Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek

  1 ziyaretçi

  buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Açıklandı

  2021 Yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere Ulaşmak İçin Tıklayınız...

  2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 11.11.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca İlimiz üreticilerine verilecek önemli destek kalemleri şöyledir.

  BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

  ·    Fındık Alan Bazlı Desteklemesi: 2021 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi yapılır.

  ·    Mazot ve Gübre Desteği: 2021 Üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

       Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak ödenir. 

       Organik Tarım Desteği: Bitkisel üretimde 2021 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne "ürün sertifikası" düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıda tabloda belirtilen rakamlar üzerinden yapılır. Organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

  İyi Tarım Desteklemeleri: İyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. 

  ·      Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

  ·      Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılır.

  ·      Yem Bitkileri Desteği: Yem bitkileri desteğinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

  Yurtiçinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifıkalandıran, yurtiçinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2021 yılında ürettikleri sertifikalı tohumluklar ile orijinal/temel ve üstü tohumluk üretimlerine aşağıda belirtilen miktarlarda yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği ödenir.

  Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2021 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda sertifikalı fidan üretim desteği ödenir.

  Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

  (Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2021 yılında kayıt altına alınan 6.000 işletmede işletme başına 600 TL ödenir.

  Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği olarak; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 46.000 TL Ödenir. Ödemeler on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde yapılır.

  Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, Bakanlıkça uygun görülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerine destekleme ödemesi yapılır.

  HAYVANCILIK DESTEKLERİ 

  Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

  Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40'ı kadar destekleme ödemesi yapılır.

  Besilik Erkek Sığır Desteği: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatı üzerinden 250 TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılır.

  Hastalıktan Ari İşletme Desteği : Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde (yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birimi miktarları 500 başa  kadar tam 501 baş ve üzeri için %50 sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak 100 TL baş destek ödenir

  Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

  Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6.000 TL olarak ödenir.

  Anaç Koyun Keçi Desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun başına 30 TL, anaç keçilerine 35 TL, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL, göçer yetiştiricilerin koyun-keçilerine ilave 2 TL ödenir.

  Sürü Büyütme Desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına, Bakanlıkça belirlenen artış oranı aşmamak kaydıyla hayvan başına 125TL destek ödenir.

  Arıcılık Desteği;

   Ayrıca 2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından tespit sonucunda; kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 TL/Kg ödeme yapılır.

  Aşı Atık ve Küpe Desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1.000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği ödemesi yapılır. Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanalar için 1,5 TL/Baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/Baş destek ödenir.

  Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Platformu Desteği: Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve üçüncü fıkranın (d) bendinde yer alan şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir.

  Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme süreleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına aşığıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

  ·   Su ürünleri desteklemeleri; Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

   TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ LİSTESİ

  ORDU


  Yazı kaynağı : ordu.tarimorman.gov.tr

  Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek?

  Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek?

  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destekleri ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğinin yatırılacağını duyurdu. Peki, Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? 2020 buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2020 Buzağı destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Buzağı, manda, malak parası ne kadar? İşte Buzağı destek ödemeleri ile ilgili detaylar...

  BUZAĞI DESTEKLEMESİ 2021 NE ZAMAN ÖDENECEK?

  Bakan Bekir Pakdemirli Twitter'da yaptığı paylaşımda "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlıyoruz. Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL,

  Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL, Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere; toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesi üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

  2020 Buzağı destek paralarının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilir.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Buzağı Desteklemesi İcmal Listesi

  Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

  Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

  BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

  4 ay ve üzeri buzağılar için hayvan başına ödenecek destek miktarı : 370 TL

  Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için hayvan başına ödenecek destek miktarı : 175 TL olacaktır.

  Yazı kaynağı : www.ahaber.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap