Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dal ile ilgili mecaz anlamlı cümleler

  1 ziyaretçi

  dal ile ilgili mecaz anlamlı cümleler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dal mecaz ve gerçek anlam örnek cümleleri (3 adet)

  Dal mecaz ve gerçek anlam örnek cümleleri (3 adet)

  Blog

  Müzik kitabı şarkıları

  Online test çöz

  İngilizce ders etkinlikleri

  Yazı kaynağı : www.ilketkinlik.com

  dal kelimesinin mecaz anlamı

  dal kelimesinin mecaz anlamı

  iğrenmek kelimesinin mecaz anlamı Aşağılık, bayağı bulmak, tiksinmek.

  manevra kelimesinin mecaz anlamı 1. Düzen, dolap, hile. 2. istenilen amaca ulaşmak için tutulması gereken yolların tümü.

  paslanmak kelimesinin mecaz anlamı Tembellikten, işsizlikten ya da devinimsizlikten uyuşup kalmak.

  hınzır kelimesinin mecaz anlamı Genellikle hoşa giden bir davranış veya durum için şaka yollu söylenen bir söz

  çöreklenmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Bir yerde, orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalmak, yerleşmek. 2. Bir duyguyu güçlü ve sürekli olarak duymak.

  alım kelimesinin mecaz anlamı 1. Gözü gönlü çeken güzellik, çekicilik, cazibe. 2. Kötülüğe verilen karşılık, ceza.

  kontak kelimesinin mecaz anlamı Bağlantı, ilgi.

  acı duymak kelimesinin mecaz anlamı Üzülmek, üzüntü içinde kalmak.

  döndürmek kelimesinin mecaz anlamı 1. ... bir duruma getirmek. 2. Düzene koymak, yönetmek.

  yağmak kelimesinin mecaz anlamı 1. Yaprak, toz, kurşun vb. yüksekten çokça düşmek. 2. Üst üste ve çok gelmek

  hacıyatmaz kelimesinin mecaz anlamı Çıkarları için, güç durumlarda kişiliğinden özveride bulunarak kendini çabucak toparlamayı beceren kimse.

  yüklenmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Üstüne düşmek, zorlamak. 2. Bir şeyi yapmayı kabul etmek, üstüne almak.

  düğüm kelimesinin mecaz anlamı Anlaşılamayan, çözülemeyen karışık durum.

  sayvan kelimesinin mecaz anlamı Kulak kepçesi.

  yoksulluk kelimesinin mecaz anlamı Verimsizlik, yetersizlik.

  damgalamak kelimesinin mecaz anlamı 1. Bir kimseye gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek. 2. Birine yüz kızartıcı bir suç yüklemek.

  bulaşkan kelimesinin mecaz anlamı Sataşma, kavga etme alışkanlığı olan.

  ayağına çelme takmak kelimesinin mecaz anlamı Birinin işinde yükselmesine engel olmak.

  ifrit kelimesinin mecaz anlamı Öfkeli, ortalığı birbirine katan kimse.

  demir kelimesinin mecaz anlamı Güçlü, kuvvetli, sert.

  ekmek kelimesinin mecaz anlamı 1. İnsanı geçindirecek iş, kazanç. 2. Bir şeyin başlamasına yol açacak sebepleri hazırlamak.

  tenezzül kelimesinin mecaz anlamı Gönül indirme.

  Mecaz Kelimeler Sözlüğünde 1470 Kayıt Bulundu.

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dal sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır?

  Mecaz Anlam, Yan Anlam, Gerçek Anlamlı Sözcükler

  Mecaz Anlam, Yan Anlam, Gerçek Anlamlı Sözcükler

  Sözcük Nedir? Sözcükte Çok Anlamlılık: Sözcük dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Toplumsal yaşamda meydana gelen değişmeler sözcüklerin anlamlarında da değişmeleri meydana getirir. Dile giren yeni varlıklar veya doğan yeni kavramlar kimi zaman yeni sözcüklerle isimlendirilir kimi zaman da var olan sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek adlandırılır. Bu durum, sözcüklerin dilde tek anlamlı olmamasını bir çok anlam ilgisini karşılamasını sağlamıştır. Böylece dilde çok anlamlılık dediğimiz bir kavram meydana gelmiştir. Örnek olarak “bakmak” sözcüğünü ele alalım.

  Gerçek Anlam (Temel Anlam)

  Bir kelimenin akla ilk gelen anlamına denir. Herkes tarafından bilinen ve en yaygın olarak kullanılan anlamı, sözcüğün gerçek anlamıdır. Dikkat edilirse sözlüklerde çoğu sözcüğün birden fazla anlamı bulunmaktadır. İşte gerçek anlam bir kelimenin sözlükteki ilk anlamıdır diyebiliriz.

  Örneğin;

  “Burun” dendiğinde akla gelen ilk anlam nefes alma organıdır.

  “Göz” :

  Hastaneye gitmezse gözleri daha da bozulacak.

  (Görme organı)

  “Soğuk” :

  Soğuk suda yüzdüğü için hastalandı.

  (Isının üşütecek kadar az veya düşük olması)

  “Kırmak” :

  Hediye ettiği bardağı kendi kırdı.

  (Sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalamak)

  Gerçek Anlam Örnekleri :

  Mecaz Anlam

  Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamına “mecaz anlam” denir. Mecaz anlamlı sözcük  genellikle benzetme sonucu başka bir sözcüğün yerini tutar. Yani mecaz anlamlı sözcük cümleden çıkarıldığında, o sözcüğün karşıladığı asıl anlam ne ise o sözcük yazılabilir.

  Mecaz Anlam Örnekleri:

  Yan Anlam

  Bir sözcüğün gerçek anlamı ile ilgisinin tamamen kaybolmayıp, zamanla gerçek anlamına bağlantılı bir şekilde ortaya çıkan farklı anlamlarına o sözcüğün “yan anlamı“dır diyebiliriz. Sözcük, temel anlamından farklıdır; ancak temel anlamından tamamen kopmamıştır. Sözcüklerin yan anlam kazanmasında “bir şeye benzerlik ve yakıştırma” unsurları etkilidir. Örneğin “ayak” kelimesi aşağıda hem gerçek hem yan anlamıyla cümlede kullanılmıştır. Gerçek anlamıyla organ ismiyken, görevlerinin benzerliğinden dolayı köprüyü taşıyan kısımları için de ayak kelimesi kullanılmış ve bu kelimeye “yan anlam” kazandırılmıştır.

  Gerçek Anlam                                                         Yan Anlam

  Yürümekten ayaklarım şişti.             Köprünün ayağına bomba koymuşlar.

  Gerçek Anlam                                                  Yan Anlam

  Kuşların kanat yapıları bir tasarım harikasıdır.      Uçağın kanadı havada parçalanmış.

  Yazı kaynağı : www.turkdilbilgisi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap