Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünya denizde yüzen bir tepsiye benziyor hangi uygarlık söylemiştir

  1 ziyaretçi

  dünya denizde yüzen bir tepsiye benziyor hangi uygarlık söylemiştir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dünyanın Şekli Nasıldır? Dünyanın Şekli ve Hareketleri ile Geçmişte Öne Sürülen Görüşler

  Dünyanın Şekli Nasıldır? Dünyanın Şekli ve Hareketleri ile Geçmişte Öne Sürülen Görüşler

  Dünyanın şekli geçmişten beri merakla takip edilen bir konu olmuştur. Günümüze kadar Dünya ile ilgili pek çok teori üretilmiştir. Bu teoriler de genellikle Dünyanın şekli ile alakalı olmuştur. Dünyanın şekli ve bu şeklin getirmiş olduğu sonuçlar Dünyanın şekli ile alakalı en önemli konulardan birisidir. Peki bu denli önemli olan Dünyanın Şekli ile alakalı geçmişte hangi görüşler öne sürülmüştür? Dünyanın Şekli Nedir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

  Dünyanın Şekli Nasıldır?

  Dünyanın şekli halk arasında hep küre ya da yuvarlak olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın şekli elbette küreye benzemektedir ancak bu şekle tam olarak küre denilemez. Dünyanın şekli ekvatordan şişik kutuplardan basıktır. Bu şeklin ismi ise Geoit'tir. Dünyanın şeklinin böyle olmasının sebebi Dünyanın ekseni etrafında dönmesindendir. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü ise ekvatorda merkez kaç kuvveti uygulanmıştır ve ekvator şişik hale gelmiştir. Bu sebeple de ekvatorun çapı kutupların çapından çok daha uzundur.

  Dünyanın Şekli ve Hareketleri

  Dünyanın şekli Geoittir. Geoit şeklinde ekvator kısmı şişikken kutup kısımları basıktır. Bu da dünyanın hareketlerindeki bazı şeylere etki eder. Dünyanın Geoit şeklinde olmasının hareketlerine olan etkileri şunlardır:

  Dünyanın Şekli ve Sonuçları

  Dünyanın Geoit şeklinin bazı sonuçları bulunmaktadır. Dünyanın bu şekilde olmasının sonucunda aşağıda verilenler gerçekleşir:

  Dünyanın Şekli ile İlgili Geçmişte Öne Sürülen Görüşler

  Dünyanın Geoit şekline sahip olduğu hemen kabul edilmiş değildir. Geçmiş yıllarda dünyanın şekli ile alakalı çok fazla teori ortaya atılmıştır. Hatta bu konu ile ilgili çok ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Dünyanın şeklini tepsi gibi düşünen çok fazla insan bulunmaktaydı. Bu insanlar denizde fazla ileriye gidemezlerdi. Eğer çok ileriye giderlerse kenarından bir boşluğa düşeceklerini hayal ederlerdir. Dünyanın şeklini tepsi olarak kabul eden çok insan olsa da çoğu bu tepsinin bazı hayvanların sırtında taşındığını söylerlerdir. Bu hayvanlar; Dört filin sırtı, kaplumbağanın sırtı, öküzün boynuzları gibi hayvanlardı. Dünyanın küp şeklinde olduğunu düşünen kişiler bile vardı. Dünyanın şekli ile ilgili düşüncelerden bazıları şunlardır:

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Eski uygarlıkların Dünyanın şekli ile ilgili görüşleri nedir, ilk insanlar dünyanın şeklini neye benzetirlerdi

  3. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'nın Şekli (Dünya'nın Şekli Nasıldır?) konu anlatımı

  3. Sınıf Fen Bilimleri Dünya'nın Şekli (Dünya'nın Şekli Nasıldır?) konu anlatımı

  Günümüzde astronominin gelişmesi ile birlikte dünyanın geoit şeklinde olduğunu kanıtlayan birçok yeni kanıt elde edilmiştir. Güneş sistemi içerisinde yer alan gezegenimizin küre şeklinde olması, birçok doğa olayının gerçekleşmesine etki eder.

   Dünya'nın Şekli

   1- Dünya'nın Şekli Nasıldır?

   Dünya'nın şeklini tanımlamak için küre, yuvarlak, geoit, küresel gibi birçok kelime kullanılır. Bilim adamlarının birçoğu dünyanın biçimini tanımlarken ''geoit'' kelimesini kullanır. Dünya'nın alt ve üst kısımları hem merkezkaç kuvveti hem de kütle-çekiminin etkisiyle basıktır. Orta kısmı ise kutup bölgelerine göre daha şişkindir. Geometrik bir şekil olan Geoit'in bilimsel adı ''Jeoit'tir.''

   2- Dünya'nın Küre Biçiminde Olduğunu Gösteren Kanıtlar

   1.A. Fotoğraflar: Teknolojinin bilimsel araştırmalarda kullanılması ile birlikte dünyanın küre biçiminde olduğunu gösteren birçok yeni kanıt bulundu. En büyük görsel kanıtlardan biri uydu fotoğraflarıdır. Uzaya gönderilen hava araçlarının düzenli aralıklarla çektiği fotoğraflar, dünyada bulunan araştırma merkezlerine gönderilmektedir. 2015 yılından sonra elde edilen 3D görüntüler de internette paylaşılmaya başladı.

   1.B. Dünya'nın Gölgesi: Teknolojik gelişmeler sadece Dünya'nın değil Ay'ın da fotoğraflarının çekilmesini sağladı. Gezegenimizin Ay'ın üstüne vuran gölgesi de küre biçimindedir. Bu da Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan görsel kanıtlardan biridir.

   1.C. Takım Yıldızları: Takım yıldızlarının bazı belli başlı yerlerde görünüp bazı bölgelerde görünmemesi de dünyanın geoit biçiminde olduğunu kanıtlar. Eğer Dünya düz olsaydı takım yıldızlarının aynı anda ve her yerde görünmesi gerekirdi.

   1.D. Çubuk Deneyi: Milattan Önce Erastosthenes tarafından gerçekleştirilen çubuk deneyi, dünyanın biçiminin yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk deneylerden biridir. Coğrafya biliminin öncüleri arasında yer alan Erastosthenes farklı bölgelere çubuklar dikmiş ve gölge hareketlerini izlemiştir. Aynı zaman diliminde çubukların etrafındaki gölgelerin uzunluklarının farklı olduğunu tespit etmiştir. Günümüzde bu deney daha kapsamlı bir şekilde tekrar yapılmıştır.

   Ek olarak saman yolunda yer alan diğer gezegenlerin de fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflar sadece dünyanın değil diğer gezegenlerin de küre biçiminde olduğunu kanıtlamıştır.

   3- Dünya'nın Geoit Olmasının Nedenleri

   Farklı yoğunluklara sahip birçok gaz tabakası dünyanın oluşum sürecine doğrudan etki etmiştir. Hem gazların etkisi hem de dünyanın dönüşü kutup bölgelerinin orta kısımlara oranla çukurlaşmasına neden olmuştur. Dünyanın geoit biçiminde olmasının bir diğer nedeni ise yer çekimi kuvvetidir.

   4- Dünyanın Geoit Olmasının Sonuçları:

   Dünyanın geoit olması, yeryüzü şekillerinin oluşumuna ve gezegenimizde görülen iklim çeşitlerine doğrudan etki eder. Örneğin ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık kademeli olarak düşer. Sıcaklığın kutuplarda düşmesi, bu bölgelerde canlı çeşitliğinin az olmasına neden olmuştur. Bu zamana kadar kutuplarda ölçülen en soğuk derece -93.2'dir. Gece - gündüz oluşumu dünyanın geoit şeklinde olmasının bir diğer sonucudur. Kuzey Yarım Kürede gece iken Güney Yarım Kürede gündüz yaşanır. 23 Eylül ve 21 Mart'ta ise gece gündüz eşitliği yaşanır. Buna ''Sonbahar Ekinoksu'' ve ''İlkbahar Ekinoksu'' adı verilir.

   Dünyanın küre biçiminde olması, aynı zaman diliminde farklı bölgelerde farklı mevsimlerin yaşanmasına neden olur. Bir yarım kürede kış mevsimi, diğer yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Ekvatorun çevresi 40.076 kilometre iken, kutupların çevresi 40.009 kilometredir. Bununla birlikte ekvatorun yarıçapı 6378 km., kutupların yarı çapı 6357 km. olarak hesaplanmıştır. İki bölgenin yarı çaplarının ve çevresinin arasındaki fark, Dünya'nın geoit olmasının bir sonucudur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler nelerdir?

  Dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler nelerdir?

  Dünya’nın şekliyle ilgili geçmişte öne sürülen görüşleri araştıralım.

  Eski dönemlerde dünyanın şekli ile ilgili bir çok görüş ortaya atılmıştır. Dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler nelerdir dersek şöyle sıralayalım:

  Eski Mısırlılar: Bizim görüşümüze göre Dünya düz ve dikdörtgen biçimindedir. Gökyüzü Dünya’nın dört köşesindeki dört sütun üzerinde durmaktadır. Dünya’nın sınırlarının ötesinde geniş, başı sonu olmayan, sürekli akan bir akarsu vardır.
  Babiller: Dünya’nın denizde yüzen düz bir tepsiye benzediğini düşünüyoruz. Yaşadığımız bölge olan Babil ise dağlar tarafından kuşatılmıştır.
  Mayalar: Bizler Dünya’yı gölde yüzen dev bir timsah olarak düşünüyoruz.

  Eski Hintliler: Bizim görüşümüze göre Dünya, dört filin sırtında taşınan yarım küre şeklindedir. Bu filler de sonsuz bir okyanusta yüzen dev bir deniz kaplumbağasının üzerinde durmaktadır.

  İlk Yunan Düşünürler: Dünyanın etrafını bir nehrin çevrelediği düz tepsi biçiminde bir kara parçası olduğunu düşünüyoruz.

  Thales (Tales) : Dünya’nın şekli yarım küreye benzer ve bu yarım küre suda yüzmektedir.

  Pythagoras (Pisagor): Gök cisimlerinin ve Dünya’nın şekli küreye  benzemektedir.

  Aristoteles (Aristo): Dünya’nın şekli küreye benzer.

  Biruni: Dünya’nın şekli küreye benzemektedir

  Galileo Galilei (Galileo Galile) : Dünya’nın şekli küreye benzer.

  Kepler: Dünya’nın şekli küreye benzemektedir.

  Yazı kaynağı : www.tumdersler.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap