Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara ne denir

  1 ziyaretçi

  dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara ne denir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Asteroit, Meteor ve Meteorit Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Mars’ta görev yapmaya devam eden Perseverance uzay aracı, daha önce mikroskobik canlılara ev sahipliği yapmış olabileceği düşünülen bir bölgede organik moleküller tespit etti.

  Yazı kaynağı : bilimgenc.tubitak.gov.tr

  Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara ne ad verilir?

  Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara ne ad verilir

  Meteor

  Meteor

  Meteor (gök taşı veya meteorit), bir gezegenin veya doğal uydunun yüzeyine ulaşmak için atmosferden geçiş yapan nispeten küçük ve katı bir enkaz kalıntısıdır. Bu kalıntı; kuyruklu yıldız, asteroit veya meteoroid kaynaklı olabilir. Bu cisimler atmosfere girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteor veya ateştopu denilen parlak bir iz oluştururlar (kayan yıldız olarak da adlandırılır). Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

  Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

  Gözlendiği sırada atmosfere ve Dünya'ya çarpmayı teğet geçen gök taşlarına meteor kayması[kaynak belirtilmeli] denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir.[1] 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.[2]

  Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı gök taşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir gök taşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir gök taşları hem metal hem de kaya materyali içerir. Modern sınıflandırmalar, gök taşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan gök taşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı gök taşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.[3][4]

  Galeri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Meteorlar ve G�k Ta�lar�

  Meteorlar ve G�k Ta�lar�

  Uzayda birden görünüp kaybolan, evrenin olu�umu esnas�nda veya kuyruklu y�ld�zlardan koparak uzaya saç�lan parçalardan olu�an, yap�lar�nda çe�itli maddelerin bulundu�u kayalara, gök cisimlerine meteordenir. Meteorlar atmosfere h�zla girdiklerinde atmosferdeki hava moleküllerine sürtünmenin etkisiyle �s�n�r ve kor haline gelerek ince bir ���k çizgisi b�rak�r. Atmosferden ç�kan meteorlar so�ur ve kaybolur. Atmosfere çok say�da meteorun girmesi sonucu meteor ya�muru olu�ur. Halk aras�nda y�ld�z kaymas� olarak bilinen olay gerçekte atmosferde �s�narak kor hale gelen meteorlar�n görülmesidir.

  Baz� meteorlar�n tamam� atmosferde yanmaz ve yeryüzüne dü�en parçalar� olur. Atmosfere girerek yeryüzüne ula�abilen bu meteorlara gökta�� (meteorit) denir.

  Meteorlar dü�tükleri yerlerde hasarlara yol açabilir, çukurlar olu�turabilir. Meteorlar�n dü�tü�ü yerde olu�turdu�u çukurlara meteor çukuru, Dünya yüzeyinde olu�turdu�u çukurlara gökta��çukuru denir.

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap