Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünyamızın haşlanmış bir yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kabuğu beyazı ve sarısı hangi katmanlara karşılık gelir

  1 ziyaretçi

  dünyamızın haşlanmış bir yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kabuğu beyazı ve sarısı hangi katmanlara karşılık gelir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dünya'mızı haşlanmış bir yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kabuğu, beyazı ve sarısı hangi katmanlara karşılık gelir

  Dünya'mızı haşlanmış bir yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kabuğu, beyazı ve sarısı hangi katmanlara karşılık gelir?

  dünyamızı haşlanmış yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kabuğu beyazı ve sarısı hangi katmanlara - Eodev.com

  dünyamızı haşlanmış yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kabuğu beyazı ve sarısı hangi katmanlara - Eodev.com

  Cevap:

  Merhaba,

  Üzerinde yaşadığımız gezegen "Dünya", üç ayrı katmandan oluşur.

  Bu katmanlar dıştan içe sırayla;

  olarak sıralanır.

  Eğer bir haşlanmış yumurtaya benzetecek olursak;

  benzetilebilir.

  Başarılar!

  Mert

  Yazı kaynağı : eodev.com

  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 19-20. Sayfa MEB Yayınları

  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 19-20. Sayfa MEB Yayınları

  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 19-20. Cevapları MEB Yayınları Neler Öğrendik?

  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 19. Cevapları MEB Yayınları

  Sıra Sizde
  A. Çok eski zamanlarda yaşayan bir bilim insanı olsaydınız insanlara dünyamızın küre biçiminde olduğunu kanıtlamak için ne gibi örnekler verirdiniz?

  Cevap: Dünyanın bir noktasından hareket edince tekrar aynı noktaya gelinebileceğini söylerdim. Kıyıya doğru yanaşan geminin tamamının görünmemesi önce direğinin görünmesi dünyanın şekline bağlı olduğunu söylerdim.

  B. Aşadağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.

  (Y) 1. Dünyamızın şekli düzdür.

  (D) 2. Çekirdek dünyamızın en sıcak katmanıdır.

  (D) 3. Dünya’mızın alttan ve üstten basık orta kısmında şişkin bir yapısı vardır.

  (Y) 4. Dünyamızın merkezinde manto bulunur.

  (Y) 5. Dünyamızın en sıcak katmanı manto’dur.

  (D) 6. Çekirdek iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

  (D) 7. Dünyamızın içinde çekirdek ve manto katmanları bulunur.

  3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20. Cevapları MEB Yayınları

  C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  1.  Dünyamızın katmanlarını dıştan içe doğru sıralayınız.

  Cevap:

  2. Dünyamızı haşlanmış bir yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kabuğu, beyazı ve sarısı hangi katmanlara karşılık gelir?

  Cevap:

  Yumurtanın kabuğu : Yer kabuğuna karşılık gelir.
  Yumurtanın beyaz kısmı : Manto’ya karşılık gelir.
  Yumurtanın sarısı : Çekirdek katmanına karşılık gelir.

  3. Dünyanın katmanlarından canlıların yaşadığı yere en uzak olan katman hangisidir? 

  Cevap: Canlıların yaşadığı yere en uzak yer çekirdek’tir. Çünkü Çekirdek Dünya’nın iç kısmında bulunur.

  4. “Aynı yön ve yükseklikte uçan bir uçak belli bir yükseklikten sonra başlangıç noktasına geri dönebilir.” Sizce bunun sebebi nedir? 

  Cevap: Dünyanın dünyanın yuvarlak olmasındandır. Bir topun etrafında uçurttuğumuz herhangi bir şeyde başladığımız noktaya gelmemizi sağladığı gibi.

  Önceki Ödeviniz 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 14-15-18. Sayfa MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  3-D SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.ÜNİTE : GEZEGENİMİZİ TANI YALIM TESTLERİ

  3-D SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.ÜNİTE : GEZEGENİMİZİ TANI YALIM TESTLERİ

  Transkript

  1 3-D SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.ÜNİTE : GEZEGENİMİZİ TANI YALIM TESTLERİ 1-) Dünyamızın üzerinde karalar ve denizler vardır. Denizlerin yaklaşık olarak kapladığı alan hangi seçenekte matematiksel olarak doğru gösterilmiştir? A) B) C) ) Aşağıdakilerden hangisi Tatlı Su olarak adlandırılır? A) Denizler B) Irmaklar C) Okyanuslar 3-) Kıtaları birbirinden ayıran büyük su kütlelerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Göl B) Okyanus C) Nehir 4-) Haritalarda mavi renkler aşağıdakilerden hangisini göstermektedir? A) Suları B) Karaları C) Dağları 5-) Toprak Taş Kum Kaya Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Dünya nın kara tabakasını oluşturan maddeler arasında yer alır? A) 2 B) 3 C) 4 6-) Öğretmen: Dünya mız gibi birçok gezegen ve yıldızın bulunduğu boşluğun adı nedir? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru yanıtlamıştır? A) Samet: Uzay B) Semanur: Gökyüzü C) Nuray: Atmosfer 11-) Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın etrafını saran tabakadır? A) Hava B) Su C) Kara 12-) Dünya nın yüzeyini örten su tabakası; 1 Okyanuslar 2 Ovalar 3 Göller 4 Akarsular 5 Dağlar gibi yeryüzü şekillerinden hangileridir? A) 1, 2 ve 4 B) 1, 3 ve 4 C) 2, 3, 4 ve 5 13-) Aşağıdakilerden hangisi taş küre olarak adlandırılır? A) Deniz B) Bulut C) Ova 14-) Aşağıdakilerden hangisi Hava Küre ile ilgili söylenmiş yanlış bir bilgidir? A) Yağışların olduğu katmandır. B) Diğer adı atmosferdir. C) Gaz olarak en çok karbondioksit barındırır. 15-) Yeryüzünün yaklaşık dörtte biri sularla kaplıdır. Deniz ve okyanuslarda çok sayıda canlı yaşar. Dünya mız, uzayda üzerinde canlıların yaşadığı tek gezegendir. Yağmur, rüzgâr, şimşek gibi hava olayları hava kürenin ilk 12 kilometresinde görülür. Canlılar için hayat kaynağı olan hava, sadece taş küreyi çevreler. Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? A) 3 B) 4 C) 5 7-) Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanla ilgili olarak hangi bilgi doğrudur? A) Karalar daha fazla alan kaplar. B) Karalar ve sular eşit büyüklükte alan kaplar. C) Sular daha fazla alan kaplar. 8-) Aşağıdakilerden hangisi havanın varlığını ispatlamaz? A) Nefes aldıkça göğüs kafesimizin genişlemesi B) Yağmurlu havalarda şimşeğin çakması C) Balonun içine üflediğimizde balonun şişmesi 9-) Canlıların yaşam kaynağı olan ve Dünya nın büyük bir kısmını kaplayan alan hangisidir? A) Toprak B) Ateş C) Su 10-) Bilardo topu Amerikan futbol topu Deniz topu Dünya mızın şekli yukarıdaki toplardan hangisi ile benzerlik göstermemektedir? A) Bilardo topu B) Amerikan futbol topu C) Deniz topu 16-) Dünya üzerindeki suların yaklaşık yüzde üçlük bir kısmı tatlı suları oluşturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi tatlı su kaynaklarından biridir? A) Kara Deniz B) Nehir C) Büyük Okyanus 17-) Aşağıdakilerden hangisi taş küre ile ilgili doğru bir bilgidir? A) Taş küre, büyük kayaçlar ve toprak parçalarından oluşur. B) Taş küre üzerinde yer alan göller, taş kürenin bir parçasıdır. C) Taş kürenin büyüklüğü su kürenin yaklaşık üç katı kadardır. 18-) Aşağıdakilerden hangisi Ozon tabakası ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Ozon tabakası, hava küre içerisinde yer almaktadır. B) Ozon tabakası, Güneş ten gelen zararlı ışınları süzer. C) Ozon tabakası, taş küre ile su küre arasında yer alır.

  2 19-) Taş küre kayaçlardan ve toprak parçalarından oluşmuş büyük bir yapıdır. Aşağıdakilerden hangisi taş küreye ait bir yapı olabilir? A) Şelale B) Vadi C) Dicle nehri 20-) Yerküre modelinde bulunan Ankara şehri hangi tabakayı göstermektedir? A) Su tabakası B) Hava tabakası C) Kara tabakası 21 Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın küreye benzediğini ispatlar? A) Dünya nın üzerinde karaların olması, B) Ay ın sürekli değişik şekillerde görünmesi, C) Dünya üzerinde hep aynı yönde giderek başlangıç noktasına ulaşması. ''Milattan önce dördüncü yüzyılda Makedonya'da yaşamıştır.gözlemler sonucunda Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. '' 22- Yukarıdaki özellikler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir? A) Pisagor B) Tales C) Aristo I. Türk ve Müslüman bilim insanıdır. II. Dünya'mızın küreye benzediğini söylemiştir. III. Yer çekiminin varlığını ortaya koymuştur. 23-Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir. A) Farabi B) Biruni C) İbni Sina 24-Dünya'nın çevresini dolaşan ilk denizci kimdir A) Galile Galileo B) Macellan C) Kristof Kolomb İcat ettiği teleskopla gök cisimlerini incelemiştir. Yaptığı gözlemlerle "Dünya ve diğer gezegenler, Güneş'in etrafında dönüyor." iddialarını desteklemiştir. 25-Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Kopernik B) Macellan C) Galileo I. Eski Mısırlılar,Dünya nın büyük bir kutuya benzediğine inanıyorlardı. II. Eskiden çağlarda insanlar,dünya yı düz bir tepsi sanıyorlardı. III. İnsanlar eski çağlardan beri Dünya nın şeklini küreye benzediğine inanıyorlardı. 26-Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) I II B) II III C) I II III Yusuf Murat : Ay ve Güneş yuvarlak olduğuna göre Dünya da yuvarlaktır. Eymen : Dünya yuvarlak olduğu için yüzeyinde karalar sulardan daha az yer kaplar. Koray Kemal : Dünya yuvarlak olduğu için ufukta gökyüzü ve yer yüzü birleşiyormuş gibi görünür. 27-Yukarıda Dünya nın şeklinin ispatı ile ilgili açıklama yapan öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur? A) Yusuf Murat B) Eymen C) Koray Kemal 28 Tarihte bilinen ilk dünya haritasını çizen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Farabi B) Biruni C) İdrisi 29 Dünya'yı oluşturan aşağıdaki tabakalardan hangisi diğerlerine göre daha incedir? A) Kara tabakası B) Su tabakası C) Hava tabakası. Hava tabakasıyla ilgili olarak; 1. Yeryüzünden uzaya kadar kalın bir tabakadır. 2. İçerisinde canlılar için önemli gazlar bulunur. 3. Yağmur, rüzgâr ve kar gibi olayların gerçekleştiği tabakadır. 30-Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1, 2 ve 3 31 Dünya üzerindeki,kıtaları birbirinden ayıran büyük su kütlelerine ne ad verilir? A) Göl B) Deniz C) Okyanus 32 Dünya nın yüzeyinin dörtte üçünü kaplar. Yukarıdaki katman hangisidir? A) Hava B) Kara C) Su 33 Kar,yağmur,rüzgar gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Kara katmanı B) Hava katmanı C) Su katmanı Kalınlığı her yerde aynı değildir. Dünya nın tüm yüzeyini kaplar. Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar. 34-Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? A) Yer kabuğu B) Manto C) Atmosfer : Deniz, okyanus, yer altı suları, dereler bu katmandadır. : Pek çok canlıya ve bitkiye ev sahipliği yapar. : Dünya nın en ince katmanıdır. 35-Yukarıdaki özelliklerden hangisi su katmanıyla ilgili özelliklerdendir? A) - B) - C) - - "Taşlar, kayalar ve onun üzerini örten topraktan oluşmuştur." 36-Yukarıda hangi tabaka hakkında bilgi verilmiştir? A) Kara tabakası B) Hava tabakası C) Su tabakası 37 Dünya yı iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir? A) Ekvator B) Kutup C) Ufuk çizgisi

  3 45.Kristof Kolomb,Dünya nın şeklinin yuvarlak olduğunu kanıtlamak için gemisiyle hangi kıtayı keşfetmiştir? A)Avrupa B) Afrika C) Amerika 1 38-Tabloda yer alan ifadelerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazarak doldurduğumuzda hangisi gibi olur? A) B) C) 39 Yurdumuz aşağıdaki kıtalardan hangisinin üzerinde yer alır? A) Avrupa ve Afrika kıtası B) Avrupa ve Asya kıtası C) Avrupa ve Avusturalya kıtası 40 Dünya haritası üzerinde karaların kapladığı alan hangi renklerle gösterilir? A) Açık mavi Koyu mavi B) Yeşil - Sarı Kahverengi C) Kırmızı Mor Turuncu 41. Dünya nın şekli aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? A) B) C) 42. Aşağıdakilerden hangisinin Dünya nın küreye benze bir şekilde olduğunu kanıtlar? A)Güneş in doğudan doğup batıdan batması. B)Güneş in doğarken yavaş yavaş görünmesi. C) Dünya nın Güneş etrafında dönmesi. 43. Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim adamıdır? A) Macellan B) Aristo C) Pisagor I. Dünya nın dörtte üçü sularla kaplıdır. II. Dünya nın etrafının bir bölümü gazlarla çevrilidir. III.Dünya nın dörtte biri karalarla kaplıdır. 44-Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve III C) I ve II 3 46-Yukarıda numaralandırılmış yerler hangi katmanlara aittir? A) 1 Taş küre B) 1 Taş küre 2 Hava küre 2 Su küre 3 Su küre 3 Hava küre C) 1 Su küre 2 Hava küre 3 Taş küre 47. Dünya nın gözlemlenebilir katmanlarını dıştan içe sıralayacak olursak sıralama aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Hava küre Taş küre Su küre B) Hava küre Su küre Taş küre C) Su küre Hava küre Taş küre 48. Hava küre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güneşten gelen zararlı ışınları önler. B) Hava olayları bu kürede gerçekleşir. C) Yer kabuğu da denir. Okyanuslar denizler göller Nehirler dereler 49-Yukarıdaki ifadeler hangi katmana aittir? A) su küre B) taş küre C) hava küre 50. Aşağıdakilerden hangisi taş küreye aittir? A) Irmaklar B) okyanus tabanları C) gökyüzü 51. Yandaki çocuklar Dünya nın hangi katmanında bulunmaktadır? A)hava küre B)taş küre C) su küre 2

  4 52. Taş küre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bir diğer ismi yer kabuğudur. B) Dağlar,ovalar,kayaçlar,kayalar,platolar, ormanlar taş küreyi oluşturur. C) Taş küre, her yerde aynı kalınlıktadır. Balıklar,ahtapot,denizatı,istakoz.yaşar. 53-Yukarıdaki noktalı yere hangi katman gelmelidir? A)su küre B) taş küre C) hava küre 54. Aşağıdakilerden hangisi hava kürede gerçekleşmez? A) sis B) erozyon C) yağmur 55.Dünya haritasında karalar ve sular hangi renkle gösterilir? Karalar Sular A)mavi - yeşil B)kahverengi - sarı C)yeşil - mavi 1. Hava küre atmosfer 2. Su küre Kayaçlar 3. Taş küre ormanlar 56-Kaç numaralı yerde yanlış eşleştirme yapılmıştır? A) 1. B) 2. C) 3. Kedi fare timsah kurbağa karınca örümcek sincap kanguru aslan balık 57-Kaç tanesi sadece karada yaşayan canlılardır? A) 7 B) 8 C) 9 58.Aşağıdaki katmanlardan hangisi Dünya haritasında gösterilmez? A) taş küre B) su küre C) hava küre 59-Yukarıdaki resimleri sırayla inceleyecek olursak Dünya nın şekli için hangisi söylenebilir? A) Dünya,düz bir tepsiye benzer. B) Dünya, küre şekline benzer. C)Dünya, bir öküzün boynuzları üzerindedir. 60.Dünya nın şeklinin yuvarlak olduğunu kanıtlayan Orta Asyalı Türk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Biruni B) Macellan C) Pisagor 61-Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer? A) Küp B) Silindir C) Küre 62. Aşağıdakilerden hangisine dünyamızda bulunmaz? A) Yıldızlar B) Okyanuslar C) Topraklar 63. Üzerinde yaşadığımız katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Su küre B) Yer kabuğu C) Atmosfer 64. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilir katmanlarından değildir? A) Su küre B) Hava küre C) Ateş küre 65. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. B) Dünya yüzeyinde karalar sulardan daha fazla yer kaplar. C) Dünyanın katmanlarından ağır küre en sıcak katmandır. 66. Dünya üzerinde buluna sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Karalara göre daha çok yer kaplar. B) Büyük bir kısmı tuzlu sudur. C) Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir. 67. Aşağıdakilerden hangisinde Dünya nın gözlemlenebilen katmanları dıştan içe doğru verilmiştir? A) Atmosfer - su küre - taş küre B) Atmosfer - taş küre - su küre C) Su küre - taş küre - atmosfer 68. Aşağıda taş küre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yüzeyi engebelidir. B) Toprak ve kayaçlardan oluşur. C) Atmosferden kalındır. 69. Deniz kıyısında duran bir kimse, uzaktan gelen bir geminin önce hangi kısmını görür? A) Gövdesi B) Direği C) Pervanesi 70. Aşağıdakilerden hangisi taş küre ile eş anlamlıdır? A) Su küre B) Atmosfer C) Yer kabuğu 71. Dünyamızı saran hava kürenin adı nedir? A) Atmosfer B) Gökyüzü C) Evren 72. Krater hangi yeryüzü şekli ile ilgilidir? A) Havza B) Yanardağ C) Sıradağ

  5 73. Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın Yuvarlak olduğunu kanıtlayan bulgulardan biri değildir? A) Uzaydan çekilen fotoğraflar. B) Dünya yüzeyinde suların ve karaların bulunması. C) Ufukta önce geminin direğinin sonra tümünün görünmesi. 74. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki ormanların tahrip edilmesine bağlı olarak artabilir? A) Toprak verimliliği B) Canlı türleri C) Erozyon 75. Bizi Güneş in zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakası aşağıdaki katmanlardan hangisinde bulunur? A) Su küre B) Taş küre C) Hava küre 76.. Hava olayları Dünya nın hangi katmanında meydana gelir? A) Su küre B) Hava küre C) Ateş küre 77-Hava Katmanı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Üzerinde insanların, kara hayvanlarının ve pek çok bitki türünün yaşadığı yerdir. B) Dünya yüzeyinin çoğunluğunu kaplayan katmandır. C) Dünya mızı saran gaz katmanının adıdır. 78- Su katmanı için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Deniz, okyanus, yer altı suları, dereler bu katmandadır. B) Pek çok canlıya ve bitkiye ev sahipliği yapar. C) Karalardan daha az alanı kaplar. 79-Kar, yağmur, sis gibi doğa olayları Dünya'mızın hangi katmanında gerçekleşir? A) Hava B) Kara C) Su 80- Aşağıdaki Dünya fotoğrafına bakıldığında aşağıdakilerden hangisi görülemez. A-Dünya mızın iç katmanları B-Dünya mızın yüzeyinde karaların olduğu C-Dünya mızın yüzeyinde su olduğu 81- Dünya nın en iç katmanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Manto B) Atmosfer C) İç Çekirdek 82-Görseldeki çocuk hangi katmanları hisseder? A-Kara ve su katmanı B-Havakatmanı C-Kara, su ve hava katmanı 83) Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın çıplak gözle görülebilen katmanlarındandır? A) Ateş küre B) Su küre C) Ağır küre 84) Aşağıdakilerden hangisi Su küre ile ilgili söylenmiş yanlış bir bilgidir? A) Dünya nın dörtte üçlük bir bölümünü kaplamaktadır. B) Bazı canlıların beslenme, barınma ortamıdır. C) Tarıma elverişli yerlerdir. 85) Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekline benzemektedir? A) Voleybol topu B) Kare prizma C) Kibrit kutusu 86) İnsanlar üzerinde yaşadığı, barınmak ve varlıklarını devam ettirmek için üzerinde evler, apartmanlar ve iş yerleri kurdukları katmanın adına.. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Taş küre B) Su küre C) Hava küre I. Toprak II. Yağmur III. Kar IV. Bulut 87-Yukarıda sıralanan elemanlardan hangileri hava kürede görülür? A) I II IV B) II III IV C) I II III IV 88-Dünya mızın şekli hangi geometrik cisme benzemektedir? A) Silindir B) Küre C) Koni 89) Fen bilimleri dersinde Dünya mızı modelleyerek tanıtacak olan Yılmaz, hangisini dünya modeli olarak kullanabilir? A) Futbol topu B) Hediye kutusu C) Şapka

  6 90- Dünya yüzeyinin büyük kısmını kaplamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır? A) sular B) karalar C) taşlar 91- Dünya mızın yüzeyindeki taş, toprak ve kayalardan oluşan bölümü aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A) Hava tabakası B) Yer kabuğu C) Madenler 92) Sahile doğru yaklaşan bir gemiye baktığımızda önce geminin direkleri görülür. Daha sonra gövdesini görürüz. Yukarıdaki bilgiye bakarak; bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) Denizlerin tuzlu olduğunu B) Gemilerin çok hızlı hareket ettiğini C) Dünya nın yuvarlak olduğunun 93-Aşağıdakilerden hangisi, geçmişte Dünya nın şekli ile ilgili öne sürülen görüşlerdendir? A) Dünya, düz bir tepsi şeklindedir. B) Dünya nın şekli üçgene benzemektedir. C) Dünya, bir boru gibi silindir şeklindedir. 94-Gökyüzüne baktığımızda masmavi bir tabaka görmekteyiz. Dünya yı çevreleyen bu tabakaya denilir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) su küre B) atmosfer C) kara tabakası 95-Güneş in yavaş yavaş kaybolması ve en sonunda gözden kaybolması neyin varlığını ispatlamaktadır? A) Yıldızların var olduğunu B) Dünya nın Güneş etrafında döndüğünü C) Biraz sonra yağmurun yağacağını 96-Dünya mızın modeli çizilirken bazı bölgeler farklı farklı renklerde gösterilmektedir. Dünya resmindeki renkler ilgili hangisi doğrudur? Mavi Yeşil A) Hava Karalar B) Karalar Sular C) Sular Karalar 97-Aşağıdakilerden hangisi dünya modelinden çıkarılabilecek doğru bir ifade değildir? A) Dünya da denizler karalardan daha büyük bir alan kaplamaktadır. B) Dünya üzerinde birbirinden denizlere ayrılmış birçok kıta bulunmaktadır. C) Dünya üzerindeki bütün devletlerin birbiriyle kara bağlantısı vardır. 98-Aşağıdaki öğrencilerden hangi gezegenimizin adını yanlış söylemiştir? A) Derya: Yerküre B) Yunus Emre: Uzay C) Muhammed: Dünya 99-Ankara dan havalanan bir uçak sürekli batıya doğru giderse bir süre sonra tekrar Ankara ya gelir. Bu durum Dünya ile ilgili aşağıdaki hangi konu hakkında bilgilenmemizi sağlar? A) Şekli B) İklimi C) Denizleri 100-? : Benim adım Macellan. Dünya nın çevresini dolaşan ilk denizciyim. Ben, gemilerimle sürekli batıya doğru gidersem başlangıç noktama geri dönebileceğimi düşünerek bu seyahati gerçekleştirdim. Macellan nın bu şekilde düşünmesinin nedeni ne olabilir? A) Gemilerin çok sağlam olması B) Dünya nın şeklinin yuvarlak olması C) Oldukça deneyimli bir kaptan olması 101- Ülkemizde özellikle son yıllarda ısınmada doğalgaz kullanımı artmıştır. Doğalgaz kullanımının artmasının öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kirlenmesini azaltır? A) Suların B) Toprağın C) Havanın 102-Dünya mızın şekli aşağıdakilerden daha çok hangisine benzemektedir? A) Balon B) Armut C) Pinpon topu 103-) Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli hakkında ortaya atılan görüşlerden biri değildir? A) Dünyamız kartalın kanatları arasında yer almaktadır. B) Dünyamız öküzün boynuzları arasında durmaktadır. C) Dünyamız balığın sırtı yer üzerinde durmaktadır. 104-) M. S lü yıllarda Dünya nın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için dünya turuna çıkan, dünya çevresini gezmeye başladı. Bu gezi sırasında Hindistan a ulaştı.., bu gezisi sayesinde dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayarak ilk kişilerden biri olmuştur. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir? A) Aristo B) Biruni C) Macellan 105-) 1564 yılında İtalya nın Pisa kentinde doğup uzayı araştırmak için teleskopu geliştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Galileo B) İbn-i Sina C) Pisagor

  7 106-) Çeşitli gazlardan oluşan ve Dünya mızın etrafını saran tabakaya denir. Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır? A) yer altı B) hava C) çekirdek 107-) Dünya mızın şekli ile ilgili olarak aşağıdaki düşünürlerden hangisi herhangi bir yorumda bulunmamıştır? A) Aristo B) Biruni C) İbn-i Sina 108-) Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Dünya nın yuvarlak olduğu tam olarak kesinleştirmiştir? A) Uzaya gönderilen uyduların Dünya nın fotoğraflarını çekmesiyle B) Galileo nun teleskobu geliştirmesiyle C) Macellan ın dünya turuna çıkmasıyla 109-) Aşağıdakilerden hangisi su küreye ait bir özellik değildir? A) Dünya yüzeyinin büyük bir bölümünü, yaklaşık olarak 4 te 3 ünü kapsamaktadır. B) Çevremizde yer alan nehirler, göller, denizler ve okyanuslar su küre olarak adlandırılır. C) İnsanlar üzerinde yaşadığı ve barındığı katmandır. 110-) Aşağıdakilerden hangi Ozon Tabakası ile ilgili doğru bir bilgidir? A) Ozon tabakası; havadaki oksijenin temizlenmesini sağlayan tabakanın adıdır. B) Ozon tabakası; Güneş ten gelen zararlı ışınların süzüldüğü tabakadır. C) Ozon tabakası; kirli suların temiz sularla karışmasını önleyen tabakanın adıdır. 111-) Aşağıdaki katmanlardan hangisinin adı yanlış eşleştirilmiştir? A) Su küresi Okyanus B) Su küresi Atmosfer C) Taş küre Yer kabuğu 112-) Aşağıdakilerden hangisi hava kürede yer alan oksijen gazına muhtaçtır? A) Baskül B) Sindy bebek C) Hindi 113-) İçerisinde çeşitli gazlar barındırmaktadır. Kar, yağmur ve fırtına gibi doğa olaylarının gerçekleştiği katmandır. İnanlar için çok önemli olan oksijen bu katmanda yer alır. Yukarıda özellikleri verilen katman aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava küre B) Su küre C) Taş küre I. Oksijen gazı II. Karbondioksit gazı III. Doğalgaz IV. Çakmak gazı V. Azot gazı 114-Yukarıda sıralanan gazlardan hangileri hava kürede yer alır? A) I II III B) I II V C) II IV V 115-) Aşağıdakilerden hangisi sadece taş küre üzerinde yer alır? A) Nehir B) Deniz C) Orman 116-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? A) Dünya nın yaklaşık dörtte biri karalarla kaplıdır. B) Dünya üzerinde suların ancak % 1 i tatlı su kaynaklarıdır. C) Kutuplarda yer alan buzullar tatlı su kaynaklarıdır. 117-) Aşağıdakilerden hangisi Dünya mızın şekli hakkında ortaya atılan görüşlerden biridir? A) Dünya mız düz bir tepsinin içinde yer alan toprak ve sulardan oluşmaktadır. B) Dünya mız kareye benzer bir şekilde olup, Güneş in etrafında dönmektedir. C) Dünya mızın şekli denizin dalgaları gibi kıvrım kıvrımdır. 118-) Aşağıdakilerden hangisi Dünya mızın şekline benzemektedir? A) Muz B) Armut C) Portakal 119-) Denizde hareket halinde olan bir geminin yavaş yavaş gözden kaybolması nasıl açıklanabilir? A) Geminin kaybolmasının nedeni, Güneş in batmak üzere olmasından kaynaklanmaktadır. B) Geminin kaybolmasının nedeni, ufuk çizgisinin (dünyanın yuvarlak olması) olmasından kaynaklanmaktadır. C) Geminin kaybolmasının nedeni, Denizin sonunda şelale olmasından kaynaklanmaktadır. 120-) Aşağıdakilerden hangisi taş küreye ait bir eleman değildir? A) Göller B) Dağlar C) Tarlalar 121. Dünya mız küre olarak adlandırılan geometrik şeklin iki tarafından basık olan halindedir..bu şekle.denir. Boşluğa gelmesi gereken kelime nedir? A-Geoit B-Küre C-Kara

  8 122. Dünya mızın yuvarlak olduğunun en önemli ispatı nedir? A-Dünya'nın ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olması. B-Sürekli aynı yöne doğru ve aynı yükseltiden uçan uçağın, ilk kalktığı yere tekrar gelmesi. C-Dünya'nın uzayda çekilen resimlerinde Dünya'nın küre şeklinde olması Dünya nın yuvarlak olduğunu ilk iddia eden kişi kimdir? A. KristofKolomb B. Pisagor C. Macellan 124.Dünya nın etrafında gemi turlayarak küre şeklinde olduğunu ilk ispatlayan kişi kimdir? B. KristofKolomb B. Pisagor C. Macellan 125.Hangisi Dünya nın tabaklarından biri değildir? A. Su tabakası B. Hava tabakası C. Dağ tabakası 126.Dünya nın ne kadarı sularla kaplıdır? A. 3 te 2 si B. 4 te 1 i C. 4 te 3 ü bitkiler dağlar balıklar bulutlar 127. Yukarda verilen maddelerden kaç tanesi kara katmanında bulunur? A.2 B.3 C Gözümüzle göremediğimiz, varlığı rüzgar gibi hava olaylarından anladığımız tabaka hangisidir? A. Su tabakası B. Hava tabakası C. Kara tabakası 129. Yerküre modelinde mavi ile gösterilen yerler hangi tabakadır? A. Su tabakası B. Hava tabakası C. Kara tabakası 130.Hava tabakasının diğer adı nedir? A.Ozontabakası B.Atmosfer C.Ekvator 131-Rüzgar, yağmur, kar gibi olaylar hangi katmanda gerçekleşir? A-Hava küre B-Taş küre C-Su küre D-Ateş küre 132-Yanardağlardan çıkan lavlar hangi küreden gelir A-Hava B-Su C-Taş D-Ateş 133--İzmir den harekete geçen bir uçak sürekli ve hiç sapmadan doğu yönünde ilerlemiştir. Bu uçak bir süre sonra yine İzmir e gelmiştir. Buna göre bu durumun sebebi hangisi olabilir? A-Dünyanın kendi etrafında dönmesi B-Dünyanın şeklinin yuvarlak olması C-Dünyanın Güneş etrafında dönmesi D-Dünyanın katmanların olması I-Galileo II-Kopernik III- Macellan IV-Biruni 134-Yukarıdaki numaralarda yer alan insanlardan hangisi gök bilimcisi değildir? A-I B-II C-III D-IV 1-Magmadan oluşur 2-Dünyanın dörtte üçünü oluşturur 3-Canlıların ve bitkilerin yaşam alanıdır 4-İçerisinde ozon tabakası bulunur 135-Yukarıda özellikleri verilen katmanlar sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? A-Su küre Hava küre Taş küre Ateş küre B- Taş küre Hava küre Su küre Ateş küre C- Ateş küre Su küre Taş küre Hava küre D- Ağır küre Hava küre Ateş küre Su küre 136-Güneşin etrafında dönen birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin hangisinde yaşayabilmek için oksijen tüpü kullanmak gerekemez? A-Ay B-Mars C-Dünya D-Venüs 137-Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A-Hareket etmez B-Şekli yuvarlaktır C-Merkezi Çekirdektir D-Katmanları vardır 138-Depremlerin meydana geldiği katman aşağıdakilerden hangisidir? A-Ağır küre B-Taş küre C-Hava küre D-Ozon tabakası 139- Sularla çevrilmiş büyük kara parçalarına denir. Bunların arasında bulunan birbirine bağlı büyük su kütlelerine denir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? A-Göl Okyanus B-Dağ Deniz C-Kıta Okyanus D-Kıta Akarsu 140-Dünyayı oluşturan katmanların içten dışa sıralanması hangisinde verilmiştir? A-Ağır Hava Ateş Su Taş B-Çekirdek Magma Taş Su Hava C-Magma Ağır Su Hava Taş D-Ağır Ateş Taş Hava Su

  9 141-Gök cisimlerini incelemek için hangi aracı kullanmalıyız? A-Mikroskop B-Dürbün C-Fotoğraf Makinesi D-Teleskop 142-Dünyamızın tamamı sularla kaplı olsaydı uzaydan çekilen Dünya resimleri nasıl görünürdü? A-Tamamı kahverengi görünürdü. B-Tamamı siyah renk gözükürdü. C-Dünyamızın tüm yüzeyi yeşil renkte olurdu. D-Dünyamızın yüzeyi mavi renk olurdu 143-Dünya katmanlarının hangisinde yaşam olmaz? A-Hava B-Su C-Ateş D-Taş 144-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A-Atmosfer Su küre B-Magma Ateş küre C-Ağır Küre Çekirdek D-Taş küre Yer Kabuğu 145-Dünyayı bir şeftaliye benzetirsek şeftalinin çekirdeği hangi küreyi temsil eder? A-Hava Küre B-Ağır Küre C-Ateş Küre D-Taş Küre 146-Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın gözlemlenemeyen katmanlarından birine aittir? A-Gaz karışımından meydana gelir B-Hayat kaynağımız olan suyun bulunduğu yerdir C-Toprak ve kayaçlardan oluşur D-En ağır ve en sıcak katmandır 147-Dünyaya uzaydan bakan bir astronot aşağıdaki katmanlardan hangisini göremez? A-Hava B-Su C-Ateş D-Taş 148-Dünyanın yapısı ile ilgili araştırmalar yapan meslek hangisidir? A-Öğretmen B-Jeolog C-Astronot D-Terzi 149-Aşağıdakilerden hangisi Çekirdeğin özelliklerinden değildir? A-Dünyanın merkezinde bulunur B-En sıcak katmandır C-En ince katmandır D-İçerisinde demir ve nikel bulunur 150-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre incedir? A-Taş küre B-Hava küre C-Ağır Küre D-Su küre 151-Dünya nın ıssız sularda yüzen yuvarlak tepsi şeklinde olduğunun düşünenler aşağıdakilerden hangisidir? A. Eski Hintliler B. Eski Yunanlılar C. Eski Mısırlılar 152-Dünya mızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer A. Küp? B. Küre C.Silindir 153-Dünya mız aşağıdaki hangi ortamda bulunur? A. Uzayda B. Havada C. Güneş te 154-Gök cisimleri ile uğraşan bilimin adı nedir? A. Geometri B. Fizik C. Astronomi 155-Dünya mız ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Üzerinde canlı yaşamının olduğu tek gezegendir. B. Mavi gezegen adıyla da ifade edilir. C. Güneşe en yakın beşinci gezegendir. A. Eski Mısırlılar B. Eski Yunanlılar C. Eski Hintliler 157-Bundan 2500 yıl önce Dünya nın yuvarlak olduğunu ilk söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. 156-Dünya mızla ilgili ilk görüşlerde Dünya yı uzunca bir kutuya benzetenler aşağıdakilerin hangisidir? Pisagor Aristo Macellan 158-İlk uzay teleskobunu geliştiren kimdir? A. Macellan B. Galile C. Kopernik 159-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dünyanın yuvarlak olup döndüğünü Avrupalılardan önce büyük İslam alimleri ispat etmiştir. B. Dünya nın yuvarlak olduğunu Avrupalılardan ilk açıklayanlar Kopernik ve Galile dir. C. Biruni ilk dünya haritasını çizen İslam alimidir.

  10 A-Dünya mızın şekli yusyuvarlaktır. B. Dünya mız kuzey ve güney kutup noktalarından basık ve ortası hafif şişkindir. C. Dünya mız oval şekildedir. 161-Gemimle sürekli batıya giderek Dünya nın yuvarlak olduğunu ispatlayan denizciyim. Ben kimim? A. A-Vasco da Gama B-Macellan C-Kristof Kolomb 162Aşağıdakilerden hangi araç uzay araştırmalarında kullanılır? A. B. C. 163Uzaya ilk giden astronot kimdir? A. B. Yuri Gagarin Alan Shaperd (Rusya) C. (ABD) Dünya mızla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Neil Armstrong (ABD) Dünya mızla ilgili en çok uzay araştırmaları yapan ülke hangisidir? A. Japonya B. Rusya C. Amerika Birleşik Devletleri 165- İlk defa Ay ın şekillerini anlatan kitap yazan İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C Dünya mızı kuzey ve güney yarım küre şeklinde yatay olarak ortadan ikiye bölen çizgiye ne denir? A. Eksen B. Kutup C. Ekvator 167- Dünya mızın şekli aşağıdaki cisimlerden hangisine benzemektedir? A) Kitap B) Basketbol topu C) Laptop 168-Aşağıdakilerden hangisi sadece hava kürede bulunan bir durumdur? A) Nehirde sandal ile hareket eden biri B) Dağa tırmanan bir dağcı C) Paraşüt ile gökyüzünde hareket eden biri D sınıfındaki üç öğrencinin Dünya nın şekli ile çizimleri olmuştur. Gökmen: Üçgen Reyhan: Yıldız Zeynep: Daire Buna göre, öğrencilerden hangilerinin çizimleri doğrudur? A) Yalnız Gökmen B) Yalnız Zeynep C) Gökmen ve Zeynep 170-Ezgi: Ben Dünya nın şeklinin düz olduğunu düşünüyorum. Simge: Kesinlikle düz değildir. Aslında yuvarlak olan Dünya nın yüzeyi bize düz gibi görünür. Bunun nedeni Dünya nın.. Simge nin cümlesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? A) yüzeyinin sularla kaplı olmasıdır. B) fiziksel halinin katı olmasıdır. C) çok büyük olmasıdır. 171-Dünya nın hangi küresinde deprem meydana gelmektedir? A) Taş küre B) Toprak küre C) Hava küre (Atmosfer) 172-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Balıklar hava kürede yaşar. B) Denizler, göller ve akarsuların oluştuğu katman, su kürededir. C) Yağmur, kar ve rüzgârların meydana geldiği katman, taş küredir. Biruni Ali Kuşçu Piri Reis

  11 173-Eren, ufuk çizgisinden kendine yaklaşan bir geminin fotoğraflarını çekmektedir. 1 Geminin tamamının görülmesi 2 Geminin yarısının görülmesi 3 Geminin sadece bayrağının görülmesi Eren in fotoğraflarının çekilme sırası aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) Hava küre Su küre Taş küre 174-Yukarıdakilerden kaç tanesi Dünya nın gözlemlenebilir katmanlarıdır? A) 1 B) 2 C) Aşağıdakilerden hangisi Dünya nın yuvarlak olduğunun kanıtlayan durumlardan biri değildir? A) Uzaydan çekilmiş fotoğraflar B) Sonbaharda kuşların güneye göç etmesi C) Denizden gelen bir geminin önce direğinin görünmesi 176-Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi yolculuğunun tamamına yakını sadece hava kürede gerçekleşir? A) Uçak B) Hızlı tren C) Gemi Uçak Su küre Gemi Taş küre Otomobil Hava küre 177-Ulaşım araçları ve bulundukları katmanlar eşleştirilmiştir.eşleştirmesi doğru yapılan taşıt hangi seçenekte verilmiştir? A) Uçak B) Gemi C) Otomobil 178- Dağın zirvesine tırmanan biri için hangi iki katmanda olduğu söylenebilir? A) Su küre Taş küre B) Hava küre Taş küre C) Hava küre Su küre 182-Yağmur, kar, rüzgâr gibi hava olayları Dünya nın hangi katmanında meydana gelir? A) Hava küre B) Su küre C) Taş küre 183- Mehmet, iskelede denizden gelen gemiyi bekliyor. Buna göre Mehmet, ilk olarak geminin hangi bölümünü görecektir? A) Direğini B) Gövdesini C) Dümenini 184-Uzay boşluğu ve taş küre arasında Dünya nın hangi katmanı vardır? A) Taş küre B) Hava küre C) Su küre İrem, renkli oyun hamuru ile Türkiye nin kabartmalı fiziki haritasını yapacaktı. Harita üzerindeki dağları, akarsuları, gölleri ovaları ve denizleri farklı renkteki oyun hamurları kullanarak renklendirecektir. 185-Buna göre İrem, yapacağı haritada Uludağ, Ağrı, Toros dağları gibi yükseltileri hangi renkteki oyun hamuru ile gösterebilir? A) Sarı B) Kahverengi C) Mavi 186-Dünya nın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında en çok hangi renk görülür? A) Kahverengi B) Yeşil C) Mavi 187. Dünya oluşmadan önce nasıl bir hâldeydi? A.Yuvarlak ve sert bir hâldeydi. B.Gaz ve toz bulutu halindeydi. C.Sadece toz hâldeydi. D.Sıcak ve küre şeklindeydi Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A.Dünyada sular karadan daha çok yer kaplamaktadır. B.Taş kürenin diğer adı yer kabuğudur. C.Hava kürede en fazla azot gazı bulunmaktadır. D.Taş kürenin kalınlığı her yerde aynıdır. 179-Kıtalar arasında bulunan büyük su kütlelerine adı verilir. Bu cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) kıta B) okyanus C) nehir 180-Taş kürenin diğer adını aşağıdaki çocuklardan hangisi doğru bilmiştir? A) Halim: Atmosfer B) Burak: Kıta C) Yağmur: Yer kabuğu 181-Dünya mızın gözlemlenebilir katmanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Hava küre Ateş küre Taş küre B) Taş küre Hava küre Uzay küre C) Su küre Taş küre Hava küre

  12 ÖZELLİKLERİ Gözlemlenebilir. Ağır maddeler vardır. Canlılar yaşar. Lav buradan çıkar. Yerkürenin 4 te 3 ünü kaplar. Akıcı ve hareketlidir. Kırılmalar olur. En dıştaki katmandır. Hava olayları meydana gelir. Balıklar yaşar. KATMANLAR Hava küre Taş küre Su küre Ateş küre Ağır küre Aşağıdaki çözümleme tablosunu yapınız. A- DOĞRU-YANLIŞ SORULARI: Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 1. ( ) Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. ( ) Aristo, Pisagor, Biruni ve Macellan dünyanın yuvarlak olduğunu düşünen bilim insanlarıdır. 3. ( ) Dünya üzerinde, bir yerden başlayıp hep aynı yöne doğru gidersek başladığımız yere gelmiş oluruz. 4. (.) Macellan hep aynı yönde giderek başladığı noktaya dönüp dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır. 5. ( ) Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde, uzaydan çekilen fotoğraflarla Dünya nın küre şeklinde olduğu ispatlanmıştır. 6. ( ) İnsanların, hayvanların ve bitkilerin üzerinde yaşadığı taş kaya ve toprak gibi maddelerden oluşan tabakaya kara tabakası denir. 7. ( ) Okyanuslar, denizler ve göllere su tabakası denir. 8. ( ) Dünya yüzeyinin dörtte üçü(3/4) karalarla, dörtte biri(1/4) sularla kaplıdır. 9. ( ) Dünyayı çevreleyen hava tabakasına atmosfer de denir. 10. ( ) Yağmur, rüzgâr gibi hava olaylarının gerçekleştiği tabaka kara tabakasıdır. B- BOŞLUK DOLDURMA SORULARI: Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerlere tablodaki kelimelerden uygun olanını bularak yazınız. insanlar toprak kıta yerkabuğu 1/4 ünü kumlar suların ince ormanlar adalar 1. Dünya daki çok büyük kara parçalarına... denir. 2. Kara tabakasına... da deriz. 3. Denizlerin altındaki... da kara tabakası sayılır. 4. Kara tabakası..., kum, taş ve kayalardan meydana gelir. 5. Kara tabakası dağların olduğu yerlerde kalın, denizlerde dir. 6. Kara tabakasının üzerinde şehirler, dağlar, ovalar ve... bulunur. 7. Dünyamızın... karalar kaplar kara tabakasının üzerinde yaşarlar. 9. Kara tabakasının şekli insanların, rüzgarın ve...etkisiyle değişir. 10. Denizlerin ortasında bulunan da kara tabakasındadır.

  13 Aşağıdaki haritada gösterilen kıtaların ve okyanusların adlarını uygun yerlere yazınız. Soru 1 º : Dünya nın şekli nasıldır? Cevap : Dünya mız küreye benzer. Alttan ve üstten basık,yanlardan şişkindir. Dünya mızın bu özel şekline geoit denir. Soru 2 º : Dünya mızın şeklinin yuvarlak olduğunun kanıtlarını yazınız. Cevap : * Uzaydan çekilen fotoğraflar, * Dünya nın Ay üzerine düşen gölgesi, * Uzaktan gelen geminin önce dumanı, sonra bacası, sonra tamamı görülür. * Sürekli aynı yöne giden bir uçağın başlangıç noktasına dönmesi * Ufukta gökyüzü ve yerin birleşiyormuş gibi görünmesi * Güneş doğarken yada batarken yavaş yavaş doğar ve batar. Soru 3 º : Eski zamanlarda yaşamış insanlar,dünya nın şekli hakkında neler düşünmüşler? Cevap : Eski zamanlarda insanlar Dünya nın yuvarlak olduğunu bilmiyorlardı. İnsanlar Dünya yı düz bir tepsi gibi ya da öküzün boynuzları üzerinde duran bir nesne olarak biliyorlardı yıl önce yaşayan eski Mısırlılar Dünya yı uzunca bir kutu,gökyüzünü de o kutunun kapağı olarak biliyorlardı. Eski Hintliler,Dünya nın dört filin sırtında duran büyük bir daire biçiminde olduğuna inanıyorlardı. Soru 4 º : Dünya nın şeklinin yuvarlak olduğunu ilk defa ileri süren bilim insanı kimdir? Cevap : Pisagor,MÖ 590 lı yıllarda Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve Dünya nın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk bilim insanıydı. Ancak Pisagor un bu dediğine bilimle uğraşan kişilerin dışında inanan olmamıştı. Soru 5 º : Dünya nın şeklinin yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim insanı kimdir? Cevap : Pisagor dan İki Yüzyıl Sonra Aristo gözlemleri sonunda Dünya nın yuvarlak olduğunu kanıtladı. Soru 6 º : Biruni nin,dünya ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veriniz. Cevap : Biruni, yılları arasında Dünyanın küre şeklinde olduğunu yer çekiminin varlığını ortaya koydu. Dünya nın çapını hesaplamak için çalışmalar yapmıştır.

  14 Soru 7 º : Kristof Kolomb un çalışmaları hakkında bilgi veriniz. Cevap : Dünya nın yuvarlak olduğunu savunan bir denizcidir. Dünya nın yuvarlak olduğunu ispatlamak için Dünya turuna çıkmış. Amerika kıtasına ulaşmış ama orasını Hindistan sanmıştır. Soru 8 º : Macellan kimdir? Cevap : Portekizli bir gemici olan Macellan hep batıya giderek Dünya nın çevresini dolaşabileceğine inanıyordu. İspanya dan başlayarak hep aynı yöne giderek tekrar başladığı yere gelmiş ve Dünya nın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır. Soru 9 º : Galileo Galilei kimdir? Cevap : İcat ettiği teleskopla gök cisimlerini incelemiş, Dünya'nın yuvarlak olduğunu keşfetti. Soru 10 º : İdrisi kimdir? Cevap : Dünya`nın küre şeklinde olduğunu düşünüyordu. İdrisi nin çizdiği dünya haritası, o güne kadar bilinen en iyi dünya haritasıdır. Bu harita Avrupalı kaşifler tarafından da kullanılmıştır. Amerika`nın keşfi sırasında Kolomb tarafından kullandığı düşünülmektedir. Soru 11 º : Kara katmanının (yer kabuğunu) özelliklerini yazınız. Cevap : * Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar. * En ince katmandır. * Kalınlığı her yerde aynı değildir. * Dünya nın tüm yüzeyini kaplar. * Dünya nın dörtte biri karalarla kaplıdır. * Dünya modeli üzerinde karalar yeşil,sarı ve kahverengi ile gösterilir. Soru 12 º : Hava katmanının ( atmosfer ) özelliklerini yazınız. Cevap : * Dünya nın etrafını saran gaz katmanına atmosfer denir. * Dünya nın en dış katmanıdır. * Kar, yağmur, rüzgâr gibi hava olayları bu katmanda gerçekleşir. * Uzaydan bakıldığında Dünya'mızın atmosferi ince bir sis gibi görünür. * Toprakta ve suda da hava vardır. * Canlılar yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli oksijeni hava katmanından sağlar. * Hava katmanında bulunan ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları engeller Soru 13 º : Su Katmanının özelliklerini yazınız. Cevap : * Okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları su katmanını oluşturur. * Dünya modeli üzerinde sular mavi renkle gösterilir. * Dünya mızın yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplıdır. * Okyanuslar ve denizler tuzlu su,göller ve akarsular tatlı su kaynaklarıdır. * Su katmanı, birçok hayvan ve bitkinin yuvasıdır. Soru 14 º : Mantonun özelliklerini yazınız. Cevap : * Yer kabuğunun altında bulunan katmandır. * Bu katmandaki maddeler,sıcaklık nedeniyle akışkan ve hareketlidir. Soru 15 º : Çekirdeğin özelliklerini yazınız. Cevap : * Dünya nın en içte bulunan katmanıdır. * Dünya nın en kalın katmanıdır. * Dünya nın en sıcak katmanıdır.

  15 Soru 16 º : Kıta ne demektir? Adlarını yazınız. Cevap : Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına kıta denir. Bunlar : 1 Asya 2 Kuzey ve Güney Amerika 3 Afrika 4 Antarktika 5 Avrupa 6 Avusturalya (Okyanusya) Soru 17 º : Okyanus ne demektir? Adlarını yazınız. Cevap : Dünya üzerindeki büyük su kütlelerine okyanus denir. Bunlar : 1 Büyük okyanus 2 Atlas okyanusu 3 Hint okyanusu Soru 18 º : Yurdumuz hangi kıtalar üzerinde bulunur? Cevap : Yurdumuz Avrupa ve Asya kıtalar üzerinde bulunmaktadır. Soru 19 º : Trakya neresidir? Cevap : Yurdumuz Avrupa kıtasında yer alan topraklarına Trakya denir. Soru 20 º : Anadolu neresidir? Cevap : Yurdumuz Asya kıtasında yer alan topraklarına Anadolu denir. Soru 21 º : Hava bir yer kaplar mı? Bir deneyle açıklayınız. Cevap : Hava bir maddedir. Bütün maddeler gibi hava da bir yer kaplar. Deney : * Boş bir bardağın dibine peçeteyi koyalım.

  16 * Bardağı ters çevirelim ve su dolu bir kaba daldıralım. Peçete ıslanmaz. Çünkü bardağın içinde hava olduğu için su giremez. * Aynı işlemi bardağı hafifçe yana eğerek yapalım. Bardaktan kabarcıklar (hava) çıkar. Su bardağa dolmaya başlar. Peçete ıslanır. Soru 22 º : Dünya'mızı haşlanmış bir yumurtaya benzetecek olursak yumurtanın kısımları Dünya nın hangi katmanına karşılık gelir? Cevap : Yumurtanın kabuğu,yer kabuğuna ; yumurtanın beyazı,mantoya ; yumurtanın sarısı çekirdeğe karşılık gelir.

  17 3-D SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ 2.ÜNİTE : DUYU ORGANLARIMIZ TESTLERİ 1-Duyu organlarımız kaç tanedir? A) 3 B) 5 C) 4 2- Emir'in derste dikkati dağılmış, pencereden dışarıya bakıp oynayan çocukları seyretmiştir.emir hangi duyu organını kullanmıştır? A) Kulak B) Deri C) Göz 3-Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.annem hangi duyu organını kullanmıştır? A) Burun B) Kulak C) Göz 12-) Aşağıdakilerden hangisi beş duyu organımızdan biri değildir? A) Kulak B) Deri C) Tırnak 13-) Aşağıdakilerden hangisi dilimizin sağlığı için dikkat etmemiz için gereken durumlara örnektir? A) Ağız ve diş temizliğine önem vermeli, dişlerimizi her gün düzenli olarak fırçalamalıyız. B) İçeriğini bilmediğimiz maddelerin ne olduklarını tadarak anlamalıyız. C) Daha sağlıklı ağız ve diş sağlığı için sigara kullanmalıyız. 4-Leyla '' Anne mis gibi kokmuş,börek mi yaptın? '' dedi.leyla hangi duyu organını kullanmıştır? A) Burun B) Kulak C) Göz 5-Süngere dokunduğumuzda onun yumuşak olduğunu hangi duyu organımızla anlarız? A) Dil B) Deri C) Göz 6-Duyu organı ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Dokunma- Deri B) Tatma- Dil C) Koklama- Kulak 7-Göz sağlığımız için hangisini yapmamalıyız? A) Televizyonu uzun süre ve yakından izlemeliyiz. B) Başkalarına ait havlu ve gözlükleri kullanmamalıyız. C) Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız. 8-Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? A) Ağız temizliğine önem vermeliyiz. B) Çok sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçınmalıyız. C) Çok soğuk yiyecekler yemeliyiz. 9-Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız? A) Burun kıllarını koparmamalıyız. B) Ne olduğunu bilmediğimiz ya da kokusu keskin olan maddeleri koklamalıyız. C) Sigara içmeliyiz. 10-Kulak sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? A) Kulaklarımızı soğuktan korumalıyız. B) Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız. C) Kulaklarımızı sert cisimlerle karıştırmalıyız. 11-) Refik: Dolaptaki yemeğin bozulduğunu burnum sayesinde anladım. Refik, dolaptaki yemeğin bozulduğunu hangi özelliğinden anlamıştır? A) Şeklinden B) Renginden C) Kokusundan 14-) Aşağıdakilerden hangisi derimizin görevleri arasında yer almaz? A) Mikropların vücudumuza girmesine engel olur. B) Vücudumuzu dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korur. C) Besinlerin sindirilmesinde, yutulmasında görev alır. 15-) Aşağıdaki durumların hangisinde tatma duyumuza ihtiyacımız vardır? A) Gülün koklamasında B) Yemeğin yenmesinde C) Kitap okunmasında I. Çok yakından televizyon izlemek II. Cep telefonu ve tablet gibi aletleri uzun süre kullanmak III. Başkalarına ait gözlüğü kullanmak 16-Yukarıda sıralanan ifadeler aşağıdaki duyu organlarımızın hangisinin sağlığını olumsuz etkiler? A) Göz B) Kulak C) Dil 17-) Aşağıdakilerden hangisine uzun süre bakarsak göz sağlığımızı tehlikeye atmış oluruz? A) Doğaya B) Güneş e C) Ay a 18-) Burnumuzu temiz tutmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A) Burnumuzu kulak çubuğuyla temizlemeliyiz B) Burnumuzu suyla temizlemeliyiz. C) Burnumuzu parmağımızla temizlemeliyiz. 19-) Aşağıdakilerden hangisi ağız ve diş sağlığımızı olumlu yönde etkiler? A) Dişlerimizi fırçalamak B) Bilmediğimiz maddelerin tadına bakmak C) Çok sıcak ya da soğuk yiyecekler tüketmek 20-) Okuma ya da yazma yaparken göz sağlığımızın korunması için gözümüzle kitap ya da defter arasındaki ne kadar olmalıdır? A) cm B) 5 10 cm C) cm

  18 Gürültülü ortamlarda bulunmamalıyız. Kulağımıza su kaçtığında temizlemeliyiz. Sivri cisimlerle kulağımızı karıştırmamalıyız. 21-)Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kulak sağlımız için önemlidir? A) 1 B) 2 C) 3 22-) Barış Öğretmen, öğrencilerine duyu organlarından 3 tanesini sayın demiş. Öğrencilerin verdiği cevaplara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)kulak B)kalp C)deri 23) Duyu organlarımızın çoğu vücudumuzun..bölümünde bulunur. tümcesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) gövde B) kol C) baş 24) Bahçeden bir çiçek koparırken eline diken batan Erol un canı yandı. tümcesi hangi duyu organı ile ilgilidir? A) göz B) burun C) deri 25)Eve gelen Rahime Hanım : Eyvah ocağı açık unutmuşum. dedi.ocağın açık olduğunu, Rahime Hanım hangi duyu organı sayesinde anlamıştır? A) burun B) kulak C) göz 26) Sabah okula geldiğinde en iyi arkadaşının sesinin kısıldığını gören Şerif,hangi duyu organı sayesinde bunu anlamıştır? A) göz B) kulak C) dil Görkem: Duyu organlarımız 3 tanedir. Kadir: Duyu organlarımız 4 tanedir. Aydın: Duyu organlarımız 5 tanedir. 27-Yukarıdaki açıklamalara göre hangi öğrencinin verdiği bilgi doğrudur? A)Görkem B) Kadir C)Aydın 28) Suna Yok böyle bir tatlı yaa! dedi. Suna hangi duyu organını kullanarak bu cümleyi söylemiş olabilir? A)deri B)dil C)burun 29-) Duyu organlarımız sayesinde çevremizdeki nesnelerin; I Renk II Ses III Koku gibi özelliklerinden hangilerini algılayabiliriz? A) I ve II B) II ve III C) I II ve III 30-) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir? A) Göz B) Kalp C) Deri 1 Kulak a Cisimlerin yumuşaklığını 2 Göz b Cisimlerin çıkardığı sesler 3 Deri c Cisimlerin renkleri 31-)Duyu organlarımız ile cisimlerin bu organlarla algılayabildiğimiz özellikleri eşleştirilecektir. Buna göre hangi eşleştirme doğru olur? A) 1 b 2 a 3 c B) 1 c 2 b 3 a C) 1 b 2 c 3 a 1 Varlıkların kokusunu algılar 2 Çevremizdeki sesleri algılamamızı sağlar. 3 Nefes almamızı sağlar. 32)Numaralandırılmış ifadelerden hangisi diğerlerinden farklı bir duyu organımızın görevidir? A) 1 B) 2 C) 3 33-) Aşağıdakilerden hangisini dilimizle algılamayız? A) Portakalın turuncu olduğunu B) Turşunun ekşi olduğunu C) Baklavanın tatlı olduğunu Çevremizdeki varlıkların; I Biçimini II Uzaklığını III Sıcaklığını gözlerimiz sayesinde algılarız. 34-)Gözlerin görmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi çıkarılırsa doğru bir ifade olur? A) I B) II C) III 35-) İşitme engeli kişiler, iletişim kurabilmek için hangi duyularından yararlanabilirler? A) Deri (El) Göz B) Burun Dil C) Göz Burun 36-) Göz sağlığımız için aşağıdakilerden hangisini yapmak daha doğru olur? A) Televizyonu yakından izlemek B) Güneşli havalarda, güneş gözlüğü kullanmak C) Az ışıkta kitap okumak 37-) Duyu organlarımızın sağlığını korumak için öncelikle ve dikkat etmeliyiz. Bu cümlede noktalı yerler aşağıdakilerle tamamlandığında hangisi dışarıda kalır? A) beslenmemize B) temizliğimize C) oyunlarımıza I Sert cisimlerle, ucu sivri eşyalarla karıştırmamalıyız. II Soğuk havalarda dışarı çıkarken korumalıyız. III Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız. 38)Yukarıda verilenler hangi duyu organımızın sağlığını korumakla ilgilidir? A) Burun B) Kulak C) Dil

  19 39-) Aşağıdakilerden hangisi görme duyumuzu güçlendirmek için sıkça tüketmemiz gereken yiyeceklerdendir? A) Havuç B) Çikolata C) Kızarmış patates 40-) Öğretmen: En büyük duyu organımız hangisidir? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıştır? A) Behçet: Burnumuz B) Kadir: Derimiz C) Yeliz: Dilimiz 41-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? A) Kulağımızı, kalemimizin arkasıyla kaşımak B) Bir şeyi iyi görebilmek için arkadaşımızın gözlüğünü kullanmak C) Yiyecekleri çok sıcak tüketmemek 42-) Selim kitap okurken göz sağlığını korumak için hangisine dikkat etmelidir? A) Gözü ile kitap arasında uygun bir uzaklık olmasına B) Kitabını az ışık olan bir yerde okumaya C) Kitabını gözüne mümkün olduğu kadar çok yaklaştırmaya 43) Çevremizde olup bitenleri, varlıkları algılama yeteneğimize ne denir? A)duyu B) ses C) hissetmek 44)Duyu organlarımız kaç tanedir? A)3 B) 5 C) 7 45)Aşağıdakilerden hangisi duyu organımızdır? A)mide B) kalp C) göz 46)Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir? A)burun B) böbrek C) dil 47) Kapının arkasından kedi miyavlaması duyuldu. Cümlesinde hangi duyu organı kullanılmıştır? A)Dil B) Göz C) Kulak 48)Çevremizdeki kokuları almamızı sağlayan duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir? A)Burun B) Göz C) Deri 49) Kulak ve Göz duyu organlarının birlikte kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir? A)Annem eve gelmemi söyledi B)Çocuk sesin geldiği yöne uzun uzun baktı. C)Çocuk çiçek kokluyor. 50)Bilgisayarda oyun oynayan bir çocuk hangi duyusunu kullanmıyordur? A)Görme B) Duyma C) Koklama 51)Görevini yapabilmesi için ışığa ihtiyacı olan duyu organımız hangisidir? A)burun B) göz C) kulak 52) Vücudumuzun her tarafını kaplayan, en büyük duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir? A)deri B) dil C) kulak 53)Göz sağlımız için ihtiyacımız olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir? A)D vitamini B)A vitamini C) C vitamini 54)Sınıfın gürültülü olduğunu aşağıdaki duyu organlarından hangisi ile algılarız? A)göz B) dil C) kulak 55)Duyu organlarını yöneten organımız aşağıdakilerden hangisidir? A)Kalp B) beyin C) mide Görme- koklama- işitme 56)Görevi yanlış verilen duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir? A)göz B) dil C) burun 57) Havanın sıcak ya da soğuk olduğunu aşağıdaki duyu organlarından hangisi ile algılarız? A)burun B) deri C) kulak 58)Kitap okurken gözümüz ile kitap arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A)20 25 cm B)25 30 cm C) cm 59)Dokunma duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir? A)dil B) deri C) burun 60) Aşağıdakilerden hangisinde duyu organı ile görevi eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır? A)dil - tatma B) kulak işitme C) deri - koklama 61-Etrafımızda ses çıkaran varlıkları aşağıdaki duyu organlarından hangisi ile algılarız? A)deri B) kulak C) burun 62-Bir meyvenin tadını aşağıdaki duyu organlarından hangisi ile algılarız? A)dil B) göz C) burun 63) Koklama duyu organımız hangisidir? A)göz B) burun C) deri 64)Duyu organları ile ilgili görsel hazırlayan öğrencinin görselinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A)kalp B) deri C) göz

  20 65) İşitme engelli birinin hangi duyu organı zarar görmüştür? A) dil B) deri C) kulak 66) Kirpik hangi duyu organımızda bulunur? A)göz B) dil C) burun 67)İçindeki kıllar ile bizi mikroplardan koruyan kıkırdaklı duyu organımız aşağıdakilerden hangisi? A)deri B) dil C) burun 68)Çok gürültülü bir ortamda kulak sağlığımız için ne yapmalıyız. A)Ağzımızı açmalıyız B) Gözümüzü açmalıyız C) Elimizi açmalıyız 69). "Burnunuz tıkalı olduğu zaman yediklerinizin tadını alamazsınız."bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yediğiniz besinin tadı yoktur. B) Dil bazı besinlerin tadını alamaz. C) Koku alma ile tat alma duyuları birlikte çalışır. 70). Duyu organlarınızın sağlığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Deri sağlığını korumak için banyo yapılmalıdır. B) Göz sağlığını korumak için televizyon yakından seyredilmelidir. C) Yüksek sesle müzik dinlenmelidir. 71). Nefes alıp vermede ve koklamada kullandığımız duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir? A)kulak B) deri C)burun 72). Aşağıdakilerden hangisi dilin görevlerinden değildir? A) Yemekleri yutmaya yardım eder. B) Yemeklerin tadını almanızı sağlar. C) Yemeklerin tadını değiştirir. Göz ile ilgili olarak;. Çevremizdeki varlıkların şeklini, biçimini, rengini algılamanızı sağlar.. İnsanlar farklı göz renklerine sahip olabilirler.. Başkalarına ait gözlükleri kullanabiliriz. 76) İfadelerden hangileri doğrudur? A) ve B) ve C) ve. Çok acılı yiyecekler yemek.. Ağız temizliğine dikkat etmek.. Çok sıcak ve soğuk yiyecekler tüketmek. 77)Yukarıdaki ifadelerden hangileri dil sağlığını olumsuz etkiler? A) ve B) ve C) ve 78)Deri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? A) Derimizi yaralanma, kesilme, yanma ve ezilmelerden korumalıyız. B) Derimizin temizliğine dikkat etmeliyiz. C) Yazın uzun süre Güneş altında güneşlenmeliyiz.. Çok sıcak yemek yemek dilinize zarar verir.. Yüksek sesle müzik dinlemek kulağınıza zarar verir.. Uzun süre güneşlenmek derinize zarar verir. 79)Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A),, B), C), 80)Aşağıdakilerden hangisini yapmak kulak sağlığına zarar verir? A) Sert ve sivri cisimle kulak temizlemek. B) Soğuk havalarda bere takmak. C) Aşırı gürültülü ortamlardan uzak durmak. 73). Aşağıdakilerden hangisi burun sağlığını korumaya yönelik bir davranıştır? A) Burnunuzun temiz tutulması. B) Burun kanamalarında başın öne eğilmesi. C) Burun kıllarının koparılması. 74). Aşağıdaki duyu organı ve görevi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Dil - tatma B) Burun - dinleme C) Deri - duyma Berkay ödevini yaptı. Çantasını hazırladı. Yumuşacık, mis kokulu yastığına başını koyar koymaz uyudu. 75)Yukarıdaki ifadede hangi duyu organından bahsedilmemiştir? A) Burun B) Kulak C) Deri

  21

  22

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap