Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cuma ile sela arası okunacak dua

  1 ziyaretçi

  cuma ile sela arası okunacak dua bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Cuma selası okunurken duaların kabul olması için okunan dua

  Cuma selası okunurken duaların kabul olması için okunan dua

  Cuma günü okunacak dualar hangisidir, cuma günü ezan ile sela arasında hangi dualar okunmalı, nasıl dua edilmeli? Resimli cuma mesajları ve cuma günü okunacak duaları sizler için derledik. Bu güzel ve mübarek günde siz de sevdiklerinize resimli cuma mesajları yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz...

  Cuma günü okunacak dualar hangisidir, cuma günü ezan ile sela arasında hangi dualar okunmalı, nasıl dua edilmeli soruları müslümanlar tarafından merak ediliyor. Biz de bu mübarek gün için sizlere cuma günü okunacak duaları ve resimli cuma hadislerini dualarını bir araya getirdik. Cumanız mübarek olsun...

  Cuma ezanı ile selası arasında okunacak dua:

  * Cuma günü bol bol salavat getirin.Cuma günü 80 selavat getirnin 80 yıllık günahı affolunur.

  * Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere okunacak dua:
  * ”La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard.”
   bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

  ALLAH’lM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA.. 

  Hayırlı Nur’lu Cuma‘lar. Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

  Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

  Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

  YÜCE RAB’BİM..! Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ELLERİMİZİ..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! -Hayırlı Nurlu Cumalar.

  Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim.

  Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar.

  Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah’ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

  Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

  Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

  Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah’ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

  Yazı kaynağı : www.internethaber.com

  Cuma g�n� hangi dualar okunur? Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar nelerdir?

  Cuma g�n� hangi dualar okunur? Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar nelerdir?

  Cuma g�n�nde okunacak dualar yo�un olarak ara�t�r�l�yor. Milyonlarca M�sl�man bu �zel g�nde namaz ibadetlerini yapacak ve dualar edecek. �slam aleminde �ok �zel bir yeri olan Cuma g�n�nde namazlar�n ard�ndan dua edenlerin hay�rl� dilekleri kabul olunur. �zellikle Sela ile ezan aras�nda okunan dualar ve dilekler kabul olunur. Peki Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar nelerdir? ��te detaylar...

  Cuma g�n�n�n M�sl�manlar i�in �nemi b�y�kt�r. M�sl�man alemi olarak bayram sayd���m�z ve dua kap�lar�n�n a��k oldu�u bilinen Cuma g�n� yap�lan ibadetler �ok �nemlidir. Peki Cuma g�n� nas�l dua edilir? Bu m�barek g�nde yap�lan ibadetler sonras�nda okunacak dualar� sizler i�in derledik. ��te Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar

  CUMA G�N� HANG� DUALAR OKUNUR?

  Allah'�m! Fayda vermeyen ilimden, kat�na y�kselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana s���n�r�m." (Taberani)

  "Lanetlik �eytandan Ulu Allah'a s���n�r�m. O t�m varl�klar� h�km� alt�nda tutar ve s�n�rs�z derecede c�merttir."

  El Ahzab S�resi 56. ayet-i kerimede Allah-� Te�l� buyurmaktad�r ki; "Ger�ekten Allah ve melekleri Peygambere sal�t ederler, O' nu �verler. Ey iman edenler! Siz de O'nu �v�n ve O'na sal�t ve selam edin, O' na g�n�lden teslim olun."

  Allah'�m! Darl�ktan ve �z�nt�den sana s���n�r�m. Acizlikten ve tembellikten sana s���n�r�m. Korkakl�ktan ve cimrilikten sana s���n�r�m. Borcun s�k�nt�s�ndan ve insanlar�n bask�s�ndan sana s���n�r�m." (Cem'ul Fevaid)

  "Allah'�m! Cehennem azab�ndan, kabir azab�ndan, Mesih ve Deccal'�n fitnesinden, hayat ve �l�m fitnesinden Sana s���n�r�m." (K�t�b-i Sitte)

  Cuma g�n� okunacak r�z�k duas�: Allah�mme Ya �aniyy�,Ya Hamid�,Ya M�bdi� Ya Mu'id�,Ya Rahim� Ya Vedud. E�isni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

  Anlam� : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'�m. Helalin ile beni haramdan sak�nd�r. Taatin ile beni masiyetinden uzakla�t�r. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

  �mam-� Suy�t�, el-C�mi'u's-sa�ir'inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ��yle buyurmu�lard�r:

  "Kim cuma namaz�ndan sonra -konu�madan ve kalkmadan- ihl�s, Fel�k ve N�s s�relerini yedi�er defa okursa Allah Te�l� onu gelecek cumaya kadar, zarar verici �eylerden muhafaza buyurur." (Suy�t�, el-C�miu's-sa��r, no: 8954; Ali el-M�ttak�, II, 648/4985)

  Hastal�klar i�in �ifa dualar�: Hazret-i �i�e'den rivayete g�re Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildi�inde ��yle du� ederlerdi;

  T�rk�e Okunu�u: Ezhibil-be'se rabben'nasi e�fi ve ente�'�afi la �ifae illa �ifauke �ifaen la yugadiru sekame

  Anlam� : "Bu hastal��� gider ey insanlar�n Rabbi! �if� ver, ��nk� �if� verici sensin. Senin verece�in �if�dan ba�ka �if� yoktur. �yle �if� ver ki hi� bir hastal�k b�rakmas�n."

  Yine Hz. Ay�e'den rivayet edilene g�re peygamberimiz kendisine bir hasta �if� bulmak i�in dua istedi�inde ��yle dua etmi�tir : Bismillahi turbetu ardina ve r�katu ba'dina y��fe sakimuna bi-izni rabbina.

  Anlam�: "Allah'�n ad�yla du�ya ba�lar�m. Bizim yerimizin topra�� ve birimizin t�kr��� vesilesiyle Allah'�n izniyle hastam�z �if� bulur."

  CUMA SURES�N�N SON 3 AYET�

  Her kim Cuma g�n� sela ile ezan aras� Cuma s�resinin 9-10-11 �yetlerini (son 3 ayet) okursa,o ki�imin eline mutlaka o hafta i�inde helal para ge�er.

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

  Y� eyyuh�llez�ne �men� iz� n�diye lis sal�ti min yevmil cumuati fes'av il� zikrill�hi ve zer�l bey'a, z�likum hayrun lekum in kuntum ta'lem�n(ta'lem�ne).

  فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  Fe iz� kudiyet�s sal�tu fente�ir� f�l ard� vebteg� min fadlill�hi vezkur�ll�he kes�ran leallekum tuflih�n(tuflih�ne).

  وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

  Ve iz� raev tic�raten ev lehveninfadd� ileyh� ve terak�ke k�im�(k�imen), kul m� indall�hi hayrun minel lehvi ve minet tic�rati, vall�hu hayrur r�z�k�n(r�z�k�ne).

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Cuma g�n� okunacak esmalar ve faziletleri nelerdir? Cuma g�n� hangi Esmalar �ekilir?

  Cuma g�n� okunacak esmalar ve faziletleri nelerdir? Cuma g�n� hangi Esmalar �ekilir?

  Cuma g�n� okunacak Esmalar, bu m�barek g�nde ibadetlerini yerine getiren M�sl�manlar taraf�ndan merak ediliyor. Cuma g�n�nde okunacak Esmalar ve dualar �ok faziletlidir. Cuma g�n� �yle bir an vard�r ki edilen dualar geri �evrilmez. Peki Cuma g�n� hangi Esmalar �ekilir? ��te Cuma g�n� okunacak esmalar ve faziletleri...

  CUMA G�N� OKUNACAK ESMALAR

  Cuma g�n� 100 defa "YA ALLAH" diye zikreden insan�n b�t�n dilekleri kabul olur.

  Cuma G�n� "YA VAL�" esmas�n� (1000) defa okuyan her i�inde kolayl�k g�r�r.

  Cuma g�n� "LA �LAHE �LLALAH�'L MEL�K�'L HAKKU'L- M�B�N" (200) defa zikreden Ki�i Allah'tan ne isterse verilir.

  Cuma gecesi "YA DARR" Esmas�n� (100) kere �ekerse, d��m�� oldu�u dertten kurtulur. Fakir ve d��k�n kimseler buna devam etseler �ok faydas�n� g�r�rler.

  Cuma G�n� "YA VEL�YY� YA ALLAH" esmas�n� (1000) defa zikreden ki�i her istedi�ine kavu�ur.

  Yine Cuma g�n� namazdan �nce y�z defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hay�rl� dile�i ger�ekle�ir.

  Cuma namaz�ndan sonra y�z defa "Ya Rahman" diyenler unutkanl�ktan ve gafletten kurtulduklar� gibi kalpleri de nurlan�r.

  Cuma geceleri 100 defa "Y� D�rr" ism-i �erifini okumaya devam eden Cenab� Hakka yak�n olur ve zarar verici �eylerden emin olur.

  Cuma namaz�ndan sonra y�z defa "Ya Gaffar" ism-i �erifini okuyanlar affa ma�firete mazhar olurlar

  Cuma g�n� 1000 defa "Y� V�l�" ism-i �erifini okuyarak dua edenin duas� kabul olur, i�leri kolayla��r.

  10 hafta s�reyle Cuma g�nleri onar defa "Y� Ganiyy, Y� Mu�ni" ism-i �eriflerini okuyan zengin olur.

  Cuma g�n� ak�ama do�ru "Y� Veliyy" ism-i �erifini okuyanlar�n hay�rl� dilekleri kabul olunur.

  Cuma namaz�ndan sonra y�z defa "Y� Gafur" ism-i �erifini okuyanlar af olunur.

  Cuma namaz�nda hutbe esnas�nda y�z defa "Ya Bas�r" ism-i �erifini okuyan� Cenab-� Allah hidayete erdirir, kalp g�z�n� a�ar.

  Cuma g�n� namazdan �nce y�z defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hay�rl� dile�i ger�ekle�ir.

  Cuma g�n� herhangi bir saatte: L� ilahe ill� ente y� Hann�n� ya Menn�n� y� bed�'as sem�v�ti vel arz� y� zel Cel�li vel �kr�m diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

  Cuma ezan� vakti 1062 kere Y� B�is ismi �erifini zikreden bek�r�n k�smeti a��l�r

  Cuma namaz�ndan sonra y�z defa "Ya Rahman" diyenler unutkanl�ktan ve gafletten kurtulduklar� gibi kalpleri de nurlan�r.

  Cuma namaz�ndan sonra y�z defa "Ya Gaffar" ism-i �erifini okuyanlar affa ma�firete mazhar olurlar

  Cuma G�n� "YA VEL�YY� YA ALLAH" esmas�n� (1000) defa zikreden ki�i her istedi�ine kavu�ur.

  Cuma g�n� "LA �LAHE �LLALAH�`L MEL�K�`L HAKKU`L- M�B�N" (200) defa zikreden Ki�i Allah`tan ne isterse verilir. Cuma g�n� Sabah`.

  YA-RAK�B esmas� (312) defa zikrederek iste�ini Allah`a bildirirsen iste�in kabul olur.

  Cuma gecesi 1000 defa "Y� Muhs�" ism-i �erifini okuyan�n k�yamet g�n�nde hesab� kolay olur.

  Cuma g�n� sela ile ezan aras�nda cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta i�inde eline helal para ge�er

  Cuma g�n� 80 salevat getirenin, 80 y�ll�k g�nah� affolur.[Dare Kutni]

  Cuma g�n� veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir k��k ihsan edilir.[Taberani]

  Cuma gecesi Yasin suresini okuyan�n, g�nahlar� affedilir.[�sfehani]

  CUMA G�N� OKUNACAK ESMALAR VE FAZ�LETLER�

  Allah Res�l� (sav) cuma g�n�nden bahsederken ��yle buyurdu: "Onda �yle bir an vard�r ki �ayet bir M�sl�man kul namaz k�larken o �na rastlar da Allah"tan bir �ey isterse, (Allah) ona diledi�ini mutlaka verir." (M1969 M�slim, Cum"a, 13)

  Allah'�n g�zel isimleri manas�na gelen "el-Esmau'l-h�sna / esma-i h�sna"n�n okunmas� elbette �ok faziletlidir. Kur'an'da Allah bu isimleri i�in "Lehu'l-Esmau'l-h�sna" (G�zel isimler Onundur-Taha, 20/8) ifadesini kullanm��t�r. Bu ise b�t�n isimlerinin g�zellikle tecelli etti�ini, okunmas�n�n yaln�z fayda temin etti�ini g�stermektedir.

  Ehil olan bir kimsenin "Hak�m" ismini vird edinmesi, bir�ok hikmeti g�rmeye vesile olabilir.

  Keza, s�rekli "Vedud" ismini vird edinen kimse de Allah'� �ok sevebilir, emir ve yasaklar�n� �ok sevebilir, -�ekli ne olursa olsun- kaza ve kaderinin tecellilerini �ok sevebilir.

  Allah'�n isimlerini zikreden kimse, her �eyden �nce ciddi bir m�mindir. Allah'�n g�zel isimlerini vird edinen kimse, s�rekli iman�n� g��lendirdi�i gibi, salih amel de i�lemi� olur. Kabirde imandan sonra salih amellerin de �efaat�i olaca�� bilinmektedir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap