Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  disiplin cezası almadığına dair belge üniversite

  1 ziyaretçi

  disiplin cezası almadığına dair belge üniversite bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir? Nasıl ve Nereden Alınır?

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir? Nasıl ve Nereden Alınır?

  İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim olmak üzere Türk eğitim sistemi 3 aşamadan oluşmaktadır. Küçük yaşlarda okul öncesi eğitimle başlayan, ilköğretim, ortaokul ve lise ile devam eden eğitim süreci üniversite ile son bulmaktadır. Daha sonra ise yüksek eğitim süreci başlamaktadır. İsteyen kişiler yüksek lisans ve doktora sürecini başlatmaktadır. Bu şekilde her dönem farklı seviyelerde, farklı yaş gruplarında eğitim alan milyonlarca kişi bulunmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında eğitim birliğini sağlamak, düzeni korumak, disiplinden ödün vermemek için kurallar ve cezalar uygulanır. Kurallara uymayan öğrencilere disiplin cezası verilir. Öğrenciler okulda kurallara aykırı davranırsa, düzen ve disiplini bozarsa, diğer öğrencilere ve öğretmenlere zarar verici hareketlerde bulunursa, okulu kötü temsil ederse disiplin cezası alabilir. Disiplin cezası alan öğrencilerin sicillerine bu cezalar işlenir. Bu da öğrencilerin eğitim hayatı boyunca, işe giriş süreçlerine, kamu alımlarında, güvenlik güçleriyle olan ilişkilerinde karşılarına çıkabilir. Bu nedenle eğitim hayatında veya iş hayatında kişilerden 'disiplin cezası almadığına dair belge' istenir. Peki bu belge nedir? Ne işe yarar? Nasıl  ve nereden alınır?

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nedir? Ne Demek?

  Okul kurallarına uymayan, öğrencilerle ve öğretmenlerle sorun yaşayan, okulunu kötü temsil eden öğrencilere disiplin cezaları verilmektedir. Bu cezalar öğrencileri az ya da çok etkileyebilmektedir. Örneğin okuldan atılma, uzaklaştırma cezası alan öğrenciler kişinin eğitim ve iş hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle pek çok eğitim kurumu ve iş hayatındaki işverenler kişilerden 'disiplin cezası almadığına dair belge' istemektedir. Pek çok kişi eğitim hayatında disiplin cezası almış kişilerle çalışmak istememektedir. Bu belge de kişinin eğitim hayatı boyunca hiçbir disiplin cezası almadığını gösterir. Disiplin cezası almadığına dair belgenin bir diğer adı da disiplin sicil belgesidir. Öğrencilerden genellikle lise ve üniversite hayatlarındaki iş ve işlemlerinde bu belge istenmektedir.

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Ne İşe Yarar?

  Lisede, üniversitede binlerce kişi okul değiştirmektedir. Yatay veya dikey geçiş yaparken öğrencilerden disiplin cezası almadığına dair belge de istenmektedir. Ayrıca eğitim alırken çalışmak isteyen kişilerden yine bu belge istenmektedir. Sonuç olarak bu belge kişinin eğitim hayatı boyunca temiz bir sicili olduğunu gösterir.

  -Öğrencinin temiz bir sicili olduğunu gösterir.

  -Öğrencinin kurallara saygı duyduğunu, çevresindeki insanlarla iyi anlaştığını gösterir.

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nasıl ve Nereden Alınır?

  Ortaöğretim seviyesinde eğitim alan öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden, okul yönetimine başvurarak bu belgeyi temin edebilir. Üniversitelerde eğitim alan öğrenciler ise bir dilekçe yazarak öğrenci işlerine başvuru yapmalıdır. Ortaokulda, lisede veya üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin 'disiplin cezası almadığına dair belge' alabilmesi için kendilerinin okul yönetimine başvuru yapması gerekmektedir. Adaylar bir dilekçe yazarak okul yönetimine başvuru yapmalıdır ve dilekçenin adayların kendi imzasıyla tamamlanması son derece önemlidir. Bu belgeyi almanın tek şartı ise öğrencilerin disiplin cezası almamasıdır. Disiplin cezası alan öğrencilere bu belge hiçbir şekilde verilmemektedir.

  Disiplin cezası almadığına dair belge en çok yatay geçiş, dikey geçiş gibi okul değiştirme işlemlerinde istenmektedir. Ayrıca yatılı eğitim almak isteyen, yurt ve burs başvurusunda bulunan kişilerden de bu belge istenebilir. Bu nedenle okul değiştirmeyi, şehir değiştirmeyi düşünen öğrencilerin disiplin cezası almamaya dikkat etmesi önerilir. Aksi takdirde disiplin cezası alan öğrencilerin bu belgeyi alması gerektiğinde alamama ihtimalleri bulunur.

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Örneği

  Binlerce öğrenci için en önemli konu olsa da pek az kişi bu belgeye dair bilgi sahibidir. Özellikle de belgenin neye benzediği, üzerinde hangi bilgilerin yer aldığı merak edilmektedir. İşte disiplin cezası almadığına dair belge örneği..

  Disiplin cezası almadığına dair belge örneği 

  SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

  Yazı kaynağı : www.tercihiniyap.net

  Disiplin cezası almadığına dair belge

  Disiplin cezası almadığına dair belge nasıl nereden alınır?

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nasıl Nereden Alınır?

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nasıl Nereden Alınır?

  Disiplin cezası almadığına dair belge nedir, nereden ve nasıl alınır bu sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Ülkemizdeki eğitim sistemi ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim olmak üzere 3 tane aşamadan meydana gelmektedir. Bu şekilde eğitim gören kişi sayısı günümüzde milyonlarca kişiyi bulmaktadır. Üniversite okuyan kişilerin bazıları ise yüksek lisans yahut doktora eğitim süreçlerini başlatmaktadır. Bu nedenle kişi sayısı çok olunca, bunlar için disiplini ve düzeni sağlayabilmek adına bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

  Eğitim birliğinin ve eğitim düzenini sağlamayarak, kurallara uymayan ve itiraz eden öğrencilere disiplin cezası verilmektedir. Öğrenciler okulda diğer öğrencilere karşı veya öğretmenlerine karşı işlemiş oldukları bazı davranışlar sebebi ile disiplin cezası almaktadır. Disiplin cezası almış olan öğrencilerin bu ceza sicillerine işlenmektedir.

  Bu durumda kişinin eğitim hayatı boyunca, kamuya girme ve işe alımlar durumunu oldukça zorlaştırmaktadır. Bu yüzden okul hayatında veya işe alım süreçlerinde kişilerden disiplin cezası almadıklarına dair belge istemektedirler.

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nasıl Alınır?

  Kişinin disiplin cezası olmadığına dair belgeyi alabilmesi için, bağlı bulunduğu okul yönetimine dilekçe yazması gerekmektedir. Dilekçenin en önemli şartı ise belgeyi alan kişinin dilekçe üzerinde kendi imzası bulunmalıdır. Bunun yanı sıra belgeyi alabilmenin en önemli şartlarından biri de; daha önce hiç disiplin cezası almamış olmaktır.

  Disiplin cezası bulunan öğrencilere bu belge kesinlikle verilmez. Yani belge sizin için işe girerken veya okul değiştirdiğinizde istenirse, üzerinizde kayıtlı olan disiplin cezası bulunuyor ise bu belgeyi alamazsınız. Dolasıyla sizden bu belgeyi talep edenlere de belge teslimini gerçekleştiremezsiniz.

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Nereden Alınır?

  Orta öğretim seviyesinde eğitim gören kişiler e-okul internet sistemi aracılığı ile disiplin cezası almadığına dair belgeyi temin edebilirler. Bununla birlikte okul yönetimine de başvuruda bulunarak bu belgeyi kolay bir şekilde temin ederler. Ortaokulda okuyan, lisede okuyan veya yükseköğretimde okuyan kişiler ise; bu  belgeyi alabilmek için bir seçenekleri bulunmaktadır. Bu kişiler yalnızca okul yönetimine başvuruda bulunarak bu belgeyi alma işlemini gerçekleştirirler.

  Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Ne İşe Yaramaktadır?

  Lisede veya üniversitede öğrenci olup da okulunu değiştiren binlerce kişi bulunmaktadır. Ayrıca yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler de bulunur. Bu öğrencilerden gidecekleri okul tarafından veya girecekleri iş için disiplin cezası almadıklarına dair belge istenir. Bunun nedeni ise öğrencilik hayatı boyunca kişinin herhangi bir cezası olup olmadığını öğrenmektir.

  Bu belge ile öğrenilen şeyler şunlardır:

  Gibi birden fazla soruya bu belge sayesinde kolay bir biçimde cevap verilmektedir. Sonuç itibari ile bu belge kişinin temiz bir sicili olup olmadığını gösteren bir belgedir.

  Yazı kaynağı : www.personelalimibasvurusu.com

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  Disiplin sicil belgesi almayı talep eden kayıtlı öğrencilerimizin disiplin durumlarına ilişkin bilgi "ÖĞRENCİ BELGESİNDE" mevcut olup bu belgeyi Fakülte Sekreterliklerinden temin etmeleri gerekmektedir.

  Disiplin sicil belgesi almayı talep eden mezunlarımızın disiplin durumlarına ilişkin bilgi  "NOT DURUM BELGESİNDE,

   yer aldığından ayrıca disiplin durumunu gösteren belge düzenlenmemektedir. 

  İlgili ibarenin bulunmaması durumunda (öğrenimi boyunca disiplin cezası almış olanlar için) mezunlarımızın  [email protected]  , kayıtlı öğrencilerimizin ise [email protected] adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

  Not durum belgesi talep eden mezunlarımıza ilişkin  duyuru.Duyuruda belirtilen işlemleri yapmanız durumunda transkriptiniz  e-posta ile gönderilir.

  https://ebys.yildiz.edu.tr/OgrenciBelge/Index adresine giriş yaparak (istenilen kişisel bilgileri doldurmak suretiyle)  “E-İmzalı”  Not Durum Belgesine(Transkript) Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.

  Bilgilerinize.

  Yazı kaynağı : www.ogi.yildiz.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap