Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cipro 750 mg ne için kullanılır

  1 ziyaretçi

  cipro 750 mg ne için kullanılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  CIPRO 750 mg 14 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  CIPRO 750 mg 14 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.CIPRO nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  C�PRO akyuvar (beyaz kan h�cresi) say�s� d���k (n�tropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynakl� oldu�u d���n�len ate�in s�z konusu oldu�u hastalar�n tedavisinde di�er antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullan�labilir.

  �iddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla t�rde bakterinin neden oldu�u bir enfeksiyon olmas� halinde, C�PRO'ya ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

  C�PRO, kistik fibr�z (Akci�er, b�brek veya pankreasta bozuklu�a neden olan kal�t�msal bir hastal�k) bulunan �ocuk ve ergenlerde akci�er ve bron� enfeksiyonlar�nda, b�breklere ula�anlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlar�nda siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet g�sterilmesi durumunda di�er alternatif tedaviler uygun olmad���nda, �arbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullan�l�r. C�PRO, doktorun gerekli g�rmesi halinde �ocuklarda ve ergenlerde g�r�len di�er spesifik �iddetli enfeksiyonlar�n tedavisi i�in di�er ajanlar�n kullan�lamad��� durumlarda kullan�labilir.

  C�PRO dahil florokinolonlar, kronik bron�itin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan �riner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlar�nda) alternatif tedavi se�eneklerinin varl���nda, ciddi yan etki riski nedeniyle kullan�lmamal�d�r.

  Bu endikasyonlarda di�er tedavi se�eneklerinin ba�ar�s�z oldu�u durumlarda kullan�labilir.

  C�PRO, yaln�zca duyarl� bakterilerin yol a�t��� kan�tlanm�� ya da bu konuda ciddi ��phe bulunan enfeksiyonlar�n tedavisinde kullan�labilir.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Cipro nedir? Ne işe yarar? Kullanımı, dozu ve yan etkileri

  Cipro 750 Mg Tablet Ne İşe Yarar? Cipro 750 Mg Ne İçin Kullanılır?

  CIPRO 750 Mg Film Tablet vücuttaki bakterilerle savaşarak, siprofloksasine duyarlı patojen bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir. Ayrıca, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibrozisin P. aentginosa adlı bakteriye bağlı akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde ve şarbonda kullanılmaktadır. Peki Cipro 750 Mg Tablet Nedir? Cipro 750 Mg Tablet Ne İşe Yarar? Cipro 750 Mg Ne İçin Kullanılır? Cipro 750 Mg Tablet Nasıl Kullanılır? Cipro 750 Mg Film Tablet için sorulan bu soruları gelin birlikte inceleyelim.

  Cipro 750 Mg Tablet Nedir Ne İşe Yarar?

  Siprofloksasin‘ dir. CIPRO Film Tablet 750 mg, vücuttaki bakterilerle savaşarak, siprofloksasine duyarlı patojen bakterilerin sebep  olduğu enfeksiyonları tedavi eden bir antibiyotiktir. CIPRO, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (akut sinüzit), orta kulak iltihabı (Akut otitis media), zatürre (akciğer iltihabı-pnömoni), akut ve kronik bronşitin akut alevlenmelerinin tedavisi;  göz enfeksiyonları;  idrar kesesi-idrar kanalı iltihabı, böbrek iltihabı gibi idrar yolu enfeksiyonları; yumurtalık iltihabı, bel soğukluğu (gonore), prostat iltihabı dahil genital organların enfeksiyonları; karın zarı iltihabı, safra yollarının iltihabı gibi karın içi enfeksiyonları; apse, çıban, tırnak kenarının iltihaplanması, kıl kökü iltihabı, selülit (deri altı dokusunun yaygın cerahatlı iltihabı) gibi deri ve yumuşak doku  enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, kanda meydana gelen enfeksiyonlar (septisemi), bağışıklık sistemi zayıflamış olan hastalarda oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesi  ve tedavisi; neisseria meningitidis adlı bakterinin sebep olduğu enfeksiyonların önlenmesinde ve tedavisinde , enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda ve solunum yoluyla geçen şarbonun ortaya çıkışını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılır.  Ayrıca, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibrozisin P. aentginosa adlı bakteriye bağlı akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde ve şarbonda kullanılmaktadır.

  Cipro 750 Mg Ne İçin Kullanılır?

  CİPRO, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

  CİPRO akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

  Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, CİPRO’ya ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

  • CİPRO, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. CİPRO, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

  CİPRO dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlarında) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

  Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

  CİPRO, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

  Cipro 750 Mg Tablet Nasıl Kullanılır?

  Cipro 750 Mg Film Tabletin yan etkileri;

  Yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik, karın ağrısı, nefes alamama, üritker, gibi ilaca alerjiyi işaret eden bir durumda hemen hekiminizle irtibata geçiniz.

  Kanlı veya sulu ishal, kalp atışlarında düzensizlik, eklem ağrısı,  ciltte kabartı,  idrar tutukluğu, kolay kanama ya da çürük oluşumu, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, koyu renkli idrar, yüzde soluk renk, irade dışı kasılmalar gibi yan etkilerde acil yardım için hekiminize başvurmalısınız.

  Güneşe hassasiyetin artması, baş dönmesi, uyuklama, endişe hissi, bulanık görme, bulantı, ishal, kusma; ilacın hafif ve sık rastlanan yan etkilerdir.

  CIPRO FİLM TABLET 750 MG Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Yazı kaynağı : ogrencigundemi.com

  Cipro 750 mg nelere iyi gelir

  Cipro 750 mg nelere iyi gelir


  FLOTIC 200 MG/100 ML IV INF.COZ.ICEREN FLAKON

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

  siprofloksasin Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

  DNA Gyrase enzim inhibitörü fluorokinolon grubu antibiyotik.
  Yetişkin oral 2 x 270-750mg, IV 2-3 X 200-400mg.
  IV 6-10mg/kg/gün 3 doza bölünerek.

  Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

  Kontrendikasyon; fluorokinolon allerjisinde kullanılmamalı. Tizanidin ile birlikte kullanılmamalı.

  Etkileşim; tizanidin, teofilin, kafein, antiasitler, H2 reseptör antagonistleri, fenitoin, sülfonilüreler, siklosporin, oral antikoagulanlar, probenesid, metotreksat, metoklopramid, aspirin dışı antienflamatuar.

  Yan etkiler; Bulantı, kusma, diyare, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık gibi gastrointestinal yan etkiler; baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkiler; deri döküntüleri, kaşıntı, dil ve glottis ödemi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları.

  Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

  Menü

  FLOTIC Hakkında Kısa Bilgi

  FLOTIC 200 MG/100 ML IV INF.COZ.ICEREN FLAKON, VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 1 adet 200 MG siprofloksasin etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. FLOTIC , piyasada 102.68 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Beyaz Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699844690441 dir.

  FLOTIC , ATC sınıflamasının J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK) kategorisinde ve J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu J01MA02 ve ATC adı ciprofloxacin dır. İlacın 63 adet eş değer ilacı bulunur.

  FLOTIC hakkında daha fazla bilgi edinmek için hasta kullanma talimatını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. Hekimseniz, kısa ürün bilgisine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Sağlık Dünyasından Son Haberler

  Sirven ve diğer dudas comunes için hangi antibiyotikler var?

  Antibiyotik, hastalığa neden olan bakteri, parazit veya mantar gibi hassas mikroorganizmalarla savaşmaya hizmet eden bir ilaç türüdür. Bu ilaçlar sadece doktor tarafından belirtilmişse kullanılmalıdır..

  Antibiyotikler çeşitli enfeksiyon türlerini tedavi etmek için sirven, örneğin: idrar enfeksiyonu, oidos, ojos, böbrekler, piel, huesos, genital organlar, karın boşluğu, eklemlerde solunum ve sindirim traktörleri, sinüzit, forúculos, enfekte ülserler, bademcik iltihabı , rinit, bronşit, neumonia.

  Bu ilaçlar doktor reçetesi olmadan yanlış kullanılırsa, direnç ve gereksiz yan etkilere neden olabilirler, çünkü antibiyotikler bağırsaklarda ve ciltte yaşayanlar gibi vücuda faydalı olan bakterileri de ortadan kaldırabilir, ciltte kandidiyaz ortaya çıkar, ishal veya enfeksiyonlara neden olur, bu da hastalığın tedavisini daha zor hale getirir.

  Antibiyotikler hakkında yaygın şüpheler

  1. Antibiyotik almak kilonuzu artırabilir?

  Antibiyotiklerin yutulması besi değildir, çünkü kullanımının iştahın kilo alımını desteklediğini gösteren ikincil etkiler yoktur. Bununla birlikte, bazı antibiyotikler, karında şişmeye yol açabilen, kilo alımı ile karıştırılabilecek hazımsızlığa ve fazla gaza neden olabilir..

  2. Antibiyotikler doğum kontrol haplarının etkisini azaltır?

  Kontraseptiflerin etkisini azaltan antibiyotiklerdir ve son zamanlarda sadece rifampisin ve rifabutinin etkilerine müdahale ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu durumlarda ne yapacağınızı bilin.

  Bununla birlikte, ishaldeki çoğu antibiyotiğin ikincil etkilerinden biri olarak, ishal aldıktan 4 saat sonra ortaya çıkarsa kontraseptifin tamamen emmeme riski vardır. Bu durumlarda, ishal 7 gün sonra durduğu sürece prezervatif kullanılması tavsiye edilir..

  3. sonuna kadar antibiyotik davası almak gerekmez?

  Antibiyotik, tedaviye başladıktan 3 ila 5 gün sonra ortaya çıkan daha iyi bir semptomu gösteren belirtiler olsa bile, doktorun belirttiği zamanın sonuna kadar alınmalıdır..

  Bazı durumlarda, semptomların bir belirtisi yaşayan kişiler, önerilen süreden önce antibiyotiği almayı bırakma eğilimindedir, ancak enfeksiyona neden olan bakterilerin tamamen ortadan kaldırılmamış olabileceği için olmamalıdır. Tedaviyi kesmenin bir sonucu olarak, tekrar çoğalır, hastalığı tekrar geliştirir ve ayrıca kullanılan bileşiklere karşı direnç geliştirmek ve gelecekte antibiyotiği etkisiz hale getirmek mümkündür..

  4. Antibiyotikler neden ishale neden olur??

  İshal, bağırsak florası üzerindeki etkiden kaynaklanan antibiyotiklerle ikincil bir etkidir. Olan şey, antibiyotiklerin belirli bakterilere duyarlı bakterileri öldüren, böylece hem bakteri torbalarını hem de iyi bakterileri ortadan kaldıran ve bağırsağın işleyişinde değişikliklere neden olan ilaçlardır. İshal antibiyotiklerle nasıl savaşılır.

  5. Alkol antibiyotik etkisini azaltır?

  Alkol antibiyotik etkisini kesmez, ancak etkinliğini azaltabilir, çünkü alkol, ilacın orinde dışarı akışını kolaylaştırabilen ve kan akışındaki konsantrasyonu azaltabilen, tedavi için etkili olamayacak diüretik bir etkiye sahiptir. Ayrıca, zamana ek olarak alkol ve antibiyotik kullanımı karaciğeri aşırı yükleyebilir, çünkü her ikisi de bu organda metabolize olur, çünkü ilacın biyoyararlanımı bozulabilir ve antibiyotik toksisitesini artırabilir..

  Bu nedenlerden dolayı, doktorlar genellikle Metronidazol, Tinidazol, Cefoxitin ve Sulfamehoxazole ve Trimetoprima, ya organizma için toksik olmanın yanı sıra, kusma, çarpıntı, ısı, aşırı terleme, nefes almada zorluk, baş ağrısı ve hipotansiyon gibi hoş olmayan semptomlara neden olabilir..

  Kaç antibiyotik kötü kullanılır?

  Enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan kötü antibiyotiklerden bazıları şunlardır:

  Tüm antibiyotiklerin, doktor tarafından verilen talimatlara göre, daha iyi belirtilse bile, tedavi süresine saygı göstererek vakanın sonuna kadar alınması gerektiğini daima hatırlamak önemlidir. Tedavinin istenen etkiye neden olduğundan emin olmak için doz programlarına da uyulmalıdır..

  Seftriakson ve siprofloksasin: iyidir, ne fark olduğunu aynı veya olmasın

  çeşitli antimikrobik ilaç kombinasyonu - bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu hastalıkların tedavisi için modern yöntemlerin biri. ilaçların terapötik özellikler kombinasyonu, hızlı bir tedavi etkisi sağlar ve hastanın sağlığını geliştirmek için.

  Doğru seçimi yapmak için, ilaçların özelliklerini birleştirerek olasılığını göz önünde bulundurmalıdır. Eğer seftriakson, siprofloksasin ile karşılaştırmak istiyorsanız, her ilacın kullanımı için eylem ve işaretlerin farmakolojik spektrumunun olasılığını değerlendirmek için yeterlidir.

  Seftriakson sefalosporin grubu üçüncü nesil beta-laktam antibiyotiği aittir. İlacın önemli bir farmakolojik özellikleri, aktif seftriakson sodyum tuzu kabiliyeti olarak düşünülmektedir olmadan bakterilerin kompozisyonu, blok enzimler madde olan önemli bir aktivite imkansız.

  Bakteriler yaşamak için yeteneklerini inhibe üzerinde Seftriakson'un sonucunda, mikro organizmalar öldürülür ve bu patolojik süreçlerin ortadan kaldırılması yol açar.

  enjeksiyonluk su ile toz halinde üretilen araçlar, oral uygulama için uygun değildir. Seftriakson emme doğrudan iç kabuk kap duvarından olarak, sindirim sistemi mukozası yoluyla değildir. Küçük gemiler tüm organ ve dokularda nüfuz edilir ve ilaç herhangi bir noktada vücuda girer.

  Kan Seftriakson'a aktif maddesinin maksimum konsantrasyonu, iki saat sonra daha önce gözlenen ve biyo oranı% 100'dür. Böylece, hızlı bir terapötik sonucu elde.

  Ama seftriakson, önemli ölçüde tedavi artar yoğunluğu ile birlikte siprofloksasin içersen. patojenler üzerinde geliştirilmiş ve enfeksiyon tüm odakları hızla Grup'tan.

  Kabul Seftriakson'a endikasyonları

  ilacın antimikrobiyel özellikleri etkileri geniş bir aralığı vardır.

  Bakteriyel lezyonlarda önemli Seftriakson:

  Uygulama Seftriakson önemli enfekte yaralar tedavi ve ameliyat sonrası hastalar için profilaktik ajan olarak.

  Genellikle Seftriakson hastalar tarafından iyi tolere edilir. Olumsuz veya alerjik tepkiler az bulunmaktadır, fakat yoğunluğu farklıdır. Bu nedenle, enjeksiyon Seftriakson'a sonra herhangi anormal reaksiyonların görünümü ilacı bırakmalı ve analog yerine.

  Siprofloksasin farmakolojik özellikleri

  Siprofloksasin - en aktif florokinolon antibiyotik, ikinci jenerasyon grubunun bir. Ciprofloxacin'in Yüksek etkinliği hücre duvarlarını çözebilme kapasitesine kaynaklanmaktadır Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler, DNA sentezini bozabilir ve bunların büyümesini engellemek ve üreme.

  Bu formülasyonda da aminoglikosid antibiyotikler, penisilinler ve sefalosporinler dirençli mikroorganizmaların türlerinin üzerindeki etkisinin etkinliğini sağlar. Bu ilaçlar seftriakson ve siprofloksasin arasındaki temel farktır.

  Ayrıca, ilacın etkisinin antibakteriyel maddelerin diğer tipleri yönünde patojenik mikrobik direnci neden olmaz. Siprofloksasin diğer antibakteriyel ilaçların uyumlu olan veetkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak.

  aktif madde Siprofloksasin temelinde birçok benzersiz ürün yarattı. Örneğin, Siprofloksasin ve Tsiprolet - bu aynı şey. Ayrıca ikinci nesil kinolon grubundan benzer özelliklerini, diğer antibiyotik sahiptir - ofloksasin.

  Siprofloksasin, kapsüller, tabletler ve enjekte edilebilir çözelti formunda üretilir. En belirgin terapötik etki damar içi uygulama vasıtasıyla gözlemlenmiştir. iyi absorbe sahip olan Siprofloksasin tatbik edildikten sonra yarım saat sonra maksimum kan konsantrasyonu sağlar.

  Oral olarak uygulandığında, ilacın emilme oranı, midede, besinin varlığı ile yavaşlatılır. Bu nedenle kapsül ya da tabletleri aldıktan sonra kandaki siprofloksasin maksimum konsantrasyonu 1-2 saat alımından sonra görülmektedir.

  Endikasyonları siprofloksasin almak

  patojenik mikroorganizmaların sebep olduğu bulaşıcı hastalıklarda ilaç uygun kullanımı.

  önemli göstergeler arasında:

  talimatlarına göre, dozaj rejimi, bireysel özelliklerine uygun olarak atanır ve oral olarak uygulandığında, günde iki kez 250 ila 750 mg arasındadır. Damar içi uygulama için tek doz 200 ila 400 mg.

  yaş ve hamile ve emziren ilacın 18 yaşın altındaki çocuklar kontrendikedir.

  Seftriakson'a ve siprofloksasin Karşılaştırılması

  Biz karşılaştırırsanız neler en iyisi - veya Seftriakson Siprofloksasin tümden cevap vermek zordur. ilaçların farklı gruplara ait ve bazı patolojilerde göre etkilidir.

  Tedavi tesislerine işaretlerin genel benzerliğine rağmen onların özellikleri önemli ölçüde farklılık gösterir:

  Bununla birlikte, ürünlerin toplam uyumluluğu daha yüksek bir sonuç sağladığını, iyidir. sefotaksim, siprofloksasin veya analog - - tsiprolet ilaçların herhangi bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyon, analog Seftriakson değiştirilebilir zaman.

  Bir hata mı buldunuz? Bunu seçip Ctrl + Enter tuşlarına basın

  Yazı kaynağı : viagra.arfegitim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap