Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  doğada moleküler halde bulunan elementler

  1 ziyaretçi

  doğada moleküler halde bulunan elementler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Molekül Yapılı Element Nedir, Örnekleri Nelerdir?

  Elementlerin hepsi doğada atomlar halinde bulunmaz. Bazı by Sema Gülap

  Metaller nelerdir? Metaller doğada ve oda koşullarında nasıl bulunur

  Metaller nelerdir? Metaller doğada ve oda koşullarında nasıl bulunur

  Metal Latince kökenli bir sözcüktür. Latincede "metallum" şeklinde ifade edilir. Yunancada ise "metallon" ismi ile anılır.

   Metal Nedir?

   Kendine özgü parlaklığı bulunan, şekil vermeye yatkın olan, oksijenle birleştiğinde bazik oksit veren elementler vardır. Bunlara metal adı verilir. Metaller ayrıca katyon oluşturma eğilimi yüksek elementlerdir.

   Sözü edilen element türleri kendi aralarında kategorilere ayrılmaktadırlar. Bu kategori başlıkları soy metaller ve soy olmayan metaller şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Soy metaller şöyle sıralanır: Altın, gümüş ve platindir. Soy olmayanlar ise demir, çinko ve alüminyumdur.

   Doğada yarı metal özelliği taşıyan elementler bulunmaktadır. Bunlar iyi metal özelliği göstermezler. Dolayısıyla hem metal hem de ametal özellik sergilerler. Bunlara örnek olarak silisyum, bor, antimom, arsenik gibi elementler verilebilir. Doğaya bakıldığında ametal elementler çoğunlukta bulunur. Lakin periyodik tabloda yer alan elementlerin geneli metaldir.

   Ametal Element Ne Demektir?

   Metal özelliği göstermeyen elementlere ametal denilir. Metallere özgü olan özellikleri sergilemezler. Kısacası ısıyı ve elektrik akımını iletmezler. Bu elementler şu şekilde karşımıza çıkar: Karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gazdır.

   Ametal elementlere ait özellikler bilindiğinde, metal elementler daha iyi anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda ametal elementlerin özellikleri şunlardır: Mat bir yüzeye sahiptirler. Kırılgan oldukları için tel ve levhaya dönüştürülemezler. Bileşiklerinde hem negatif hem de pozitif değerlikte olabilirler. Oda koşulunda sıvı, katı ya da gaz halinde bulunabilirler. Kaynama ve erime noktaları düşük oldu için yoğunlukları da azdır. Doğada moleküler halde yer alırlar. Çok küçük cisimlerdir.

   Metallerin Özellikleri Nelerdir?

   Metal elementler, ametal olanların tam tersi özellikler taşımaktadırlar. Bu özellikler şu şekildedir: Tel ve levha haline getirilebilirler. Işığı yansıtma özelliğine sahiptirler. Isıyı ve elektriği iletirler. Cıva dışında kalan bütün metaller oda sıcaklığında katı haldedir. Yoğunlukları fazladır.

   Söz konusu elementlere vurulduğu zaman metal tınılı ses çıkarmaktadırlar. Renkleri gri ve kırmızı tonlarındadır. Kristal yapıya sahiptirler. Yani kısa mesafeli düzenli atom dizilişi taşırlar. Yüzeyleri parlaktır. Bileşik oluşturmamakta olup alaşım yapmaktadırlar.

   Metaller Doğada ve Oda Koşulunda Hangi Halde Bulunurlar?

   Metaller oda koşulunda katı halde bulunmaktadırlar. Nedeni ise taşıdıkları özelliklerden kaynaklanır. Ancak cıva katı halde bulunmaz. Bu elementler doğada atomik halde bulunurlar. Kısacası bir bileşiğin yapısında moleküler olmak zorunda değillerdir. Buna örnek verilecek olunursa; demir atomu doğada demir şeklinde yer almaktadır.

   Atomik halde bulunmayan elementler ametallerdir. Metallerin aksine moleküler yapıda bulunabilirler. Örneğin ametal element oksijen O2 şeklinde doğada yer almaktadır. Metallerin elektron verme eğilimi yükseldiğinde doğada saf halde bulunma ihtimalleri azalmaktadır. Söz konusu eğilimin yüksekliği metalleri daha aktif bir konuma getirir. Aktif metaller kolay biçimde tepkimeye girerler. Bu yüzden atomik olmalarından ziyade bileşiklerin yapısında olurlar.

   Sıklıkla Kullanılan Metaller ve Günlük Yaşamdaki Yerleri

   Metal adı altında genellikle karşılaşılan elementler bulunmaktadır. Bunlar demir, alüminyum, bakır, çinko, magnezyum, nikel, volfram, cıva olmaktadır. Bakır günlük hayatta sık biçimde kullanıma sahiptir. Yumuşak bir metal olması nedeniyle elektrik kablolarında kullanılır.

   Altın ve gümüş, işlenebilir özelliğe sahip metallerdir. Bu yüzden mücevher olarak kullanılmaktadırlar. Altının bazen elektrik kablolarında kullanıldığı da görülmektedir. Alüminyum iyi bir ısı iletkeni grevi görmektedir. Dolayısıyla folyo ve tencerelerde yer alır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Molek�l Yap�l� Element

  Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlere örnekler veriniz.

  Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlere örnekler veriniz. İlk önce kısaca molekülü tanımlayalım, ve bu durumdaki bileşik ve elementlere örnekler verelim.

  Molekül: iki yada daga fazla sayıdaki atomun, bir bağ ile bağlanarak oluşturduğu atom gruplarına denir. Bu atom grubunu oluşturan atomlar aynı cins te olabilir, farklı cins te olabilir.

  Molekül yapıdaki elementler

  Aynı cins iki atomun bir bağ ile oluşturduğu yapılara molekül denir. Bu elementler doğada ikili gruplar halinde bulunan elementlerdir.

  İyot, oksijen, hidrojen, fosfor, karbon, azot, kükürt’ü sayabiliriz.

  1 oksijen atomu + 1 oksijen atomu = oksijen molekülünü meydana getirir.

  oksijen molekülü
  Moleküler yapıdaki bileşikler

  İki veya daha fazla atomdan meydana gelen farklı cins moleküllerden oluşan bileşiklere moleküler yapıdaki bileşikler denir.

  Glikoz: C6H12O6 Bu formülle gösterilen bileşik, molükeler yapıda şeker bileşiğidir. Her molekül 24 atomdan meydana gelir.

  glikoz bileşiği

  Su bileşiği, her molekülün 3 atomdan meydana geldiği bir bileşiktir.

  Yazı kaynağı : www.yardimcikaynaklar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap