Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünyamızın gözlemlenebilir katmanları kaç tanedir

  1 ziyaretçi

  dünyamızın gözlemlenebilir katmanları kaç tanedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dünyanın Katmanları Nedir? İsimleri Nelerdir?

  Dünyanın Katmanları Nedir? İsimleri Nelerdir?

  Dünya 5 ayrı katmandan oluşur. Her bir katman farklı kalınlıklara ve özelliklere sahiptir. Gaz katmanı, su katmanı, yer kabuğu ile çekirdek gibi değişik katmanları bulunur. Bu doğrultuda her bir katmanın görevi bulunmaktadır ve kademeli olarak öne çıkar.

   Dünyanın Katmanları Nedir

   Dünya birbirinden ayrı 5 katmandan oluşmaktadır. Diğer gezegenlere göre benzersiz bir özelliğe sahip olan dünya, üzerinde canlı varlık taşıyan ve bilinen tek gezegendir. Bol miktarda suya sahip olan dünyanın, aynı zamanda atmosfer, buzullar ve okyanusları bulunmaktadır. Fakat dünyada yaşam olabilmesi için mutlaka katmanların etkin bir kombinasyon şeklinde görevlerini yerine getirmesi gerekir. Bu doğrultuda dünya ikiye ayrılırsa içerisinden 5 ayrı katman çıkar.

   - Hava katmanı (atmosfer)

   - Su katmanı (hidrosfer)

   - Taş katmanı (Litosfer)

   - Magma katmanı (pirosfer)

   - Çekirdek katmanı (barisfer)

   Taş küre, hava küre ile beraber su küre görülebilen katmanlar arasında yer almaktadır. Diğerleri ise dünyanın görünmeyen katmanları içerisinde bulunuyor. Bu doğrultuda her bir katmanın kendi görevi bulunmakta ve kombine şeklinde çalışmaktadır.

   Dünya Katmanlarının İsimleri Nelerdir?

   Dünya katmanları belli bir isimle bilinir ve her isim üzerinden senkronize şekilde görevleri bulunur.

   Hava Küre (atmosfer): Dünyayı saran hava katmanıdır ve yaşam için gerekli olan gazları bulundurur. Kendi içerisinde 5 ayrı katmandan oluşmaktadır. Katmanlar arasında troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer ve ekzosfer yer almaktadır.

   Taş Küre (Litosfer): Dünyanın en sert ve en dış katmanıdır. Yer kabuğunu oluşturan tabaka olarak bilinir. Kara canlıları burada yaşar.

   Ateş Küre (pirosfer): Yer kabuğu ile çekirdek arasında bulunan bölümdür. Özellikle magmanın bulunduğu katman da yer alır. Katı kayadan yapılmış olup oldukça sıcaktır.

   Çekirdek Ağır Küre (barisfer): Bu benim dünyanın en sıcak katmanı olarak bilinir. Metalik meteoritlerden oluştuğu tahmin ediliyor. Özellikle dış çekirdek sıvı iken iç çekirdek ise katıdır.

   Su Küre (hidrosfer): Dünyanın ¾ su ile kaplıdır. Sıvı, katı ve gaz halinde bulunan tüm dünya ortamlarındaki yapıya hidrosfer denir. Özellikle dünya çapında bakıldığında yeryüzünde en çok bulunan madde olarak bilinir.

   Bütün bu katmanlar dünyanın hem dış etkenlerden korunması hem de canlı yaşamın hayatını devam ettirebilmesi için büyük öneme sahiptir. Farklı uzunluklarda ve özelliklerde bulunan bu katmanlar, yaşamın temel taşlarını oluşturur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  dünyamızın gözlemlenebilir katmanları kaç tanedir

  241 soru

  356 cevap

  36 yorum

  1.9k kullanıcı

  Yazı kaynağı : ilk-okul.com

  Dünyamızın Gözlemlenebilir Katmanları Nelerdir? konulu ders ve çalışma notu, konu özeti

  Dünyamızın Gözlemlenebilir Katmanları Nelerdir?

  Dünyamızın Gözlemlenebilir Katmanları Nelerdir?


  Dünyamızın oluşumunda ağır maddeler, dünyanın merkezinde toplanmış; daha hafif maddeler ise dışa doğru katmanlar oluşturmuştur. Bu katmanlar dıştan içe doğru:

  1. Hava küre (atmosfer)
  2. Taş küre ( yer kabuğu )
  3. Su küre

  4. Ateş küre ( mağma )
  5. Ağır küre ( çekirdek )

  Not: Hava küre, su küre, taş küre dünyanın gözlemlenebilir katmanlarıdır.


   HAVA KÜRE ( Atmosfer)
   

  ·         Dünyamızın etrafını saran ve onunla birlikte hareket eden gaz karmanına denir.
  ·         Hava kürenin içerisinde farklı yoğunlıklarda gazlar bulunur.bu gazların yoğunluğu en fazla olanı yere en yakın buluna gazdır.
  % 78 oranında----------------azot
  % 21 oranında---------------oksijen
  % 1 oranında------------------su buharı, argon, karbondioksit ve diğer gazlar.

  ·         Hava küre yaklaşık 1000km kalınlığında değişik özellikler gösteren bölgelerden oluşur.
  ·         Bu bölgeler aşağıdan yukarıya doğru sıralanışı şu şekildedir:

  ((troposfer---stratosfer---ozonosfer---iyonosfer---eksosfer))

  Troposfer

  ·         Canlıların yaşaması için en elverişli katmandır.
  ·         Yerden yüksekliği 16km bulur. Atmosferdeki havanın 3/4 ü bu katmandadır.
  ·         Meteorolojik olaylar burada gerçekleşir.

  Stratosfer
   

  ·         Troposferden sonra bu jatman yer alır.

  Ozonosfer
   

  ·         Bu katmanda güneşten gelen zararlı ışınları koruyan ozon tabakası vardır.
  ·         Bu tabakaya insanlar son zamanlarda çok zarar vermişlerdir. Kullanılan sprey ve parfüm türü şeyler tabakayı iceltmiştir.

  İyonosfer
   

  ·         Radyo, telvizyon, cep telefonlarının çalışması bu katman sayesinde oluşur.

  Eksosfer
   

  ·         En son katmandır bu katmandan sonra uzuy boşluğu yer alır.
    
  TAŞ KÜRE 

   

  ·         Ateş küreyi saran katman taş küredir.
  ·         Dağların denizlerin üzerinde bulunduğu, insaların hayvanların ve bitkilerin yaşamını devam ettirdiği küredir.
  ·         Kalınlığı 6-40 km arasındadır. Bu kalınlık her yerdeaynı değildir.
  ·         Deniz diplerinde ince, karalarda özellikle dağlık arazilerde daha kalındırlar.
  ·         Yer kabuğunu inceleyen bilim dalı jeoloji, yer kabuğunu inceleyen bilim adamına da jeolog denir.

  SU KÜRE
   

  ·         Katmanlardan biri olan su küre yeryüzünün yaklaşık 3/4 ünü kaplar. Denizler göller akarsular ve yer altı kaynakalrından oluşur.
  ·         Çok büyük denizlere ya da denizlerin birleşmesi ile oluşan büyük su kütlelerine okyanus denir.
  ·         Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde su katı halde bulunur. Yani buz şeklindedir.

  dersimiz.com

  dünya katmanlar hava küre taş küre dünyanın katmanları nelerdir? ders notu konu özeti çalışma notları özetler ders anlatım eğitim öğretim kaynakları Dünyamızın gözlemlenebilir katmanları nelerdir?

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  Dünyanın katmanları nelerdir? Yerin ve Dünyanın katmanları ile özellikleri

  Dünyanın katmanları nelerdir? Yerin ve Dünyanın katmanları ile özellikleri

  Katmanlar sahip oldukları özelliklere göre gözlemlenebilen katmanlar ve gözlenemeyen katmanlar olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi, dünyamızın gözlenebilir katmanlarını yakından tanıyalım.

  Üzerinde yaşadığımız, ayaklarımız değdirdiğimiz litosfer (yer kabuğu), nefes alıp verirken hissettiğimiz atmosfer ve göl, deniz ve okyanuslardan oluşan hidrosfer gözlemlenebilir katmanlarmış.

  Dünyanın Gözlemlenebilen Katmanları

  Atmosfer: Hava küre ve gaz katmanı olarak da adlandırılan atmosfer, birçok farklı gazın karışımından oluşuyormuş. Yaşadığımız yer kabuğunu sarıp sarmalayan atmosfer, Güneş’in zararlı ışınlarını engeller, canlıların yaşaması için gereken gazları içerirmiş. Yerçekiminin bittiği yerde atmosfer biter uzay başlarmış.

  EK BİLGİ: Atmosfer de kendi içerisinde beş farklı katmana ayrılırmış. Bunlar; troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve ekzosfer.

  Hidrosfer: Su küre ya da su katmanı adı verilen hidrosfer, taş küreyle iç içe geçmiş bir şekildeymiş. Düşünürsek, bunun ne demek olduğu çok net aslında. Çukur alanlara dolmuş sular, denizler, göller ve okyanuslar yer kabuğuyla gerçekten iç içe. Bütün canlılar için yaşam kaynağı olan su, toplam su kürenin % 1’ymiş.

  ETKİNLİK ÖNERİSİ: Evinin yakınlarında bir deniz kenarı ya da su birikintisi varsa gözlemleyip resmini çizebilirsin.

  Litosfer: Taş küre ya da yerkabuğu olarak anılan litosfer; insanlar, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı katmanmış. Üst kısmı toprak ve taşlarla kaplı olan yer kabuğunda yükseltiler, eğriler, çukurlar yer alıyormuş. Zaten bunu açık bir alana gidersen ya da dağlarla çevrili bir ormana gidersen sen de gözleyebilirsin.

  Dünyanın Gözlenemeyen Katmanları

  Gözlenebilir katmanlar olduğuna göre bir dünyanın gözlenemeyen katmanları vardır diye bir düşünce gelmiş olabilir aklına. Doğru! Dünya toplamda beş katmandan oluşuyormuş. Gözlenemeyen katmanları ateş küre ve ağır küre olarak adlandırılmış. Bu katmanlarda canlı yaşayamazmış çünkü çok sıcaklarmış.

  Pirosfer: Magma tabakası ve ateş küre olarak da bilinen bu tabaka, yer kabuğunun altında yer alıyormuş. Erimiş metaller, sıkışmış gazlar ve buhar varmış burada. Sert bir yapısı olmayan bu tabakadaki maddeler akışkan bir haldeymiş. Bu tabaka bazen sinirlenir ve kendini yer kabuğundan dışarı atarmış. Buna en güzel örnek yanardağ patlamalarıymış. Magmadan yeryüzüne çıkan maddeye de laf denirmiş.

  Barisfer: Son tabakamız ağır küre ya da çekirdek olarak da bilinirmiş. Dünyanın en iç kısmında yer alan bu tabaka en sıcak ve en büyük kütleye sahip tabakaymış. Bu tabakayla ilgili bilgiler halen çok azmış.

  ETKİNLİK ÖNERİSİ: Dünyanın tüm katmanlarını öğrendiğine göre birkaç farklı renkte oyun hamurunu al. Önce bir renkten küçük bir küre yap. Üzerini başka bir renkle kapla, şekli yine küre olsun. Bu işlemi beş katman olacak şekilde tekrar et. Şimdi bir bıçak yardımıyla küreyi ikiye böl ve katmanları incele.

  Son olarak aklında iyice kalması için dünyamızın katmanlarını içten dışa doğru sıralayarak yazalım.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap