Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dişi hayvan kurbanlık olur mu diyanet

  1 ziyaretçi

  dişi hayvan kurbanlık olur mu diyanet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kurbanlık Hayvan Dişi Mi Olmalı Erkek Mi? Süt Veren Hayvanlar Kurbanlık Olur Mu?

  Kurbanlık Hayvan Dişi Mi Olmalı Erkek Mi? Süt Veren Hayvanlar Kurbanlık Olur Mu?

  Kurbanlık Hayvan Dişi Mi Olmalı Erkek Mi? Süt Veren Hayvanlar Kurbanlık Olur Mu?

  Sözlükte yaklaşmak ya da Allah’a yakınlaşmaya vesile olabilen şey manasına gelen kurban kelimesi dinî açıdan Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Allah’a yaklaşmak ve Allah’ın rızasına ulaşabilmek amacı için ibadet maksadı ile beraber, belli koşulları taşıyabilen hayvanı usulüne uygun olacak bir biçimde kesmeyi ve bu gayeyle kesilmiş olan hayvanı ifade eder. Kurban ibadeti günümüzde sıklıkla yapılan ibadetlerden bir tanesidir. Bu ibadet ile Allah’ın rızasını kazanmak ümit edilir.

   Kurbanlık Hayvan Dişi mi, Erkek mi Olmalıdır?

   Deve, sığır ve benzeri büyükbaş hayvanlar ile koyun ya da keçi gibi küçükbaş olan hayvanların belirli koşulları taşımaları ile birlikte, erkek olsun ya da dişi olsun fark etmeksizin kurban şeklinde kesilebilecekleri konusu Hz. Peygamberin (s.a.v) hadislerinde ve uygulamalarında görülmüştür.

   Kurban edilecek olan hayvanın cinsiyetinin ne olduğu, kurban ibadetinin fazileti bakımından herhangi bir ölçü olmamaktadır. Bunun dışında sığırın dişi olanının kurban edilmesinin daha faziletli olduğu görüşünü de ileri süren kimi fakihler mevcuttur. Bahsedilen görüşü söz konusu olan fakihlerin yaşamış oldukları toplum ve dönemin koşullarına göre değerlendirmek çok daha isabetli olmaktadır.

   Günümüzde Kurbanlıkların Cinsiyeti İbadeti Etkiler mi?

   Tarıma dayalı olan bir toplum içerisinde erkek sığırın kuvvetinden daha çok yararlanılma olanağının mevcut olması göz önünde bulundurulması ile birlikte böyle dişi kurbanlığın seçilmesi görüşünün ortaya atılmış olma olasılığı yüksektir. Ayrıca bu görüşler, dinin değişmez olan bir esası gibi kabul edilmesi yanlış bir tutum olacaktır. Bunlar, toplum yararı göz önünde bulundurulması vasıtası ile ortaya atılmış olan görüşleri ifade etmektedir.

   Günümüzde de aynı durumdan hareket ederek dişi olan sığırların kurban edilmesi durumunun hayvan üretimine zarar vermesi halinde, erkek sığırların daha fazla tercih edilmesi uygun olmaktadır. Bununla birlikte kurbanlık hayvanın erkek ya da dişi olması, kurbanın geçerlilik koşulları arasında yer almamaktadır. Sonuç itibari ile bakıldığında günümüzde kurbanlığın cinsiyeti, kurban ibadetinin yerine getirilmesi üzerinde bir engel değildir. Erkek veya dişi kurbanların hangisinin kesileceği konusunda herhangi bir şart ya da kural bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı kurbanın cinsiyeti bu ibadet kapsamında herhangi bir önem taşımamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Kurbanlık dişi mi erkek mi olmalı?

  Hangi hayvanlardan kurban olur - Dinimiz İslam

  Hangi hayvanlardan kurban olur - Dinimiz İslam

  Sual: Hangi hayvanlardan kurban olur, vasıfları nelerdir?
  CEVAP
  1-
  Sadece davar, sığır ve deveden kurban olur. Davar denince koyun, keçi; sığır denince de, inek, boğa, manda, dana, düve, tosun anlaşılır.

  2- Dişi hayvan da, erkek hayvan da kurban olur. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevabdır. Kıymetleri eşitse, koyun, sığırdan daha sevabdır.

  3- Yünü kırkılmış koyunu kurban etmek mekruhtur.

  4- Davarın 1, sığırın 2, devenin 5 yaşını geçmesi gerekir. 6 ayı geçen kuzu, iriyse kurban olur.

  5- Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, kulağının veya kuyruğunun çoğu olmayan, bir ayağı kesik veya ölmek üzere olan hasta hayvan kurban olmaz.

  6- Eti yenen vahşi hayvandan kurban olmaz. Yabani öküz [buffalo], yabani deve [lama] ve yabani koyundan da kurban olmaz. Melez ise, anaya itibar edilir. Mesela yabani bir koçla, evcil bir koyundan meydana gelen yavru kurban edilir. Tersi, yani bir erkek keçi [teke], bir geyikle çiftleşse, meydana gelen yavru, kurban edilmez. Anası evcil ise, yavrusu kurban edilebilir.

  7- Husyeleri küçük, gebe, tüyü dökülmüş hayvanı kurban etmek mekruhtur.

  8- Burnu veya dili kesik yahut çoğu yok olan hayvan kurban olmaz.

  9- Davarda bir, sığırda iki meme kesik ise kurban olmaz, ama yavrusunu emziriyorsa olur.

  10- İki kulağı kesik, biri kökten kesik, kuyruğu kesik, bir veya iki kulağı yoksa, kurban olmaz.

  11- Diz kapakları gibi bir yeri kemik başına kadar kırılan hayvan kurban olmaz.

  12- Kurbanlık tosuna binmek veya onunla çift sürmek mekruhtur.

  Sual: Anadan kulağı çok küçük olan hayvan kurban edilir mi?
  CEVAP
  Evet.

  Sual: Keçi-ceylan melezi hayvan, kurban olur mu?
  CEVAP
  Kurban olmaz.

  Sual: Kuyruksuz koyunu kurban etmek caiz mi?
  CEVAP
  Kuyruksuz hayvan kurban olmaz. Ancak kuyruklu bulma imkanı yoksa, ikinci bir kavilde kuyruksuz olanı da kurban etmek caizdir.

  Sual: Yabani hayvanlardan veya melez olanlardan kurbanlık olur mu?
  CEVAP
  Yabani koyun, yabani öküz [buffalo] ve yabani deve [lama] gibi hayvanların etini yemek caiz ise de, kurban olmaz. Melezse, mesela yabani bir koçla, ehli bir koyundan meydana gelen yavru kurban edilir. Tersi, yani bir erkek keçi [teke], bir geyikle çiftleşse, meydana gelen yavru, kurban edilmez; çünkü hükümde anneye itibar edilir. Annesi ehli hayvansa, yavrusu kurban edilebilir. (Dürr-ül-muhtar)

  İlk defa kurban kesen
  Sual:
  İlk defa kurban kesecek kimsenin, mutlaka koyun kesmesi mi gerekir?
  CEVAP
  Hayır, öyle bir şey yoktur.

  İki yaşındaki dana
  Sual:
  14 Kasım 2010 tarihinde doğan bir dana, bu yıl kurban bayramında miladi takvime göre iki yaşını doldurmuş olmuyor. Bu danayı kurban olarak kesmek caiz olur mu?
  CEVAP
  İki yaşını doldurmayan sığırı kurban etmek caiz olmaz. Ancak dinî işlerde yaşlar miladi yıla göre değil, hicri yıla göre hesap edilir. Hicri yıla göre 23 Ekim’de iki yaşını dolduruyor. Bu Kurban bayramında yani 25 Ekim’de kurban edilmesinde hiç mahzur yoktur.

  Kurbanlık hayvanlar
  Sual:
  Doğuştan kulaksız olan hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  Doğuştan kulaksız veya tek kulaklı olan hayvan kurban olmaz. (Hindiyye)

  Kulaklarından biri tamamen kesik olan kurban olmaz. (Bedâyi)

  Doğuştan kulağı küçükse, kurban olması caizdir. (İbni Âbidin)

  Eğer hayvan bulmakta zorluk olursa, zaruret olunca, doğuştan kulaksız hayvan da kurban etmek caiz olur. Çünkü İmam-ı a’zama göre, doğuştan kulağı veya kuyruğu olmayan hayvanı kurban etmek caizdir. (Redd-ül muhtar)

  Hanbelî’de doğuştan kulaksız veya kuyruksuz hayvan da kurban edilir. Bir zaruret, bir ihtiyaç olunca, İmam-ı a'zamın kavline uyularak veya Hanbelî mezhebi taklit edilerek kurban kesilebilir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)

  Boynuzu kırık hayvan
  Sual:
  Boynuzu kırık hayvandan kurban olur mu?
  CEVAP
  Evet, kurban olur. Boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmışsa yani kırık, boynuzun içindeki öze ulaşmışsa, kurban edilmesi caiz değildir. Redd-ül muhtar)

  Memesi kesik hayvan
  Sual:
  Memesi kesik hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  Memeleri kesik veya yavrusu ememeyecek kadar memesi küçük olan hayvan, sütü kesilmiş, yavrularını emziremeyen hayvan kurban olmaz. (İbni Âbidin)

  Şâfiî'de doğuştan memesiz olan hayvanı kurban etmek caizdir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)

  Gözü kör hayvan
  Sual:
  Gözleri kör olan hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  İki veya bir gözü kör olan hayvan kurban olmaz. Hattâ bir gözü sağlam, diğer gözünün çoğu kör olsa yine kurban olmaz. (Redd-ül muhtar)

  Dişleri düşmüş hayvan
  Sual:
  Dişlerinin bir kısmı düşmüş olan hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  Dişlerinin yarısı veya çoğu düşmüş olan hayvan kurban olmaz. (İbni Âbidin)

  Dişleri düşmüş, ama otlayıp karnını doyuruyorsa, böyle hayvan kurban olur. (Hindiyye)

  Topal hayvan
  Sual:
  Ayağı topal olan hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  Kesim yerine yürüyemeyecek kadar topal olan hayvan kurban olmaz. (Redd-ül muhtar)

  Deli hayvan
  Sual:
  Deli hayvan kurban olur mu?
  CEVAP

  Yayılmasına mâni olmayacak kadar deli olan ve sürüsünden ayrılmayan hayvan kurban olur. Sürüsünden ayrılan ve otlamayacak kadar deli hayvan kurban olmaz. (Hindiyye)

  Kaç yaşındaki hayvan kurban olur?
  Sual:
  Kurbanlık hayvanların yaşları ne kadar olmalıdır?
  CEVAP
  Davarın bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olanı kurban olur. Yalnız altı ayı geçmiş koyun iri, semizse, kurban olması caiz olur. Yaş, hicri yıla göre hesap edilir. (Durer ve Gurer)

  Davar: Koyun, kuzu, şişek, koç, keçi, oğlak, çebiş, teke gibi hayvanların ortak adıdır.
  Sığır: Öküz, boğa, inek, tosun, düve, dana, manda gibi hayvanların ortak adıdır.

  Hünsa hayvan
  Sual:
  Erkek veya dişi olduğu tespit edilemeyen hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  Hünsa yani cinsiyeti belli olmayan hayvanlar da kurban olmaz. (İbni Âbidin)

  Doğuştan tenasül organı olmayan hayvan kurban olmaz. Şâfiî'de ise caizdir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)

  Zayıf hayvan
  Sual
  : Zayıf hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  Çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. (Redd-ül muhtar)

  Hasta hayvan
  Sual:
  Hasta hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  Hastalığı açık olan hayvan kurban olmaz. (Redd-ül muhtar)

  Kuyruksuz hayvan kurban olur mu?
  Sual:
  Bizim buralarda kuzuların kuyruklarını kesiyorlar. Kuynuklu koyun bulmak imkânsızdır. Kuyruksuz hayvan kurban olur mu?
  CEVAP
  Kuyruksuz veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmadığı gibi, doğuştan kuyruğu olmayan da kurban olmaz. Eğer koyunun kuyruğu doğuştan kuş kuyruğu gibi küçük olursa, caizdir. (İbni Âbidin)

  Kuyruklu hayvan bulma imkânı yoksa, yani zaruret varsa, Şâfiî mezhebi taklit edilerek kuyruksuz olanı da kurban etmek caiz olur.

  Şâfiî'de doğuştan kuyruksuz olan hayvanı kurban etmek caizdir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)

  Kurban olmaya mâni kusurlar
  Sual:
  Bir hayvandaki hangi kusurlar kurban olmaya mâni olur?
  CEVAP
  Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. (S. Ebediyye)

  Kulağının, kuyruğunun, gözünün azı arızalı olan kurban olur. Çoğu arızalıysa kurban olmaz. (Hindiyye)

  Sual: Zayıf veya gözleri görmeyen bir hayvanı, kurban olarak kesmek uygun olur mu?
  Cevap:
  Fıkıh kitaplarında; “Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz” denmektedir. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan hayvanı kurban etmek caizdir.

  Sual: Kurbanlık hayvanların erkeğini mi yoksa dişisini mi kesmek daha çok sevaptır?
  Cevap:
  Dişi hayvan da, erkek de kurban edilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi, eşit ise, koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır.

  Sual: Kurbanlık hayvanların, kurban edilebilmeleri için kaç yaşında olmaları gerekir?
  Cevap:
  Koyunun, keçinin bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazımdır. Altı ayı geçmiş yalnız koyun iri, semiz ise, caiz olur.

  Yazı kaynağı : dinimizislam.com

  Kurbanda dişi hayvan kesmeyin!

  Kurbanda dişi hayvan kesmeyin!

  Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

  Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

  Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

  Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap