Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cuma günü duaların kabul olduğu an

  1 ziyaretçi

  cuma günü duaların kabul olduğu an bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Cuma günü dua saati ne zaman? Cuma günü hangi dualar okunur?

  Cuma gününde duanın kabul edildiği anın belirlenmesi

  Cuma gününde duanın kabul edildiği anın belirlenmesi

  Allah’a hamd olsun.

  Birincisi: Sahih hadislere göre Cuma gününde kabul edilen bir zaman dilimi olup Müslüman kimse bu zamana denk geldiğinde ve yüce Allah’tan bir hayır dilediğinde Allah ona verir. Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Cuma gününde öyle bir zaman dilimi var ki Müslüman bir kul, o vakitte namaz kılar vaziyetinde denk gelip yüce Allah’tan bir hayır dilerse mutlaka ona verilir” (Buhari 5295, Muslim 852)

  Alimler duanın kabul edileceği saatin belirlemesinde ihtilafa düşmüşlerdir. Ancak bu görüşler arasında tercihli iki görüş bulunmaktadır.

  İbn Kayyım Rahimehullah şöyle dedi: bu görüşlerin en makbul olanı sabit sahih hadisler içeren iki görüştür:

  Birincisi: İmamın oturuşundan itibaren başlar, namazın bitimine kadar devam eder. Bu görüşün delili: Ebu Burde bin Ebu Musa el Eş’ari şöyle dedi: Abdullah bin Ömer Radiyallahu anhu bana şöyle dedi: Senin baban Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den Cuma gününde makbul saat ile ilgili bir hadis rivayet etti mi?

  Ben, evet dedim. O, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işittim, dedi: “O vakit, imamın oturuşu ile namazın bitimine kadardır” .

  Ayrıca Kesir bin Abdullah bin Avf el Muzeni babasından O’da dedesinden şöyle rivayet eder: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Cuma gününde bir zaman dilimi var ki, kul ne isterse Allah ona icabet eder.

  Bunun üzerine sahabiler: Ey Allah’ın Rasulu! Hangi vakittir bu?

  Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: Namaza kamet getirilip namazdan çıkıncaya kadardır. Şeyh Elbani: çok zayıftır demiştir. (Tirmizi 490, İbn Mace 1138)

  İkincisi: İkindi namazından sonradır, bu görüş iki görüş arasında en tercihli olanıdır. Abdullah bin Selam, Ebu Hureyre, İmam Ahmed ve birçok ali bu görüştedirler. Bu görüşün delili: Ebu Said el Hudri ve Ebu Hureyre Radiyallahu anhum’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Cuma gününde öyle bir zaman dilimi var ki, kul bu zaman diliminde ne isterse Allah ona icabet eder. bu vakit ikindi namazından sonradır” (İmam Ahmed 7631) bu hadisin isnadı zayıf olmakla birlikte diğer şahitlerle sahihtir. (el musned)

  Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini rivayet eder: “Cuma gününde on iki saat vardır, Müslüman bir kul bu zamana denk gelir Allah’tan bir şey talep ederse Allah ona verir, ikindi namazından sonra son saati değerlendirin” (Ebu Davud 1048, Nesai 1389)

  Said bin Mansur, Ebu Seleme bin Abdurrahman’dan şöyle rivayet eder: Bazı sahabeler toplanır ve Cuma gününde makbul saati konuşurlar, müzakere sonunda söz konusu saatin Cuma gününün son saati olacağı konusunda aykırı görüş bildirmediler. (el feth 2/489)

  Abdullah bin Selam şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in bulunduğu ortamda şöyle dedim: “Allah’ın kitabında; Cuma gününde öyle bir zaman dilimi var ki ona denk gelen mümin kul namaz kılar ve dua ederse ihtiyacı karşılanır. Abdullah şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bana işaret ederek şöyle dedi: bir zaman diliminin bir kısmında. Ben: doğru söylediniz. Bir zaman diliminin bir kısmında.

  Ben: hangi bölümündedir? Diye sorduğumda, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: gündüzün son vakitleridir. Ben: namaz vakti değil midir?! Rasulullah: evet, mümin kul, namaz kılar sonra oturur ve onu namazdan başka bir şey onu tutmuyorsa namazda sayılır.) Elbani sahih demiştir.

  Ebu Seleme bin Abdurrahman Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Güneşin üzerinde doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Bu günde Adem yaratıldı, bu günde Dünya’ya indirildi, bugünde tövbesi kabul edildi, bu günde öldü, bugünde kıyamet kopacaktır. Cinler ve insanlar hariç her Cuma günü tüm canlılar güneş doğuşundan itibaren kıyametin kopacağı korkusu içinde yaşarlar. Cuma gününde öyle bir saat dilimi var ki Müslüman bir kul bu zamana denk geldiğinde namaz kılar, dua eder ve bir şey isterse ona verilir. Ka’b bu olay senede bir kere olur, ben hayır! Dedim. Her Cuma gerçekleşir. Ka’b Tevratı okudu, sonra Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem doğru söylemiştir. Dedi. Ebu Hureyre: Sonra Abdullah bin Selam ile karşılaştığımda Ka’b ile olan konuşmayı dile getirdim. Abdullah bin Selam: O zaman dilimin, hangi zaman olduğunu biliyorum. Ebu Hureyre: Bana hangi vakit olduğunu söyler misin? Abdullah: Cuma gününün son vaktidir. Ben: nasıl günün sonu olurda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: Namaz kılarak bu zamana denk gelen Müslüman bir kul… demektedir.? Oysa günün sonunda namaz kılınmaz. Abdullah bin Selam: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demedi mi?: Her kim bir yerde oturur ve namazı beklerse namaz kılıncaya kadar namazda sayılır. Evet dedim. Doğrudur. Tirmizi: bu hadis hasen ve sahihtir. (Zadul Mead 1/376

  İkincisi: İmamın oturuşu ile namazın bitimine kadardır görüşüne göre olsa bile bu, namaz kılan kişinin hutbeyi bırakıp dua ile meşgul olması demek değildir. Bilakis hutbeyi dinler ve imamın duasına amin der. Ayrıca namazında, secdede ve selamdan önce dua eder. Böylece bu önemli vakitte dua etmiş olur. Şayet bununla birlikte ikindi namazından sonra bu zaman dilimini duayla değerlendirirse daha güzel olacaktır.

  En iyisini Allah bilir.

  Yazı kaynağı : islamqa.info

  Cuma günü duaların kabul olduğu saat ne zaman? Cuma günü okunacak dualar

  Cuma günü duaların kabul olduğu saat ne zaman? Cuma günü okunacak dualar

  Cuma günü tüm Müslümanlar için haftanın bayramı olarak kabul edilmekte. Zira cuma gününe özel Allah, ayet indirmiş ve cuma vaktinde dünyalık işlerin bırakılıp cuma namazı için camide toplanılmasını farz kılmıştır. Dedik ya cuma günü mübarek bir gün. Cuma günü öyle bir vakit vardır ki yapılan bütün duaların kabul edildiği saattir. Cuma günü duaların kabul edildiği vakte ilişkin Peygamberimizin de hadisi vardır. Peki Cuma günü duaların kabul olduğu saat ne zaman?

  Cuma günüduaların kabul olduğu vakit, cuma günü duaların kabul olması için hangi saatte dua yapılmalı? Cuma günü duaların kabul olması için okunacak dua, cuma günü duaların kabul edildiği saat soruları cuma günü en çok araran kelimelerin başında gelmekte. İnsanoğlu, beşerdir şaşar, günah işler ve sonunda pişman olur. Günahlarını affettirmek için bir kul her anı fırsat bilir. Pişmanlık ve nedamet getirir. Her günü değerlendirir pişman olan bir kul. En çok da cuma gününü bir fırsat bilir pişmanlık duyan mümin. Zira günahların affedildiği, duaların kabul edildiği cuma saati vardır çünkü. Peygamberimiz de bu cuma saatine işaret etmiştir. Onun için vatandaşlar cuma günü duaların kabul olduğu saatin ne zaman olduğunu merak etmekte.

  Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul geri çevrilmez

  Cuma günü duaların kabul olduğu saat için bir çok hadis ve rivayet vardır. Cuma günü dua saati ne zaman diye merak edenlere o gizli vakitle ilgili hadisleri derledik. Peygamberimiz cuma günü dua saati için bakın ne demiş; Yaradanın Cuma gününe has bazı lütufları vardır. Duaların kabul olduğu gün olarak nitelenen Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul geri çevrilmez. Cuma gününün bu özel vakti için peygamberimiz “Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” demiştir. Peki Cuma'daki bu kıymetli vakit hangi saate denk geliyor Peygamberimiz ne demiştir? Bu vaktin ne zaman olduğu hususunda değişik sözler söylenmiştir. 

  Cuma gününde öyle bir saat vardır ki…

  Abdullah ibn Selam Peygamberimiz ile yaptığı 'Cuma vakti' üzerine bir konuşmayı şu sözlerle aktarıyor: “Allah Rasulü (sas) oturuyordu. Ben, ‘Allah’ın kitabında (Tevrat’ta) şu ifadeyi buluyoruz: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah’a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir.’ dedim. Benim bu sözüm üzerine Rasulullah, ‘Yahut bir saatin bir kısmı.’ diye bana işaret buyurdu.

  Cuma gününde duaların kabul olduğu vakitle ilgili bir rivayette şöyle deniliyor : Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari’den naklediyor: "Resûlullah’ın : "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim.

  Cumadaki duaların kabul olma saatiyle ilgili bir başka rivayette de şöyle deniliyor: Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.

  Allah kulun isteğini cuma saatinde geri çevirmez

  Bilindiği gibi dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Yaradan o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez ve bol ihsanda bulunur. Bu özel günler: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir. Bu kadar kıymet biçilen cuma günü dua için de çok özel vakitler vardır. Cuma günündeki bu saatin gizli kalışının hikmetlerinden biri; Cuma gününün diğer saatlerini de kıymetten düşürmemek ve her saatine aynı ehemmiyeti vererek geçirmek içindir.

  Bu duaya dikkat!

  Kim bu duayı okursa ve okuduğu vakit de cuma saati vaktiyse (cuma günü duaların kabul olduğu vakit) kişinin yaptığı tüm dualar kabul edilir. İşte o dua:

  Sübhaneke La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdı ya zel celali vel ikram. 

  ANLAMI;

  İlâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram.

  Peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (“Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.)

  Allah Resulü’nden müjde 

  Büreyde el Eslemî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v), bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti: “Ey Allah’ım Ben senden istiyorum ki: Senin tek olduğuna senden başka gerçek ilah olmadığına ben inanıyor ve bu gerçeği de başkalarına da bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Sen kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayansın fakat herkes ve her şey sana muhtaçtır. O Allah kesinlikle baba olmamıştır ve çocuğu da yoktur. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz o hiçbir şeye benzetilemez.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla duâ edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ismi Azam duâsını yapmış oldu.

  Cuma günü okunacak rızık duası şöyle : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

  Rızık duasının Türkçe manası

  Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

  Dilek duası

   İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar. *Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır. *Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.

  *Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur. *Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur. *Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır. 

  *10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur. *Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

  Kısmet açılması için okunacak dualar

  Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir. Bunun dışında evlenmek isteyenleri kısmetlerinin açılması için her gün şu duayı okumaları öneriliyor :‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Manası : Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

  Hastalıkların şifası için okunacak dualır

  Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

  Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

  Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”

  Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

  Manası : “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”

  Tüm Türkiye geneli Cuma namaz vakitleri için tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Cuma günü okunacak dualar! Cuma günü reddedilmeyen dua

  Cuma günü okunacak dualar! Cuma günü reddedilmeyen dua

  Allah Teala her ümmete haftanın bir gününü ibadet ve toplanma günü olarak belirlemiştir. Ümmet-i Muhammed için bu gün Cuma günüdür. Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) Cuma gününün önemine ve faziletine şu hadisleriyleişaret buyurmuşlardır:

  "Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem (aleyhisselam) Cuma günü yaratıldı Cuma günü cennete koyuldu Cuma günü dünyaya indirildi. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır." Dinimizin bütün emir ve tavsiyeleri gibi Cuma günü ve namazının da kıymeti en iyi âlimler ve veliler tarafından anlaşılmış ve açıklanmıştır.

  Cuma gününde özel bir icabet saati vardır. Peygamberimiz “Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” demiştir. Peki Cuma'daki bu kıymetli vakit hangi saate denk geliyor Peygamberimiz ne demiştir? Bu vaktin ne zaman olduğu hususunda değişik sözler söylenmiştir. 

  Cuma günü geri çevrilmeyen dua vakitleri

  Cuma gününde duaların kabul olduğu vakitle ilgili bir rivayette şöyle deniliyor : Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari’den naklediyor: "Resûlullah’ın : "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim. 

  Cumadaki duaların kabul olma saatiyle ilgili bir başka rivayette de şöyle deniliyor: Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.

  Cuma günü okunacak dualar

  Kim bu duayı okursa ve okuduğu vakit de cuma saati vaktiyse (cuma günü duaların kabul olduğu vakit) kişinin yaptığı tüm dualar kabul edilir. İşte o dua:

  Sübhaneke La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdı ya zel celali vel ikram. 

  ANLAMI;

  İlâh yok ancak sen, ya Hannan(rahmeti bol) ya mennan(nimeti bol) ya semâvat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zelcelâli velikram.

  Peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir: (“Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.)

  Allah Resulü’nden müjde 

  Büreyde el Eslemî (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v), bir adamın şöyle duâ ettiğini işitti: “Ey Allah’ım Ben senden istiyorum ki: Senin tek olduğuna senden başka gerçek ilah olmadığına ben inanıyor ve bu gerçeği de başkalarına da bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Sen kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayansın fakat herkes ve her şey sana muhtaçtır. O Allah kesinlikle baba olmamıştır ve çocuğu da yoktur. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz o hiçbir şeye benzetilemez.” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla duâ edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ismi Azam duâsını yapmış oldu.

  Cuma günü okunacak rızık duası şöyle: Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

  Rızık duasının Türkçe manası

  Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

  Cuma günü okunacak dilek duası

  İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır. *Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.

  Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur. *Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur. *Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır. 

  10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur. *Cuma Günü  "YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

  Kısmet açılması için okunacak dualar

  Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir. Bunun dışında evlenmek isteyenleri kısmetlerinin açılması için her gün şu duayı okumaları öneriliyor :  ‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Manası : Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

  Hastalıkların şifası için okunacak dualır

  Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

  Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

  Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”

  Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

  Manası : “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” 

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap