Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  bulunduğu yere kök vb organlarıyla tutunan yaşam için gerekli

  1 ziyaretçi

  bulunduğu yere kök vb organlarıyla tutunan yaşam için gerekli bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan,... - Ortaokul Türkçe

  Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan,... - Ortaokul Türkçe

  Ortaokul Türkçe

  Sözcükte Anlam

  "Düşmek” sözcüğünün aşağıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanıldığını bulunuz. * Koşarken yere düştü. * Dağlara kar düştü. * Sen bu işin üstüne çok düştün. * Bu resim bu duvara iyi düştü. * Bakkala gitmek de bana düştü. O 2 3 4 o 5

  Yazı kaynağı : sorular.kunduz.com

  Memurlar.Net

  Yery�z�nde olu�maya ba�layan ilk canl�lar bitkilermi�.

  Daha do�rusu bitkilerin en mikroskobik t�rleri.

  Ya�am bitkilerle ba�lam��.

  �imdilik bilinen ilk bitki t�r� Stamatorit ad�n� al�yor.

  Bilim s�rekli kendini yeniledi�i ve geli�tirdi�i i�in bir t�r deniz yosunu olan stamatoritleri ilk bitki t�r� olarak kabul ediyoruz.

  Stamatoritler ilk defa bitkisel anlamda fotosentez yapmaya ba�layan canl�larm��.

  Yerk�re �zerinde oksijenin artmas�n� da bu yosunlar sa�lamaya ba�lam��.

  ayr�ca bu ilk bitkiler ortamdaki oksijenin artmas�yla kendilerini de yok etmi�ler.

  Sanki g�revleri tamamlanm�� ve ortamdan �ekilmi�ler.

  S�re� iki ila �� milyar y�l s�rm��m��.

  Suyun d���na ��kan ilk bitkiler hangileri ?

  Su kenar�nda ya�ayabilen koksoneya ad� verilen bitkilermi�. Yosunlar kaybolduktan sonra bu grup ortaya ��km��. Galiba T�rk�esi kibrit otu. �yle anlad�m. Boylar� �ok k���k 8- 10 cm. boylar�nda bitkiler ve batakl�k sulak yerlerde ya��yorlar. Bunlarla ilgili fosiller elde edilmi�. Kayalara yap���k halde fosilleri bulunmu�.

  D�nyan�n fizik olarak ya��n�n son 8 de birlik k�sm�nda ya�am�n ba�lad��� tespit edilmi�.

  Tabi ya� olarak bug�ne kadar olan zaman� kastediyorlar.

  �lk bitkilerin ortaya ��k���n� 400 milyon y�l �ncesine tarihlemi�ler.

  Zamanla k�k sistemleri geli�mi� ve bu nedenle g�vdeler de uzamaya ba�lam��.

  350 milyon y�l �nce de ilk a�a�lar belirmeye ba�lam��.

  �lk a�a�lar 30 metreye kadar uzayabiliyorlarm��.

  Bu ilk a�a� �rneklerinin fosilleri �lkemizde zonguldak k�m�r i�letmelerinde g�r�lebiliyormu�.

  Yazı kaynağı : sozluk.memurlar.net

  Bitki ne demek? - anlami-nedir.com

  Bitki ne demek? - anlami-nedir.com

  anlami-nedir.com'u Türkçe dil araçları sunan bir sözlüktür, yakın zamanda sadece anlamlar değil türkçe ingilizce sözlük, akademik aramalar ve birçok edebi araç ile karşınıza çıkacaktır.

  anlami-nedir.com içeriklerini öncelikle TDK'dan sonra ise editörlerin kontrolünden geçirerek sizlere sunmaktadır, eğer bir hatalı kısım gördüyseniz lütfen iletişim'e geçiniz

  Sizde Türkçemize katkıda bulunmak ve bilinmiyenleri aktarmak isterseniz editör olup paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

  Yunus Emre : "Biriktirdiğin değil, paylaştığın senindir"

  Yazı kaynağı : anlami-nedir.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap