Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bursluluk sınav sonuçları itiraz dilekçesi

  1 ziyaretçi

  bursluluk sınav sonuçları itiraz dilekçesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İOKBS itiraz nasıl yapılır? İOKBS itiraz dilekçesi

  İOKBS itiraz nasıl yapılır? İOKBS itiraz dilekçesi

  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları MEB tarafından 28 Eylül'de açıklandı. Adaylar sonuçlarına MEB'in resmi internet adresinden ulaşabiliyor. Sınava katılım sağlayan bir çok öğrenci sonuçları için itiraz haklarını kullanmak istiyor. Peki İOKBS itiraz ne zaman ve nasıl yapılır? Burslar ne zaman yatacak?  İşte İOKBS itiraz dilekçesi...

  İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

  BURSLULUK SINAV SORU VE CEVAPLARI

  Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklar.

  Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan),özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

  BURSLULUK SINAV SORU VE CEVAPLARI ÖĞRENME EKRANI

  İOKBS itiraz ne zaman ve nasıl yapılır? İOKBS itiraz dilekçesi

  İOKBS İTİRAZ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

  a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının
  ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü
  içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav
  itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

  İTİRAZDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat
  Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi
  birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması
  gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka
  dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve
  cevaplanmayacaktır.
  c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap
  anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr
  internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini
  durdurmamaktadır.
  ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak
  itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren
  başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
  d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate
  alınacaktır.
  f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,
  banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate
  alınmayacaktır.

  İOKBS itiraz ne zaman ve nasıl yapılır? İOKBS itiraz dilekçesi

  BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

  Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

  İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

  2020 İOKBS burs ücreti henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili güncel açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

  İOKBS BURS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

  Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e - Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

  Yazı kaynağı : www.bolgegundem.com

  MEB Bursluluk Sınavına Nasıl İtiraz Edilir ?

  3 Haziran 10:00’da yapılacak olan 5-6-7-8-9-10-11 ve Hazırlık sınıfı öğrencilerinin girebileceği MEB Bursluluk Sınavında başarılı olacak adaylara burs verilecek. 

  ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.unikampus.net

  PYBS s�nav sonu�lar�na nas�l itiraz edilir?

  PYBS s�nav sonu�lar�na nas�l itiraz edilir?

  a. S�nav sorular�na, cevap anahtar�na, s�nav sonuçlar� ile yerle�tirme sonuçlar�na yap�lacak olan itirazlar sorular�n ve sonuçlar�n http://www.meb.gov.tr adresinden yay�mlanmas�ndan itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle E�itim Teknolojileri Genel Müdürlü�üne yap�labilecektir.
  b. Faksla yap�lan itirazlar dikkate al�nmayacakt�r.
  c. �tirazlar�n incelenmesi için ö�renci velisi taraf�ndan T.C. Ziraat Bankas� Be�evler/Ankara �ubesindeki E�itim Teknolojileri Genel Müdürlü�ü Döner Sermaye ��letmesinin TR190001000799054952215001 numaral� hesab�na 10 (on) TL yat�r�lmas� gerekmektedir.
  d. �tirazlar�n cevaplanmas�ndaki süre için E�itim Teknolojileri Genel Müdürlü�ü gelen evrak kay�t tarihi dikkate al�nacakt�r.
  e. Burs kazanan ö�rencilerin kay�t i�lemleri ile ilgili itirazlar�n kay�t süresi içinde yap�lmas� �artt�r. Yap�lan itirazlar s�ras�yla okul, ilçe/il milli e�itim müdürlükleri veya Bakanl���n ilgili birimlerince süresi içinde de�erlendirilir ve sonuçland�r�l�r.
  f. Süresi geçtikten sonra yap�lan itirazlar ile ö�rencinin T.C. kimlik numaras� belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemi�, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate al�nmayacakt�r.
  * S�nav merkezinde bulunan her türlü s�nav evrak�n�n asl� veya fotokopisi yarg� organlar� d���nda, Bilgi Edindirme Kanununun 7nci maddesine göre ö�renci dâhil hiçbir ki�iye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

  2011 PYBS PUANINIZI ONL�NE HESAPLAYIN.

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap