Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  döviz alış kuru ile satış kuru arasındaki farka ne ad verilir

  1 ziyaretçi

  döviz alış kuru ile satış kuru arasındaki farka ne ad verilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Döviz alış ve satış kurları arasındaki farka ne ad verilir?

  Döviz kuru

  Döviz kuru

  Döviz yabancı ülkeler tarafından kullanılan para birimidir. Döviz kuru ise bir birim ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına, değerine denir.[1] Bu kavram iki taraflı bir ilişkiyi içerir, bu yüzden iki taraflı (nominal) döviz kuru olarak da adlandırılır.

  Ülkelerin ekonomilerine bağlı olarak kullandıkları paraların değerleri değişir. Siyasi ve ekonomik istikrar paranın değerini yükseltirken siyasi zayıflıklar, ekonomik kriz gibi faktörler değer kaybına yol açar. İşte para birimlerinin değerlerindeki bu iniş çıkış döviz kurunu oluşturur. Döviz kuru kendi içinde iki farklı şekilde işler. Alış kuru ve satış kuru.

  Döviz kuru yükselir ise ülkenin parası değer kaybeder ve diğer ülkelerin para birimlerinin değeri artar, döviz kuru düşer ise ülkenin para birimi değerlenir ve diğer para birimleri değer kaybeder. Dövizin ulusal para cinsinden fiyatına dolaysız kotasyon denir. Diğer bir adı ise "Enserten" döviz kurudur. Ulusal paranın döviz cinsinden fiyatına ise dolaylı kotasyon, diğer adı ile "Serten" denir. Enserten döviz kurunun yükseldiğini ve ulusal paranın değer kaybettiğini gösterir. Serten ise ulusal paranın değer kazandığını gösterir. Bankalar alış ve satışı farklı değerlendirler. Düşük fiyata aldıkları dövizi daha pahalıya satarlar ve kar ederler. Burada elde edilen kara kur marjı denir. Döviz piyasasının istakrarsız olması marjın yükselmesine neden olur. Piyasada istikrarsızlık bekleniyorsa yine marj yükselir. Fakat döviz işlemleri fazla ise alım satım marjı düşer. Bunlar kur farkını oluşturan nedenlerdir.[2][3][4][5]

  Döviz kuru; nominal kur, reel kur, çapraz kur ve efektif kur olarak dörde ayrılır.

  Nominal Kur: Diğer ülkeler tarafından kullanılan yani yabancı paranın ulusal para karşısındaki değeridir.

  Reel Kur: Nominal kurların enflasyon oranlarına göre düzenlenmesidir. Ulusal paranın yabancı para üzerindeki satın alma gücü olarak izah edilebilir.

  Çapraz Kur: Yabancı paranın yabancı paraya karşı oluşturduğu kur değeridir. İngiliz Sterlinini kullanarak, Japon Yeni almak buna örnek verilebilir.

  Efektif Kur: Diğer ülkelerin kullandığı paraya yani yabancı paraya efektif denir.

  Döviz kurundaki değişmeleri belirleyen faktörler

  Ödemeler Dengesi: Ülkelerin zaman içinde gerçekleştirdikleri iktisadi işlemlerin kaydına denir. Kur değişimlerinin cari ve ticari işlemlerle birlikte diğer kalemleri üzerindeki etkisine dayanır. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikalarıyla giderilebilir. Döviz fiyatlarının artmasının veya azalmasının ödemelere etkisi ithal edilen ve ihraç edilen malların talep elastikliği ile ilişkilidir. Arz ve taleplerinin kaynağını oluşturan değişimler, alacaklıları ve borçluları etkileyecek, bunun aracılığıyla talep ve arz ortaya çıkacaktır. Talep ve arzın ortaya çıkarak değişmesi aynı şekilde denge döviz kurunu değiştirecektir.

  Gelir Seviyesi: Ülkenin gelir ortalamasının diğer ülkelerden fazla olması, her döviz kuru için ülkenin ithalatını yükseltir. Arz değişmez, sabit kalırsa kur yükselir ve kurun yükselmesi ülkenin para biriminin değer kaybına yol açar. Diğer ülkeler, bahsi geçen bu ülkenin gelir düzeyinin üstüne çıkar ise ithalata teşvik başlar ve bu durum o ülkeye olan döviz arzını azaltır. Gelir düzeyi artar ise kişilerin istekleri ve zevkleri de değişecektir. Bu değişim eğer ithal mallara yönelimi sağlarsa, denge kuru değişecek ve döviz talebi ise artacaktır.

  Genel Fiyat Seviyesinde Değişmeler: Ülkedeki enflasyon diğer ülkelere oranla yüksek ise, o ülkenin ürettiği ürünler yurt dışına göre daha pahalı olacaktır ve bu ithal mallara olan talebi artıracaktır. Ülkenin parasının değer kaybı söz konusudur. Enflasyon ve paranın değeri arasında ters bir ilişki olduğu söylenebilir.

  Faiz Oranları: Döviz kurları ve faiz oranları arasında kısa vadeli fakat sıkı bir ilişki vardır. Uluslararası ticaret ve iç ticaret yapanlar, reel faiz oranının en yükseklere çıktığı piyasada ellerindekileri ödünç verme eğiliminde olacaklardır. Yani ülkenin reel faiz oranı kısa dönemde diğer ülkelerden fazla olur ise o ülkeye sermaye akımı gerçekleşecektir. Sermaye akımının gerçekleşmesi ülkenin para biriminin değer kazanmaya başlamasını sağlayacaktır. Eğer tam tersi olur reel faiz oranı düşerse, ülkenin para birimi değer kaybedecektir.

  Sermaye Hareketleri: Ülkeye giren ve çıkan sermayeler, döviz miktarının değişmesinde önemli rol oynar. Bu dış ticaret ve döviz kurunun aralarındaki bağlantıyı olumsuz etkiler. Sermaye hareketleri, kısa vadede döviz kurlarında meydana gelen farklılıkların asıl sebebi sayılır.

  İhraç Malların Yurt içi Fiyatlarındaki Değişmeler: Eğer talep, aynı ihraç malını sadece ülkesinde değil dünyada pazarlarken elastik ise, toplam ihracat azalır. Toplam ihracatın azalması ise döviz arzını da azaltacaktır. Bu durumda denge döviz kuru yükselecek ve ülkenin para birimi değer kaybı yaşayacaktır.

  İthal Malların Yurt dışı Fiyatlarındaki Değişmeler: Yurt dışı fiyat değişimleri, ihraç malların yurt içi fiyatlarındaki değişmelere zıt olarak yurt içi talep elastikiyetine bağlıdır. İthal ürünlerin fiyatı yükseldiğinde, sözü geçen ürünün talep elastikiyetini yüksek var sayarsak, sözü geçen ürün için harcamalar azalacak ve bu döviz talebinin düşmesine yol açacaktır. Döviz arzının sabit olduğunu var sayarsak denge döviz kuru düşecek ve bu durumda ulusal paranın değeri artacaktır.[6]

  Nominal döviz kuru[değiştir | kaynağı değiştir]

  İç ve dış sahada piyasalarda belirlenen, iki ülke parasının fiyatına nominal döviz kuru denilmektedir. Farklı bir ifade ile bir birim, bir parayı elde etmek için paradan ödenmesi gereken birim değer sayısı olmaktadır. Yerli ve milli para her birim değer kazandığında, bir birim değer uluslararası ortamda herhangi bir yabancı parayı satın alması için vermesi gereken yerli para miktarı düşmektedir. Bu durum birde yerli paranın değeri azaldığında da değer kaybettiğinde de uluslararası ortamda bir yabancı parayı satın almak için vermesi gereken yerli paranın değer miktarı fazlaca artmaktadır. Döviz işlemleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar ise spot işlemler birde forward yani vadeli (forward) olmak üzere iki şekilde incelenmektedir. Spot işlemlerinde hemen 48 saat yani 2 gün içinde banka mevduatlarının değişme durumu varken, vadeli işlemlerde ise gelecek herhangi bir tarihte banka mevduatları değişmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere spot işlemlerde kullanılan döviz kuruna spot döviz kuru vadeli işlemlerde ise yine ve tekrardan aynı şekilde (forward) kuru denmektedir.

  Reel döviz kuru[değiştir | kaynağı değiştir]

  Reel döviz kuru, nominal döviz kuru ile bağlantılı bir biçimdedir. Reel döviz kuru yurt dışı ve yurt içi fiyat düzeyi oranının, nominal döviz kuru ile birleşmesi sonucu elde edilen bir kurdur. Kısaca şöyle söyleyebiliriz... Nominal döviz kuru yerli ve yabancı paranın değer birimi ederi iken, reel döviz kuru iki yabancı ülkedeki kıymetli eşyaların birim değeri fiyatıdır. Reel döviz kuru ise bir ülkenin ithalat ve ihracat alanındaki değerini göstermektedir. Tabi bu durumda yabancı iki ülke arasındaki eder düzeyi yaşanan değişmeler ve gelişmelere göre ayarlanabilmektedir. Reel döviz kurunun etkilendiği birçok finansal ve ekonomik alanda ticari organlar bulunmaktadır. Bunların başında sürekli etkilediği makroekonomik değişkeni gelmektedir. Reel döviz kurunun azalması yani düşmesi yabancı iç ve dış sahadaki yani piyasadaki kıymetli kıymetli eşyaların yerli ve milli kıymetli eşyalara karşı ucuzlamasını sağlayarak ithalatı arttırmatadır. Tabi bu durumun birde tersi bulunmaktadır. Reel döviz kurunun artması yani yükselmesi ise yerli ve milli kıymetli eşyalar ters bir durum yaratıp ihracatı yüzde ve yüzey olarak arttırmaya sebep olmaktadır. Reel döviz kuru sisteminde ortaya çıkan değişim ve gelişmelerin neden sebep olduğu önemli bir durumdur. Bu değişimin kurgusal yani saptırıcı nedenlerden dolayımı yoksa finansal ve ekonomi alanındaki değişim ve gelişmelerdenmi sebep olduğunu emin ve kesin bir şekilde anlaşılmalıdır. Reel döviz kuru finansal ve ekonomi alanında etkileyen sebepler temelde ve özünde verimlilik, faiz oranları, caiz işlemleri ve dış borçlar olarak sayılabilmektedir. Finansal ve ekonomi alanında ticaret yapan uluslararası ortamdaki ülkelerin kıymetli eşyalarının fiyatlarının, eder ve kıymet rekabetinin etkileyici ve kıymetli bir belirtisi olan reel döviz kuru sistemi makroekonomik dengeler ve değişmeler ortamında etkili ve önemli bir durumda bulunmaktadır. Tabi reel döviz kuru sisteminin bir denge ve düzen ortamında bulunması ve ekonomi alanındaki diğer düzen ve tertipleride alaşağı edip ayarlarıyla oynamaktadır. Yani kısacası reel döviz kuru sisteminin denge ve düzen kıymeti yani değerinin ne olduğunun bilinmesi ve belirlenmesi gerekmektedir.[7]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Merkez Bankası Döviz Kurları28 Mart 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Spread Nedir, Ne Demektir? Forex'te Neden Önemlidir? | InvestAZ

  Forex piyasasında spread, işlem yapılan paritede, alım ve satım fiyatı arasındaki fark olduğu için işlem yapılan ürüne göre değişiklik gösterir. Forex piyasasında, yeni işleme girdiğimizde, spread kadar zararla başlarız. Bu kavram bir döviz bürosunun alış satış farkı uygulamasına benzer.

  Spread oranı, ilgili ürünün likidite durumuna ve forex piyasasının  hareketliliğine göre değişebilir. Likidite azlığı durumunda alış satış arası fark artabilir ve spread oranı yükselebilir.Önemli veri öncesi,veri anı ve sonrasında ayrıca ilgili ürünün piyasa açılış saatlerinde spread oranları yüksek değişkenlik gösterebilir.

  Forex piyasasında,standart olarak  ''Dinamik Spread'' uygulaması vardır. Bankalar arası piyasadaki spread oranları dinamik olarak piyasadaki işlem hacmine göre değişir. Fakat bazı aracı kurumlar sabit spread uygulaması ile belirtilen ürünlerde sabit spread uygulayabilirler.

  Genellikle “kur makası” olarak da  ifade edilen spread “pip” cinsinden hesaplanır.

  Yazı kaynağı : www.investaz.com.tr

  Terimler Sözlüğü

  Terimler Sözlüğü

  Terimler Sözlüğü

  Açık Pozisyon: Açık pozisyon kavramı forex piyasasında yatırımcının risk taşıdığını ve kâr beklentisi halinde olduğunu gösteren bir kavramdır. Örneğin yatırımcı EURUSD paritesinde alış ya da satış durumundaysa bu kişi için “açık pozisyonu var” denilebilir.

  Açığa Satış: Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasını ifade eder. Uygulamada bu işlem, genellikle piyasa oyuncularının portföylerinde bulunmayan ve fiyatları düşme eğiliminde olan menkul kıymetleri satmasıyla gerçekleşir. Satış yapan işlemciler kıymeti daha alt fiyat seviyelerinden alarak alıcıya teslim ederler. 

  Alış Fiyatı: Yatırımcının seçtiği enstrümanı satın alabileceği fiyattır. 

  Analist: Gösterge ve öngörülerle piyasa değerlendirmesi yapan uzman.

  Arbitraj: Bir finansal enstrümanın fiyatının farklı piyasalarda farklı oluşması durumunda; risk almadan ucuz piyasadan alıp yüksek fiyatlı piyasada satma işlemidir.

  Arz: Bir finansal enstrüman için, o anki fiyattan enstrümanı satmaya razı olma durumudur.

  Ask: Teklif fiyatı da denen, bir menkul kıymetin satış fiyatıdır.

  AUD: Australia Doları

  Aussie: AUDUSD

  Avrupa Merkez Bankası: Küresel ölçekte ikinci ekonomik büyüklüğü oluşturan Avrupa’nın, Euro bölgesi merkez bankasıdır. Euro’nun para politikasını belirleyen kurum, Euro’nun değerinin belirlenmesinde öncü konumundadır. Bu sebeple forex traderları, bu kurumun kararlarını ve açıklamalarını yakından takip ederler.

  Ayı Piyasası: Satışların güçlü olduğu ve fiyatların hızla değer kaybettiği piyasalara denir.

  Ayı Tuzağı: Yanlış bir sat sinyali olarak, yükselen bir trendde fiyatların destek seviyesini kırma hareketinden sonra yükselen trendini devam ettirmesidir.

  Back-test: Trading stratejisinin karlılığını tarihsel veriler üzerinde test etmektir.

  Bant: Belli bir periyotta fiyatın hareket ettiği en yüksek ve en düşük seviyeyi ifade eder.

  Bankalararası Para Piyasası: Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır.

  Basit Faiz: Bir kapitalin, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.

  Başlangıç Teminatı: Pozisyona girebilmek için gerekli olan tutardır.

  Baz Döviz: Bir döviz çiftinde sabit bir değerle ifade edilen para birimi için kullanılır. Örneğin EURUSD’nin 1,3230 olması durumu, her zaman sabit 1 EURO değerini ifade ettiği için burada EURO baz dövizdir. Bir döviz çiftinde ilk söylenen döviz olarak da tanımlanabilir.

  Baz Puan: Bir finansal enstrümandaki en küçük fiyatı ifade eder.

  Bearish: Bkz. Ayı Piyasası

  Beklenen Getiri: Yatırımcının, yatırımından belli bir dönem sonra elde edeceğini umduğu getiridir. Formül: E= [1+ (W/L)] x (P – 1) W: Ortalama Kazançlı İşlem L: Ortalama Zararda İşlem P: Yüzde Kazanç Oranı 
  ÖRNEK: 10 işlemin 6’sında kazanç elde edip 4’ünde kayıp yaşadıysanız yüzde kazanç oranınız 6/10 ya da %60’tır. Eğer bu 6 işlemde 2.400 $ kazandıysanız ortalama kazancınız 2.400/6=400 $ olur. Eğer 1.200 $ kaybettiysek ortalama kayıp tutarımız 1.200/4=300$’dır. Sonuçları formüldeki gibi yazdığımızda çıkan sonuç E= [1+ (400/300)] x 0.6 - 1 = 0.40 ya da %40 olmaktadır. Bu sonuç, uzun vadede beklenen getirinin her dolar için 40 cent olacağıdır.

  Bekleyen Emir: Belirli bir ana para üzerinden, belirli bir süre için hesaplanan faize denir.

  Bid: Bir enstrümanın alış fiyatıdır.

  Bileşik Faiz: Faize yatırılan kapitalin, dönem sonunda elde ettiği faiz tutarının sermayeye eklenip bir sonraki dönemde hesaplamanın bu tutar üzerinden yapılmasıdır.

  BOE (Bank Of England): İngiltere Merkez Bankası

  Boga Piyasası: Alışların güçlü olduğu ve fiyatların hızla değer kazandığı piyasalara denir.

  Boğa Tuzağı: Yanlış bir al sinyali olarak, düşen bir trendde fiyatların direnç seviyesini kırma hareketinden sonra düşen trendin devam etmesidir.

  BOJ (Bank Of Japan): Japonya Merkez Bankası

  Broker: Forex piyasasında alıcı ile satıcıyı buluşturan ve bundan aracılık geliri elde eden kişi ya da kurumlara denir.

  Bullish: Bkz. Boğa Piyasası.

  Bundesbank: Almanya Merkez Bankası.

  Buy Limit: Piyasa fiyatının altındaki bir fiyat seviyesinden yapılmak istenen alış emirleridir.

  Buy Stop: Piyasa fiyatının üstündeki bir fiyat seviyesinden yapılmak istenen alış emirleridir.

  Bütçe Açıgı: Bir ülkenin kamu dengesinde giderlerin gelirlerden fazla olması durumudur. Bütçe açığının olması ülke ekonomisi için olumsuz bir durumdur.

  Cable: İngiliz Sterlini-Amerikan Doları paritesinin forex jargonundaki adıdır. Teknik bir terim olmayıp anonimdir.

  CAD: Kanada Doları

  Candlestick: Bkz. Mum Grafik

  Cari Açık: Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ülkenin yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden daha az olmasıdır ve istenmeyen bir durumu ifade eder.

  Carry Trade: Düşük faiz getiren bir para biriminden borçlanıp elde edilen tutarı nispeten daha yüksek faiz getiren bir para birimine yatırmaktır. 

  Çapraz Kur: Bütün para birimleri dolar üzerinden birbirine çevrilir , doların içinde olmadığı pariteler örneğin Euro / Yen gibi bir döviz çiftinin önce Dolar değerleri bulunur, ardından bu değerler birbirine oranlanarak paritenin değeri yazılır. Dolar içermeyen kurlara çapraz kur denilmektedir. 

  Çekirdek Enflasyon: Fiyat endekslerinde ağırlığı nispeten çok, mevsimlik hareketlerden etkilenmesi sınırlı olan belirli kategorilerin oluşturduğu alt endekse çekirdek enflasyon denmektedir. 

  Chart: Grafik

  Chunnel: EURGBP

  Ciro: Birim zamanda gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir.

  Cross Rates: Bkz. Çapraz Kur

  Dalgalı Kur Sistemi: Ulusal para değerinin piyasada döviz arz ve talebine göre serbestçe belirlendiği sistemdir. 

  Dealer: Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir. 

  Deflasyon: Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. 

  Destek Seviyesi: Fiyat düşüşlerinin zorlaştığı ya da durduğu geçmişte bir kaç kez tecrübe edilmiş fiyat seviyesidir.

  Day Trading: İşlemcinin pozisyonların kar ya da zarar durumunda olmasına bakmaksızın pozisyonlarını aynı gün kapatmasıdır.

  Demo Hesap: İntegral Yatırım Menkul Değerler’de anlık piyasa verileri ile çalışan ve kendi belirlediğiniz büyüklükte sanal tutarlarla, risk almadan işlem yapabileceğiniz hesap tipidir.

  Devaluasyon: Bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesidir.

  Direnç Seviyesi: Fiyat yükselişlerinin zorlaştığı ya da durduğu, geçmişte bir kaç kez tecrübe edilmiş fiyat seviyesidir.

  Doji: Açılış ve kapanış fiyatının aynı ya da birbirine çok yakın olduğu mum çubuklarıdır. Kararsız piyasaları gösteririr.

  Dolar: Amerika Birleşik Devletleri para birimi.

  Dovish: Güvercin yaklaşımı, nispeten ılımlı yaklaşımları ifade etmek için kullanılır.

  Döviz Çifti: Bir işlemde eş zamanlı olarak alınan ya da satılan iki dövize döviz çifti denir.

  Döviz Riski: Elde tutulan dövizin, yatırımcının aleyhine değer kaybedebilmesi riskidir.

  Dünya Bankası: Uuluslararası bir örgüttür. Çoğunlukla gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli proje kredileri sağlamaktadır. Son yıllarda görev tanımları içerisine, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve yoksullukla mücadele kavramları da girmiştir.

  EA (Expert Advisor): Bkz. Uzman Danışman

  Egzotik Pariteler: Genellikle ait olduğu ülkelerin yatırımcıları tarafından işlem gören paritelerdir.

  Ekonomik Gösterge: Bir ekonominin genel gidişatını gösteren makro ekonomik verilerdir. Örneğin bir ülkenin enflasyon oranı, gelir dağılımı, net konut satışları gibi veriler ekonomik göstergelerdir.

  ECB(European Central Bank): Avrupa Merkez Bankası

  Enflasyon: Bir ekonomide toplam talebin, toplam arzı aşması durumudur. Bunun gerçekleşmesi doğal olarak mal ve hizmetlerin genel fiyat seviyesini yükseltir.

  Euppy: EURJPY

  Euro: Avrupa Birliği para birimi

  FED(Board of Governors of the Federal Reserve System): Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası

  Fibre: EURUSD

  Fiktif Trading: Gerçek bir alım-satım amacıyla yapılmayan işlemlerdir.

  Finansal Enstrüman: Finansal piyasalarda ticarete konu olan değerlerdir.

  Forex/FX Piyasası: Uluslararası döviz piyasasıdır. 5 gün 24 saat açık olan bu piyasada merkez bankalarından, özel bankalara, çok küçük yatırımcılara kadar çok çeşitli katılımcıların bulunduğu para piyasasıdır. 

  Forward: Geleceğe yönelik olarak, satıcının, belli bir ürünü, ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan bir fiyat üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleşmelerdir. 

  FOMC (The Federal Open Market Committee): Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi.

  Frank: İsviçre para birimi.

  Futures: Gelecekte teslimatı yapılacak işlemler üzerine yapılmış finansal enstrümanların ya da fiziksel emtianın satışını gösteren kontratlardır.

  GBP: İngiliz Sterlini

  Gopher: GBPJPY

  Grafik: Yatay düzlemde tarih, düşey düzlemde fiyat seviyelerinin olduğu, fiyat hareketlerinin görsel olarak da takibi için kullanılan çizgilerden oluşan şekillerdir.

  Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): Bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır.

  Hacim: İşleme konu olan finansal enstrümanlarda gerçekleşen işlemlerdeki her bir emrin içerdiği işleme konu olan finansal enstrüman sayısı ile işlem fiyatının çarpılmasıyla elde edilen değerlerin toplanmasıdır.

  Hareketli Ortalama: Hareketli ortalama, varlık fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Bir hareketli ortalama hesabı yapıldığı zaman, varlık fiyatlarının verilen zaman dilimindeki ortalama değerinin matematiksel analizi yapılmış olur. Varlık fiyatları değiştikçe, ortalama fiyatlar da hareket eder.

  Hawkish: Şahin politika. 

  Hedge: Riskten kaçınmak amacıyla yatırımcının ya da kurumun taşıdığı döviz riskinin ters yönünde aynı miktarda işlem yapmasıdır. Örneğin yüz bin Dolar alacağı olan bir kurumun forex piyasasında yüz bin dolarlık satış işlemi yaparak bu riskten kurtulmasına hedge işlemi denir. 

  Histogram: Sütun grafiklerine verilen isimdir. 

  IB (Introducing Broker): Tanıtım aracılığı. 

  IMF(International Monetary Fund): Uluslararası Para Fonu. Küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur. 

  Integral Trader: Bkz. Meta Trader 

  Interbank Rates: Büyük döviz işlemleri için büyük bankaların birbirlerine verdiği kotasyonlardır.

  İptale Kadar Geçerli Emir: Yatırımcı iptal edene kadar sistemde kalan emir tipidir.

  Jobber: Çok kısa vadeli işlem yapan trader.

  JPY: Japon Yeni

  Kaldıraç: Belirli bir miktar tutarla, bu miktardan daha fazla tutarda pozisyon alınmasıdır. Türev araçlar piyasasında yatırımcıların faydalanmak istediği bir özelliktir.

  Kantitatif Trading: İstatistiksel modellemelerle piyasa analizini ifade eder, teknik analizi ifade için de kullanılan bir terimdir.

  Kâr Al/Take Profit Seviyesi: Açık olan bir pozisyonun önceden belirlenen lehte bir fiyata gelmesi durumunda otomatik olarak kârın realize edilmesi işlemidir.

  Karşıt Döviz: Bir döviz çiftindeki ikinci dövizi ifade eder. Kote döviz ya da pip döviz olarak da ifade edilir.

  Key Points: Devam eden bir trendde destek ve direnç seviyeleridir.

  Kısa Pozisyon/Short Position: Satış pozisyonudur, bu pozisyonda olan oyuncu fiyat düşüşünden kâr edecektir.

  Killer: Stop-loss seviyesini çalıştıran ani hareketler için kullanılır.

  Kiwi: NZDUSD

  Komisyon: Aracılar tarafından spreadden farklı olarak işlem başına talep edilen ücrettir. Genel olarak forex piyasasında böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

  Konvertibilite: Bir ulusal para biriminin başka bir ulusal paraya ya da altına serbestçe dönüştürülebilmesidir.

  Kotasyon: Bir piyasada sürekli işlem görmesi amacıyla varlığı ihraç eden tarafın finansal araçlarının ilgili piyasaya kayıt edilmesidir.

  Knocking: Fiyatın destek ve direnç seviyelerine iki defa dokunmasıdır.

  Korelasyon: Biri bağımlı olmak üzere iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder.

  Kur Riski: Uluslar arası ticarette kurlarda ortaya çıkan değişmelerin yarattığı belirsizlikten kaynaklanan zarar riskleridir. 

  LIBOR (London Interbank Overnight Rate): Londra bankalararası faiz oranı. Dünyanın en büyük 16 bankasının her sabah saat 11’de açıkladığı ve dünyanın diğer finans kurumlarınca referans kabul edilen faiz oranı. Adının aksine bu bankaların pek çoğu İngiliz kökenli değildir ancak eski bir terim olarak finans jargonuna bu şekilde yerleşmiştir.

  Libre: Pound olarak da bilinen ölçü birimi, 454 gr’dır.

  Likidite: Likidite bir piyasanın ya da enstrümanın nakite çevrilme hızı olarak tanımlanabilir. Örneğin hisse senetleri son derece likit varlıklardır. Piyasanın açık olduğu zamanlarda anında nakite çevrilebilirler. Buna karşın bir gayrimenkul hisse senedine göre daha az likittir, elde tutulan bir gayrimenkulun nakite çevrilmesi bir aydan birkaç seneye kadar değişebilir. Yine ters bir kıyaslamayla pekiştirirsek forex para piyasası da hisse senetlerinden daha likittir. Çünkü enstrüman başlı başına paradır ve hisse senetleri gibi borsaların açılmasını beklemeden piyasaların kapalı olduğu saatlerde dahi nakde çevrilebilir.

  Limit Alış: Piyasa fiyatının altındaki bir seviyeden gönderilen alış emri. 

  Limit Satış: Piyasa fiyatının üstündeki bir seviyeden gönderilen satış emri. 

  Long: Uzun pozisyon, alış pozisyonlarını ifade eder. 

  Loonie: USDCAD 

  Lot: Bir döviz çiftinde baz dövizdeki 100.000 birimlik büyüklüğü ifade eder.

  Low: Düşük.

  Makro Ekonomi: Ekonominin, tüketim ,üretim, tasarruf, yatırım, gelir (milli gelir) ve istihdam gibi kalemlerinin toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalıdır.

  Marj: : Marj kavramı, bir işlemin yapılması için gerekli olan minimum sermaye tutarıdır. Genellikle kaldıraç kavramıyla ilişkilendirilir. Örneğin aracı kurumunuz sahip olduğunuz paranın 20 katına kadar alım-satım yapmanıza müsade ediyorsa, 10000 $’lık petrol alabilmek için 10000/20=500 $ paranız olması yeterlidir. Bu 500 $ 10000 $’lık işlemin marjıdır. 

  Marj Çagrısı(Margin Call): Marjın tümünü kullanarak işlem yapan bir yatırımcı şayet zarar ederse sahip olduğu pozisyonunu sürdürmesi için gerekli olan minumum marjın altına düşer. Bu durumda aracı kurum bu marjı tamamlaması için yatırımcıya çağrı yapar. Bu duruma marj çağrısı denilmektedir. 

  Market Maker: Piyasa yapıcı. Sürekli alış ve satış kotasyonları vererek söz konusu finansal varlıkların piyasasında istikrarı ve likiditeyi düzenlemeye çalışan aracı kurumlardır.

  Merkez Bankası: Bir ülkenin para politikasını belirleyen ve/veya sisteme sunan devlete bağlı yetkili kurumdur.

  Meta Trader: Forex piyasasında sıklıkla kullanılan bir al-sat platformu.

  Mikro Ekonomi: Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir.

  Mini Lot: Bir döviz çiftinde, baz dövizdeki 10.000 birimlik büyüklüğü ifade eder.

  Moving Average: Bkz. Hareketli Ortalama

  Mükemmel Piyasa: Fiyatın beklenen sınırlar dahilinde yavaş ve öngörülebilir hareket ettiği piyasalardır.

  Net Pozisyon: Alış ve satış pozisyonlarının farkıdır.

  NFA (National Futures Association): Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Vadeli İşlem Sözleşmeleri Birliği. 

  NZD: Yeni Zelanda Doları

  OHLC (Open-High-Low-Close): Açılış, yüksek, düşük, kapanış fiyat seviyeleri.

  Ons: Uluslararası piyasalarda altın, gümüş, platin, değerli taşlar gibi kıymetlerin ağırlıklarını ölçmek için kullanılan İngiliz ağırlık ölçüsüdür. Troy ons olarak da ifade edilir ve 1ons yaklaşık 31,103 gr’ı karşılar.

  Oynaklık: Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek oynaklık artan bir belirsizliğin göstergesidir.

  Over The Counter (OTC): Bkz. Tezgah Üstü Piyasa

  Ödemeler Dengesi: Bir ekonomide yerleşik kişilerin , diğer ekonomilerdeki yerleşik kişiler (yurtdışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.

  Para : Devletlerin yetkili organlarıyla piyasaya sürdüğü mübadele aracıdır.

  Para Piyasası: Kısa vadeli fon ve arz talebinin karşılaştığı piyasalardır.

  Para Politikası: Bir ülkede fiyat istikrarının ve ulusal para ile yabancı paralar arasında dengeli bir değer sağlanması, paranın temel ekonomik dinamiklere etkilerinin kontrolü için uygulanan politikaların bütünüdür.

  Parite: İki farklı para birimi arasındaki oran.

  Petrodolar: Petrol üreten ülkelerin petrol satışından elde ettikleri dolar.

  Pip (Price interest point): Finans piyasalarında bir enstrümanın değerinin değişebileceği en küçük aralığa fiyat adımı denilmektedir. Bu kavramın forex piyasalarındaki karşılığı piptir. Forex piyasasında genellikle bir enstrüman minimum on binde birlik değişimlerle fiyatlanır. Örneğin 1.3000 seviyesinde seyreden EURUSD paritesi için minimum artış 1.3001’dir. Bu da 0.0001’lik değişime tekabül etmektedir. Gerçekleşebilecek bu minimum değişim pip kavramının özünü oluşturur.

  Pivot Noktası: Paritenin kısa vadede karşılaşacağı direnç ve destek noktalarını belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır.

  Piyasa Fiyatı: Arz ve talebin karşılaşması sonucu olan o anki işleme konu olan fiyattır.

  Piyasa Yapıcı: Kotasyon sunmaya yetkili aracı kurum.

  Profit (Gain): Kar, getiri.

  Range: Bkz. Bant

  Rekotasyon: Ani fiyat değişimi.

  Resesyon: Makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki ya da daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesidir.

  Resistance: Bkz. Direnç

  Revalüasyon: Bir ulusal para biriminin diğer para birimlerine karşı değer kazanmasıdır.

  Rezerv Para: Uluslararası mali kuruluşlar ile hükümetlerin ellerinde bulundurdukları altın ve dövize rezerv para denir.

  Risk: Gelecekteki olayların belirsizliğine bağlı olarak bir olayın sonucunun olumsuz olma durumudur. Finans piyasalarında bu yatırımcı için kaybetmek ve portföyünün küçülmesini ifade eder.

  Risk – Getiri Oranı: Her bir birimlik kazanç için sermayenizin ne kadarını riske attığınızdır.

  Satış Fiyatı: Forex tüccarının seçtiği enstrümanı satabileceği fiyattır.

  Satış Sinyali: Teknik analiz için kullanılan indikatörlerin, fiyatların aşağı yönlü hareketi konusunda sinyal üretmesidir.

  Scalping: Küçük karlar amacıyla çok kısa süreli pozisyon almak.

  Sell Limit: Piyasa fiyatının üzerindeki satış emridir.

  Sell Stop: Piyasa fiyatının altındaki satış emri.

  Sermaye Piyasası: Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasalardır.

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş tüzel kişiliği haiz düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur.

  Short: Kısa pozisyon, satış pozisyonlarını ifade eder. Kısa pozisyon açan yatırımcı fiyatların düşmesi yönünde beklentiye sahiptir.

  Sınırlı Emir (Limit Order): O anki piyasa fiyatından daha düşük bir seviyeden alım yapmak için girilen otomatik emir çeşididir. Örneğin piyasa fiyatı 1.3000 iken 1.2950 seviyesine sınırlı emir girdiğimiz taktirde, ekran başında olmasanız da bu fiyat görüldüğü anda alış işlemi çalışır.

  Silipaj (Kayma): Fiyat kotasyonunda görülen çok keskin hareketler ve sıçramalardır.

  Spekülasyon: Piyasa ortalama getirisinden daha yuksek getiri beklentisi ya da kayıptan korunma düşüncesi ile daha fazla risk üstlenerek geleceğe ilişkin belirli bir yönde öngörüde bulunmaktır.

  Spike: Fiyatta kısa sürede meydana gelen dikkate değer değişimdir. Genellikle veri açıklamalarından sonra görülür.

  Spot Fiyat: Marketin güncel, canlı fiyatlarıdır. Forex piyasasında işlem yaparken bu fiyatlar üzerinden işlem yapılır. Bu yüzden çoğu zaman spot forex de denilmektedir.

  Spot Piyasa: Ödeme ve teslimatın karşılıklı olarak işlem sırasında ve çok kısa süre içerisinde yapıldığı işlemlerdir.

  Spread: Forex brokerlarının temel çalışma prensipleri döviz bürosununki gibidir. Nasıl döviz büroları alış-satış fiyatları arasındaki farktan kâr ediyorlarsa, forex brokerları da aynı şekilde kâr ederler. Ancak bu oran forexte çok düşüktür(yaklaşık on binde 2) ve spread olarak anılmaktadır.

  Standart Lot: Bkz. Lot

  Standart Sapma: Bir veri setinde yer alan verilerin, veri setinin ortalamasından ayrılmalarını gösteren değerdir.

  Stocky: İsveç Kronu

  Stop Emir: Sınırlı emire benzer olup onun tam tersi durumundadır. Bir stop emir, limit emirin aksine canlı piyasa fiyatının altından değil üstünden alım yapmak ya da üstünden değil altından satış yapmak için girilir. Örneğin anlık fiyat 1.3000 ise 1.3050 seviyesine girilen alış emri bir stop emirdir. Bu seviyenin görülmesi halinde işlem otomatik olarak çalışır ve alım gerçekleşir.

  Stop Loss: Fiyat belirli bir seviyeye geldiği zaman aktif emre dönüşür ve işlemcinin belirlediği bir zarar düzeyinde pozisyon kapatılır.

  Stop Out: Varlığın kullanılan teminatın belirli bir seviyesine gelmesi durumunda sistemin en çok zarada olan pozisyonunuzdan başlayarak pozisyonları kapatmasıdır. İntegral Yatırım Menkul Değerler için bu seviye teminatın % 50’sidir.

  Support: Bkz. Destek

  Sürdürme Teminatı: Pozisyonu taşıyabilmek için başlangıç teminatının inebileceği minimum seviyedir.

  Swap: Baz döviz ve karşıt döviz faiz oranları farkının yatırımcı portföylerine artı ya da eksi bakiye olarak yansımasıdır. Gecelik olarak hesaplanır ve 00:00 itibarıyla hesaplara yansıtılır. USDTRY için Perşembe günleri, diğer pariteler içinse Çarşamba günleri üç günlük hesaplanır.

  Swing Trading: Fiyatların beklenen dönüş noktalarına gelmesi ile pozisyonların kapatıldığı bir al-sat yöntemidir.

  Swissy: USDCHF

  Takasbank: Takasbank, Türkiye'de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir sektör bankasıdır. Forex yatırımcı sermayeleri de Takasbank bünyesinde tutulur ve saklanır.

  Take Profit: Kar al. Açılacak ya da açılmış bir pozisyonun belirlenen seviyeden karlı bir şekilde kapanması için kullanılır. Fiyat, beklenen seviyeye geldiğinde aktif bir emre dönüşür ve pozisyonu kapatır. 

  Takip Eden Zarar Durdur Emri (Trailing Stop): Zarar durdur emrine bağlı olarak çalışır. Bu emirle piyasadaki fiyat, yatırımcı lehine hareket ettiği sürece stop seviyesi otomatik olarak daha iyi bir fiyata taşınacaktır. Bu emri kullanırken bir fiyat aralığı belirleriz ve bizim lehimize olarak fiyat gördüğü en yüksek ya da en dip seviyesinden bu aralık kadar döndüğünde emir çalışarak pozisyonu kapatır.
  ÖRNEK: USDTRY paritesinde 1,8020 seviyesinden alış yaptığımızı ve 20 pipslik takip eden zarar durdurucu emrini çalıştırdığımızı varsayalım. Fiyatın 1,8040 olması halinde stop emrimiz olası bir düşüşte 1,8020’den, fiyatın 1,8060 olması halinde ise 20 pipslik garanti bir kar ile stop emrimiz 1,8040’tan çalışır.
  NOT: Meta Trader’da bu emrin çalışması için bilgisayarınızın açık olması gerekir. Yatırımcının bilgisayarını kapatması durumunda emir inaktif olmaktadır. 

  Teknik Analiz: Fiyatı esas değişken kabul ederek yapılan kantitatif bir analiz biçimidir. Geçmiş fiyatlar ve bunlar üzerinden geliştirilen göstergeler kullanılarak gerçekleştirilir.

  Temel analiz: Bir finansal enstrümanı etkileyen ekonomik verileri yorumlayarak öngörümleme yapmaktır. Örneğin; bir ülkenin enflasyon oranındaki değişimi analiz ederek o ülkenin para birimindeki değişmeyi öngörmeye çalışmak temel analiz yapmaktır.

  Temel Kur: Alım-satım miktarlarının büyüklüğünün hesaplandığı referans kurdur. Paritelerde önce yazılan kodlu kur, her zaman temel kurdur. Örneğin Euro/Dolar paritesinin temel kuru Euro’dur.

  Tezgâh Üstü Piyasa : İngilizce over the counter tanımından çevrilmiş kavramdır. Bir organizasyona, bir borsaya kote olmayan piyasaları kasteder. Örneğin forex borsa dışında da gerçekleştirilebildiği için tezgah üstü piyasadır.

  Ticaret Dengesi : Bir ülkenin yaptığı toplam ithalat ve ihracat arasındaki olumlu-olumsuz farktır.

  Tik Grafik : Herhangi bir işlem için geçerli olabilecek en küçük zaman dilimine tik denir. Tik aralıkları eşit sürelerde değildir. Piyasanın volatil olduğu durumlarda bir saniyede birkaç tik oluşabilirken, piyasanın çok durgun olduğu zamanlarda bir tikin oluşması için saatlerce beklenebilir. Grafiklerde tik genellikle yatay eksende gösterilir. 

  Trader : Tacir, finansal piyasalarda al-sat yapan kişi, işlemci, yatırımcı. 

  Trend : Eğilim. Herhangi bir fiyatın, endeksin, göstergenin ya da verinin genel hareket yönüdür. 

  Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) : Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekstir. 

  Türev Araçlar : Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araçlardır. 

  Türev Piyasalar : Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar gibi türev araçların alınıp satıldığı piyasalardır. Borsalar ve borsa dışı piyasalar olarak ikiye ayrılabilir. 

  Upward Trend: Yükselen trend. 

  Uyuşmazlık: Teknik analizde fiyat ile göstergelerin birbirini desteklemediği ya da ayni yönde hareket etmedigi durumlardır.

  Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE): Belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. 

  Uzman Danışman: Forex Piyasası’nda trading yapmak için kullanılan özel bir yazılımlardır.

  Uzun Pozisyon: Bir enstrümanı satın almaktır. Uzun pozisyonda olan oyuncu fiyatın yükselişinden kar etmeyi amaçlar. 

  Volatilite: Bkz. Oynaklık 

  Volume: Bkz. Hacim

  Yard: 1 Milyar’lık büyüklük için kullanılır. 

  Yen: Japon Yeni 

  Zarar Durdur (Stop Loss): Piyasaya, aleyhte gerçekleşebilecek bir fiyat için önceden girilen emirdir. İstenen maksimum zararı kasteder. Örneğin 1.3000 seviyesinden alım yapan bir kimse 1.2950 seviyesine stop koyarsa ekran başında olmasa dahi bu seviye görüldüğünde zararı realize edilir ve pozisyon daha fazla taşınmaz.

  Zone: Bkz. Bant

  EMİRLERİN UYGULANMASI VE İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN İLKELER

  MÜŞTERİ, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti bazında Tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenen kaldıraç oranı üzerinden hesaplanacak teminat tutarını ŞİRKET nezdinde açılan hesabında bulundurmakla yükümlüdür. 

  İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir. 

  Başlangıç Teminatı: MÜŞTERİ tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve kaldıraçlı varlık çifti/kaldıraçlı varlık bazında belirlenen miktardır. 

  MÜŞTERİ, başlangıç teminatını pozisyon almadan önce ŞİRKET’in banka hesabına yatıracaktır. MÜŞTERİ, söz konusu başlangıç teminatının yatırılmaması halinde Emirlerin uygulanamayacağını bildiğini beyan eder. 

  Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının koruması gereken en alt düzeydir. 

  MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan teminat tutarının Başlangıç Teminatı'nın %75'ine veya altına düştüğü hallerde, ŞİRKET, MÜŞTERİ'ye Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla uyarıda bulunur. MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan teminat tutarının Başlangıç Teminatı'nın %50'sine veya altına düştüğü hallerde Sürdürme Teminatı korunamamış olur ve ŞİRKET MÜŞTERİ'nin hesabında bulunan açık pozisyonları MÜŞTERİ'nin emrine ihtiyaç duymaksızın kısmen veya tamamen tasfiye eder. Bu durumda gerçekleştirilen pozisyon kapatma işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümünden kurum sorumlu değildir.

  MÜŞTERİ teminat bedellerini Türk Lirası veya döviz cinsinden yatırmakla yükümlüdür. Teminat oranının hesaplanmasında bu kıymetlerin %100’ü teminat olarak kabul edilir. 

  ŞİRKET tarafından aksi tercih edilmediği sürece MÜŞTERİ’nin teminatı ŞİRKET nezdindeki hesabında ABD Doları olarak tutulacak ve raporlanacaktır. MÜŞTERİ’nin teminat bedellerini farklı bir para birimi cinsinden yatırması, işlemlerin niteliği gereği karın veya zararın başka bir para birimi cinsinden oluşması veya MÜŞTERİ’nin nakdi varlıklarını farklı bir para birimi cinsinden çekmek istemesi durumunda, bu tutarlar, hesapların bulunduğu bankanın gişe kurları üzerinden ABD Dolarına dönüştürülecektir. Yatırılan teminatlar Takasbank nezdinde müşteri adına açılan hesaplarda saklanmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.integralforex.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap