Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  delir kelimesinin eş anlamlısı nedir

  1 ziyaretçi

  delir kelimesinin eş anlamlısı nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  deli kelimesinin eş anlamlısı nedir? (Anlamı ve örnek cümleler)

  Eş Anlamlı Kelimeler: A'dan Z'ye Türkçede En Çok Kullanılan, En Bilinen ve Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir?

  Eş Anlamlı Kelimeler: A'dan Z'ye Türkçede En Çok Kullanılan, En Bilinen ve Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir?

  Eş anlamlı, yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler. Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin yerini tutabilir. Özellikle öğrencilerin Türkçe derslerinde gördüğü başlıklar arasında yer alır.

  A ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

  Alfabe - abece

  Abide - anıt

  Acayip - garip

  Acıma - merhamet

  Açıkgöz - kurnaz

  Ad - isim

  Adale - kas

  Adet - tane

  Adıl - zamir

  Adi - bayağı

  Aferin - bravo

  Affetmek - bağışlamak

  Ahenk - uyum

  Akıl - us

  Aksi - ters

  Al –kırmızı

  Alaka –ilgi

  Alaz - alev

  Alelade - sıradan

  Allah - Tanrı

  Ama - fakat

  Ama - kör

  Amaç - erek

  Amade - hazır

  Amale - işçi

  Amel - iş

  Ana - anne

  Anı - hatıra

  Anıt - abide

  Aniden - birden

  Aniden - ansızın

  Anlam - mana

  Anlatım - ifade

  Ant - yemin

  Apse - iltihap

  Araç - vasıta

  Arıza - bozukluk

  Armağan - hediye

  Arka - geri

  Art - arka

  Arzu - istek

  Asır - yüzyıl

  Asil - soylu

  Aş - yemek

  Aşırmak - çalmak

  Ata - cet

  Atak - girişken

  Atamak - tayin etmek

  Atölye - işlik

  Avare - serseri(aylak)

  Ayakyolu - hela(WC)

  Aylak - serseri

  Ayraç - parantez

  Ayrıcalık - imtiyaz

  Aza - üye

  Acemi - toy

  Adalet - hak

  Aka - büyük

  Aleni - açık

  Ara - fasıla

  Ayakkabı - pabuç

  B ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

  Bağışlamak –affetmek

  Bağnaz - yobaz

  Bakış - nazar

  Barış - sulh

  Basımevi - matbaa

  Basit - yalın

  Başkaldırı - isyan

  Başkan - reis

  Başkent - başşehir

  Başvuru - müracaat

  Batı - garp

  Bayağı - adi

  Bayındır - mamur

  Bayındırlık - imar

  Baytar - veteriner

  Bazen - kimi

  Bedava - parasız

  Beden - gövde

  Beğeni - zevk

  Belde - şehir

  Belge - vesika

  Bellek - hafıza

  Bencil - egoist

  Benlik - kişilik

  Beraber - birlikte

  Bereket - bolluk

  Berrak - duru

  Besin - gıda

  Beyanat - demeç

  Beyaz - ak

  Beygir - at

  Beyhude - boşuna

  Biçare - zavallı

  Biçim - şekil

  Bilakis - tersine

  Bilgin - alim

  Bilgisiz - cahil

  Bilhassa - özellikle

  Bilim - ilim

  Bilgisiz - cahil

  Bilinç - şuur

  Bina - yapı

  Birden - ani

  Birdenbire - aniden

  Birey - fert

  Biricik - tek

  Bitki - nebat

  Boylam - meridyen

  Bozkır - step

  Bucak - nahiye

  Buğu - buhar

  Buhran - bunalım

  Buyruk - emir

  Büro - ofis (yazıhane)

  Bacı - kız kardeş

  Baş - kafa

  C ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

  Cahil - bilgisiz

  Caka - gösteriş

  Camekan - vitrin

  Canlı - diri

  Cazibe - çekim

  Cehalet - bilgisizlik

  Celse - oturum

  Cenk - savaş 

  Cenup - güney

  Cerahat - irin

  Cerrah - operatör

  Cesur - yürekli

  Cet - ata

  Cevap - yanıt

  Ceviz - koz

  Cılız - sıska

  Ciddi - ağırbaşlı

  Cihaz - aygıt

  Cihet - yön

  Cilt - ten

  Cimri - pinti

  Cimri - hasis

  Cin - tür

  Civar - yöre

  Cömert - eli açık

  Cümle - tümce

  Cılız - sıska

  Ciddi - ağırbaşlı

  Cihaz - aygıt

  Cihet - yön

  Cilt - ten

  Cimri - pinti

  Cimri - hasis

  Cins - tür

  Civar - yöre

  Cömert - eli açık

  Cümle - tümce

  Ç ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

  Çabuk - acele

  Çağ - devir

  Çağdaş - modern - uygar

  Çağrı - davet

  Çayır - davet

  Çehre - yüz

  Çeşit - tür

  Çeviri - tercüme

  Çığlık - feryat

  Çılgın - deli

  Çizelge - cetvel

  Çoğunluk - ekseriyet

  Çok - fazla

  Çamur - balçık

  Çare - deva

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Delil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Delilin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

  Delil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Delilin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler


  Delil, eş anlamlısı emare, kanıt ya da rehber olan bir kelimedir. Delil kelimesi yerine eş anlamlısı olan kanıt, rehber ya da emare kelimelerinin kullanılması doğru kabul edilir.

  Delil Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

  Delil, dilimizde sık sık kullanılan bir kelime olmasından dolayı eş anlamlısı da merak edilen sözcükler arasındadır. Delil kelimesinin eş anlamlısı emare, rehber ya da kanıt kelimelerdir. Bu kelimelerin anlamları aynı olduğundan birbirleri yerine kullanılabilir olan kelimelerdir. Bu nedenle kelimelerin eş anlamlısı olan sözcükleri öğrenerek kişilerin kelime dağarcıklarını genişletmeleri mümkündür.

  Delilin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

  Delilin eş anlamlısı olan sözcükler sık sık merak edilerek internetten araştırılmaktadır. Delilin eş anlamlısı olan sözcükleri öğrenerek cümle içinde kullanmak mümkündür. Delilin eş anlamlısı olan sözcükler emare, kanıt ya da rehber sözcükleridir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  deli kelimesinin eş anlamlısı nedir ? - deli eş anlamı, eş seslisi ve dahası

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap