Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünyayı 3 parça olarak düşünürsek sular bu üç parçadan birini oluşturur doğru mu yanlış mı

  1 ziyaretçi

  dünyayı 3 parça olarak düşünürsek sular bu üç parçadan birini oluşturur doğru mu yanlış mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları

  “3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 9

  1. Murat, denize baktığında uzaktan bir dumanın yaklaştığını fark ediyor. Biraz zaman geçtikten sonra ise bir gemi bacası görüyor. Daha sonra geminin tamamını görüyor. Buna göre, Murat’ın önce geminin dumanını, sonra bacasını, en sonunda da tamamını görmesi, verilenlerden hangisini kanıtlar?

  A) Geminin çok büyük olduğunu
  B) Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini
  C) Havanın açık ve güneşli olduğunu
  D) Murat’ın uzun boylu olduğunu

  2. Dünya şeklindeki bir yapboz görselde verilmiştir. Buna göre yapbozun 1. ve 2. parçası Dünya’nın hangi katmanlarını temsil eder?

  A) Su katmanı Hava katmanı
  B) Kara katmanı Su katmanı
  C) Dağ katmanı  Su katmanı
  D) Kara katmanı  Hava katmanı

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 10

  3. Öğretmen sınıfa aşağıdaki soruyu yöneltmiştir. Su katmanını oluşturan bir eleman söyler misiniz? Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?

  A) Ada
  B) Asya
  C) Özlem
  D) İbrahim

  4. Dünya’daki kara ve su katmanlarıyla ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
  Dünya yüzeyindeki karalar, sulardan daha fazla yer kaplar.
  Dünya’yı üç parça olarak düşünürsek sular bu üç parçadan birini oluşturur.
  Dağlar kara katmanında, buzullar ise su katmanında bulunur.
  Buna göre doğru olan ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış olan ifadelerin başındaki kutucuğa “Y” yazan bir öğrenci hangisine ulaşır?

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 11

  5. Bir kişi, Dünya’nın şeklinin neye benzediğini bulunduğu yerden çıplak gözle göremez. Çünkü Dünya çok büyüktür. Buna rağmen insanlar Dünya’nın yuvarlak olduğunu keşfetmişlerdir. Buna göre hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlarından değildir?

  A) Dünya’nın uzaydan çekilmiş fotoğrafları
  B) Ufuk çizgisinin deniz ve gökyüzünü ayırması
  C) Geminin bacasının gövdesinden önce görünmesi
  D) Dünya yüzeyinde suların daha fazla yer kaplaması

  6. Güneş’in zararlı ışınlarından canlıları koruyan ozon tabakası, Dünya’nın hangi katmanında bulunur?

  A) Kara katmanı
  B) Hava katmanı
  C) Su katmanı
  D) İç çekirdek

  7. Defne, Dünya’nın katmanlarında bulunan yeryüzü şekillerine örnekler vermiştir. Daha sonra bir yerde hata yaptığını fark etmiştir. Buna göre, Defne hangi örneği verirken hata yapmıştır?

  A) Kara katmanı → Dağ
  B) Su katmanı → Göl
  C) Hava katmanı → Gökyüzü
  D) Su katmanı → Ova

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 12

  8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın merkezinde yer alan katmandır?

  A) İç çekirdek
  B) Yer kabuğu
  C) Manto
  D) Dış çekirdek

  9. Dünya modeli üzerinde mavi renkli bölgeler su katmanını; yeşil, sarı ve kahverengi bölgeler ise kara katmanını göstermektedir. Buna göre, Dünya modeliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Yeşil bölgelerde ovalar bulunabilir.
  B) Sarı bölgelerde yerleşim birimleri bulunabilir.
  C) Mavi bölgelerde okyanus, deniz ve göller vardır.
  D) Kahverengi bölgeler, Dünya modelinde daha fazladır.

  10. Deniz kenarında oynayan bir çocuk Dünya’nın katmanlarından hangisiyle temas hâlinde değildir?

  A) Hava katmanı
  B) Kara katmanı
  C) Su katmanı
  D) Manto

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 13

  11. Uzaydan Dünya’yı seyreden bir astronot, en çok hangi rengi görür?

  A) Sarı
  B) Yeşil
  C) Mavi
  D) Kahverengi

  12. Dünya’nın farklı katmanlarında yaşayan canlılarla bu canlıların yaşadıkları katmanlar eşleştirilmiştir. Buna göre, hangi eşleştirme yanlıştır?

  13. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın küreye benzer bir şekle sahip olduğunu kanıtlamaz?

  A) Karadan uzaklaşan bir geminin en son bacasının gözden kaybolması
  B) Güneş doğarken önce Güneş’in bir kısmının, bir süre sonra tamamının görülmesi
  C) Hep aynı yönde hareket eden bir uçağın başlangıç noktasına tekrar dönmesi
  D) Uzay aracıyla Dünya’dan uzaklaşırken önce evlerin çatısının sonra şehrin görülmesi

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 14

  17. Dünya’nın katmanları görselde verilmiştir. Buna göre, “?” ile gösterilen katman hangisidir?

  A) Manto
  B) Dış çekirdek
  C) Yer kabuğu
  D) İç çekirdek

  18. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanlar görselde verilmiştir. Buna göre; verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Yer kabuğunun kalınlığı her yerde aynıdır.
  B) Yeryüzündeki kıtaların tamamı birbiriyle bağlantılıdır.
  C) Dünya yüzeyindeki sarı alanlarda dağlar bulunur.
  D) Yer kabuğunu oluşturan karalar sulardan daha çok yer kaplar.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 15

  19. Doğan ve Arda, ellerindeki oyuncak uçağı Dünya modeli üzerinde sürekli aynı yönde hareket ettirdiklerinde uçak, başlangıç noktasına döner. Buna göre, Doğan ve Arda hangi sonuca ulaşır?

  A) Dünya Güneş etrafında döner.
  B) Dünya bir küreye benzer.
  C) Ay Dünya etrafında döner.
  D) Dünya katmanlardan oluşur.

  20. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın dış katmanlarındandır?

  A) Manto
  B) İç çekirdek
  C) Su katmanı
  D) Dış çekirdek

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 16

  21. Buna göre, özellikleri verilen katman hangisidir?

  A) Magma
  B) Dış çekirdek
  C) İç çekirdek
  D) Yer kabuğu

  22. Görseldeki öğrenciler Dünya’mızın katmanlarından biri olan çekirdekle ilgili bilgi vermiştir. Öğrencilerden hangilerinin verdiği bilgi doğrudur?

  A) Yalnız Aysu
  B) Kerem ve Can
  C) Aysu ve Can
  D) Aysu, Kerem ve Can

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 17

  23. Aşağıdakilerden hangisi kara katmanının özelliklerinden biri değildir?

  A) Toprak, taş ve kayalardan oluşur.
  B) Üzerinde yaşadığımız katmandır.
  C) Deniz tabanları da dâhil tüm gezegeni kaplar.
  D) Dünya’mızı sararak Güneş’in zararlı ışınlarından korur.

  24. Öğretmen, öğrencilerden oyun hamuruyla Dünya’nın katmanlarıyla ilgili model hazırlamalarını istiyor. Öğrencilerin modellerinde, oyun hamurlarının renklerinin hangi katmanları temsil edeceğini tahtaya yazıyor. Buna göre, hangi model doğrudur?

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 18

  25. Görselde Dünya’nın kara, su ve hava katmanları verilmiştir. Katmanlardan biri yıldız sembolüyle işaretlenmiştir. Buna göre, verilenlerden hangisi yıldız ile işaretlenen katmana ait bir özelliktir?

  A) Dünya’mızın en sıcak katmanıdır.
  B) Yerkabuğu da denilen bu katman ince ve kayalıktır.
  C) Kar, yağmur, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katmandır.
  D) Okyanuslar, denizler, göller, nehirler bu katmanı oluşturur.

  26. Dünya’mızın uzaydan çekilmiş fotoğrafları incelendiğinde mavi rengin daha fazla olduğu görülür. Dünya’mızın resimlerinde mavi rengin daha fazla olmasının nedeni hangisidir?

  A) Etrafında atmosfer denilen hava tabakasının olması
  B) Yüzeyinde su tabakasının daha fazla olması
  C) Dünya yüzeyinde rüzgârların oluşması
  D) Resimlerin çok uzaktan çekilmesi

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 19

  27. Bir öğrenci, kara katmanını oluşturan yeryüzü şekillerini tahtaya yazmıştır. Ancak bir hata yaptığını fark etmiştir. Bu öğrenci, hatasını düzeltmek için hangisini silmelidir?

  A) Nehir
  B) Dağ
  C) Kaya
  D) Toprak

  28. Aslı, Dünya’nın şeklinin yuvarlak olduğunu savunurken Ali, düz olduğunu savunmaktadır. Buna göre Aslı, Ali’yi ikna edebilmek için hangisini kanıt olarak sunabilir?

  A) Kıyıya yaklaşan geminin önce dumanının sonra bacasının görülmesi
  B) Dünya’nın yüzeyinde karaların sulardan daha az yer kaplaması
  C) Dünya yüzeyinde dağların, ovaların ve okyanusların bulunması
  D) Dünya’nın merkezine yaklaşıldıkça sıcaklığın artması

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 20

  29. Dünya’nın katmanları görselde verilmiştir. Buna göre, Dünya’nın katmanları hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Yer kabuğu Dış çekirdek Manto İç çekirdek
  B) İç çekirdek Dış çekirdek Manto Yer kabuğu
  C) Yer kabuğu Manto Dış çekirdek İç çekirdek
  D) İç çekirdek Manto Dış çekirdek Yer kabuğu

  30. Dünya’nın katmanlarından biri de mantodur. Manto yüksek sıcaklık nedeniyle erimiş kayalardan oluşur. Buna göre, hangisi mantonun sıcak olduğunu kanıtlamaz?

  A) Yer altından sıcak suların çıkması
  B) Dünya’nın yüzeyinde çöllerin oluşması
  C) Yanardağlardan fışkıran lavların sıcak olması
  D) Toprağın derinliklerine inildikçe toprak sıcaklığının artması

  31. Dünya’nın uzaydan çekilmiş bir fotoğrafı görselde verilmiştir. Buna göre, Dünya’nın fotoğrafıyla ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

  A) Kahverengi bölgeler karalardır.
  B) Yeşil bölgeler karadaki ormanlardır.
  C) Mavi bölgeler denizler ve okyanuslardır.
  D) Beyaz bölgeler atmosferin olmadığı alanlardır.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 21

  32. Venüs’e “Sabah Yıldızı”, Mars’a “Kızıl Gezegen” denilirken Dünya’ya da “Mavi Gezegen” denilmektedir. Dünya’ya “Mavi Gezegen” denilmesinin nedeni hangisidir?

  A) Soğuk bir gezegen olması
  B) Kutuplarında buzulların bulunması
  C) Etrafını saran bir atmosferinin bulunması
  D) Yüzeyinin büyük oranda sularla kaplı olması

  33. Feribotla yolculuk yapan Ömer, gökyüzündeki bir martının denize doğru dalış yaparak balık avladığını gözlemlemiştir. Buna göre martı bu hareketi boyunca sırasıyla Dünya’nın hangi katmanlarında bulunmuştur?

  A) Kara – hava
  B) Su – kara
  C) Hava – su
  D) Hava – kara

  34. Güneş doğarken önce Güneş’in bir kısmı, sonra yarısı, en sonunda ise tamamı görülür. Güneş batarken de yavaş yavaş gözden kaybolur. Ece’nin verdiği bilgi Dünya ile ilgili hangisini kanıtlar?

  A) Şeklinin küreye benzediğini
  B) Katmanlardan oluştuğunu
  C) Yüzeyinin karalar ve sularla kaplı olduğunu
  D) Etrafının hava katmanıyla sarıldığını

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 22

  35. Bir grup öğrenci; kırmızı, sarı, turuncu, mavi ve yeşil renkte oyun hamurlarıyla bir Dünya modeli hazırlamak istiyor. Öncelikle kırmızı oyun hamurunu top haline getiriyorlar. Kırmızı topun üzerini turuncu sonra sarı, en sonunda da mavi oyun hamuruyla kaplıyorlar. Mavi kaplamanın üzerine yer yer yeşil oyun hamuru yerleştiriyorlar. Plastik bıçak yardımıyla oluşan modeli kesiyorlar. Bu işlem sonucunda görseldeki modeli elde ediyorlar. Öğrenciler, yaptıkları bu etkinlikle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamazlar?

  A) Dünya’yı oluşturan katmanlar küre şeklindedir.
  B) Dıştaki her bir katman, içteki katmanı kuşatır.
  C) Dünya iç içe geçmiş katmanlardan oluşur.
  D) Tüm katmanların kalınlığı ve özellikleri aynıdır.

  36. Evet çocuklar! Bu gördüğünüz fotoğraftaki katmanın adı kara katmanı… Şimdi bana bu katmanla ilgili bildiklerinizi söyler misiniz? Buna göre, öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru yanıt vermiştir?

  A) Koray: Bazı yerlerde daha kalın bazı yerlerde daha incedir.
  B) Meltem: Dünya’nın en kalın katmanıdır.
  C) Özlem: Dünya’nın en sıcak katmanıdır.
  D) Reşat: Diğer adı mantodur.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 23

  37. Bir öğrenci tablodaki ifadeleri okuyor. İfadeler doğruysa karşısındaki kutuyu maviye, yanlışsa kırmızıya boyuyor. Bu öğrenci etkinliği doğru bir şekilde tamamladığında, tablonun görünümü nasıl olur?

  38. Bir aile, tatillerini yürüyüş, yüzme ve yamaç paraşütüyle değerlendirmiştir. Bu ailenin etkinliklerine ait görseller verilmiştir. Görsellerdeki etkinliklerin yapılması sırasında aile fertleri Dünya’nın hangi katmanlarıyla temas etmemiştir?

  A) Hava
  B) Kara
  C) Su
  D) Manto

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 24

  39. Dünya’nın bazı katmanlarıyla ilgili ifadeler verilmiştir.
  I. Dünya’nın yüzeyinde kara katmanı, su katmanı ve etrafında ise…I…bulunur.
  II. Buzullar, göller ve denizler…II…oluşturur.
  III. Taş, toprak ve kaya gibi maddeler Dünya’nın…III…oluşturur.
  Bu ifadelerde boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir?

  40. Göl, deniz ve okyanusların oluşturduğu, içinde çeşitli canlıların yaşadığı katmandır. Buna göre verilen bilgiler ve görsel, Dünya’nın hangi katmanına aittir?

  A) Su
  B) Kara
  C) Hava
  D) Çekirdek

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 25

  41. Dünya’nın katmanlarından birine ait bazı bilgiler verilmiştir.
  • İki bölümden oluşur.
  • Dünyanın en sıcak katmanıdır.
  • Dünyamızın iç kısmını oluşturur.
  Bu bilgiler, Dünya’nın hangi katmanına aittir?

  A) Magma
  B) Atmosfer
  C) Çekirdek
  D) Yer kabuğu

  42. Dünya’nın katmanları görselde verilmiştir. Bu katmanlardan hangisinde canlılar yaşayabilir?

  A) Yer kabuğu
  B) Manto
  C) Dış çekirdek
  D) İç çekirdek

  43. Ünlü denizci Dünya’nın küreye benzediğini düşünüyordu. Bu düşünceyi ispatlayabilmek için arkadaşlarıyla birlikte gemiyle sürekli aynı yönde seyahat etmeye başladı. Bu denizci yolculuğun sonunu göremese de arkadaşları yolculuğu tamamladılar. Bu yolculukla Dünya’nın şeklinin küreye benzediği ispatlanmıştır. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini savunan bu ünlü denizci kimdir?

  A) Macellan
  B) Pisagor
  C) Biruni
  D) Kepler

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 26

  44. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi Dünya’nın şekliyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmamıştır?

  A) Pisagor
  B) Tales
  C) Alexander Fleming
  D) Galileo Galile

  45. Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesi sonucu Ay tutulması gerçekleşir. Görselde Ay tutulmasının aşamaları verilmiştir. Ay tutulması esnasında gözlenen bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

  A) Dünya’nın katmanlardan oluştuğunu
  B) Dünya üzerinde canlıların yaşadığını
  C) Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini
  D) Dünya’daki karaların sulardan fazla olduğunu

  46. Su ve kara katmanlarının Dünya üzerinde kapladığı alan grafikte verilmiştir. Bu grafikte su katmanı mavi, kara katmanı kahverengi ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Dünya yüzeyi yalnızca kara katmanından oluşur.
  B) Su katmanı, kara katmanından daha fazla alan kaplar.
  C) Yer kabuğu karalarda, deniz tabanlarına göre daha incedir.
  D) Kara katmanı sadece dağlardan oluştuğu için kahverengiyle gösterilir.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 27

  47. Hava, kara ve su katmanlarını oluşturan yeryüzü şekilleri tabloda verilmiştir. Bu yeryüzü şekillerinin her birinin ait olduğu alanı “X” ile işaretleyiniz.

  48. Hava, kara ve su katmanlarına ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin başındaki rakamları, ilgili alanlara yazarak katmanlarla eşleştiriniz.

  1) Dünya’yı çepeçevre saran katmandır.
  2) Buzulların bulunduğu katmandır.
  3) Ozon tabakasının bulunduğu katmandır.
  4) Yayla, vadi, ova ve dağların oluşturduğu katmandır.
  5) Yer altı ve yer üstü sularının oluşturduğu katmandır.
  6) Yağmur, kar gibi olayların meydana geldiği katmandır.
  7) Uzaydan çekilen fotoğraflarında Dünya’nın mavi görünmesini sağlayan katmandır.
  8) Canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan gazların en fazla bulunduğu katmandır.
  9) Deniz tabanlarının da oluşturduğu katmandır.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 28

  49. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y ” yazınız.

  (D) İç çekirdek Dünya’mızın merkezinde yer alır.
  (Y) Dünya’nın çevresini dolaşan ilk kişi Marie Curie (Mari Küri)’dir.
  (Y) Okyanuslar, denizler, akarsular Dünya’nın kara katmanını oluşturur.
  (D) Ozon tabakası atmosferde yer alır.
  (Y) Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarından en dışta olanı yer kabuğudur.
  (D) Manto, yer kabuğunun altında bulunur ve erimiş kayalardan oluşur.

  50. Cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimeleri kullanarak doğru bir şekilde tamamlayınız.

  • Bilim insanları yaptıkları gözlem ve araştırmalarla Dünya’nın şeklinin küreyebenzediğini savunmuşlardır.
  • Dünya’mız iç içe geçmiş katmanlardanoluşur.
  • Dünya’mız alttan ve üstten basık, yanlardan şişkin bir küreye benzer.
  • Dünya yüzeyinin çoğu su ile kaplı olduğu için uzaydan mavi görünür.
  • Vadi, yanardağ, mağara gibi yer yüzü şekilleri kara katmanını oluşturur.
  • Dünya’mız atmosfer adı da verilen hava katmanıyla çevrilidir.

  51. Karışık şekilde verilen Dünya’nın katmanlarını içten dışa doğru sıralayınız. Sıralamanızı numaralandırarak verilen boş alanlara yazınız.

  1- İç çekirdek
  2- Dış çekirdek
  3- Manto
  4- Yer kabuğu

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 29

  52. Aş ağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y ” yazınız.

  (D) Biruni ve Macellan Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini savunmuştur.
  (Y) Kara, su ve hava katmanları, Dünya’mızın iç katmanlarıdır.
  (D) Canlılar ihtiyaç duydukları oksijeni hava katmanından sağlar.
  (D) Su katmanında birçok hayvan ve bitki yaşar.
  (Y) Yeryüzünü oluşturan tüm sular, tatlı sudur.

  53. Aşağıdaki kutularda verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu takip ederek ulaştığınız çıkışı işaretleyiniz.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 30

  54. Dünya’nın bazı katmanlarıyla ilgili özellikler aşağıda verilmiştir. Bu özelliklerin numarasını, uygun olan katmanın yanına yazınız.

  Yer kabuğu: 1, 6
  Manto: 2, 4
  Çekirdek: 3, 5

  55. Hava katmanı ile ilgili verilen bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  (D) Dünya’nın etrafını sarar.
  (Y) Toprak ve suda hava bulunmaz.
  (D) Dünya’mızı Güneş’in zararlı ışınlarından korur.
  (D) Rüzgâr, kar, yağmur gibi hava olayları bu katmanda gerçekleşir.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 31

  56. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olma durumlarına göre karşılarındaki harfleri işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bu harfleri şifre kutusuna sırasıyla yazarak şifreyi çözünüz.

  57. Cümlelerde boş bırakılan yerleri, aşağıdaki kelimeleri kullanarak doğru bir şekilde tamamlayınız.

  1) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ünlü denizci Magellan’dır.
  2) Sürekli aynı yönde giden uçağın başlangıç noktasına gelmesinin nedeni Dünya’nın şeklinin küreye benzemesidir.
  3) Taş, toprak, kaya Dünya’nın kara katmanını oluşturur.
  4) Dünya yüzeyinde sular karalardan daha fazla yer kaplar.
  5) Hava katmanına atmosfer de denir.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 32

  56. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olma durumlarına göre karşılarındaki harfleri işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bu harfleri şifre kutusuna sırasıyla yazarak şifreyi çözünüz.

  57. Cümlelerde boş bırakılan yerleri, aşağıdaki kelimeleri kullanarak doğru bir şekilde tamamlayınız.

  1) Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ünlü denizci Magellan’dır.
  2) Sürekli aynı yönde giden uçağın başlangıç noktasına gelmesinin nedeni Dünya’nın şeklinin küreye benzemesidir.
  3) Taş, toprak, kaya Dünya’nın kara katmanını oluşturur.
  4) Dünya yüzeyinde sular karalardan daha fazla yer kaplar.
  5) Hava katmanına atmosfer de denir.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 33

  58. Aşağıdaki yüzey şekillerini ve ait olduğu katmanları ok ile eşleştiriniz.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 34

  59. Aşağıdaki balonlarda yazılı olan ifadelerden doğru olanları maviye, yanlış olanları kırmızıya boyayalım.

  60. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olma durumlarına göre karşılarındaki harfleri işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bu harfleri şifre kutusuna sırasıyla yazarak şifreyi çözünüz.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 35

  61. Dünya ve katmanları hakkında sizden istenilen bilgileri, ilgili kutucuklara yazınız.

  Dünya’nın şekli hakkında eski zamanlarda yaşayan insanların görüşlerinden birini yazınız.

  Dünya’nın katmanlarını içten dışa doğru sıralayınız.

  • İç çekirdek
  • Dış çekirdek
  • Manto
  • Yer kabuğu

  Su katmanını oluşturan yeryüzü şekillerini yazınız.

  Dünya’nın yuvarlak olduğunu düşünen bilim insanlarından birinin ismini yazınız.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 36

  62. Hava, kara ve su katmanlarına ait bazı özellikler tabloda verilmiştir. Tabloda verilen özellikleri katmanlar için verilen renklerle boyayınız.

  63. Aşağıdaki bulmacayı çözerek şifreyi bulunuz.

  1. Yer kabuğu olarak da bilinmektedir.
  2. Dış çekirdek ile yer kabuğu arasında bulunur.
  3. Dünya’nın merkezinde bulunan en sıcak katmandır.
  4. Dünya üzerinde mavi renkte görünen kısımların oluşturduğu katmandır.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 37

  64. Dünya görseli üzerinde verilen ifadelerle bulutların üzerindeki kavramları eşleştiriniz.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 38

  65. Dünya’nın katmanlarının özelliklerini noktalarla verilen boşluklara yazınız.

  Yer kabuğu: Dünya’nın yüzeyini oluşturan ve canlıların yaşadığı katmandır. Bu katmana kara katmanı da denir. Bu katman deniz ve okyanus diplerinde ince, karaların olduğu bölgelerde daha kalındır.
  Manto: Dış çekirdek ile yer kabuğu arasında yer alır. Yapısında erimiş kayaların oluşturduğu magma bulunur.
  Dış çekirdek: İç çekirdeği saran katmandır. Sıcaklığı iç çekirdekten daha azdır.
  İç çekirdek: Dünya’nın merkezinde yer alan bu katman en sıcak katmandır.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Kitabı Cevapları 1. Ünite Sayfa 39

  66. Aşağıda bazı görseller verilmiştir. Bu görsellerden Dünya’nın şekline benzeyenlerin altına “X” işareti koyunuz.

  3. Sınıf Çalışma Kitabı Fen Bilimleri 1. Ünite Cevapları Meb Yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  3. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'nın Yapısı konu anlatımı

  3. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'nın Yapısı konu anlatımı

  Dünya özellikle üzerinde yaşadığımız bir gezegen olarak bilinmektedir. Üzerinde yaşadığımız dünyanın genel özelliklerinin bilinmesi gerekir. Mavi gezegen olarak da adlandırılan Dünya Güneş'e en yakın 3. Gezegendir. Aynı zamanda üzerinde yaşam olan tek gezegen Dünya olarak bilinmektedir. Dünya’nın yaklaşık 4 milyar yıldan fazla süre önce oluşturduğu bilinmektedir.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Yapısı Konu Anlatımı

   Dünyamızın yapısı üzerinde yaşayan herkes tarafından bilinmesi gereken bir durumdur. Dünya katmanlardan oluşan bir gezegendir. Dünya üzerinde yaşadığımız ve yararlandığımız bu katmanlar 3’e ayrılır. Bu katmanlar; kara katmanı, su katmanı ve hava katmanı olarak 3 katmandan oluşmaktadır.

   Kara Katmanı

   Kara katmanı; dünyanın dış kabuğunu oluşturan katmandır. Üzerinde yaşadığımız katmana Kara katmanı adı verilir. Kara katmanın Deniz tabanları da dahil olmak üzere tüm gezegeni kaplamaktadır. Görünürde sadece karalardan ibaret olduğu düşünülse de kara katmanı deniz dibinde bulunan katmanı da içerisinde barındırmaktadır. Dünya yüzeyinin kara katmanı; taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşmaktadır. Dağlar, yaylalar, ormanlar, çöller kara katmanları arasında yer almaktadır. Üzerinde tarım, yerleşme ve ulaşım gibi faaliyetler kara katmanları üzerinde gerçekleşir.

   Gezegenimiz uzaydan bakıldığında Mavi renkte görünmektedir. Bu sebeple Dünya mavi gezegen olarak da adlandırılan bir gezegendir. Dünyanın mavi renkte görünmesinin en büyük sebebi ise dünya üzerinde su kütlelerinin, kara kütlelerinden çok daha fazla olmasıdır. Dünya üzerindeki su kütleleri kara kütlelerinden yaklaşık 3 kat daha fazladır. Dünya üzerinde bulunan çukur alanlar sular tarafından dolmuştur. Okyanus, deniz, göl, nehir su katmanını oluşturur. Bu sebeple su katmanı Dünya üzerinde çok daha fazla yer kaplamaktadır. Dünyanın dörtte üçü sularla dörtte biri ise karalarla kaplı olduğu bilinmektedir.

   Dünya üzerinde büyük kara parçaları bulunur bu kara parçalarına kıta ismi verilir. Dünya üzerinde 7 kıta bulunur. Bu kıtalar Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Antarktika, Okyanusya (Avustralya) olarak yer almaktadır. Dünya üzerindeki kıtalar arasında kalan büyük su kütlelerine ise Okyanus adı verilir. Kıtaların etrafını okyanuslar çevrelemektedir. Dünya üzerinde üç büyük okyanus bulunur. Bu okyanuslar ise; Büyük Okyanus, Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu olarak adlandırılmaktadır.

   Hava Katmanı

   Uzay Boşluğunda milyonlarca gezegen olduğu bilinmektedir. Ancak uzaydaki gezegenler arasında üzerinde yaşam olan tek gezegen Dünya’dır. Diğer gezegenlerde hava bulunmadığı için canlı yaşayamaz. Bu sebeple hava yaşamsal önem arz eder. Dünyamız atmosfer adı verilen hava katmanı ile çevrilidir. Uzaydan bakınca atmosfer bir sis gibi görünen bir yapıya sahiptir. Atmosfer tabakası su ve kara katmanlarını sarmış bir tabakadır. Hava gözle görülemez ancak varlığı hissedilir. Yaşamsal öneme sahiptir. Su ve toprak içinde de hava bulunmaktadır.

   Bu sebeple yaşayan canlıların hepsi solunum yapmak zorundadır. Atmosferin birçok özelliği bulunmaktadır;

   - Atmosferin en büyük özelliği ise yaşam sağlamasıdır.

   - Atmosfer dünyayı güneşin zararlı ışınlarından korumakla görevlidir.

   - Kar yağmur rüzgar gibi hava olayları hava katmanında yani atmosferde gerçekleşir.

   - Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için atmosfer en önemli etkendir. Aksi takdirde yaşam mümkün olmamaktadır.

   - Atmosfer sayesinde uzayda bulunan tüm gezegenler içinde yalnızca Dünya üzerinde yaşam bulunur. İnsan, hayvan, bitki yaşar.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Dünyanın katmanları nelerdir? Yerin ve Dünyanın katmanları ile özellikleri

  Dünyanın katmanları nelerdir? Yerin ve Dünyanın katmanları ile özellikleri

  Katmanlar sahip oldukları özelliklere göre gözlemlenebilen katmanlar ve gözlenemeyen katmanlar olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi, dünyamızın gözlenebilir katmanlarını yakından tanıyalım.

  Üzerinde yaşadığımız, ayaklarımız değdirdiğimiz litosfer (yer kabuğu), nefes alıp verirken hissettiğimiz atmosfer ve göl, deniz ve okyanuslardan oluşan hidrosfer gözlemlenebilir katmanlarmış.

  Dünyanın Gözlemlenebilen Katmanları

  Atmosfer: Hava küre ve gaz katmanı olarak da adlandırılan atmosfer, birçok farklı gazın karışımından oluşuyormuş. Yaşadığımız yer kabuğunu sarıp sarmalayan atmosfer, Güneş’in zararlı ışınlarını engeller, canlıların yaşaması için gereken gazları içerirmiş. Yerçekiminin bittiği yerde atmosfer biter uzay başlarmış.

  EK BİLGİ: Atmosfer de kendi içerisinde beş farklı katmana ayrılırmış. Bunlar; troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve ekzosfer.

  Hidrosfer: Su küre ya da su katmanı adı verilen hidrosfer, taş küreyle iç içe geçmiş bir şekildeymiş. Düşünürsek, bunun ne demek olduğu çok net aslında. Çukur alanlara dolmuş sular, denizler, göller ve okyanuslar yer kabuğuyla gerçekten iç içe. Bütün canlılar için yaşam kaynağı olan su, toplam su kürenin % 1’ymiş.

  ETKİNLİK ÖNERİSİ: Evinin yakınlarında bir deniz kenarı ya da su birikintisi varsa gözlemleyip resmini çizebilirsin.

  Litosfer: Taş küre ya da yerkabuğu olarak anılan litosfer; insanlar, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı katmanmış. Üst kısmı toprak ve taşlarla kaplı olan yer kabuğunda yükseltiler, eğriler, çukurlar yer alıyormuş. Zaten bunu açık bir alana gidersen ya da dağlarla çevrili bir ormana gidersen sen de gözleyebilirsin.

  Dünyanın Gözlenemeyen Katmanları

  Gözlenebilir katmanlar olduğuna göre bir dünyanın gözlenemeyen katmanları vardır diye bir düşünce gelmiş olabilir aklına. Doğru! Dünya toplamda beş katmandan oluşuyormuş. Gözlenemeyen katmanları ateş küre ve ağır küre olarak adlandırılmış. Bu katmanlarda canlı yaşayamazmış çünkü çok sıcaklarmış.

  Pirosfer: Magma tabakası ve ateş küre olarak da bilinen bu tabaka, yer kabuğunun altında yer alıyormuş. Erimiş metaller, sıkışmış gazlar ve buhar varmış burada. Sert bir yapısı olmayan bu tabakadaki maddeler akışkan bir haldeymiş. Bu tabaka bazen sinirlenir ve kendini yer kabuğundan dışarı atarmış. Buna en güzel örnek yanardağ patlamalarıymış. Magmadan yeryüzüne çıkan maddeye de laf denirmiş.

  Barisfer: Son tabakamız ağır küre ya da çekirdek olarak da bilinirmiş. Dünyanın en iç kısmında yer alan bu tabaka en sıcak ve en büyük kütleye sahip tabakaymış. Bu tabakayla ilgili bilgiler halen çok azmış.

  ETKİNLİK ÖNERİSİ: Dünyanın tüm katmanlarını öğrendiğine göre birkaç farklı renkte oyun hamurunu al. Önce bir renkten küçük bir küre yap. Üzerini başka bir renkle kapla, şekli yine küre olsun. Bu işlemi beş katman olacak şekilde tekrar et. Şimdi bir bıçak yardımıyla küreyi ikiye böl ve katmanları incele.

  Son olarak aklında iyice kalması için dünyamızın katmanlarını içten dışa doğru sıralayarak yazalım.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap