Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  cinsel ilişki sırasında kanama

  1 ziyaretçi

  cinsel ilişki sırasında kanama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İlişki Sonrası Kanama Neden Olur

  İlişki Sonrası Kanama Sebepleri Nelerdir?

  Cinsel birleşmenin ardından meydana gelen kanama farklı sebeplerden kaynaklanabilir.

  Cinsel ilişki sonrası kanama nedenleri şunlardır:

  - Yetersiz ön sevişme veya yağlama,

  - Oral kontraseptif kullanan kadınlarda rahim zarının yaralanması,

  - Servikal polipler,

  - Rahim kanseri (Endometrial kanser),

  - Genital uçuk veya sifiliz gibi enfeksiyon kaynaklı genital yaralar,

  - Regl,

  - Vajinal kuruluk.

  Yazı kaynağı : www.ok.com.tr

  Cinsel �li�ki Sonras� Kanama

  Cinsel ili�ki sonras�ndaki kanama;

  Cinsel ili�ki s�ras�nda veya ili�kinin ertesi gününe kadar ortaya ç�kan vajinal kanamalar, önemli hastal�klar�n habercisi olabilir,bu tarz bir vajinal kanama ya�ad�ysan�z mutlaka jinekolojik muayenenizi ertelemeden yapt�r�n.

  Cinsel ili�ki sonras�ndaki vajinal kanamaya yol açan sebepler nelerdir?

  1-En olas� neden, klamidya ad�n� verdi�imiz mikroorganizman�n rahim a�z�n� enfekte etmesiyle olur, klamidya rahim a�z� enfeksiyonu olan servisit durumuna yol açar, rahim a�z� yaralar�na yol açabilir, zaman�nda tedavi edilmezse bat�n içine yay�labilir ayr�ca genital organlarda yap���kl�k, t�kan�kl�k, abseler ve bunlar�n sonucunda k�s�rl�k ve farkl� ciddi sonuçlar meydana gelebilir.
  Klamidyan�n d���nda di�er cinsel yolla bula�an hastal�klarda seks sonras� vajinal kanama yarat�p, tedavi edilmedikleri takdir de klamidya gibi ileri komplikasyonlara da yol açabilirler.

  2-Vajinitler: vajinit ad�n� verdi�imiz vajina iltihaplar� etken gerek mantar ve ba�ka olsun bu tarz enfeksiyonlar vajinan�n dokusunu frajil hale getirip ili�ki s�ras�nda kanamas�na yol açabilir.

  3-Servikal polip: rahim a�z�nda bulunabilen ve ço�unlukla iyi huylu olan bir polip ili�kide kanayabilir, bu polipler genelde basit ve a�r�s�z bir müdahale ile ç�kar�labilirler.

  4-Atrofik vajinit: menapoz sonras�nda östrojenin azalmas�na ba�l� olarak, vajinal doku kuruyup atrofiye u�rayabilir ve ili�ki de kolayca kanayabilecek hale gelebilir, bu durum lokal östrojen tedavisiyle çözümlenebilir.

  5-Cinsel ili�ki s�ras�nda bazen vajinada y�rt�lma olu�abilir ve bu da kanamaya yol açabilir.

  6-Erke�in menisinde kan olmas� bazen vajinal bir kanama ile kar��abilir ve vajinal kanama olarak dü�ünülebilir.

  7-Rahim a�z� yaralar�: servikal erozyon olarak adland�rd���m�z bu yaralar, rahim a�z�n� frajil hale getirip ili�ki s�ras�nda kolayca kanamas�na yol açabilir.

  8-Gebelikte cinsel ili�ki s�ras�nda veya sonras�nda kanama olmas�, dü�ük riskini gösterebilece�i gibi, bebe�in e�i yani plasentan�n önde geldi�ine (plasenta previa) de i�aret edebilir.

  Sayd���m�z bütün sebepler cinsel ili�ki s�ras�nda veya sonras�nda vajinal kanamaya yol açabilir, ama bizim aç�m�zdan bu �ikayetin belirtisi oldu�u en önemli ve hayat� direk tehdit eden hastal�k rahim a�z� kanseridir.

  9-Rahim a�z� kanseri: cinsel ili�ki sonras�nda vajinal kanaman�n belirtisi olabilece�i en önemli hastal�k rahim a�z� kanseridir (serviks kanseri), fakat düzenli yap�lan pap smear testleri bu hastal�ktan korunmaya yard�mc� olur.

  Etiketler : Cinsel �li�ki Sonras� Kanama , ni�anta�� jinekolog , �i�li jinekolog

  Yazı kaynağı : www.drramiasker.com

  Cinsel İlişki Sonrasında Meydana Gelen Kanamanın Nedenleri

  Cinsel İlişki Sonrasında Meydana Gelen Kanamanın Nedenleri

  Eğer ilk cinsel ilişkiniz değilse cinsel ilişki sonrasında kanama olması beklenmez. İlk cinsel deneyimde vajinaya giriş ile birlikte kızlık zarında yırtılma ile sonraki birkaç gün de devam edebilecek az bir miktar kanama görülmesi normaldir.

  Ama ilk cinsel ilişkinin üzerinden çokca zaman geçmiş ve ilişki sonrasında kanama fark ettiyseniz mutlaka bir jinekoloğa muayene olmanız gerekmektedir. Çoğu kez çok önemli bir sorun saptanmayabilir; ama bazen de çok önemli bir sorunun ilk belirtisi de olabilir. Bu yüzden miktarı ne olursa ilişki sonrası kanama mutlaka kadın doğum uzmanına muayene olmayı gerektiren bir durumdur.

  Doktorunuz sizi muayene ettiğinde gerekli tetkikleri de istedikten sonra herhangi bir tedavi önermeyebileceği gibi, ilaç tedavisi ve hatta cerrahi tedaviler de önerebilir.

  İlişki sonrası kanamaya neden olabilecek 8 etken ve tedavileri şu şekildedir;

  Adet Kanaması

  Bazen adet kanamasının beklenenden daha erken başlaması durumunda ya da adetin ne zaman geleceğinin takip edilmediği durumlarda ilişki sonrası bir kanama başladığında kadının olası adet dönemi olup olmayacağını hesaplaması faydalı olacaktır.

  Tedavisi: Bir tedavi gerekmemektedir.

  Vajinal Kuruluk ve Atrofi

  Bu durum genelde menopoza bağlı östrojen eksikliğinde bazen de uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımında ya da doğumdan sonra emzirme döneminde görülebilir. Vajende cinsel ilişki sırasında kayganlığı sağlayacak salgının yetersiz salınması penisin vajinaya girişinde tahrişe neden olmasına, bu da kanamaya yol açacaktır.

  Tedavisi: Cinsel ilişki sırasında kayganlaştırıcı jeller kullanılmalı, vajinal mukoza dokusunun kuvvetlenip nemliliğinin sağlanması içinse lokal östrojen veya hyaluronik asit tedavileri önerilebilmektedir.

  Servisit

  Rahim ağzının (serviks) enfeksiyonu ve inflamasyonu ilişki sonrasında temas kanamasına neden olabilmektedir. Servisit nedenleri,

  Tedavisi: Etken mikroorganizmanın uygun bir antibiyotikle tedavi edilmesi ve / veya vajen florasının sağlıklı bakterilerle yenilenmesi

  Cinsel İlişki Sonrası Kanama Neden Olur?

  Servikal Ektropion

  Servikal kanalın içini döşeyen yumuşak glandüler dokunun kanal dışından serviksin dış yüzüne genişlemesi ile oluşan bir durumdur. Aslında bir çok kadında hiç belirti vermeden ya da akıntılardan bir miktar artış yapacak şekilde bulunabilir.

  Tedavisi: İlişki sonrası kanamaya ve durmayan kanlı akıntılara yol açan ektropion, halk arasında yara yakılması da denilen bu dokunun koter veya dondurma yöntemi ile yok edilmesi yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Muayene koşullarında yapılan bu tedavi hastanın günlük hayatında da herhangi bir kısıtlamaya yol açmaz.

  Servikal Polipler

  Servikal kanal veya dış yüzeyinden kaynaklanan hormonal değişiklik veya kronik inflamasyona bağlı gelişen üzüm tanesi görünümlü doku fazlalığıdır.

  Tedavisi: Servikal poliplerin çoğunluğu iyi huyludur ve şikayet yaratmıyorsa tedaviye gerek yoktur; ama kanama yapıyorsa çıkarılması uygun bir tedavi olacaktır. Çıkarılan polipin mutlaka patolojik incelemeye gönderilmesi de şarttır.

  Rahim Sarkması

  Rahim ve rahim ağzının vajenin çıkışına doğru yer değiştirmesi serviksin dış ortamla temasına, bu da inflamasyona ve kanamaya neden olmaktadır.

  Tedavisi: Hafif vakalarda Kegel egzersizi ve kilo verdirme gibi önlemler; ileri vakalarda uygun cerrahi tedaviler önerilmektedir.

  Servikal Lezyonlar

  Servikste bulunan doku farklılıkları iyi huylu bile olsa zaman içinde kanamaya neden olabilmektedir.

  Tedavisi: Bu lezyonların ileri düzey incelenmesi için doktorunuz kolposkopi gibi tekniklere başvurabilir. Prekanseröz olmadığı anlaşıldıktan sonra dondurma ya da yakma tedavisi uygulanabilmektedir.

  Serviks Kanseri

  Serviks kanseri sinsi seyirli bir hastalıktır ve bazen ilişki sonrası kanama ya da kanlı akıntıya neden olmadan önce hiçbir şikayete neden olmayabilir. Serviks kanseri olan hastaların %11’i ilişki sonrası kanama tecrübe etmektedirler.

  Tedavisi: Prekanseröz aşamada yakalandığında basit bir günübirlik cerrahi ile hasta dokunun vücuttan uzaklaştırılması yeterli olabilirken, kanser aşamasında radikal cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ihtiyacı doğmaktadır.

  Blog Yazıları

  Yazı kaynağı : www.drasliyuceturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap