Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  doğu sınırımızın kesinlik kazandığı antlaşma

  1 ziyaretçi

  doğu sınırımızın kesinlik kazandığı antlaşma bilgi90'dan bulabilirsiniz

  CEPHELER VE MUHAREBELER | Kültür Portalı

  Cepheler ve Muharebeler

  Doğu Anadolu Cephesi

  Rusya’da çıkan 1917 Bolşevik İhtilâli, Doğu Anadolu’daki Rus kuvvetlerinin çözülmesine yol açmıştı. XV. Kolordu komutanlığına tayin olunan Kâzım Karabekir, öncelikle bölgenin müdafaası için bazı tedbirler aldı. Bu tedbirler arasında; Pontus tehlikesini bertaraf etmek üzere III. Tümen’in Trabzon bölgesine kaydırılması, Ermeniler’e karşı IX. Tümen Erzurum’a, XII. Tümen Hasankale’ye, XI. Tümen Van’da görevlendirilmesi, Diyarbakır’da bulunan XIII. Kolordu ile müşterek hareket edilerek Doğu’da Kürt Teali ve Terakkî Cemiyeti’nin faaliyetlerinin önlenmesi, Kars, Ardahan, Batum bölgelerindeki Kuvay-ı Milliye teşkilâtlarına her türlü yardımın sağlanmasını sayabiliriz.

  Kâzım Karabekir Paşa bu tedbirleri aldıktan sonra TBMM Hükümeti’ne müracaat ederek (26 Nisan 1920), Denikin ordularının Bolşevikler önünde yenildiğini ve onu takip eden Bolşevik ordularının bu üç şehrimize (Kars, Ardahan, Batum) girmeleri hâlinde geri almanın mümkün olamayacağını, bu bakımdan harekâta başlanılması gerektiğini, harekât için emir verilmesini istedi. 7 Haziran 1920’de Erzurum, Erzincan ve Van bölgesinde seferberlik ilân edildi. Karabekir Paşa 19 Haziran’da karargâhını Hasankale’ye naklettikten sonra harekete geçerek Allahuekber-Oltu hattını kolayca aldı ve Soğanlı Dağları’nın bütün önemli geçitlerini tuttu. 20 Eylül’de istediği müsaade TBMM Hükümeti’nden verilince 28 Eylül’de bütün cephelere taarruza geçen Karabekir Paşa 29 Eylül’de Sarıkamış’a girdi. Türk taarruzunu beklemeyen Ermeniler, Tuzluca-Bayburt-Nevoselim hattına çekilmişlerdi. 24 Ekim günü Ermeniler’in topçu ateşiyle başlayan saldırısı bertaraf edildikten sonra Türk ordusu 28 Ekim’de Kars harekâtına başladı. 30 Ekim’de Türk kuvvetleri Kars’ı tekrar anavatan topraklarına kattıktan sonra süratle Gümrü üzerine yürüyerek 6 Kasım’da Gümrü’yü de ele geçirdi. Nihayet 2/3 Aralık 1920 tarihinde büyük Ermenistan hülyasını mezara gömen, Kars, Ardahan ve Tuzluca (Kulp) illerini sınırlarımıza katan Gümrü Sulh Antlaşması imzalandı. Buna göre:

  Ancak imzadan bir gün sonra Bolşevikler Ermenistan’a girdiler. Yeni idare bu antlaşmayı kabul etmedi. Doğu sınırı Ruslar’la yapılan 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars antlaşmalarıyla kesinlik kazandı. Gümrü antlaşması ise daha sonraki bu Türk-Rus antlaşmalarına temel oldu.

  Metnin tümüne "Cepheler ve Muharebeler" isimli dokümandan ulaşılabilir.

  Yazı kaynağı : www.kulturportali.gov.tr

  doğu sınırımız hangi anlaşma ile kesinlik kazandı

  Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?

  TARİHTE BUGÜN:(13 Ekim) Kars Antlaşması ile doğu sınırı kesinleşti

  TARİHTE BUGÜN:(13 Ekim) Kars Antlaşması ile doğu sınırı kesinleşti

  Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni 

  GÜNÜN OLAYI 

  Kars Antlaşması ile doğu sınırı Kesinleşti (1921) 

  Sakarya zaferinden bir süre sonra SSCB’ye bağlı Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan  ile TBMM (Kazım Karabekir başkanlığında bir heyet) arasında 13 Ekim 1913’te Kars Antlaşması imzalandı. Böylece doğu sınırı kesinleşmiş oldu. Artık buradaki kuvvetler batı cephesine kaydırılabilirdi.

  GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

  Deli Petro Türkler Karşısında İlk Yenilgisini Aldı (1695)

  Çar I.Petro çok kalabalık bir orduyla Azak kalesini kuşattı. Kuşatmada başarısız olan Rus Çarı I.Petro ağır kayıplar üzerine 13 Ekim 1695’te geri çekildi. Ancak bir yıl sonra tekrar geldi ve kaleyi teslim aldı. O tarihe kadar Karadeniz Osmanlı devletinin bir iç denizi idi. On beş yıl sonra Azak geri alındı ama Ruslar Karadeniz’e ulaşma hedefinden asla vazgeçmediler.

  Balkan Devletleri Ültimatom Verdiler (1912)

  Balkan Devletleri 13 Ekim 1912’de Osmanlı Devletine Ültimatom vererek  1878 berlin Antlaşması doğrultusunda hazırlanan 1880 Balkan reformlarının uygulanmasını ve seferberlik kararını kaldırmasını istediler. 

  Doğu Sınırı Kesinleşti (1921)

  Sakarya zaferinden bir süre sonra SSCB’ye bağlı Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan  ile TBMM (Kazım Karabekir başkanlığında bir heyet) arasında 13 Ekim 1913’te Kars Antlaşması imzalandı. Böylece doğu sınırı kesinleşmiş oldu. Artık buradaki kuvvetler batı cephesine kaydırılabilirdi.

  Yeni Türk Devletinin Başkenti Ankara Oldu (1923)

  İsmet Paşa ve 13 arkadaşı "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır." şeklindeki bir maddelik kanun teklifi vermesiyle Ankara’nın resmi olarak başkent olması yolu açıldı. Bu önergede gerekçe olarak: ‘’Lozan tahliye protokolünden sonra işgal altında toprak kalmadığını, ülkenin bütünlüğü sağlandığını, Türkiye'nin idare merkezinin seçimi sırası geldiğini, Lozan'da kabul edilen hükümler (boğazlarla ilgili) nedeniyle ülkenin kuvvet kaynağını ve gelişmesini Anadolu'nun merkezinde , coğrafya ve stratejinin, iç ve dış güvenliğin gereklerini aramak zorunda olduklarını, ülkenin idare merkezi konusunda iç ve dış tereddütlere son vermek gerektiğini, bu merkezin Anadolu'da ve Ankara'da olması gerekli olduğu’’ üzerinde durulmuştu.TBMM tarafından 13 Ekim 1923 kabul edilen kanun ile Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu.

  Taraf Değiştiren İtalya Almanya’ya Savaş İlan Etti (1943)

  Müttefiklerin İtalya’yı ele geçirmesi üzerine Mussolini iktidardan düşürüldü ve Faşişt Parti kapatıldı. Yeni yönetim müttefikler ile bir mütareke yaparak 13 Ekim 1943’te Almanya’ya savaş ilan etti.

  Mısır Hükümetine Nota Verildi (1951)

  İngiltere Mısır’dan tamamen çekilmek istemiyor hatta özellikle Süveyş kanalında kalmak istiyordu. 13 Ekim 1913’te ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye Mısır’a ortak bir nota vererek oluşturulacak Ortadoğu komutanlığı denen bir askeri ittifak ile Süveyş kanalı bölgesinin korunmasını istediler. Türkiye’nin  bu konuda işbirliği nedeni NATO’ya girme çabasından kaynaklanıyordu.

  Arkadaşlarını Yiyerek Hayatta Kaldılar (1972)

  Uruguay Hava Kuvvetlerine ait bir uçak 13 Ekim 1972 günü And dağlarında düştü. Kazadan sonra on altı kişi olağanüstü bir çaba ile iki ay sağ kalmayı başardılar ve kurtuldular. Kazazedelerin yaşadıkları en kötü anılardan birisi hayatta kalmak için arkadaşlarını yemek zorunda kalmış olmalarıydı. Bu olay üzerine bir çok kitap yazılmış ve filmler çekilmiştir.

  GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

  1773- Fransız astronom Charles Messier, Girdap Gökadası’nı keşfetti.

  1914- Garrett Morgan gaz maskesini icat etti ve patentini aldı.

  1918- Talat Paşa liderliğindeki İttihat ve Terakki hükümeti istifa etti.

  1956-Şair Cahit Sıtkı Tarancı, öldü.

  1968- Avustralya’ya ilk Türk işçi kafilesi hareket etti.

  1973- Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı 87 yaşında öldü.

  1983- 12 Eylül 1980’den sonra oluşturulan Danışma Meclisi’nin görevi sona erdi.

  1994- Halil Bezmen’e ait trilyonlar değerindeki antika, tarihi eser ve tablo, ABD’ye kaçırılmak üzereyken Mali Polis tarafından ele geçirildi.

  1995- Prag’daki Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda, 82 kiloda Hamza Yerlikaya Dünya Şampiyonu oldu.

  1995- İngiliz fizikçi Joseph Rotblat ve içinde bulunduğu antinükleer grup, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

  2002 - Sırbistan'da, Slobodan Miloşeviç'in devrilmesinden sonra düzenlenen ilk devlet başkanlığı seçimi katılımın düşük olması nedeniyle geçersiz sayıldı.

  2006 - Birleşmiş Milletler genel kurulu, Güney Kore dışişleri bakanı Ban Ki-Moon'u yeni BM Genel Sekreteri olarak resmen atadı. Moon görevi Kofi Annan'dan 1 Ocak 2007'de devraldı.

  2006 - Nobel Barış Ödülü, Bangladeş'li Muhammed Yunus ve Grameen Bank arasında paylaştırıldı.

  Yazı kaynağı : www.dunyabulteni.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap