Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  coversyl plus 10 mg/2 5 mg 30 film kapli tablet

  1 ziyaretçi

  coversyl plus 10 mg/2 5 mg 30 film kapli tablet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  COVERSYL PLUS 10 MG/2,5 MG 30 FILM KAPLI TABLET

  COVERSYL PLUS 10 MG/2,5 MG 30 FILM KAPLI TABLET

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

  Yazı kaynağı : www.ilacabak.com

  COVERSYL PLUS 10 mg/2.5 mg 30 film kapl� tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  COVERSYL PLUS 10 mg/2.5 mg 30 film kapl� tablet Yan Etkileri

  COVERSYL PLUS 10 mg/2.5 mg 30 film kapl� tablet Yan Etkileri

  4.Olas� yan etkiler nelerdir ?

  T�m ila�lar gibi COVERSYL PLUS�in i�eri�inde bulunan maddelere duyarl� olan ki�ilerde yan etkiler olabilir.

  Asa��dakilerden biri olursa, COVERSYL PLUS�� kullanmay� durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yak�n hastanenin acil b�l�m�ne ba�vurunuz:

  -    Y�zde, dudaklarda, dilde ve/veya bo�azda �i�me, nefes almada zorluk,

  -    �iddetli ba� d�nmesi veya bayg�nl�k,

  -    Al���lmad�k derecede h�zl� veya d�zensiz kalp at���.

  Bunlar�n hepsi �ok ciddi yan etkilerdir. E�er bunlardan biri sizde mevcut ise sizin COVERSYL PLUS�a kar�� ciddi alerjiniz var demektir. Acil t�bbi m�daheleye veya hastaneye yat�r�lman�za gerek olabilir.

  Bu �ok ciddi yan etkilerin hepsi olduk�a seyrek g�r�l�r.

  Yan etkiler a�a��daki kategorilerde g�sterildi�i �ekilde s�ralanm��t�r:

  �ok yayg�n    : 10 hastan�n en az 1 inde g�r�lebilir.

  Yayg�n    : 10 hastan�n birinden az, fakat 100 hastan�n birinden fazla g�r�lebilir.

  Yayg�n olmayan : 100 hastan�n birinden az, fakat 1000 hastan�n birinden fazla g�r�lebilir. Seyrek    : 1.000 hastan�n birinden az g�r�lebilir.

  �ok seyrek : 10.000 hastan�n birinden az g�r�lebilir.

  Bilinmiyor    : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yayg�n:

  Kas kramplar�, Yorgunluk hissi.

  Yayg�n olmayan:

  �ok seyrek:

  Bilinmiyor:

  Kan, b�brek, pankreas veya karaci�er rahats�zl�klar� (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) de�i�meler g�r�lebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yap�lmas�n� isteyebilir).

  Karaci�er yetmezli�i varsa hepatik ensefalopati ba�lang�c� g�r�lebilir (karaci�er yetmezli�ine ba�l� olarak beyin fonksiyonlar�ndaki bozulma).

  Yan etkilerin raporlanmas�

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  COVERSYL PLUS 10 mg/2.5 mg Tablet Prospektüsü

  Hamilelik döneminde kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk üç ayında COVERSYL PLUS kullanımı önerilmemektedir. Hamileliğin 3. ayından sonra bebeğinize ciddi zarar verebileceğinden COVERSYL PLUS hamileliğin ilk 3 ayından sonraki dönemlerde kullanılmamalıdır. COVERSYL PLUS ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

  Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular

  Emzirme döneminde kullanır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  COVERSYL PLUS emzirirken kullanılmaz.

  Yazı kaynağı : prospektus.co

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap