Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  dönem ortalaması 1.80 altı olursa ne olur

  1 ziyaretçi

  dönem ortalaması 1.80 altı olursa ne olur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ortalamam 1 8 in altında

  Ders Kaydı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular - KLU - Teknoloji Fakültesi

  1- GANO’su 1.80’in Altında Olan Öğrenciler Üst Yarıyıldan Yeni Ders Alabilirler mi?

  GANO’su 1.80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar eder. Not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler, öncelikle FF veya not yükseltmek için DC, DD notu olan derslerini alır. Öğrenci yeni ders alamaz ancak o dönemde aktif olan tüm DC, DD ve FF notu olan derslerini alabilir. 

  2- GANO’su 1.80’in Altında Olan Öğrenciler Öğrenci Değişim Programlarından Yararlanabilirler mi?

  Bu durumda olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamaz.

  3- GANO’su 1.80 üzeri olan öğrenciler Dönemde Kaç AKTS’lik Ders Alabilirler?

  GANO’su 1.80 ve üzeri olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredilerinin toplamı ortak zorunlu dersler hariç 40 AKTS kredisini geçemez. Böyle durumlarda bırakılan dersler, açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınır.

  4- Son Yarıyılda 40 AKTS’den Fazla Ders Alınabilir mi?

  Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders (46 AKTS) artırabilirler.

  5- Birinci Sınıf Öğrencileri Üst Sınıftan Ders Alabilir mi?

  Birinci sınıf öğrencileri üstten ders alamaz.

  6- Lisans Öğrencileri Hangi Durumda Üstten Ders Alabilirler?

  Lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerini başarması ve GANO’sunun en az 3.00 olması durumunda, üçüncü yarıyıldan itibaren, ön koşulu olmayan üst yarıyıla/yıla ait derslere kayıt yaptırabilir. İlgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve GANO’su en az 3.00 olan öğrenciler; ders programında çakışma olmaması koşuluyla, danışmanın ve bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile 40 AKTS’lik ders alabilirler.

  Bu maddeye bağlı olarak öğrenciler öncelik olarak alt sınıflardan almaları gereken derslerden başlayarak kendi dönemlerine ait dersleri almalıdır.

  7- Ortak Seçmeli Ders nedir?

  Lisans öğrencileri, 3. sınıf güz ve bahar dönemlerinde, farklı fakülte ve alanlardan açılan seçmeli derslerden, ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri birer dersi alabilecektir.

  8-  Akademik Başarı Not Ortalamasında Yer Alan YANO ve GANO Ne Anlama Gelmektedir?

  Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için sadece o yarıyıla ait dersler, GANO hesabı içinse öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yılsonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz. %10’luk başarı dilimin hesaplanmasında YANO, sınıf atlama durumunda ise GANO hesabına göre işlem yapılır.

  Yazı kaynağı : tf.klu.edu.tr

  Marmara Üniversitesi

  Marmara Üniversitesi

  Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur.

  Bir dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama, proje, yarıyıl/yıl sonu sınavı ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.

  Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır.

  Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı birimler tarafından en az %30 en çok %60 olacak şekilde belirlenir.

  Ancak, bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar dersleri ve benzeri tez, proje çalışması veya sunumdan ibaret olan derslerde başarı notunun ne şekilde hesaplanacağı birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

  Öğretim elemanı, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler.

  Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınavların başarı notuna toplam katkısı en az %20’dir.

  Yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır Bağıl değerlendirmeye esas olacak üç sınır değer, yarıyıl/yıl sonu sınavı alt limiti (YSSL), başarı notu alt limiti (BNAL) ve bağıl değerlendirmeye katma limiti (BDKL); birimler tarafından belirlenir ve bu sınır değerler birim kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

  100 puan üzerinden YSSL ve BNAL 35’ten, BDKL 20’den az olamaz.

  Bağıl değerlendirme sistemi ve öğretim elemanı takdirinin uygulandığı derslerde değerlendirmeye alınmak için öğrencinin yarıyıl/yıl sonu sınav notu ve bütünleme notunun 100 puan üzerinden en az YSSL, doğrudan dönüşüm sistemi uygulanan durumlarda en az 50 olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.

  Yazı kaynağı : hukuk.marmara.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap