

  Dört yerde semânın kapıları açılır ve duâya icâbet olunur:

  Allah yolunda saf bağlandığı zaman.
  Yağmur yağarken.
  Namaz kılınırken.
  Kâ’be görüldüğü zaman. 
  (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 3337)

  İLİŞKİLİ HABERKuran-ı Kerim'de geçen Peygamber duaları

  DUASI KABUL OLUNAN KİŞİLER:

  Dört duâ vardır ki: reddolunmaz:

  Dönünceye kadar hacının duâsı.
  Evine gelinceye kadar gazinin duâsı.
  İyileşinceye kadar hastanın duâsı.
  Bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâ.
  Bunlardan en çabuk kabul olunan duâ kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duâdır.” 
  (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağir, no: 915)

  Duası kabul olmayacak kimselerle ilgili hadiste şöyle bahsedilmektedir: (Bid'at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz.) [Deylemi]

  DUALARIN KABUL OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

  “Allâh’ım! Sen’den muhabbetini, Sen’i sevenlerin muhabbetini ve Sen’in sevgine ulaştıracak sâlih ameller işlemeyi talep ediyorum. Allâh’ım! Sen’in muhabbetini bana nefsimden, âilemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl!” (Tirmizî)

  Yüce Allah (C.C), Kuran-ı Kerim ayetinde dua edenin duasını kabul edeceğini bildirmektedir: "Kullarım, sana benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar." (Bakara, 2/186)

  İSTEK DUASI İÇİN İSMİ AZAM DUASI:

  Sahabeden Enes b. Malik (r.a.) şöyle anlatıyor; Efendimiz (SAV), bir gün camiye girdi. Bir sahâbî namaz kılıyordu. Bu sahâbî namazdan sonra dua etmeye başladı ve duasında şöyle diyordu:

  "Allah'ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden başka ilâh yoktur. (Sen), mennânsın/çok nimet verensin, gökleri ve yeri yokken var edensin, celâl ve ikram sahibisin, ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan; zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah'ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum." Bu duayı mübarek kulağı ile duyan Efendimiz (SAV);

  "Bu kimse, Allah'ın ism-i a'zâm'ı ile dua etti ki ism-i a'zâm ile dua edildiğinde Allah bu duayı kabul eder ve bu isimle istenince Allah verir" (Hâkim, De'avât, I, 504; Ebû Ya'lâ, Zikir ve Dua, No:1124) buyurdu.

  Yazı kaynağı : www.yasemin.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap