Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dünya ahiretin tarlasıdır sözünden ne anlıyorsunuz

  1 ziyaretçi

  dünya ahiretin tarlasıdır sözünden ne anlıyorsunuz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Dünya ,ahiretin tarlasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz?

  Dünya, ahiretin tarlasıdır sözünden ne anlıyorsunuz kısaca açıklayınız

  Dünya, ahiretin tarlasıdır sözünden ne anlıyorsunuz kısaca açıklayınız

  Dünya ahiretin tarlasıdır. Nasıl ki insanlar tarlaya ektiklerinin hasadını günü gelince yapıyorlarsa, dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını da ahirette göreceklerdir. İnsan, dünyada iken iyilik yaparsa karşılığını ahirette cennet olarak görülür. Ancak insan kötülük yaparsa ahirette karşılığını cehennem olarak görür.

  Biz Müslümanlar öldükten sonra dirileceğimize, dünyada yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekileceğimize ve mümin olarak iyi işler yapmışsak cennete, günahkâr olmuşsak cehenneme gideceğimize inanıyoruz. İnanmış olan kişiler cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarak cennete gireceklerdir. Allah Teala dilerse günahkârları affederek hiç cehenneme sokmayabilir. Fakat inançsızlar daima cehennemde kalacak ve ceza göreceklerdir.

  Burada bahsettiğimiz iman, ibadet ve güzel işler vs. hep bu dünyada yapılan şeylerdir. Cennete gidenler dünyada yaptıkları bu güzel işlerden dolayı ödüllendirilmiş olacaklardır.

  Sizce insanların sahip olduğu iyi huylar nelerdir

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  dünya ahiretin tarlasıdır sözünden ne anlıyorsunuz | islam ve ihsan

  dünya ahiretin tarlasıdır sözünden ne anlıyorsunuz | islam ve ihsan

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  “Dünya Ahiretin Tarlasıdır.” Sözünden Ne Anlıyorsunuz?

  Dünya, ahiretin tarlasıdır. sözünün anlamı nedir?

  Dünya, ahiretin tarlasıdır. sözünün anlamı nedir?

  Ders konusu olarak iki sözün kıyaslaması yapıldığında sözler arasında ki benzerlikleri yada farklılıkları öğrenmek isteyenler için güzel bir açıklamalı konu oldu. 

  Ne ekersen onu biçersin.” ve “Dünya, ahiretin tarlasıdır.” sözleri arasındaki ilişkiyi düşününüz. ve daha sonra da sınıfta konu ile ilgili olarak fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. 

  Öncelikle değerli kardeşlerim iki söz arasında ki farklardan önce ne anlam ifade ettiklerini sizlere açıklarsak anlatılmak istenen daha net ortaya çıkacaktır. İlk söz yani Ne ekersen onu biçersin. Sözünde anlatılmak istenen Olumlu yada olumsuz davranışların sizlere geri dönüşü olarak açıklamak doğru olacaktır. Örnek olarak iyilik yaparsanız iyilik bulursunuz, kötülük yaparsanız kötülük bulursunuz.

  Dünya, ahiretin tarlasıdır sözü ile Ne ekersen onu biçersin sözü arasında ki ilişki

  Dünya hayatında bir insanın yaşadığı her şey tarlasının mahsulü olarak karşısına gelecek ve ahiret hayatında bu yaptıkları ile mükafatlandırılacaktır. İkinci sözle arasında ki ilişki ise iki de kişinin yaptıkları ile karşılık bulmasını ifade etmektedir.  Yani kişiye iyi olursa iyilik bulursun. Dünya hayatında salih bir Müslüman olursan ahireti kazanan biri olursunuz.

  Yazı kaynağı : www.imanvekuran.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap