Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bursluluk sinavi 8. sinif taban puani

  1 ziyaretçi

  bursluluk sinavi 8. sinif taban puani bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2021 bursluluk sınavı taban puanı MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavına kaç puanla kazanılır? - Yeni Akit

  2021 bursluluk sınavı taban puanı MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavına kaç puanla kazanılır? - Yeni Akit

  Akit haber güncel son dakika gündem haberleri ve haber arşivi.

  Biz her vakit, hakikati haykırdık ve gerçeğin izinde olduk. Her devrin gazetesi olmadık, milletin gazetesi olduk.

  www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.

  Yüklenme süresi 0.0017 sn.

  Yazı kaynağı : m.yeniakit.com.tr

  Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puan� 2022

  Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puan� 2022

  Bursluluk s�nav� baraj puan�, s�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�yla birlikte ara�t�r�lmaya ba�land�. ��rencinin, MEB taraf�ndan belirlenen taban puan�n �st�nde bir puan al�nmas� durumunda burs almas� m�mk�nd�r. S�nav� kazanan adaylar e�er �artlar� tutuyorsa burs ya da yat�l� e�itim almaya hak kazan�r. Peki Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? ��te 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. s�n�flar i�in �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puanlar� 2022

  BURSLULUK KA� PUANLA KAZANILIR?

  5. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 462,356

  5. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 464,845

  5. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  5. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 452,258

  6. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  6. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 450

  6. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 456,149

  6. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  7. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  7. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 453

  7. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 460,967

  7. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  7. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 455,928

  8. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  8. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 462

  8. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 475,372

  8. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  8. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 468,499

  9. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  9. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 422

  9. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 437,516

  9. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  9. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 419,977

  10. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  10. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 432

  10. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 429,482

  10. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  10. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 414,608

  11. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  11. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 425

  11. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 438,891

  11. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  11. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 419,037

  �OKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

  En y�ksek puan� alanlar yani s�navdan ba�ar�l� bir not elde eden ��renciler �OKBS bursu kapsam�nda ayda 1 kez yat�r�lmak suretiyle 663.87 TL �cret al�r. Fakat enflasyon rakamlar�ndan sonra bu miktar�n de�i�mesi s�z konusudur. 2022 �OKBS �creti 663.87 TL'dir.

  Bursluluk s�nav�nda ba�ar� sa�layan ��renciler e�itim hayatlar� boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

  Burslulu�a hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokullar� ile orta��retim okulu/kurumu ��rencilerinin bursluluk kay�t i�lemleri, ��rencilerin ��renim g�rd�kleri veya kay�t yapt�rd�klar� MEB'e ba�l� resmi okul m�d�rl�kleri taraf�ndan yap�lacak, ��renci kay�tlar�yla beraber ba�layacakt�r.

  Paras�z Yat�l� Bursunu almaya hak kazanan ��renciler okul m�d�rl�klerine ba�vurular�n� yapacaklar. MEB'in yay�nlad��� k�lavuza g�re,

  "Burslulu�u hakk�n� kazanan ��rencilerin bursluluk i�lemleri okul m�d�rl��� taraf�ndan ilgili burs d�neminde e-Burs Mod�l� �zerinden ger�ekle�tirilecektir."

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  8. s�n�f bursluluk taban puanlar� 2020! 8. S�n�f bursluluk s�nav� ka� puanla kazan�l�r?

  8. s�n�f bursluluk taban puanlar� 2020! 8. S�n�f bursluluk s�nav� ka� puanla kazan�l�r?

  Eyl�l'�n 5'inde uygulanan �OKBS s�nav sonu�lar�n�n a��klanmas� sonras� ��renciler Bursluluk s�nav� taban puanlar� 2020 ve baraj puanlar� hakk�nda ara�t�rma yap�yor. Peki 8. S�n�f bursluluk s�nav� ka� puanla kazan�l�r? MEB taraf�ndan uygulanan �OKBS 2020 i�in hak kazanacak olan 8. s�n�f ��renciler i�in MEB'in belirledi�i 8. s�n�f bursluluk taban puanlar� 2020 haberimizde yer al�yor.

  Devlet taraf�ndan burs �demeleri kapsam�nda Milli E�itim Bakanl��� (MEB) taraf�ndan 5, 6, 7, 8, haz�rl�k s�n�f�, 9, 10 ve 11. s�n�flara y�nelik d�zenlenen �lk��retim ve Orta��retim Kurumlar� Bursluluk S�nav� (�OKBS) 5 Eyl�l 2020'de uyguland�. Bursluluk s�nav� sonu�lar� 27 Eyl�l 2020'de a��kland�. Sonu�lar "www.meb.gov.tr" internet sitesi �zerinden ��renilebiliyor. Ortaokul kademesindeki �OKBS’yi yani bursluluk s�nav�n� kazanmak i�in gerekli puanlar ve 8. s�n�f bursluluk taban puanlar� 2020 a�a��daki gibidir.

  8. SINIF BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK ���N KA� PUAN ALMAK GEREK�R?

  Bursluluk s�nav�n� kazanmak i�in ka� puan almak gerekir? sorusunun cevab� �OKBS s�nav�na giren ��renciler taraf�ndan yo�un olarak ara�t�r�lan konular aras�nda yer al�yor. Milli E�itim Bakanl��� �OKBS Bursluluk s�nav� sonu�lar�n� a��klad�. ��renciler MEB gov tr'den TC kimlik no ile puanlar�n� ��renebiliyor. Peki Bursluluk s�nav�n� kazanmak i�in ka� puan almak gerekir? ��te 8. s�n�f bursluluk taban puanlar� 2020

  2020 Y�l� i�in 8. S�n�f Bursluluk S�nav�n� Kazanmak i�in Gerekli Taban Puanlar

  8. S�n�f Di�er �ocuk Kontenjan� i�in Puan : 475,315

  8. S�n�f ��retmen �ocu�u Kontenjan� i�in Puan : 475,372

  8. S�n�f Kanunla �zel Hak Tan�nan Kontenjan� i�in Puan : 100

  8. S�n�f Oturdu�u Yerde Okul Yok Kontenjan� i�in Puan : 468,499

  Milli E�itim Bakanl��� taraf�ndan yap�lan bursluluk s�nav�na her y�l binlerce ��renci kat�l�m g�steriyor. Bursluluk s�nav�nda ba�ar� sa�layan ��renciler e�itim hayatlar� boyunca verilen burstan faydalanabilecek. MEB taraf�ndan uygulanan �OKBS 2020 i�in hak kazanacak olan ��rencilerin almas� gereken puanlar ise her y�l Milli E�itim Bakanl��� taraf�ndan belirleniyor.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap