Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  camilerde güneyi gösteren kapı nerenin kapısıdır

  1 ziyaretçi

  camilerde güneyi gösteren kapı nerenin kapısıdır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  camilerin şerefelerinin kapısı hangi yönü gösterir

  Cami Minarelerinin Kapısı Hangi Yönü Gösterir?

  cami kapısı kıble yönü bulma cami kapısı hangi yönü gösterir

  cami kapısı kıble yönü bulma cami kapısı hangi yönü gösterir

  Cami Kapısı Kıble

  Cami kapısı kıble Camii Şeriflere veya Minare kapılarına bakarak yönümüzü buluruz. Zira Minarelerin Şerefe kapıları daima Güney'(Kıble)e dönüktür.

  Yön ve Kıble Nasıl Bulunur?

  Herhangi bir yere veya araziye çıktığımız zaman, Eğer yanımızda etrafı bilen biri yoksa! Gece veya gündüz yönümüzü nasıl tayin eder yolumuzu nasıl buluruz?

  Yazıma bir Hatırat(Anektot)ımı anlatmakla başlamak istiyorum.

  Yirmi beş yıl görev yapıp emekli olmuş İmam-Hatip arkadaşın biri bir gün sohbet esnasında; Yaylaya çıktıklarını, fakat Namaz vakti gelince Hava açık ve kollarında da, Üzerinde Akrep ve Yelkovanı olan Mine’li saat olmasına rağmen; Kıble’yi ve yön’ü bir türlü bulamadıklarını Namazı rast gele bir yöne kıldıklarını anlattı.

  Kıble veya Yön tayininde çeşitli usüller vardır. Elimizdeki veri(Done)ler ışığında bunları sizlere yazmağa çalışacağım.

  Yön en kolay ve doğru olarak Pusula(Kıblename) ile bulunur. Pusula yatay durumda düz bir yere konur. İğne(İbre)sinin dönmesi hareketsiz kalıncaya kadar beklenir.

  İğnenin renkli ucu Kuzey(Şimal-North-N- )i gösterir. Önümüzü Kuzey’e çevirirsek, Arkamız Güney, Sağımız Doğu(Şark),Solumuzda Batı(Garp) olur.

  Ayrıca şark köşesi bölümünden şark köşesi modellerimizi inceleyebilir ve ücretsiz fiyat teklifi alabilirsiniz.

  Haritaların Yukarıya gelen kısmı daima Kuzey’i gösterecek şekilde yapılmıştır. Harita düz bir yere yayılır. Üzerine de Pusula konur. Haritanın kenar çizgisi Pusulanın ibresiyle paralel oluncaya kadar çevrilir. Böylece Harita, Bulunan yere göre düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olur.

  Cami Kapısı ile Kıble Nasıl Anlanır?

  Pusula olmadığı halde; Mine’li, Akrep ve Yelkovan’ı olan saatle de güneş’li hava veya açık havada Yön kolaylıkla bulunabilir. Saat elde yatay bir durumda tutularak, Akrebi Güneşin yönüne çevrilir, Akrep ile Saatin 12 rakamı arasının tam ortası Güney’i gösterir. Buna bakarak, Kuzey ve diğer yönleri bulmak kolaylaşır.

  Pusulamız veya saatimiz yoksa Güneş’e bakarak yönümüzü bulabiliriz. Güneş Doğudan doğup, Batıdan battığı için, Sabahları yüzümüzü Güneş’in doğduğu yöne dönersek, Doğu’ya dönmüş oluruz. Öğleden sonra ise Güneş, Batı’ya geçer. Hava kapalı ise o zaman şunlara bakarız. Bazı ağaçlar Kuzey Rüzgârı’nın etkisiyle, Güney’e doğru eğik dururlar.

  Karıncalar yuvalarının etrafına yığdıkları toprağın kuzey’e bakan yönünü daha yüksek tutarlar. Camii Şeriflere veya Minare kapılarına bakarak yönümüzü buluruz. Zira Minarelerin Şerefe kapıları daima Güney’(Kıble)e dönüktür. Kıble bizim için yaklaşık olarak Güney’i gösterir.

  Geceleri yön bulmak için,Kutup Yıldızı(Demirkazık)ndan faydalanırız.Kutup Yıldızı; yaklaşık olarak tam Kuzey’de bulunan ve öteki yıldızlardan daha parlak bir yıldızdır(Birinci Kadirden).Kutup Yıldızı;Küçükayı(Tubbu asgar) Takım Yıldızı’nın en uçtaki yıldızıdır.

  Kuzey yönü üç çeşittir. Yani üç çeşit Kuzey vardır.

  1-Grit Kuzey,
  2-Manyetik(Magnetic) Kuzey,
  3-Hakiki Kuzey.

  1-Grit kuzey: Griniç(Greenwich) Rasathanesi sıfır kabul edilerek, Haritalarda kullanılan Kuzey’dir.

  2-Manyetik(Magnetic)Kuzey: pusula ibresinin gösterdiği Kuzey’dir.

  3-Hakiki Kuzey: Kutup Yıldızı(Demirkazık)nın gösterdiği Kuzey’dir.

  Cami Kapısı’dan Kıble Nasıl Bulunur?

  Bütün bu usüller az yâda çok Kuzey’i gösterir. En hassas Pusulalar bile gerçekten tam olarak kutbu göstermez. Kutup yönünü tam bulabilmek için, ya Kutup Yıldızını bulmak veya Pusula açısının sapma açısını bulmak gerekir. Sapma açısı her yerde her zaman başkadır. Örneğin: İstanbul’da 26 derece iken, Güney’e doğru inildikçe 29 derece olur. Şehrimizde(Sakarya) 29 derecedir.

  Arz(Yer)ın Manyetik(Magnetic) alanı vardır. Dünya’nın Manyetik(Magnetıc) alanı 22 yılda bir yer değiştirir. (Güneş’in Manyetik Kutup’ları 700 yılda bir değişir.)

  Arz(Yer)ın neden Manyetik alanı olduğu kesin olarak anlaşılamamıştır. Bu alanın etkisiyle Pusulalar hep Kuzey- Güney yönünü göstermektedir.

  Allahü Âlem, Yüce Yaratanımız bize yönümüzü bulabilmek için bu şekilde yaratmıştır. Pusula’nın gösterdiği doğrultu ile Coğrafi Kuzey-Güney doğrultusu arasında küçük de olsa bir sapma vardır. Bu farka Manyetik(Magnetic)sapma adı verilir.

  Özel maksatlı olarak hazırlanmış Haritalarda alt sağ köşede basım tarihi ve sol köşede (P) noktası bulunur. Üst sağ kenarında ise Şeffaf Minkale Skala’sı veya Derece İnhiraf(Saptırma) Müşiri bulunur. Çünkü Pusula ibresi, Her yıl saat ibresi yönünde 2 derece sapma yapar.

  Haritanın basım tarihinden bu güne hesaplanır. Dakika dereceye çevrilir(15 Dakika 1 derece’dir).Haritanın üzerine Pusula konup, bir iple(P)noktasından İnhiraf Müşiri’ne tutulur. Yapılan hesap eklenir ve o harita üzerindeki yer ancak bulunur.

  Şeyhi Ekber Muhyiddin-i Arabî Hz.leri ve İbrahim Hakkı Hz.leri bu sapmaları eserlerinde açıklamışlardır. Bütün bu izah etmeğe çalıştıklarımızdan başka, Bazı Takvimlerde Kıble Saati verilir. Hangi Şehirde bulunuyorsanız o şehrin Kıble Saatine bakıp, O saat de Güneş’e dönerseniz Kıble’ye ve Güney’e dönmüş olursunuz.

  Bütün bu yazdıklarımızdan maada birde Dünya Kıble Günü vardır. Cami Kapısı Kıble tayinindeki hataları gidermek için. Her yılın 28 Mayıs ve 16 Temmuz günleri yılda iki gün Dünya Kıble Günü olarak kutlanmaktadır.

  Türkiye Saati ile 28 Mayıs’ta Saat 12.18 de 16 Temmuz günü Saat 12.26 da. Yılda iki defa olmak üzere Güneş(Şems) tam Kabe i Muazzama üzerinde bulunur.

  Cami kapısı kıbleyi bulmakta en önemli araçlardan biridir.

  Güneş (Şems) tam Kabe i Muazzama üzerinde iken, dünyada Güneş’i gören yerlerde. Türkiye’de de yazdığımız bu iki ayrı zaman ve iki ayrı Saat de)Güneş’e doğru dönen kimse, Ayni zamanda Kabeyi Muazzama’ya yani Kıbleye dönmüş olur.

  Böylece bulunduğumuz yerin Kıble istikameti kolay ve doğru olarak tayin edilmiş olur.
  (Mustafa Hamdullah ERGİN)

  Yazı kaynağı : ottomanstyle.com.tr

  Cami Şerefelerinin Kapısı Hangi Yönü Gösterir?

  Cami şerefelerinin hangi yönü gösterdiği, neden bu yöne bakılarak inşa edildiği ve camiler hakkında önemli bilgileri yazımız içinde açıklamaları ile birlikte bulabilirsiniz.

  Cami Şerefesi Nedir?

  İslam dininin en önemli yapı taşlarından birisi camilerdir. Cemaat o camilerde buluşarak sohbet eder ve Allah’a şükürlerini eda ederler. Bu camilerin mimarisi de diğer yapılara göre farklılık göstermektedir. Camilerin minareleri onların uzaktan fark edilmeleri ve rahatça ulaşım sağlanmasını için yapılır. Aynı zamanda müezzinlerin eski zamanlarda seslerini daha uzak noktalara duyurmaları için özel olarak inşa edilmiştir. Günümüzde ki teknoloji sayesinde artık bu konuda daha rahat olduğumuzu söyleyebilirim. İşte bu şerefenin en yüksek noktasında bulunan balkon şeklinde fırdolayı olan çıkıntıya şerefe denilmektedir. Şerefe camiyi inşa eden mimarın stiline göre farklı şekillere sahiptir.

  Cami Şerefesi Neden Yapılır?

  Şerefenin inşa edilmesi için öncelikle minarenin inşa edilmesi gerekmektedir. İslamiyet’in ilk yıllarında görülmeyen bu minareler Türk toplumunda ise Selçuklu dönemi ile birlikte görülmeye başlanmıştır. İlk inşasında ki amaç şerefeyi oluşturacak uzaklığa sesin ulaşmasını sağlayarak camiden bağımsız bir yapı inşa etmekti. Ancak zaman içerisinde ülkelerin zenginliğini göstermek amacıyla farklı üslup ve tarzlara sahip minareler inşa edilmeye başlandı. Minarelerde en çok dikkat edilen iki nokta alem ve şerefe kısımlarıdır. Alem, minarenin en yüksek noktası olmakta ve buraya aynı zamanda bayrak denilmektedir. Minarelerde alemler dinin sembolü olarak görülen “Ay” şeklinde yapılmaktadır.

   Şerefe ise minarenin en süslü noktası olan bölümdür. Minarenin diğer tüm detayları ile fazla ilgilenmez ancak tabandan itibaren çok sağlam bir şekilde inşa edilmesine dikkat edilir. Bazı minareler camiden ayrı inşa edilirken bazıları ise beraber inşa edilmektedir. Temelde daha geniş olmakta ve zirveye doğru çıkıldıkça minarenin çağı daralmaktadır.

  Cami Şerefelerinin Kapısı Hangi Yönü Gösterir?

  Camiler ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birisidir. Bu soru ülkemiz için güney olarak cevaplanabilir. Ancak aslında amaç şerefenin kapısının Kabe’ye bakmasını sağlamaktır. Biz ülke olarak coğrafi anlamda kuzey yarım kürede olduğumuz için kapılarımız güneyi gösterecektir. Kaba’nin güneyinde yer alacak olan camilerde ise bu durum tam ters şekilde olacaktır. O camilerde örneğin Güney Afrika’da inşa edilecek olan bir camide şerefenin kapısı Kuzey’i gösterecektir. Bu basit detaya dikkat edilerek inşa edilmesi gerekmektedir.

  Cami Minaresi Giriş Kapısı Nereyi Gösterir?

  Size yukarıda verdiğimiz bilgi minarenin içerisinde yukarıya kadar çıkıp şerefeye çıktığınız kapıyı ifade etmektedir. Yani zirve noktasında yer alan kapı için sizlere tanım yapmaya çalıştık. Ancak minarenin giriş kapısı olan aşağı da ki kapı Kuzey’i göstermektedir. Kuzey’den girip Güney’e doğru yolculuk etmiş olan müezzinler Ezan’ı orada okurlar. İnsanlar bazen bu iki kapı arasında ki farkı anlamamaktadır. Minarenin giriş kapısı Kuzey’i gösterirken, Şerefe kapısıysa Güney’i göstermektedir. Bu iki kapının açılış yönü minarelerde birbirinden farklı olmaktadır.

  Kaç Tür Şerefe Vardır?

  Cami inşaatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerinde başında Mimar Sinan gelmektedir. Onun eserlerinin tamamı günümüzde hala ayakta durmakta ve İslam mimarisi için en büyük örnekler olarak gösterilmektedir. Şerefeler konusunda onun da görüşüne başvurmak o nedenle önemli bir detaydır. Ona göre beş tür şerefe tipi bulunmaktadır. Bunlar sırası ile şu şekilde sıralayan mimar, şerefe konusunda günümüzde hala yönlendirici konumunu koruyor. 

  Camiler Neden Üç Kapılı Olarak İnşa Edilir?

  Osmanlılar döneminde yapılan tüm camilere özel bir ilgi ve alaka gösterilmiştir. Her detay dikkatlice düşünülerek inşa edilmiştir. Özellikle padişahların isminin verildiği camilere karşı ayrı bir hassasiyet gösterilmiştir. O nedenle o tarihte yapılan tüm camilerde özel şifreler ve sırlar gizlenmiştir. Genelinde ortak olan detaysa bu camilerde 3 kapı olmasıdır. Bu üç kapının da kendi içerisinde farklı anlamları bulunmaktadır.

  Girişte bizi karşılayan cümle kapısı bizlere kul almanın nasıl olacağını ve hakikatin olması gereken detaylarını bizlere hatırlatmaktadır. Bu kapı bize hatırlatıcıdır, anlamamız içinse mana kapısından giriş yapmamız gerekmektedir. Bu kapı bizlere kul olmanın manasının kalp ve akılın birleşmesi ile olacağının haberini verir. Bunu da geçtikten sonra son kapı olarak sacidler kapısı karşınıza çıkacaktır. Bu kapı şükür için gideceğimiz secdeyi müjdeleyen kapıdır.  Bu kapıların hepsinin ortak amacı ve tüm camilerde kullanılmasının nedeni kamil insan olma yolunda bizleri yönlendirmeleridir.

  Şerefe Kelimesinin Anlamı?

  Şerefe kelimesi köken olarak Farsça’dan gelmektedir. Kelime anlamı eşik veya teras olarak bilinmektedir. Şerefeler genelde taştan yapılır olarak bilinse de çağın şartlarına ve doğaya uygun olarak ahşap, tuğla veya oyma sanatı kullanılarak da inşa edilebilir.

  Yazı kaynağı : kapilardiyari.com

  Cami Minarelerinin Kapısı Hangi Yönü Gösterir? Minare Kapısı Hangi Yönü İşaret Eder

  Cami Minarelerinin Kapısı Hangi Yönü Gösterir? Minare Kapısı Hangi Yönü İşaret Eder

  Ezan vakti geldiğinde Cami minaresinden o güzel ses yükselir. Bu doğrultuda Cami minaresine ulaşmak için ise kapı bulunur. Bu kapının ise hangi yöne baktığı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. 

   Cami Minarelerinin Kapısı Hangi Yönü Gösterir? 

   Namaz kılmak için pek çok mümin kıbleye doğru döner. Yani diğer bir deyişle namaz kılmak için kıbleye doğru dönülür. Bu sebepten dolayı cami minarelerinin kapıları da aynı şekilde kıble yönüne bakacak biçimde inşa edilir. Tabii yön olarak bakıldığı zaman ise Cami Minare kapılarının güneye baktığını söylemek mümkündür. 

   Minare Kapısı Hangi Yönü İşaret Eder? 

   Ülkenin dört bir tarafından camiler üzerinden birbirinden özel ve güzel minareler yükselir. Bu minarelere çıkış için ise kapıları bulunur. Kapılar namaz kılmak için kıbleye doğru önümüzdeki ve aynı şekilde kıbleye bakacak biçimde yerleştirilir. Bu sebepten dolayı Minare kapısı güneyi gösterir. Daha doğrusu Güney yönüne işaret edecek şekilde minare kapıları hazırlanır ve eklenir. Bu durum özellikle İslamiyet ve namaz kılarken Kıble yönünü bulma noktasında önemli bir yer taşır. Türkiye'deki tüm farklı camiler için minare kapılarının güneye baktığını söylemek gerekir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap