Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dinin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi nedir

  1 ziyaretçi

  dinin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  dinin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi nedir?​ - Eodev.com

  dinin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi nedir?​ - Eodev.com

  Cevap:

  Merhaba

  Açıklama:

  dinin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi

  Din toplumda birlik sağlar ve huzur sevgi yardımlaşma güç kazandırır di bize yardımlaşmayı öğretir din bize saygılı olmayı ve sevgi göstermeyi öğret din bize herkesin eşit olduğunu öğretir

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Dinin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi nedir?

  Dinin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi nedir?

  Cevap:

  DİN VE TOPLUM İLİŞKİSİ

  DİN: Allah tarafından belirlenmiş olan kanunlara din diyebiliriz. Din insanlara birçok şey öğretir bunlardan biri de yaratılış gayesidir. İnsanlar peygamberler sayesinde din ile ilgili bilgileri öğrenmişlerdir.

  DİNİN TOPLUMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

  ∵ İnsan düşünen bir canlıdır. Bu nedenle hayatta hep yaşamını sorgular. İşte din insana iç huzuru sağlar. Bu sayede toplumda huzur ortamı oluşur.

  ∵Din toplum hayatını düzene sokar. Birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma gibi duygular gelişir. Örneğin bayramlar bu duyguların gelişmesinde çok etkilidir.

  ∵ Dini inancı gereği Allah'ın her şeyi gördüğünü ve bir gün hesap vereceğini bilen kişi hareketlerine dikkat eder. Suç işlemez. İşte dinimiz gerçek anlamda yaşanıldığı zaman toplumda suç oranı düşer.

  ∵ Dinsiz bir insanda hukuk anlayışı olmaz. Bu nedenle kendinde zorlama hissetmez ve suça daha meyilli olur.

  ∵ Dini değerlerine bağlı toplumlarda insanların belli değerleri vardır. Bu değerler onları ayakta tutar. Birçok alanda motive eder. Örneğin din asla ümitsizliğe yer vermez ve bizi çalışmaya sevk eder.

  Açıklama: Başarılarr...

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Dinin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi | Din ve Toplum

  dilin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi

  dilin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi

  dilin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dilin önemini açıklayınız

  Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dilin önemini açıklayınız

  Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dilin önemini açıklayınız

  Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dilin önemini açıklayınız

  DİLİN MİLLET HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ MADDELER HALİNDE

  Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dilin önemini açıklayınız

  Tarihte dilsiz yaşamış millet yoktur. O hâlde bir millet olarak yaşayabilmenin yolu dilden geçtiği gibi orijinal bir toplum olmanın yolu da bağımsız bir dile sahip olmaktan geçer.

  Dil, bir milletin diğer bir milletten farklı konuşmasıdır. Milletler duygularını, düşüncelerini, evrendeki bütün varlıkları kendilerine göre seslendirirler. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Millet bu anlamda dile kendi damgasını vurur.

  Dil bir milletin düşünce sistemini gösterir. İnsan düşündüklerini dile yansıttığına göre bir dil onu kullanan milletin nasıl düşündüğünü, zihninin nasıl çalıştığını ortaya koyar; millî düşünce biçimini ortaya çıkarır. Milletlerin hayat görüşleri, düşünce tarzları, zekâ keskinliği, ruh derinliği ve duygu inceliği o milletin dilinde saklıdır. Atasözleri, özdeyişler bunun en güzel belirtileridir. “Dil düşüncenin aynasıdır.” sözü bunu anlatır.

  Dil, millet için millî benliğin, millî anıların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddi ve manevi değerlerin, buluş ve yaratışların ortak hazinesidir.

  Bir insan için orijinalliğin ilk şartı nasıl benlikse toplumda da bu benliğin ilk ölçüsü dildir. Bizler millet olarak geçmişte yaşadığımız acı-tatlı, mutlu-mutsuz bütün olayları kendi dilimizle anlatırız. Tarihimizin, edebiyatımızın ifade aracı kendi dilimizdir. Toplumumuzun bağlandığı maddi ve manevi değerler, bütün buluş ve yaratışlar kendimizin eseriyse bunların karşılıkları Türkçedir. Değilse başka dillerden alınmışlardır.

  dilin insan hayatındaki yeri ve önemi maddeler halinde, dil ve insan ilişkisi, bir millet için dil neden önemlidir kompozisyon kısaca.

  Toplumsal birlikteliğin oluşmasında dilin önemini açıklayınız

  O hâlde dille bu değerler arasında güçlü bir ilgi vardır. Eğer bir toplum çalışır, yeni değerler ortaya koyarsa ister istemez bu değerlerin anlatımı kendi dilince olacaktır. Bu çalışmalar dili geliştirecek, böylece toplumun orijinal anlatım hazinesi mükemmelleşecektir.

  Dil, milleti oluşturan fertleri birbirine bağlayan bir bağdır. Çünkü ifade aracı olarak dil, en yaklaştırıcı ve kaynaştırıcı bir temel unsurdur.

  Dil, millet denilen toplumun en önemli sosyal varlığıdır. Milli kültürün ilk ve en önemli unsurudur. Kültür değerlerinin çoğu dille ifade edilir; dilde ifadesini bulur. Kendi dilimiz olmadan, kendimize özgü edebiyatımızın, müziğimizin olması düşünülemez.

  Atatürk: “Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakını, ananelerini, hatıralarını, menfaatlerini kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyi­nin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” diyor. Ahlaksız, ananesiz, hatırasız, kalpsiz, zihinsel bir millet yaşayabilir mi? Varlığını sürdürebilir mi?

  DİLİN ÖNEMİYLE İLGİLİ SÖZLER

  Dilin önemi, Dilin önemi ile ilgili sözler, dil hakkında sözler, dil sözleri, dil hakkında görüşler, dilin önemi maddeler halinde

  Dilin önemi, Dilin önemi ile ilgili sözler, dil hakkında sözler, dil sözleri, dil hakkında görüşler

  ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  Dilin önemi, Dilin önemi ile ilgili sözler, dil hakkında sözler, dil sözleri, dil hakkında görüşler, dilin önemi maddeler halinde

  dilin millet hayatındaki yeri ve önemi kompozisyon, edebiyatta dilin önemi, dil ve kültürün millet üzerindeki önemi,

  Yazı kaynağı : www.turkcenindirilisi.com

  toplumsal birlikteliğin oluşmasında dilin önemini açıklayınız - Eodev.com

  Cevap:

  Merhaba

  Açıklama:

  Dil birlikteliğin oluşmasında önemli bir rol alır çünkü dil iletişimde çok etkilidir iletişim ise  birlikteliği sağlar.

  Dil Nedir?

  Dil insanların anlaşmalarını ve kolaylıkla iletişime geçmemizi sağlayan bir araçtır

  İletişim Nedir?

  İletişim dil yoluyla sağlanan kolay anlaşmamızı sağlayan araç bunun içinde sözlü iletişim sözsüz iletişim de vardır

  sözlü iletişim Nedir?

  2  kişinin karşılıklı konuşarak veya yazışarak  birbirleri ile anlaşmasına sözlü iletişim denilmektedir.

  Sözsüz iletişim Nedir?

  karşılıklı 2 kişi arasında yüz hareketleri veya mimik hareketleri ile kurulan iletişim çeşididir

  Toplum nedir?

  Bir yada daha fazla kişilerin oluşturduğu topluluktur hani birey kelimesi sadece bir kişiyi kapsıyor ise toplum ise birden fazla kişiyi kapsar

  İYİ DERSLER

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Din dil ve tarihin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi nedir ?

  Din dil ve tarihin toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yeri ve önemi nedir ?

  Dinin başlangıcının insanlık tarihi ile aynı zamanda denk geldiğini söylesek, yanılmış olmayız. Din, tarihin hemen her döneminde bireyleri  ve aynı zamanda toplumları etkileyen en önemli etkenlerden biri olmuştur.

  Geçmişten bugüne tarihe bir göz attığımızda, dinsiz bir topluma rastlanmak neredeyse imkansızdır. Din, toplumsal hayatta her daim önemli etkilere sebep olmuştur.

  Din, psikolojik açıdan bireyleri , sosyal açıdan ise toplumları etkilemiştir.

  Eski zamanlarda dinin, toplumlar arası olumlu veya olumsuz etkileşimlere direkt etki ettiği; kimi zaman savaşların, kimi zaman toplumların etkileşmesi neticede bir inanışın diğer toplumlara da aktarılmasının, kimi zaman ise olumlu ilişkilerin ve dostluğun mimarı olmuştur.

  Dil ve tarih konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını incelemek, toplumsal birlikteliğin oluşmasında ne derece önemli bir ole sahip olduklarını görmek açısından yeterlidir.

  Milliyetçilik çatısı altında, ülkemizin kendi diline ve tarihine sahip olması, toplumun geçmişinin farkında olması ve bunun değerini bilmesi, insanların tek bir çatı altında toplanmasına ve toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olmaktadır.

  Eodev.com sitesinde "Din nedir, din anlayışı nedir" sorusunun cevabını öğrenmek için aşağıdaki linke bakabilirsin,

  eodev.com/gorev/5638305

  #team1

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap