Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünyanın katmanları dıştan içe doğru sıralayalım

  1 ziyaretçi

  dünyanın katmanları dıştan içe doğru sıralayalım bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dünyanın katmanları nelerdir? Yerin ve Dünyanın katmanları ile özellikleri

  Dünyanın katmanları nelerdir? Yerin ve Dünyanın katmanları ile özellikleri

  Katmanlar sahip oldukları özelliklere göre gözlemlenebilen katmanlar ve gözlenemeyen katmanlar olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi, dünyamızın gözlenebilir katmanlarını yakından tanıyalım.

  Üzerinde yaşadığımız, ayaklarımız değdirdiğimiz litosfer (yer kabuğu), nefes alıp verirken hissettiğimiz atmosfer ve göl, deniz ve okyanuslardan oluşan hidrosfer gözlemlenebilir katmanlarmış.

  Dünyanın Gözlemlenebilen Katmanları

  Atmosfer: Hava küre ve gaz katmanı olarak da adlandırılan atmosfer, birçok farklı gazın karışımından oluşuyormuş. Yaşadığımız yer kabuğunu sarıp sarmalayan atmosfer, Güneş’in zararlı ışınlarını engeller, canlıların yaşaması için gereken gazları içerirmiş. Yerçekiminin bittiği yerde atmosfer biter uzay başlarmış.

  EK BİLGİ: Atmosfer de kendi içerisinde beş farklı katmana ayrılırmış. Bunlar; troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve ekzosfer.

  Hidrosfer: Su küre ya da su katmanı adı verilen hidrosfer, taş küreyle iç içe geçmiş bir şekildeymiş. Düşünürsek, bunun ne demek olduğu çok net aslında. Çukur alanlara dolmuş sular, denizler, göller ve okyanuslar yer kabuğuyla gerçekten iç içe. Bütün canlılar için yaşam kaynağı olan su, toplam su kürenin % 1’ymiş.

  ETKİNLİK ÖNERİSİ: Evinin yakınlarında bir deniz kenarı ya da su birikintisi varsa gözlemleyip resmini çizebilirsin.

  Litosfer: Taş küre ya da yerkabuğu olarak anılan litosfer; insanlar, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı katmanmış. Üst kısmı toprak ve taşlarla kaplı olan yer kabuğunda yükseltiler, eğriler, çukurlar yer alıyormuş. Zaten bunu açık bir alana gidersen ya da dağlarla çevrili bir ormana gidersen sen de gözleyebilirsin.

  Dünyanın Gözlenemeyen Katmanları

  Gözlenebilir katmanlar olduğuna göre bir dünyanın gözlenemeyen katmanları vardır diye bir düşünce gelmiş olabilir aklına. Doğru! Dünya toplamda beş katmandan oluşuyormuş. Gözlenemeyen katmanları ateş küre ve ağır küre olarak adlandırılmış. Bu katmanlarda canlı yaşayamazmış çünkü çok sıcaklarmış.

  Pirosfer: Magma tabakası ve ateş küre olarak da bilinen bu tabaka, yer kabuğunun altında yer alıyormuş. Erimiş metaller, sıkışmış gazlar ve buhar varmış burada. Sert bir yapısı olmayan bu tabakadaki maddeler akışkan bir haldeymiş. Bu tabaka bazen sinirlenir ve kendini yer kabuğundan dışarı atarmış. Buna en güzel örnek yanardağ patlamalarıymış. Magmadan yeryüzüne çıkan maddeye de laf denirmiş.

  Barisfer: Son tabakamız ağır küre ya da çekirdek olarak da bilinirmiş. Dünyanın en iç kısmında yer alan bu tabaka en sıcak ve en büyük kütleye sahip tabakaymış. Bu tabakayla ilgili bilgiler halen çok azmış.

  ETKİNLİK ÖNERİSİ: Dünyanın tüm katmanlarını öğrendiğine göre birkaç farklı renkte oyun hamurunu al. Önce bir renkten küçük bir küre yap. Üzerini başka bir renkle kapla, şekli yine küre olsun. Bu işlemi beş katman olacak şekilde tekrar et. Şimdi bir bıçak yardımıyla küreyi ikiye böl ve katmanları incele.

  Son olarak aklında iyice kalması için dünyamızın katmanlarını içten dışa doğru sıralayarak yazalım.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Dünyamızın katmanlarını dıştan içe doğru sıralayınız

  Güneşin Katmanları Var Mıdır Ve Nelerdir? İçten Dışa Doğru Güneşin Katmanlarının Sıralaması Ve Özellikleri

  Güneşin Katmanları Var Mıdır Ve Nelerdir? İçten Dışa Doğru Güneşin Katmanlarının Sıralaması Ve Özellikleri

   Güneş, evrendeki en büyük nesnelerden birine tekabül etmektedir. Aynı zamanda güneş sisteminin başında gelmektedir. Güneşin 7 adet katmanı vardır. Dört adet dış, üç adet iç katman bulunur. Katmanların sıralaması içten dışa doğru olmaktadır.

   Güneş'in Katmanları Var mıdır?

   Güneş'in çapı yaklaşık olarak 1.39 milyon kilometredir ve Dünya'nın 109 katına denk gelmektedir. Kütle bakımından ise Dünya'nın 330.000 katına denk düşmektedir. Güneş, saniye başı yaklaşık 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürmektedir. Aynı şekilde 4 milyon ton maddeyi enerjiye çevirmektedir.

   Evrende son derece önemli bir işleve sahip olan Güneş, katmanlardan meydana gelmektedir. Bu katmanların her birinde sıcaklık geçişleri sağlanmaktadır. Ayrıca her bir katmanda enerji üretimi bulunmaktadır. Birbirini besleyen ilgili katmanların yedi tane olduğu yukarıda belirtilmektedir. Bu katmanlar sırasıyla çekirdek, ışınım katmanı, konveksiyon katmanı, fotosfer, kromosfer, geçiş bölgesi ve korona olmaktadır.

   Güneş'in Katmanları İçten Dışa Doğru Nelerdir?

   Güneş'in üç adet iç katmanı vardır. Bu katmanlardan ilki çekirdektir. Burada füzyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Enerjinin esas olarak üretildiği katmandır. Bu katmanda basınç, sıcaklık ve yoğunluk en üst seviyeye çıkmaktadır. Üretilen enerji ışınım katmanına aktarılmaktadır.

   Çekirdek katmanında yaklaşık olarak 15 milyon santigrat derece sıcaklık oluşturan termonükleer reaksiyon bulunmaktadır. Bununla enerji üretilmektedir. Termonükleer reaksiyonlar helyum üretmek adına hidrojen kullanmaktadır.

   İç katmanın ikincisini ışınım oluşturmaktadır. Burada enerji, konveksiyon bölgesine ışınım yoluyla aktarılmaktadır. Aktarılan ışınım gamma fotonlarından meydana gelmektedir. Gamma fotonları 10.000 ile 170.000 yıl sonucunda ışınım katmanından ayrılmaktadırlar. Bu katman çekirdek ve konvektif bölge arasında yer almaktadır. Çekirdek katmanında enerji, nükleer füzyon yoluyla üretilerek ışıma bölgesinden geçmektedir. Işıma katmanında yer alan fotonlar sayesinde enerjinin geçişi radyasyon yoluyla halledilmektedir.

   Güneş'in iç katmanının üçüncüsü konveksiyondur. Bu katmanda enerji, plazmanın yüzeye doğru dikey biçimde hareket etmesi ile taşınmaktadır. Konveksiyon katmanı ışınım katmanının üstünde bulunmaktadır. Buradaki enerji, Güneş'in yüzeyine doğru hareket etmektedir. Bu hareketi sağlayan şey ısıtılmış ve soğutulmuş gazın konveksiyon akımlarıdır. Söz konusu enerji ışınım katmanındaki yoğunluk düştüğünde ve çekirdekten gelen enerji ısıya dönüştüğünde ortaya çıkmaktadır.

   Güneş'in 4 adet dış katmanı vardır. Bu katmanların birincisi fotosferdir. Bu katman Türkçede ışık küre anlamına gelmektedir. Güneş'e bakıldığında görülen katman fotosfer olmaktadır. Güneş lekeleri burada yer almaktadır. Fotosfer, Güneş'in en alt tabakasını meydana getirmektedir. Doğrudan Dünya'dan görüntülenebilmektedir. Bu tabaka görülebilme özelliği yüzünden Güneş yüzeyi şeklinde de ifade edilmektedir. Ayrıca en soğuk katman sayılmaktadır.

   Kromosfer, dış katmanların en ikincisi konumundadır. Türkçede renk küre olarak bilinmektedir. Güneş tutulması esnasında ince ve pembe bir katman biçiminde gözlemlenmektedir. Bu katmandaki sıcaklık yüksek oranda bir artış sergilemektedir.

   Üçüncü konumdaki dış katman geçiş bölgesidir. Bu bölgedeki sıcaklık ani biçimde 106 Kelvin'e kadar ulaşmaktadır. İnce bir katman olan geçiş bölgesi korona ile kromosfer arasında yer almaktadır.

   Dördüncü sırada yer alan katman Korona olmaktadır. Korona Türkçede taç anlamını taşımaktadır. Bu katmandaki sıcaklık 106 Kelvin'den oluşabilmektedir. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu durumun manyetik alan ve basınçtan kaynaklandığı düşünülmektedir. Güneş'in en dış tabakasını meydana getiren Korona, çıplak gözle görülememektedir.

   Güneş tutulması sırasında koronograf teleskopunun kullanımıyla, Korona katmanını görmek mümkün olmaktadır. Bu yazıda içten dış katmana doğru sıraladığımız ve açıkladığımız katmanlar, Güneş sisteminin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap