Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  doğru akım devre analizi vize soruları

  1 ziyaretçi

  doğru akım devre analizi vize soruları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

  DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

  Temel Devre Kanunları Konusunu incelediniz mi ?

  SORU 1) Şekildeki devrenin eşdeğer direncini bulup, devrenin ana kol akımını hesaplayınız.

  ÇÖZÜM ) Rs1 = R4 + R5 = 19 + 5 = 24 ohm

  Rp1 = (R3.Rs1) / ( R3+Rs1) = (24. 8) / (24 + 8 ) = 6 ohm

  Rs2 = R2 + Rp1 = 15 + 6 = 21 ohm

  Rp2 = (Rs2 . R1)/(Rs2+R1) = ( 21 . 9 ) / (21 + 9 ) = 6,3 ohm

  Rt = Rp2 + R6 = 6,3 + 3,7 = 10 ohm

  I = E / Rt = 24 / 10 = 2,4 A

  SORU 2) Şekildeki devrede RA direncinin maksimum güç çekebilmesi için değeri ne olmalıdır. Thevenin eşdeğer devresi yardımıyla RA direncinin çektiği maksimum gücü hesaplayınız

  ÇÖZÜM ) R2 direnci uçlarına düşen gerilim bulunup U2 ile toplanırsa A-B uçlarında ölçülecek thevenin eşdeğer kaynağı bulunur. R2 uçlarındaki gerilim için önce devre akımı hesaplanır. ( RA olmadığı farz edilerek )

  – 21 + 6I + 3I – 6 = 0 ( kirsoff gerilimler kanunu )

  9I = 27 olduğundan I = 3 A bulunur

  R2 uçlarındaki gerilime UR2 dersek

  UR2 = I . R2 = 3 . 6 = 18 V olur. Ancak U2’ye göre ters yönlü

  Eth = UAB = U2 + ( – UR2 ) = 21 – 18 = 3 V ( U2 ile aynı yönlü )

  Thevenin eşdeğer direnci hesaplanırken bütün gerilim kaynakları kısa devre yapılıp eş değer direnç hesaplanır.

  A-B uçlarından görülecek direnç R1 // R2 direncidir. Bu direnç thevenin eşdeğer direncidir.

  Rth = R1 // R2 = ( R1 . R2 ) / ( R1 + R2 ) = ( 3.6 ) / ( 3+6 ) = 2 ohm

  Bu sonuçlara göre Thevenin eşdeğer devresi aşağıdaki gibi olur. Maksimum güç teoremine göre bir devreden maksimum güç çekilebilmesi için o devrenin thevenin eşdeğer direncine eşit değerde çıkışına yük direnci bağlanır. Buna göre RA direncinden maksimum güç çekilebilmesi için 2 ohm olması gerekir.

  RA direncinin çektiği maksimum gücü bulmak için önce devre akımını hesaplarız.

  I = Eth / ( Rth + RA ) = 3 / ( 2 + 2 ) = 0,75 A

  PRA = I2 . RA = 0,752 . 2 = 1,125 W

  SORU 3) Şekildeki devrede düğüm gerilimleri yönteminden faydalanarak R1 direncinden geçen akımı hesaplayınız.

  ÇÖZÜM ) Düğüm gerilimleri yönteminin temelinde Kirşoff’un akımlar kanunu vardır. Yani bir düğüm noktasına giren akımlar toplamı o düğümden çıkan akımlar toplamına eşittir.

  Önce gerilim kaynaklarını akım kaynağına dönüştürürsek devre hesaplama açısından basitleşecektir. Buna göre devrenin yeni hali şöyle olur.

  U1 düğümü:

  + 80 + (U2-U1)/3 – U1/1,5 – U1/21 = 0

  U2 – U1U1U1 = – 80

  3 1,5 21

  ( 7 ) ( 14 ) (1)

  7U2 – 7U1 -14U1 – U1 = – 80

  21

  – 22 U1 + 7 U2 = – 1680 ( I. DENKLEM )

  U2 düğümü :

  + 70 – U2 – U1U2U2 = 0

  3 6 1,5

  U2 – U1 + U2 + U2 = 70

  3 6 1,5

  ( 2 ) (1) (4)

  2U2 – 2U1 + U2 + 4 U2 = 420

  -2 U1 + 7 U2 = 420 ( II. DENKLEM )

  – 22 U1 + 7 U2 = – 1680

  -2 U1 + 7 U2 = 420

  – 22 U1 + 7 U2 = – 1680

  +2 U1 – 7 U2 = – 420

  -20U1 = – 2100 ise U1 =105 Volt

  +2 U1 – 7 U2 = – 420 denkleminde U1=105V yerine konduğunda U2= 90V bulunur

  R1 direncinden geçen akım (U2 – U1) / 3 yani ( 90 – 105 ) / 3 = -5A ( şekilde alınan akım yönüne göre terstir. Akım soldan sağa 5 amperdir.)

  SORU 4) Şekildeki devrenin I3 kol akımını çevre akımları yöntemiyle bulunuz.

  ÇÖZÜM )

  1.ÇEVRE:

  -5 + R3 ( IaIb ) + R1 ( IaIc ) = 0

  5.Ia – 5.Ib + 3.Ia – 3.Ic = 5

  8Ia – 5Ib – 3Ic = 5 ( 1. denklem )

  +10 +( R4 + R5 ).Ib + R3 ( IbIa ) = 0

  ( 2 + 4 ).Ib + 5.Ib – 5.Ia = -10

  6.Ib + 5.Ib – 5.Ia = -10

  -5.Ia + 11.Ib = -10 ( 2. denklem )

  +10 + R1.( IcIa ) + R2 .(Ic ) = 0

  +10 + 3.( IcIa ) + 4 .(Ic ) = 0

  – 3 Ia + 7 .Ic = – 10 ( 3. denklem )


  △ = 616 – 274 = 342


  △ Ia = 385-680 = -295


  △ Ib = -710 – (-265) = -445

  Ia = △ Ia / △  = -295 / 342 = – 0,86 A

  Ib = △ Ib / △  = -445 / 342 = – 1,3 A

  I3 = Ia – Ib = – 0,86 – ( -1,3 ) = 0,44A

  SORU 5) Şekildeki devrede ; R1 = R2 = R3 = R4 = 6 ohm ; R5 = 2 ohm ise devredeki I akımını üçgen-yıldız dönüşümü yaparak bulunuz.

  ÇÖZÜM )

  Ra = (R2.R3) / (R1 + R2 + R3) = (6 . 6) / (6 + 6 + 6 ) = 36 / 18 = 2 ohm

  R1 , R2 , R3 eşit olduğu için Rb ve Rc değerleri de 2 ohm olur.

  Rs1= Rc + R4 = 2 + 6 = 8 ohm

  Rs2= Ra + R5 = 2 + 2 = 4 ohm

  Rp1= Rs1 // Rs2 = Rs1 . Rs2

  Rs1+ Rs2

  Rp1 = 8 . 4

  8 + 4

  Rp1 = 32 / 12 = 2,67 ohm Rt = Rp1 + Rb = 2,67 + 2 = 4,67 ohm

  I = U / Rt = 100 / 4,67 = 21,41 A

  Benzer Yazılar

  Yazı kaynağı : diyot.net

  AÖF Devre Analizi Dersi Çıkmış Sınav Soruları Vize, Final, Üç Ders ve Yaz Okulu Soruları - AÖF Soru

  AÖF Devre Analizi Dersi Çıkmış Sınav Soruları Vize, Final, Üç Ders ve Yaz Okulu Soruları - AÖF Soru

  Devre Analizi dersi Ara (Vize) Sınavı, Dönem Sonu (Final) Sınavı, Tek Ders, Üç Ders ve Yaz Okulu sorularına aşağıda bulunan sınavları seçerek ulaşabilirsiniz. Çıkmış Sınav Soruları ile geçmiş sınavlarda sorulan soruları görebilir ve çalışabilirsiniz.

  Devre Analizi dersi için önceki yıl sınavlarının karışımı ile oluşturulmuş Online Deneme Sınavları'nı çözerek kendinizi test edebilir sınavlara daha hazırlıklı olabilirsiniz.

  Çıkmış sorular e-öğrenme portalında yayımlanmakta olup öğrencilerin bizlere göndermesi ile sitemize eklenmektedir. Daha fazla soruya erişebilmek için sizlerde ekampüs sayfanızdan çıkmış soruları tarafımıza BURAYA tıklayarak gönderebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : aofsoru.com

  Devre Analizi Dersi Çıkmış Sorular, Denemeler, Özetler - AOF.SORULAR.NET

  ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

  ÜNİTE 2: DEVRE YASALARI

  ÜNİTE 3: DÜĞÜM NOKTASI YÖNTEMİ VE ÇEVRE AKIMLARI YÖNTEMİ

  ÜNİTE 4: TEMEL TEOREMLER

  ÜNİTE 5: KONDANSATÖR VE BOBİN

  ÜNİTE 6: RL VE RC DEVRELERİ

  ÜNİTE 7: ALTERNATİF AKIM

  ÜNİTE 8: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNİN ANALİZİ VE GÜÇ HESAPLAMALARI

  ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

  ÜNİTE 2: DEVRE YASALARI

  ÜNİTE 3: DÜĞÜM NOKTASI YÖNTEMİ VE ÇEVRE AKIMLARI YÖNTEMİ

  ÜNİTE 4: TEMEL TEOREMLER

  ÜNİTE 5: KONDANSATÖR VE BOBİN

  ÜNİTE 6: RL VE RC DEVRELERİ

  ÜNİTE 7: ALTERNATİF AKIM

  ÜNİTE 8: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNİN ANALİZİ VE GÜÇ HESAPLAMALARI

  Yazı kaynağı : aof.sorular.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap